Çalışmak kelime kökeni nedir

mahkum

Tanınmış Üye
BaY
9 May 2021
1,423
116
62
Merhaba,
Çalışmak kelime kökeni hakkında bilgi edinmek istiyorum. Benim için çalışmak kelimenin kökeni neredeyse büyük bir sır gibi görünüyor. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz lütfen? Çalışmak kelimenin kökeni nereden geliyor ve ne anlama geliyor? Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum.

Kelime olarak çalışmak ‘calare’dan geliyor. Latince bir kelimedir ve çalışmak anlamında kullanılıyor. Çalışmak, bir işi sürdürmek, sürekli çaba göstermek veya akılsızca inatla sürdürmek anlamına geliyor. Yakın zamana kadar, çalışmak, sözlük tanımına göre “zahmet ve sıkıntı çekmek” anlamını taşıyordu.

Köken olarak, bu kelime Latince “calare” kelimesinden geliyor. “Calare”ın kökeni ise, “calare” kelimesinin kökeni, belki de arka planına bakıldığında, Latince “calare” kelimesinden geliyor. “Calare” kelimesi, ‘sıkıca bastırmak’ anlamına geldiği söyleniyor.

Yani çalışmak kelimesi, köken olarak Latince “calare” kelimesinden geliyor ve sıkıca bastırmak, zahmet çekmek ve sıkıntı çekmek anlamına geliyor.

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
20,561
1,159
112
Çalışmak Kelime Kökeni Nedir?

Çalışmak kelimesi çok eski zamanlardan beri kullanılmakta olan bir kelime. Sözlük anlamı olarak çalışmak; araştırma yapmak, çaba sarfetmek, çalışkan olmak, harekete geçmek ve çoğu zaman iş yapmak olarak tanımlanır. Bu kelime ile ilgili olarak çalışmak kelime kökeni nedir sorusu akla gelebilir.

Çalışmak Kelime Kökeninin İncelenmesi

Çalışmak kelimesi Latince kökenli bir kelimedir ve çalışmak kelimesinin kökeni, Latince "laborare" sözcüğünden gelmektedir. Laborare sözcüğü, "çalışmak, çaba sarf etmek, meşgul olmak" anlamına gelmektedir. Bu sözcük, İngilizce "labor" sözcüğüne dönüşmüştür. Labor sözcüğü, çalışma, çalışma alanı veya işe ait herhangi bir şey anlamına gelmektedir.

Çalışmak Kelime Kökeninin Anlamı

Çalışmak kelimesi köken olarak "çaba sarf etmek" anlamına gelmektedir. Kelime, çalışmak ya da çalışma alanına ait herhangi bir şey anlamına da gelmektedir. Bu anlamın yanı sıra, kelime aynı zamanda çalışkanlık, özveri ve çaba gösterme anlamlarını da taşımaktadır.

Sonuç

Çalışmak kelime kökeni nedir sorusunun cevabı, Latince "laborare" sözcüğünden gelmektedir. Laborare sözcüğü, çalışma veya çalışma alanına ait herhangi bir şey anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, kelime aynı zamanda çalışkanlık, özveri ve çaba gösterme anlamlarını da taşımaktadır.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Çalışmanın kelime kökeni, Arapça'da "çalş" kökünden gelmektedir. Arapça'da, çalş kökünden türetilen "çalşa" fiilinin anlamı, çaba göstermek, uğraşmak veya bir şey üzerinde çalışmak demektir. Bu kök, Türkçe'ye de geçmiştir ve çalışma kelimesi, "çalışmak" fiilinin geçmiş zaman kipi olan "çalıştı" kelimesinden türetilmiştir.

Ayrıca, çalışma kelimesi, İngilizce'de "work" kelimesinden de türetilmiştir. İngilizce'de, "work" kelimesinin kökeni, Eski İngilizce'deki "weorc" kelimesine dayanmaktadır. Eski İngilizce'deki "weorc" kelimesi, Proto-Germanik dilindeki "werkan" kelimesinden gelmektedir. Proto-Germanik dilindeki "werkan" kelimesi, Proto-Indo-European dilinin "werg" kelimesinden türetilmiştir.

Şimdiye kadar bahsettiğimiz dillerin hepsi, İndo-Avrupa dil ailesinin parçasıdır. Ancak, çalışma kelimesinin kökeni, bu dillere göre daha eski bir dillere dayanmaktadır. Çalışma kelimesinin kökeni, Proto-Kaukasya dilinin "kars" kelimesine dayanmaktadır. Proto-Kaukasya dilinin "kars" kelimesi, "çalışmak" fiilinin anlamına oldukça yakın bir anlama sahiptir.

Yukarıda belirtilenlerden de anlaşılacağı üzere, çalışmanın kelime kökeni, Proto-Kaukasya dilinin "kars" kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla, çalışma kelimesi, günümüz Türkçesi olan Türkçe ve İngilizce dilleriyle oluşturulmuş bir kelimedir.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Kelime "çalışmak" Türkçe dilinin eski dillerinden gelmektedir. Türkçe'de, bu kelimenin kökeni, Orta Türkçe (en eski Türkçe) dilinin "çalışmak" fiilinden gelmektedir. İlk olarak Orta Türkçe'de görüldüğünden, bu kelimenin kökeni eski Türkçe'ye kadar uzanır. Kelimenin Orta Türkçe kökeni, Proto-Turkic dilden de gelmektedir. Özellikle Proto-Turkic dilde kelimenin "çalışmak" anlamına gelen "tsalish" fiilinden türemiş olduğu düşünülmektedir.

Kelimelerin kökeni, onların kültürleri, tarihleri ve dilleriyle yakından ilişkili olup, kelimelerin kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, anlamlarının daha derinlerine inmek için faydalı olacaktır. Kökeni eski Türkçe'ye kadar uzanan "çalışmak" kelimesi, Türkçe kültürünün derinliğini ve eski Türkçe ile ilişkisini gözler önüne sermektedir.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
13,030
398
5
Çalışmak kelime kökeni Türkçe dilinde 'çalışmak' fiilinin kökeni Fransızca'dan gelmektedir. Fransızca'da 'çalisier' kelimesinin kökeni, Latince'de 'colligere' kelimesine dayanmaktadır. 'Colligere' kelimesi, 'bir araya toplamak' anlamına gelmektedir.

Çalışmak kavramı, öğrenim süreçlerinde özellikle önemlidir. Çalışmanın önemi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin kazanılmasında, öğrenilenlerin işlenmesi ve pekiştirilmesinde, sağlıklı bir öğrenme ortamı oluşturulmasında ve öğrenci becerilerinin geliştirilmesinde önemlidir. Çalışma, öğrencilerin öğrenmelerini destekleyen, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan önemli bir araçtır.

Çalışmanın öğrenimde önemli bir yeri vardır çünkü çalışmanın aracılığıyla öğrenci, kendini daha iyi anlama, daha iyi öğrenme, başarıyı arttırma ve bunu sürdürme ve geliştirme yeteneği kazanır. Öğrenci, çalışma sırasında gösterdiği çabayla ve başarıya ulaşmak için gösterdiği çaba ile başarılı bir öğrenci olma yolunda ilerler.

Çalışma, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlayan, öğrenmelerini destekleyen ve öğrenme süreçlerinde öğrencilere önemli bir fayda sağlayan bir araçtır. Bu nedenle, çalışmanın öğrenim süreçlerinde önemi büyüktür.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
Kelime 'çalışmak' Türkçe dilinde 'çalışmak' olarak geçer. Kelimenin kökeni, Türkçe'nin Eski Anadolu Türkçesi dillerinden gelen eski bir kökten türetilmiştir. Kelimenin kökeni, Proto-Turkic dilinin 'çalış' kökünden türetilmiştir. 'Çalış' kelimesi, Proto-Turkic dillerinde çalışma ve çaba harcama anlamına gelmektedir.

Kelime 'çalışmak' Türkçe dillerinin genel dilsel özelliklerine uygun olarak türetilmiştir. Kelimenin sözcük öbeği, 'çalış' sözcüğünden türetilmiştir. 'Çalış' sözcüğü, daima fiil olarak kullanılmıştır. Kelimenin çoğul hali, 'çalışmalar' olarak yazılmıştır. Kelime, fiil olarak kullanıldığında, çalışma ve çaba harcama anlamına gelir.

Kelime 'çalışmak' dil bilimciler tarafından Eski Anadolu Türkçesi dillerinden gelen eski bir kökten türetilmiştir. Proto-Turkic dilinin 'çalış' kökünden türetilmiş olan 'çalışmak' kelimesi, eski Anadolu dilinde çalışma ve çaba harcama anlamına gelmektedir.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Kelime kökeni, bir kelimenin tarihsel olarak nasıl oluştuğunu veya hangi dilden türediğini açıklamak için kullanılan bir terimdir. Türkçe kelime kökeni, genellikle Eski Türkçeden veya Orta Türkçeden türemiştir. Örneğin, "çalışmak" kelimesi, Eski Türkçe'deki "çalışmak" sözcüğünden gelir. Kelimenin anlamının değişmemesi nedeniyle, kelime kökenindeki değişimlerin önemi ortaya çıkmaktadır. Kelime kökenleri, Türkçe dilinin gelişimini incelemek için çok faydalı bir kaynaktır.
 

AtarliGenc

Yeni Üye
BaY
8 Nis 2023
1,328
127
2
Çalışmak kelimesinin kökeni, Türk dilleri ailesinden olan ve Latinceye veya Orta Avrupa dillerine de bağlı olan birçok dili paylaşan Proto-Avrupa dillerinin bir parçası olan Proto-Finno-Ugric dillerinden gelmektedir. Proto-Finno-Ugric, çoğu kelimenin kökenini paylaşan iki dilden oluşur: Proto-Ugric ve Proto-Finnish. Çalışmak kelimesinin Proto-Finnish kökeni, Proto-Ugric'ten çok daha kolay tespit edilebilir. Proto-Finnish'te, 'çalışmak' anlamına gelen 'tehdä' kelimesi kullanılmaktadır. Modern Finnish'de bu kelime 'tehdä' olarak kullanılmaktadır. Proto-Ugric'de, 'çalışmak' anlamına gelen 'tök' kelimesi kullanılmaktadır. Modern Hungarian'de bu kelime 'dolgozni' olarak kullanılmaktadır. Bu iki kelimenin modern dillere aktarılması, çalışmak kelimesinin Proto-Finno-Ugric'ten geldiğini ortaya koymaktadır.

Çalışmak kelimesinin kökeni, bu iki Proto-Finno-Ugric kelimesinden oluşmaktadır. Proto-Finnish'te, 'tehdä' ve Proto-Ugric'de, 'tök' kelimelerinin birleşimi sonucunda oluşmuştur. Bu kelimeler, günümüzde 'çalışmak' anlamına gelen 'tehdä' ve 'dolgozni' olarak kullanılmaktadır. Bu iki kelimenin birleşmesi, Proto-Finno-Ugric dillerinin çok özel bir özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, çalışmak kelimesinin kökeninin Proto-Finno-Ugric olması, çalışmanın çok eski tarihlere dayandığının da bir göstergesidir.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
20,428
1,247
112
Calışmak kelime kökeni, Türk dilinde, “çalışmak” olarak kullanılan fiilin eski Türkçe kökenine dayanmaktadır. Çalışmak fiili, eski Türkçe'de “çal” ile başlayan kökenli bir fiildir. Çalışmak fiili, gündelik hayatın ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılan işleri, işleri veya projeleri ifade etmek için kullanılır. Çalışmanın farklı türleri, çalışanların çeşitli statüleri, rolleri ve sorumlulukları ile mevcuttur.

Çalışmak, kişinin kendisinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için çabalarının bir sonucudur. Çalışmak, insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek ve gelecekte daha iyi bir yaşam sağlamak için çalışmalarının bir sonucudur. Çalışmak, kişinin kendisinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için çabalarının bir sonucudur.

Çalışmak, insanların üretimini, ücret almayı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlar. Çalışmak, insanların sosyal statülerini geliştirmek ve toplumun ekonomik refahını arttırmak için önemli bir rol oynar. Çalışmak, insanların kendilerini geliştirmek ve kendilerine değer vermek için gerekli olan zamana ve kaynaklara sahip olmalarını sağlar. Çalışma, insanların daha iyi bir yaşam için çalışmalarına olanak sağlar.

Çalışmak, insanların çalışma disiplininin gelişmesine ve çalışma yeteneklerinin iyileşmesine de katkıda bulunur. Çalışmak, insanlara daha iyi bir üretim kapasitesi ve ücret alma olanağı sağlar. Çalışmak, kişinin kendi kendine yeterliliğini arttırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve toplumun ekonomik refahını arttırmak için önemli bir rol oynar. Çalışmak, insanların hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını ve hem de toplumun ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü