Arama sonuçlarınız

 1. kelekci

  Çevrimiçi ve çevrimdışı nasıl yazılır TDK

  Merhaba, Çevrimiçi ve çevrimdışı kelimelerinin Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından nasıl yazılacağını öğrenmek istiyorum. Çevrimiçi ve çevrimdışı kelimelerinin doğru yazımının ne olduğunu ve TDK'nın bu konuda nasıl bir görüşünün olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Herhangi bir örnek veren veya...
 2. kelekci

  Türkçede TDK nasıl yazılır

  Merhaba, Türk Dil Kurumu (TDK) hakkında bir bilgiye ihtiyacım var. Türkçede TDK nasıl yazılır? Bu önemli kurum hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Yardım edebilecek herkese çok teşekkür ederim. TDK'nın kuruluşundan bu yana Türk Dilini arşivlemek, araştırmak ve geliştirmek için...
 3. kelekci

  TDK Satınalma nasıl yazılır

  Merhaba, TDK Satınalma ile ilgili bilgi edinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum. TDK Satınalma hakkında bir öğrenmek istediğim şeyler var ve bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. TDK Satınalma hakkında size yardımcı olabilir misiniz? Lütfen, TDK Satınalma konusunda...
 4. kelekci

  TDK saklambaç nasıl yazılır

  Merhaba, TDK saklambaç nasıl yazılır? hakkında bilgi edinmek istiyorum. Okuduğum kitaplarda ve internette TDK saklambaç'a dair çok az bilgi bulabildim, bu yüzden açıklamalarını öğrenmek istiyorum. Birçok online sitede TDK saklambaç türünden bazı örnekler var ama bu örnekleri anlayamadım. Bu...
 5. kelekci

  Parazit nedir örnek

  Parazit, bir canlının diğerini canlı olarak besleyerek yaşaması olarak tanımlanabilir. Özellikle hayvanlar ve bitkiler arasında, parazit ilişkisi en geniş yayılmış ilişkidir. Parazitler, anfitiyonlarının lifleri aracılığıyla besin almak için besin kaynaklarının üzerine asılırlar...
 6. kelekci

  Pençe parmak nedir

  Pençe parmak, vücuttaki birçok hayvanın eklemleri arasındaki kıkırdaklardan oluşan, darbeleri emmeye veya tutmaya yardımcı olan bir yapıdır. Hayvanların çoğunda, özellikle de primatların, pençe parmakları oldukça gelişmiş haldedir. Pençe parmakları, küçük, kıvırcık ve kalın uçlu kıkırdaklardan...
 7. kelekci

  Budizm inancı nedir kısaca

  Budizm, eski Çin ve Hindistan tarihinden beri var olan bir dini inanç sistemidir. Budizm, insanların ruhlarının, doğaüstü güçlerin, ölümün ve yeniden doğmanın ötesindeki gerçeği anlamaya çalışan bir sistemdir. Budizm, insanların, özgür iradeyi kullanarak, doğal yasaları anlamaya çalışarak...
 8. kelekci

  Eski Türklerde baba ne demek

  Eski Türklerde baba, atalarının kutsal olarak sayıldığı, kendilerine davranışları ve özellikleri çerçevesinde örnek alınacak kimseler olarak kabul edildiği ve çocuklara ve aileye kendilerine özgü bir anlayışla öğüt verdiği için önemli bir kavramdı. İslamiyet’in Türkler arasında yayılıp kabûl...
 9. kelekci

  Yöneylem gölge fiyat nedir

  Yöneylem gölge fiyat, bir ürünün piyasada oluşturduğu etkiyi ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Terimin kökeni, Avrupa Birliği tarafından tasarlanan ve uygulanan bir dizi çevreci politikalara dayanmaktadır. Yöneylem gölge fiyatları, ülkelerin enerji için ödeme yapmasını zorunlu kılan...
 10. kelekci

  Küpte ayrıt ne demek

  Küpte ayrıt, tarihte ve kültürde çok eski zamanlara dayanan bir kavramdır. Küpte ayrıt, insanların birbirleri arasındaki köprüleri güçlendirmek için kullandıkları bir inanıştır. Bir toplumda, aralarında güven duygusu ve saygı oluşturmak için, her bireyin diğer bireylere karşı sorumluluklarını...
 11. kelekci

  Paşa Divanı nedir

  Paşa Divanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun kamu hizmetlerini düzenleyen nizami bir idari kurumdu. İmparatorluğun en alt seviyesindeki yönetiminden, İstanbul'daki sadrazamlığa kadar uzanan bu sistem, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar işlerliğini sürdürdü. İdari ve hukuki olayların çözümünden sorumlu...
 12. kelekci

  Buz kıran tekniği nedir

  Buz Kıran Tekniği, yüksek yoğunluklu Polimer Filmler (HDPF) üzerinde kullanılan bir yöntemdir. Tekniğin temel amacı, HDPF'lerin (örneğin, poliüretan ve polieter filmler) hassas bir şekilde kırılmasını sağlamaktır. Buz Kıran Tekniği, HDPF'lerin kırılması sırasında kullanılan bir şekil değiştirme...
 13. kelekci

  Atık çeşitleri nedir kısaca

  Atık, herhangi bir üretim sürecinde arızalı ürünler, üretim sırasında oluşan artıklar, kullanım ömrü sonunda ortaya çıkan ürünler veya üretim süreçlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ürünlerin tümüdür. Atıklar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir ve bu sınıflandırma atıkların geri dönüşümü veya...
 14. kelekci

  Epigrafya bilimi nedir

  Epigrafya bilimi, insanlık tarihinin günlük hayatının insanların bıraktıkları izleri aracılığıyla anlaşılması amacıyla yazılı belgelerin incelenmesi ve yorumlanması konusunda uzmanlaşmış bir tarihsel bilimdir. Epigrafya bilimi, insanların incelemeleri, kazıları ve arkeolojik bulguları...
 15. kelekci

  Evrensel ahlak ilkeleri nedir

  Evrensel ahlakın temel ilkeleri, insanların tüm toplumlarda benzer şekilde kabul ettiği ahlaki standartları ifade etmektedir. Bu ilkeler, her toplumda farklı olarak ortaya çıkabilse de, çoğunlukla dürüstlük, özgürlük, dürüstlük, her insanın hakkını koruma, karşılıklı olarak saygı gösterme gibi...
 16. kelekci

  Az gelişmişlik nedir

  Gelişmişlik, toplumların kültürel, sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik düzeyleri üzerinde ölçüm yapılan bir kavramdır. Toplumların gelişmişlik seviyeleri, başarılı politikaların uygulanıp uygulanmadığına, sağlık hizmetlerine erişiminin ne kadar kolay olduğuna, eğitim seviyesine, ulaşım...
 17. kelekci

  Nebir ne demek

  Nebir, Latince bir kelimedir ve “karışım” anlamına gelir. Nebir, farklı türlerden maddelerin karışımı olarak tanımlanabilir. Nebir, doğal veya sentetik olarak elde edilebilen çeşitli türde maddelerin bir araya getirilerek oluşturulmuş karışımların başlıca türüdür. Nebirler, kimyasal, fiziksel...
 18. kelekci

  Paket ipi nedir

  İnternet Paketi (IP) adı verilen bir bilgisayar ağının, veri kümelerini göndermek ve almak için kullandığı standartlaşmış protokolüdür. IP, Internet üzerindeki her türlü veri trafiğini kontrol etmek için kullanılan standart bir protokoldür. İnternet üzerindeki her türlü veri, sistemler arasında...
 19. kelekci

  Ebced hesabı 66 ne demek

  Ebced hesabı, Arapça'da rakamların harflere çevrilmesine dayanan bir yöntemdir. Ebced hesabı, isimlerin harflerine veya kelimelerin harf sayısına dayalı olarak önemli bir anlam veya özellikleri ifade edebilmek için kullanılır. Günümüzde, özellikle İslamî kültürde, çoğu kişinin isimlerini veya...
 20. kelekci

  Doğu ve Batı ne demek

  Doğu ve Batı, tarihsel ve kültürel olarak bölünmüş olan iki büyük kültürel alandır. Doğu, Asya, Afrika ve Avrupa'nın güney kısmını kapsar. Bu bölgede, Avrupa kültüründen farklı olarak, karmaşık dini inançlar, uzun tarihsel geçmişler ve özgün kültürler mevcuttur. Batı ise, Avrupa kültürünün...

Hakkımızda

 • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü