Adana ilinin eski adı nedir

Asosyal

Tanınmış Üye
BaYaN
9 Nis 2023
1,336
117
62
Hatay
Merhaba,
Adana ilinin eski adını öğrenmek istiyorum. Acaba neydi? Herhangi bir kaynakta bu konuyla ilgili bir bilgi bulabildim mi? Adana ilinin eski adını öğrenmek için kimlerden yardım alabilirim? Konuyla ilgili önerilerinizi ve tavsiyelerinizi lütfen paylaşın.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
20,184
1,247
112
Adana İlinin Tarihçesi ve Eski Adı

Adana, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan bir il. Tarihsel olarak, Adana ve çevresi MÖ. 2000 yıllarına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Bu alan, MÖ. 2000'lerde Hititlerin kontrolü altında olduğu ve Hattuşaş olarak adlandırılan antik kentin merkezi olduğu dönemden itibaren önemli bir tarihe sahiptir.

Adana, daha sonra M.Ö. 7. yüzyılda Lidya İmparatorluğu tarafından ele geçirildi ve daha sonra Pers İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi. MÖ 546 yılında Pers İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Bölge, daha sonra MÖ. 332 yılında, Makedon İmparatorluğu tarafından ele geçirildi ve daha sonra MÖ. 64 yılında Roma İmparatorluğu'na dahil edildi.

Adana, daha sonra Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Memlukler, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde de kontrolünü sürdürdü.

Adana ilinin eski adı, M.Ö. 7. yüzyılda Lidya İmparatorluğu tarafından ele geçirildiği dönemde Attuda olarak biliniyordu. Adana'nın daha sonraki tarihinde, bu ad çeşitli biçimlerde değiştirilerek, Attuda'dan Adana'ya dönüştürüldü. Adana'nın tarih boyunca değişen adları arasında Adanum, Adanuna, Addane ve Edana da yer alıyor.

Adana tarihinde değişen adlarının yanı sıra, Adana'nın kültürel mirası da yüzyıllar boyunca korundu. Bu miras, Adana'nın modern kültürünün oluşumunda önemli bir rol oynadı.

Anahtar Kelimeler: Adana, Tarihçe, Eski Ad, Attuda, Lidya İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Memlukler, Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyet Dönemi.
 

KonuUzmani

Üye
BaY
30 Tem 2023
2,340
296
15
Adana ilinin eski adı olan Adaniya, MÖ 2. yüzyılda Kommagene Krallığı'nın başkenti olarak kullanılmıştır. Adaniya, MÖ 63 yılında Roma İmparatorluğu'na dahil edildikten sonra, Roma yönetiminde bölgenin ismi Adana olarak değiştirilmiştir. Adana bölgesi, MÖ 1800’lerde Hititler tarafından kurulmuş ve çok sayıda Asur, Urartu, Mitanni, Frig, İskit, Lidyalı ve Pers krallıklarının egemenliği altında yaşamıştır. Bölge tarihinin daha eski dönemlerden kalma isimleri, Adana'nın eski adının Adaniya olduğunu göstermektedir. Bu isim M.Ö. 2. Yüzyılda M.Ö. Kommagene Krallığı'nın başkenti olarak kullanılmıştır. Ayrıca, bazı antik tarihçiler Adana'nın eski adının Adana veya Adanaya olarak da bilindiğini belirtmektedir. Tarihi kayıtlara göre, Adana'da birçok kavim ve millet yaşamış, ancak MÖ 700'lerde, Asurlular tarafından işgal edilerek Frig krallığına bağlanmıştır. Roma İmparatorluğu'na dahil edildikten sonra, Roma yönetiminde, bölgenin ismi Adana olarak değiştirilmiştir. Adana, bugünkü Türkiye sınırları içinde bulunan ve MÖ 1800'lere dayanan önemli bir tarihe sahip bir bölgedir.
 

DusunceAdami

Üye
BaY
31 Tem 2023
2,226
286
15
Adana ilinin eski adı Psidia ya da Psidia / Psidia olarak bilinmektedir. Bölge tarih öncesi dönemlerden beri var olmuştur. MÖ 3000 yıllarında Pers İmparatorluğu tarafından kontrol edilen bölge, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Roma İmparatorluğu zamanında, bölge Psidia olarak adlandırılmıştır. Bölgenin adı MÖ 600 yıllarından itibaren "Adana" olarak kayıtlara geçmiştir. Buna rağmen bölgede yaşayanlar hala "Psidia" olarak adlandırılmaktadır. Bu isim, MÖ 600'den beri bu bölgede kullanılan eski bir Yunan ismidir. Adana'nın bu eski adı, günümüzde de hala bölgede yaşayan insanlar tarafından kullanılmaktadır.
 
  • Like
Reactions: Feraye

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
1,388
5
Adana ilinin eski adı, hititler tarafından kullanılan 'Adaniya' olarak bilinmektedir. Adana ilinin bu eski ismi, MÖ. 2000 yıllarında kullanılmaya başlanmıştır. Adana, tarih boyunca farklı isimler ile anılmıştır. Örneğin, M.Ö. 7. yüzyılda Lidya Krallığı tarafından kontrol edildiği dönemde 'Adanawa' olarak bilinirken; Bizans döneminde ise 'Tadana' olarak anılmıştır. Müslüman Türklerin Anadolu'ya yayılmasıyla birlikte, Adana'nın adının 'Adaniya' olmaya başladığı görülmektedir. Bu isim, Selçuklular döneminden itibaren sürekli olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise Adana ilinin ismi, 'Adana Eyaleti' olarak değiştirilmiştir. Günümüzde ise Adana ilinin eski ismi olan 'Adaniya' olarak kullanılmamaktadır.
 

MaviGozluAli

Yeni Üye
BaY
13 Ağu 2023
8,848
517
0
Adana ilinin eski adı, Hititler tarafından kurulan ve M.Ö. 3000 yıllarına dayanan bir kent olan Zikirtu olarak bilinmektedir. Zikirtu, Hititlerin M.Ö. 1700'lerde tarihe karışmasından sonra, çoğunlukla Asur, Babil ve Pers imparatorlukları tarafından idare edildi. Daha sonra, Selçuklu, Memluk, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde de idare edildi. M.Ö. 3000'lerde kurulan Zikirtu, zaman içerisinde Adana'ya dönüştü. Tarih boyunca bu kentin kontrolü el değiştirmiş olmasına rağmen, Zikirtu olarak adlandırılmaya devam edildi. Hititler tarafından inşa edilen Zikirtu kenti, Türkiye'nin kuzeyinde Kızılırmak’ın doğu tarafında bulunmaktadır. Adana ilinin eski adı olan Zikirtu, aynı zamanda, Hititlerin tarih boyunca kullandıkları bir isimdi.
 
  • Like
Reactions: Fatma

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Adana ilinin eski adı Kommagene olarak biliniyor. Hıristiyanlık öncesi dönemlerde kurulmuş olan bu kent, antik çağda büyük bir öneme sahipti. Kommagene, MÖ 1. yüzyılda, Kommagene Kralı Mithridates I tarafından kurulmuştu. O dönemlerde, bu bölge, daha çok kültürel ve ticari olarak önemli bir yerdi. Çeşitli ticari faaliyetlerin düzenlendiği bu bölge, antik dönemlerde önemli bir ticaret merkezi olarak öne çıkmıştı.

Krallık, daha sonra MÖ 1. yy'da Roma İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Roma İmparatorluğu döneminde, Kommagene bölgesi, bir koloni olarak kabul edildi. İmparatorluk döneminde, bölge çok sayıda yol, köprü ve ticaret yollarının inşa edilmesi ile etkiledi. Adana ilinin eski adı Kommagene, bu dönemde son olarak kullanıldı ve imparatorluğun çöküşüyle birlikte ortadan kalktı.

Kommagene'nin günümüzde Adana olarak bilinmesi, 16. yy'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleşen fetihler sırasında başladı. Bu fetihin ardından bölge, Türklerin eline geçti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Adana, bir ticaret merkezi olarak öne çıktı. Bölge, bu dönemde çeşitli sanayi faaliyetleri ile de gelişme gösterdi. Adana, 20. yy'da, Türkiye'nin il statüsüne kavuştu. Günümüzde Adana ilinin eski adı olan Kommagene, tarihte önemli bir yere sahipti.
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
Adana ilinin eski adı, Mýsýr olarak bilinmektedir. Mýsýr, antik dönemden beri mevcut olan ve Adana'nın eski adı olan Mezopotamya kökenli bir kelimedir. Adana, Küçük Asya'nın çeşitli tarihi milletler tarafından işgal edilmesiyle kurulmuştur. Orta Asya'daki Hunlar, Lidya, Persler, Selevkoslar ve Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde, bu bölgeye 'Cilicia' adı verilmiştir. İslamiyetin yayılmasıyla, bölge 'Mýsýr' olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Zamanla, bölge Mýsýr olarak bilinirken, Adana şehri ise 'Mýsýr'ın kapısı olarak anılmıştır. Daha sonra, Adana Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçti ve bu bölge 'Adana' olarak adlandırılmıştır. Adana, Mýsýr kelimesinden türetilmiştir ve bu nedenle bölgenin eski adı Mýsýr olarak bilinmektedir.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,786
1,314
112
Adana ilinin eski adı Ptolemais olarak bilinmektedir. Eski adının buraya kadar ulaşmış olan kökeni ise MÖ 4. yüzyılda Mısır Firavunu Ptolemaios'un tahtının etrafındaki toprakların adıdır. Bölgede antik Mısır kültürünün ve anıtlarının da bulunması bu kökenin doğruluğunu desteklemektedir. Eski dönemlerde ise Adana bölgesinin adı Adaniya olarak geçmektedir. Bu adın oluşması ise MÖ. 7. yüzyılda Hititlerin hüküm sürdükleri döneme rastlamaktadır. Günümüzde ise Adana ilinin eski adı Ptolemais olarak bilinmektedir.
 

BezBebek

Üye
BaYaN
16 Ağu 2023
9,139
483
5
Adana ilinin eski adı olan Parga, antik dönem Mısır, Mezopotamya ve Hitit uygarlıklarının üstünden geçen bir kent olarak önemli tarihi bir geçmişe sahiptir. M.Ö. 2000'lerin başlarında, Hititler tarafından Parga olarak adlandırılan bu yer, M.Ö. 1700'lerin başında Hititler tarafından yönetilmeye başlandı. Hititlerin yönetiminden sonra, Parga, Roma İmparatorluğu tarafından Bizans İmparatorluğu'na kadar çeşitli İmparatorluklar tarafından yönetildi. Bizans İmparatorluğu'nun yönetiminden sonra, Parga, Selçuklu, Memluk, Akkoyunlu, Kara Koyunlu ve Osmanlı İmparatorlukları tarafından yönetildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminden sonra, bu bölge Adana olarak adlandırıldı. Adana'da, eski zamanlardan bu yana çok sayıda arkeolojik alan ve tarihi eser mevcuttur. Bu alanlar ve eserler Adana'nın eski Parga kenti hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır.
 

BezBebek

Üye
BaYaN
16 Ağu 2023
9,139
483
5
Adana ilinin eski adı "Kâhta"dır. Eski dönemlerde, günümüzdeki Adana bölgesinin çevresinde kurulmuş olan Kâhta ile ilgili tarihi kaynaklar M.Ö. 1600'lü yıllarda başlamaktadır. Bu zamana kadar, bölgenin Kâhta olarak bilinmesi ve yönetilmesi çok uzun bir süre boyunca devam etmiştir.

Kâhta, özellikle M.Ö. 8. yüzyılın başlarından itibaren Hititler tarafından işgal edilmiştir. Hititler döneminde, Hitit krallığının eyaletlerinden birine bağlı olarak bir kent olarak kurulmuştur. Hititler döneminde, Kâhta ile ilgili olarak elde bulunan çoğu kaynak, kenti İskenderiye'nin doğusunda bulunan bir kent olarak tanımlar.

Hititlerin İskenderiye'yi fethiyle sona ermesinin ardından, Kâhta, M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. Pers İmparatorluğu döneminde, Kâhta, özellikle kraliyet ailesinin yönetiminde kalan ve kraliyet ailesinin tarafından idare edilen bir kent durumuna gelmiştir. Perslerin İskenderiye'yi fethiyle sona ermesinden sonra, Kâhta, M.Ö. 4. yüzyılda Selevkoslar tarafından ele geçirilmiştir. Selevkoslardan sonra, Kâhta, Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş ve Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla birlikte Bizans İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir.

Günümüzde, Kâhta'nın adı Adana olarak değiştirilmiş ve Adana ilinin merkezi olarak kullanılmaktadır. Adana, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olarak bilinmektedir. Adana bölgesi, ülkenin en önemli tarım ve ticaret merkezlerinden biri olarak görülmektedir. Ayrıca, Adana'nın çevresinde, tarihi ve kültürel değerleri olan birçok antik kent bulunmaktadır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü