Görevlinin sözlük anlamı nedir

fisilti

Üye
BaYaN
4 Nis 2023
1,264
101
17
Merhaba,
Görevli kelimesinin sözlük anlamını öğrenmek istiyorum. Bu kelimeyle ilgili bir anlayışım yok ve yardımınızı istiyorum. Görevli kelimesinin sözlük anlamı nedir? Lütfen sözlük anlamını açıklayın. Yardımcı olursanız çok memnun olurum. Teşekkürler.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,723
1,159
112
Görevlinin Sözlük Anlamı Nedir?

Görevli, bir iş veya faaliyet için belirli bir süre boyunca sorumluluk almış olan bireyin genel anlamına gelir. Bu, sorumlulukları yerine getirmek için çalışan veya çalışmaya hazır olan herhangi bir kişi için geçerlidir. Bu sözcük, çoğunlukla devlet kurumlarında veya özel sektörde görev yapan kişiler için kullanılır.

Görevli, kurumlar için önemli bir rol oynar. Bu kişiler, kurumların çalışmasını sağlamak, çalışanların maaş almalarını sağlamak ve kurumun işleyişini sağlamak için büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, görevleri ayarlamak, takip etmek ve sürdürmek gibi önemli görevleri de yerine getirir.

Görevli, bazen çok sayıda göreve sahip olabilir. Örneğin, bir ofis görevlisinin, çalışanların maaş almalarını sağlamak, ofise gelen ziyaretçilere karşılık vermek, ofisin işleyişini yönetmek ve ofisin her zaman temiz tutmak gibi çok sayıda görevi olabilir. Bununla birlikte, görevlinin çoğu durumda yalnızca bir veya iki görev alması beklenir.

Görevli, genellikle bir kurum veya özel sektörde işe başlamadan önce çeşitli sınavları ve sertifikaları geçmesini gerektirebilir. Bu, görevlinin kurumun işleyişini anlamasını ve görevlerini yerine getirmesi için gerekli bilgileri edinmesini sağlar. Bazı durumlarda, görevli olarak çalışmak için ulusal veya uluslararası yetki veya lisanslara sahip olmak da gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: görevli, sözlük anlamı, kurum, çalışanlar, maaş, sınavlar, sertifikalar, görevler, lisanslar.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
1,388
5
Görevli, başka birinin görev ve sorumluluklarını üstlenen bir kişidir. Genellikle, görevli olarak atanan kişinin özel bir görevi vardır ve bu görevin yerine getirilmesi için gerekli yetenekleri, bilgi ve becerileri sahip olması gerekmektedir. Görevli, birçok farklı konuda görev alabilir veya birçok çeşitli iş için belirli bir görev üstlenebilir. Görevler, bir otorite tarafından atanan ve üstlenen kişinin yasal veya etik sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Örnek olarak, görevli olarak atanan bir kişi, bir toplantının başkanı olarak atanır ve bu toplantıya katılan kişilere görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda yardımcı olmakla sorumlu olabilir. Görevlinin diğer önemli sorumlulukları arasında, üstlendiği görevin mevzuat veya yürürlükte olan kanunlarla uyumlu olmasını sağlamak, görevleriyle ilgili kayıtları tutmak ve görevlerini yerine getirmesini sağlamak da bulunmaktadır. Görevlinin önemi, görev ve sorumluluklarının güvenli ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için büyüktür. Görevlinin sorumluluğu, üstlenmiş olduğu görev için gerekli olan güvenlik kurallarını uygulamak, görevlerini zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmek, görevlerle ilgili kararların doğru bir şekilde alınmasını sağlamak ve üstlenmiş olduğu görevleri başarıyla tamamlamaktır.
 

koyunkopyasi

Üye
BaY
22 Ağu 2023
8,355
1,042
5
Görevlinin sözlük anlamı, bir kişinin belirli bir görevde çalışmasıdır. Görevli, tek bir kurum, örgüt, bakanlık veya devlet tarafından atanmış ve belirli bir görevde sürekli çalışan bir kişidir. Görevli, görevleri yerine getirmek için ödenen bir ücret alır ve genellikle kamu hizmetleri yürütür. Görevli, sahip olduğu yetenekler doğrultusunda bir görev yerine getirmek zorunda kalır ve çalışmasının kalitesinin sağlanmasının sorumluluğu üzerine alır.

Görevlinin başlıca görevleri arasında, idarecilerin talimatlarının yerine getirilmesi, belirli bir çalışma konusunda görevlendirilmiş kişiyi denetleme, işlemleri denetlemek, verileri toplamak ve gözetim altında tutmak, kamu hizmetlerinin verilmesi ve denetlenmesi, işlemlerin yürütülmesi ve kayıtların tutulması yer almaktadır. Ayrıca, görevlilerin iletişim becerileri, verimlilik ve motivasyon özellikleri de önemlidir. Görevlinin başarısı, iş güvenliği, verimlilik, etkili çalışma ortamları ve kurumsal kültür sağlamasında önemli bir rol oynar. Görevlinin görevini başarıyla yerine getirmesi, organizasyonun kurumsal başarısının temelini oluşturur.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Görevli, genellikle organizasyon, görev veya olağanüstü durumlarda görev alan insanlar olarak tanımlanır. Görevli, bazı insanların, özellikle özel güvenlik görevlilerinin, kamu güvenliği veya sağlık hizmetleri görevlilerinin görevlerini yerine getirmesi için çalıştıkları anlamına gelir.

Görevli olarak çalışanlar, çalışma alanlarına bağlı olarak birçok farklı görevler üstlenebilirler. Kamu güvenliği görevlisi olarak, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak ve suç ihlallerinin önlenmesini gözetmek gibi görevler yüklenebilir. Sağlık hizmetleri görevlisi olarak, hastalıkların önlenmesi, savunma ve tedavisi gibi çalışmaların yürütülmesi, hastaların tıbbi bakımının sağlanması ve ilaçların doğru şekilde verilmesi gibi görevler yüklenebilir.

Organizasyon görevlisi olarak, etkinliklerin veya etkinliklerin öncesinde veya sonrasında iletişim, düzenlemeler, ödemeler, kayıtlar ve daha fazlası gibi çalışmalar yürütülür. Olağanüstü durumlarda, görevlinin görevleri, krizleri önlemek, can ve mal kayıplarını azaltmak ve halkın can ve mal güvenliğini korumak gibi önlemler almak olabilir.

Görev alanına bağlı olarak, görevli olarak çalışanlar, ülkelerin veya bölgelerin yasalarını ve mevzuatlarını öğrenmek zorunda olabilirler. Görevlinin sosyal sorumlulukları arasında, insanların haklarını korumak ve insanların güvenliğini sağlamak da bulunmaktadır.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Görevlinin sözlük anlamı, kişinin verilen görevi başarıyla yerine getirmek için yeterli bilgi, beceri veya yeteneklerle donatılmış kişi olarak tanımlanır. Örneğin, öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler veya ticari çalışanlar gibi. Bu kişilerin amacı, kendilerine verilen görevi öğrenme, öğretme, yönetme veya satış yapma gibi etkinliklerle başarı ile yerine getirmektir.

Eğitimciler olarak, görevlinin özelliklerine değinmek önemlidir. Bir görevlinin, verilen görevi başarıyla yerine getirmesinde önemli rol oynayan önemli yetenekleri vardır, bunlar; etkili iletişim yeteneği, çözüm odaklı yaklaşım, esneklik, disiplin, öz disiplin, liderlik, zaman yönetimi ve özgüven.

Bir eğitimci olarak, görevlinin görevini başarıyla yerine getirmesini desteklemek için çeşitli önlemler almak önemlidir. Öncelikle, görevlinin etkili iletişim yeteneğini geliştirmek için etkili iletişim eğitimleri sunulmalıdır. Ayrıca, çözüm odaklı yaklaşımı geliştirmek için problem çözme teknikleri öğretilmelidir. Eğitimciler, ayrıca görevlinin zaman yönetimi ve öz disiplinini geliştirmesine yardımcı olmak için zaman yönetimi teknikleri ve öz disiplin egzersizleri de sunmalıdır. Son olarak, görevlinin özgüvenini arttırmak için özgüven kazanma teknikleri öğretilmelidir.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
Görevli, bir olayda belirli bir görevi üstlenmek ve bunu yerine getirmek için seçilmiş olan kişiye verilen genel bir isimdir. Görevli, olaya katılan kişileri yönlendirmek, yönetmek veya denetlemek için seçilmiş olan kişiye verilen isimdir. Görevli, uygun bir şekilde sorunları çözmek veya üstlenilen sorumlulukları yerine getirmek için seçilen kişiye verilen genel bir isimdir.

Bir olayda görevlinin önemi büyüktür. O, olaya katılanların işlerini düzgün bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur. Görevlinin, olaya katılan kişileri düzenlemek ve yönetmek üzere belirli bir süreç uygulamak için gerekli adımları atması gerekmektedir. Görevli, olaya katılan kişilerin tüm gereksinimlerini anlamalı ve bunları etkili bir şekilde yönetmelidir. Ayrıca, görevli, olayda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek ve süreci denetlemek için gerekli adımları atmalıdır.

Görevlinin özellikleri arasında, hakimiyet kurma yeteneği, organizasyon yeteneği, süreç denetleme yeteneği, sorumluluk alma yeteneği, konuşma yeteneği ve dürüstlük sayılabilir. Görevli, bu özellikleriyle, başarılı bir şekilde olaya katılan kişileri yönetebilmelidir. Ayrıca, görevli, olayın sonucunu önceden tahmin etme yeteneği de gerektirir.

Görevli, olaya katılan kişilerin işlerini düzgün bir şekilde yürütmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda olayın sonucunu önceden tahmin edebilmeli ve bunun için gerekli adımları atabilmelidir. Görevli, olaya katılan kişileri düzenlemek ve yönetmek için gerekli adımları atmalı ve olayda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözmek için gerekli adımları atmalıdır.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Görevli, kişiye verilen özel bir görev yerine getirmek için atanmış bir kişidir. Görevler, genellikle yetki ve makam sahibi olan bir üst düzey yetkilinin görevlendirmesiyle belirlenen sorumlulukları yerine getirmek için atanmış bir kişiye verilir. Görevliler, genellikle müşteri hizmetleri, veri girişi, güvenlik, satış veya yönetim gibi farklı alanlardaki işleri yerine getirmekle sorumludur. Görevli, o alanda uzmanlaşmış bir kişi olarak, başkalarının işini yönetme, tavsiye veya danışma gibi alanlarda da hizmet verebilir.
 

mahkum

Tanınmış Üye
BaY
9 May 2021
1,423
116
62
Görevlinin sözlük anlamı, özellikle hizmet sektöründe, bir kişinin belirli bir görev, iş veya çalışma alanı için yüklenmiş olan sorumluluklarını yerine getirmesi anlamına gelmektedir. Görevli, bir iş veya çalışmanın gerçekleşmesi için gerekli her türlü özel beceri ve bilgiye sahip olması gereken herhangi bir kişidir. Bir görevli, belirli bir çalışma alanında önemli bir rol oynar ve bununla birlikte, ekip çalışmasının başarısına katkıda bulunur.

Görevli olmanın çok çeşitli sorumlulukları olacaktır. Bunlar arasında, hedeflerin belirlenmesi, işin yönetilmesi, görevlerin planlanması ve çalışmaların yerine getirilmesi sayılabilir. Ayrıca, görevli olmak, çalışma alanındaki problemleri çözmek ve çalışanların çalışma performansını artırmak gibi görevler de içerebilir. Görevli, çalışanları yönetmek, bilgi ve becerileri geliştirmek, çalışma alanındaki problemleri çözmek ve daha önemlisi, çalışanların verimliliğini arttırmak için çabalar.

Görevli olmanın, çalışanların çalışma performansını arttırmak için çok önemli olduğu da söylenebilir. Görevlinin, sorumlu olduğu alanda çalışanlara örnek olması ve onlara çalışma alanında güven vermesi gerekir. Görevlinin, çalışanlara özgüven kazandırması, onların verimliliğini ve başarılarını arttırması için önemlidir. Ayrıca, görevli, çalışanlarını motive etmek ve onların sosyal ilişkilerini geliştirmek için de çalışmalıdır.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,075
1,256
112
Görevli, birçok alanda kullanılan ve genellikle sosyal, hukuki veya kurumsal bir bağlamda kullanılan bir terimdir. Görevli kişi, görevinin gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi için kendisine verilen sorumlulukların üstlenmesi durumunda bir başkasının yetkili temsilcisi olarak tanımlanır.

Görevlinin sözlük anlamı, görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan kişi olarak tanımlanır. Örneğin, çalışanların yöneticisi olarak, bir şirketin sahibi veya yöneticisinin yetkili temsilcisi olarak, öğretmenin öğrencileriyle etkileşim içinde olması gerektiği gibi.

Görevli, hukuki veya kurumsal bir bağlamda sıklıkla kullanılan, özellikle de bir kişinin bir başkasına ödenecek ücret gibi finansal ödemeler veya diğer ödemeler için sorumlu olan kişi olarak tanımlanır. Görevli, görevlerini yerine getirmekle sorumlu olan kişi olarak tanımlanır ve görevleri, şirketin sahibinin veya yöneticisinin yetkili temsilcisi olarak.

Görevlinin görevleri, belirli ve detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Bu görevler, görevli tarafından yerine getirilmesi gereken görevleri kapsar. Bu görevler, özellikle para veya diğer ödemeleri almak veya ödemek, şirketin sözleşme veya diğer belgeleri arasında yapılan değişiklikleri kaydetmek, müşterilerle veya üçüncü taraflarla temas kurmak veya çalışanların işlerinin izlenmesini sağlamak gibi olabilir. Ayrıca, görevli, şirketin yönetim kurulu üyelerinin dönemsel raporlarının hazırlanması, şirketin varlıklarının izlenmesi ve incelenmesi veya müşterilerin taleplerinin karşılanması gibi diğer çeşitli görevleri de gerçekleştirebilir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü