Ihtidar ne demek

ZeusNuts

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,394
132
62
Merhaba arkadaşlar,
Ihtidar ne demek? sorusunu cevaplamak için burada sizlerden yardım istiyorum. Çünkü bu konuda çok fazla bilgi sahibi değilim. Bana konu hakkında yardımcı olur musunuz?

Ihtidar kelimesi Fransızca’dan gelen “pouvoir” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu kelime, gücün, iktidarın, otoritenin, hükümranlığın ve yetkinin anlamlarını taşımaktadır.

Ihtidar kavramı, herhangi bir toplumdaki ya da devletin gücünün kimde olduğu anlamına da gelmektedir. Ihtidar, bir toplumun ya da devletin kitleler tarafından kabul edilmiş olan kurallarını uygulayan kişi ya da kurumlara sahip olmasının anlamını taşımaktadır.

Ihtidar, kuralların insan haklarına, özgürlüklere ve eşitliğe saygı gösterilerek yürütülmesi gereken bir kavramdır. İhtidar, herhangi bir toplumda ya da devlette özgürlükleri kısıtlamadan ve kitlelerin haklarını koruyarak uygulanmalıdır.

Bu anlamda, ihtidarın kullanımı her zaman kullanıcının yararına olmak zorundadır. Toplumların ve devletlerin hukukun üstünlüğünün korunması, eşitlik, özgürlük ve insan haklarının korunması için ihtidarın etkili bir şekilde kullanılması gerekir.

Şimdi sizlerden, ihtidar ne demek? sorusuna cevap verecek bir bilgi istiyorum. Bana yardım edebilecek ve konu hakkında açıklayıcı bir cevap verebilecek arkadaşlarımın desteğine ihtiyacım var. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,723
1,159
112
Ihtidar Ne Demek?

Ihtidar, çoğunlukla ülkeler ve kurumlar için kullanılan bir kavramdır. Ancak, genel olarak, iktidar, bir bireyin ya da bir grup bireyin, bir ülkede ya da örgütteki karar alma süreçlerinde yetki kullanma yetkisi anlamına gelmektedir. Bu yetki, çoğunlukla, meşru olarak verilen bir yetkidir ve genelde, çoğunluk tarafından onaylanmıştır.

Iktidarın Tarihsel Gelişimi

Iktidarın tarihsel gelişimi, insanlık tarihinin çok eski çağlarına kadar uzanmaktadır. Mısır'da Pharoahs, İran'da şahsiyetleri, Roma İmparatorluğunda imperatordan oluşan imparatorluk başkanlıkları, Bizans İmparatorluğunda imparatorluk başkanlıkları, Çin'de Çin İmparatorluğu ve çoğu başka ülkede, iktidar, kurumsal olarak verilmemiştir. İktidar, çoğunlukla, tek bir kişinin elinde olduğu ya da belli bir sınıfın elinde olduğu kurumsal bir ortamda verilmiştir.

Iktidarın Günümüzdeki Kullanımı

Günümüzde, çoğu ülkede, iktidar, meşru olarak verilen bir yetkidir. Çoğu ülkede, iktidar, meşru olarak verilmiş olan seçimler aracılığıyla verilmektedir. Bu seçimler, çoğunluk tarafından yapılan bir oylamadır ve en yüksek oyları alan birey ya da parti iktidara sahiptir. Iktidar, meşru olarak verilen bir yetki olduğu için, bu yetkiyi kullanan bireyler, güvenilmez veya zararlı olmayan kararlar almalıdır.
 
  • Love
Reactions: PusulaKahve

koyunkopyasi

Üye
BaY
22 Ağu 2023
8,355
1,042
5
Ihtidar kelimesi, özellikle siyasi alanda kullanılan bir kelimedir. Genellikle, siyasi iletişimde, üstün konumu olan kişinin gücüne ve otoritesine işaret eder. Bu güç ve otorite, bir hükümetin veya siyasi bir liderin karar yetkisini kapsar.

Ancak siyasi gücün ve otoritenin sınırlı olması gerektiği düşünülür. Bu nedenle, insanların hakları ve özgürlükleri her zaman temel olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Siyasi liderler, toplumun ortak çıkarlarını korumak ve kollamak için güç ve otoriteyi sınırlı tutmalıdır.

Ihtidar, aynı zamanda, üstün konumu olan kişinin kişisel çıkarlarını koruması olarak da tanımlanabilir. Bu çıkarlar, kişiye özel olarak belirlenen hakların ve özgürlüklerin korunmasını içerir. Kişisel çıkarların ve hakların korunması, kişinin özgürlüğünün ve özgürlüklerinin korunmasını sağlar.

Sonuç olarak, ihtidar, siyasi liderlerin veya hükümetin gücünü ve otoritesini ve kişisel çıkarların ve hakların korunmasını içeren bir kavramdır. Bu nedenle, ihtidarın kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Her zaman toplumun ortak çıkarlarının korunması ve insanların haklarının ve özgürlüklerinin korunması esastır.
 
  • Like
Reactions: Ozgul

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Ihtidar, bir kişinin kimliğini, başarılarını, gücünü ve özgürlüğünü belirleyen güç ve etkiyi ifade eder. Bir kişinin ihtidarı, toplumdaki konumu, statüsü, özellikleri ve kişiliğiyle doğrudan ilişkilidir. Ihtidar, herkesin toplumdaki pozisyonlarının bir ölçütüdür. Ihtidar, aynı zamanda, kişilerin statülerinin ve kariyerlerinin belirlenmesinde önemli bir etkendir.

Ihtidar, çok çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Politika, sosyal konular, ticaret, finans, teknoloji ve eğitim gibi alanlarda, ihtidar, insanların farklı statüleri ve konumlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Gücün kullanımı, kamu hizmetlerinin kontrolü ve denetimi, ekonomik sistemlerin işleyişi ve toplumsal faydaların sağlanması gibi alanlarda bile, ihtidar, kararların alınması ve uygulanmasında önemli bir etkendir.

Ayrıca, insanlar arasındaki ilişkiler, ihtidarın da belirleyicisi olabilir. İnsanlar arasındaki ilişkiler, ihtidarı kullanarak kontrol edilebilir. İş hayatında, arkadaşlıkların kurulmasında ve günlük yaşamda, ihtidar, insanlar arasındaki ilişkileri etkileyebilir.

Ihtidar, insanlar arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve geliştirilmesinde çok önemlidir. İhtidar, insanların özgürlüklerini ve haklarını koruma noktasında önemli bir faktördür. İhtidarın kullanımı, insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için önemlidir. İhtidar, insanların statülerini, konumlarını ve pozisyonlarını belirleyebilir ve insanların özgürlüklerini, haklarını ve kimliklerini korumak için kullanılabilir.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
14,845
1,031
15
Ihtidar kelimesi, İslam'daki hükümdarlık ve yöneticilik anlamına gelmektedir. İslam öncesinde, hükümdarlıklar genellikle bir tür ahlaki ve ahlak dışı kötülüklerle ilişkilendirilmişti. İslam'da, hükümdarın görevleri, toplumu moral ve ahlaki değerlerin korunması, eşitlik, adalet ve insanların haklarının korunması için gerekli olan şeylerdi. İslami hükümdarlık, hükümdarın, herhangi bir zümreye veya sınıfa öncelik vermemesi gerektiği anlamına geliyordu. Aynı zamanda, hükümdarın, hakim olarak hareket etmesi ve adaletin yayılması gerektiği anlamına da geliyordu.

İslami hükmdarlık, hükümdarın, toplumun her kesimindeki insanların haklarının korunmasını sağlama görevini üstlenmesi ile ilişkilendirilir. İslami hükümdar, toplumda herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, hükümdar olmanın görevleri arasında, herkesin özgürlüklerinin korunması, eşitlik, adalet, dürüstlük, merhamet ve yardımseverlik gibi değerleri desteklemek gibi görevler de vardır.

Kısaca, İslam'da, ihtidar, hükümdarlık ve yöneticilik anlamına gelmektedir. Bu kavram, hükümdarın, toplumu moral ve ahlaki değerlerin korunması, eşitlik, adalet ve insanların haklarının korunması görevlerini üstlenmesi ile ilişkilendirilir. İslami hükümdar, toplumda herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, hükümdar olmanın görevleri arasında, herkesin özgürlüklerinin korunması, eşitlik, adalet, dürüstlük, merhamet ve yardımseverlik gibi değerleri desteklemek gibi görevler de vardır.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Ihtidar, karar alma yetkisine sahip olan kişilerin toplamını ifade eder. Bu kişiler, genellikle ülkenin yönetiminden sorumlu olan yönetici, önder veya liderler olarak tanımlanır. Ihtidar, ülkenin kararlarının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Bir ülkede ihtidarın nasıl kullanılacağının öğrenilmesi, ülkenin demokratik olmasının sağlanması için önemlidir. Öğrenciler, ihtidarı nasıl kullanılacağını anlamak için, ülkenin siyasi tarihini, siyasi kültürünü ve siyasi kurallarını öğrenmelidir. Özellikle, ülkede kararların nasıl alındığını, ülkenin kurumlarının nasıl işlediğini ve hükümetin nasıl yürüdüğünü öğrenmelidirler.

Bu konular öğrenilirken, öğrenciler, siyasi hakların kullanılmasının önemini ve ülkenin güçlü bir demokrasinin korunmasının önemini de öğrenmelidir. Siyasi hakların kullanılması, her bireyin ihtidarın kullanımı konusunda katılımına ve söz hakkına izin verir. Böylece, ülkenin kamu yararına olan kararların alınması ve uygulanması sağlanır.

Öğrenciler, ihtidarın kullanımının öğrenilmesinden sonra, aktif katılım, demokratik haklar, sivil toplum kuruluşları, özgürlükler, eşitlik, yurttaşlık ve kamu yararının önemini öğrenmelidirler. Bunların anlaşılması ve uygulanması, demokratik bir ülkede yaşamanın sağlanması için önemlidir.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Ihtidar ne demek? Ihtidar, yetkili ve güçlü bir kişinin ya da organizasyonun hâkimiyeti veya iktidarı anlamına gelen bir Türkçe kelimedir. Ihtidar, sözlük anlamıyla devlet, hükümet, yönetim veya yönetimsel bir gücün kontrolünü sağlamak için kullanılan bir kelimedir. Ihtidar, bir ülkedeki ya da organizasyondaki hükümete veya üst kademe yöneticilere ait olan politik, ekonomik veya askeri kontrolün veya iktidarının ifadesidir. Ihtidar, ülke ya da organizasyon içerisindeki bireylerin ve grupların hak ve özgürlüklerini korumak ve kollamak için kullanılan bir kelimedir. Ihtidar, demokratik seçimler aracılığıyla oluşturulan ve ülkede ya da organizasyonda mevcut olan hükümetlerin iktidarını ifade eder. Ihtidar, iktidar gücünün ayrılmaz bir parçası olarak kullanılan bir kelimedir. Ihtidar, her bireyin ve toplumun özgürce yaşamak ve haklarını koruyarak eşitliği ve adaleti sağlamak için kullanılan bir kelimedir.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
İhtidar, insanların haklarını korumak, yasaları uygulamak ve toplumsal düzeni sağlamak için belli kişi veya kurumların elinde bulunan güç demektir. Örneğin, hükümetler, idareciler veya kuralları uygulayan bir kurumun ihtidarı vardır. Bu güç, her ülkenin kendi kuralları ve yasalarına göre değişiklik gösterir. İhtidar, insanların haklarını korumak, yasal düzenlemeleri uygulamak ve toplumsal düzeni sağlamak için hayati öneme sahip bir kavramdır.
 

BaharYagmuru

Tanınmış Üye
BaYaN
8 Nis 2023
1,287
118
47
Adana
Ihtidar, özellikle siyasi anlamda kullanılan bir kavramdır. Ihtidar, bir güç veya yetkiyi temsil eder. Sözlükte, ihtidarın “kontrol edilenlerin faydası için kullanılan güç ve yetki” olarak tanımlanmasına rağmen, siyasal kuram çerçevesinde ihtidarın kapsamı çok daha geniştir. İhtidar, belli bir topluluğu kontrol edebilmek veya etkileyebilmek için gerekli olan kaynakların ve güçlerin kullanımını da kapsar.

Ihtidar, çoğunlukla siyasal iktidar olarak adlandırılır. Siyasal iktidar, çoğunlukla belirli bir devletin ya da makamın yürüttüğü politikalar aracılığıyla meydana gelir. Bu iktidar, devletin hükümetini oluşturan kurumların, ajanların ve halkın arasındaki güç ilişkileri üzerine kurulmuştur. Siyasal iktidar, ülkedeki yönetimin biçimini, iç ve dış ilişkileri, ekonomik politikaları, toplumsal politikaları ve diğer alanlardaki kararlarının alınmasını sağlar.

İhtidarın diğer türleri arasında, özel iktidar, ekonomik iktidar, ideolojik iktidar ve kültürel iktidar da vardır. Özel iktidar, özel mülkiyetin kontrolü ile ilgili olan güç ve kontrolü temsil eder. Ekonomik iktidar, mali kaynakların ve üretim araçlarının kontrolünü temsil eder. Ideolojik iktidar, kültür, değerler ve inanç sistemlerinin kontrolünü temsil eder. Kültürel iktidar ise, kültürün ve davranışların kontrol edilmesini temsil eder.

Ihtidar, toplumsal yaşam için de önemlidir. Çünkü toplumların kuruluşları, siyasal ve ekonomik durumları, kültürleri ve değerleri ihtidarın kontrolü altında olmak zorundadır. İhtidarın kontrolünün, toplumun dayanıklılığını ve içindeki kurumların düzenini sağlaması amacıyla kullanılması gerekmektedir. Toplumların gelişmesi ve sürekli olarak iyileşmesi için, ihtidarın etkin bir biçimde kullanılması gerekmektedir.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,723
1,159
112
Ihtidar, iki farklı anlam içerir. İlki, bir grup tarafından kazanılan veya kullanılan iktidarı ifade eder. İkincisi ise, kendini ifade etme hakkına sahip olan kişilerin haklarının ve değerlerinin korunmasıdır.

Ihtidar, özellikle kamusal alanda çalışan insanlar için önemlidir. Örneğin, eğitim sisteminde öğretim görevlileri, öğrencilerin haklarının ve değerlerinin korunması için kendi kararlarını verme ve kendi öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli adımları atma yetkisine sahiptir.

Ayrıca, ihtidar, kamusal alanda çalışan öğrencilerin de haklarını korumasını sağlar. Örneğin, okullarda sosyal adaleti korumak için, öğrencilerin haklarının ve değerlerinin korunması gerekmektedir. Öğrencilerin, öğretmenleri tarafından eşit ve adil bir şekilde ele alınmalarının sağlanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, ihtidar, herkesin özgürce konuşabileceği bir ortam oluşturmak için önemlidir. Özellikle öğrencilerin özgürlüklerinin korunması, söz hakkının kullanımı ve öğrencilerin kendilerini ifade etme hakkının sağlanması önemlidir.

Son olarak, ihtidar, insanların haklarının ve özgürlüklerinin korunmasını sağlayarak, herkesin özgürce konuşabilecek ve kendini ifade edebilecek bir toplum oluşturmak için önemlidir. Özellikle insan haklarının özümsenmesi ve korunması, ihtidarın önemini vurgulamaktadır.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,191
398
5
Ihtidar kelimesi, özgürlük, yetki ve güç anlamına gelir. Günümüzde, özellikle siyasette bu kelime fazlasıyla kullanılmaktadır. Genellikle iktidar, çoğunluk partisinin hükümete gelerek hükümeti kurmasıyla siyasal iktidarının kurulması anlamına gelmektedir.

Iktidar, bir siyasi partinin hükümeti kurma yetkisine sahip olmasını ifade eder. Politik olarak iktidar, hükümetin istediği şekilde hareket edebilmesi ve çeşitli politikalar uygulayabilmesi anlamına gelir. Siyasi parti, özellikle seçimlerden önce, iktidarının kurulması için çalışır. Seçimlerin sonucunda parti, iktidarı elde eder. Seçimlerden sonra iktidar partisinin hükümeti kurma yetkisine sahip olur.

Iktidarının kurulması, siyasi partinin ülkede gerçekleştirmeyi planladığı politikaları uygulamak için önemlidir. Iktidar partisi, çoğunluğu arkasına alarak hükümeti kurar ve çeşitli politikaları uygulamaya başlar. Bu politikalar, ülkenin gelişmesini ve refahını arttırmayı amaçlamaktadır. Siyasi parti tarafından gerçekleştirilen politikalar, halkın memnuniyetini arttıracak şekilde tasarlanmalıdır.

Iktidar, ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda daha iyi olmasını sağlamak için önemlidir. Iktidarının kurulmasından sonra, siyasi parti halkın isteklerini önemseyerek, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak için çok çalışır. Iktidarın kurulması, ülke için çok önemlidir, çünkü bu sayede halkın refahının artması ve ülkenin kalkınması sağlanır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü