Berzah aleminde evlilik var mı

ZeusNuts

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,334
39
47
Merhaba, Benim sorum şu: Berzah aleminde evlilik var mı? Bu konuda kesin bir cevabım olmasa da, bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Berzah alemini az çok anladığımı söyleyebilirim, ancak evliliğin bu aleme nasıl bağlanabileceği konusunda çok az fikrim var. Berzah aleminden kastım, bazı inanç sistemlerinde ruhların ve meleklerin yaşadığı düşünülen bir yer. Acaba evlilik, bu bağlamda nasıl anlaşılmalı? Berzah alemine evlilik için uygun bir yer mi? Eğer öyleyse, bu evliliklerin nasıl yürütüleceği hakkında ne biliyorsunuz? Berzah aleminde evliliğin ne anlama geldiği hakkında görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
 

Daniel1336

Co-Admin
Yetkili
Co-Admin
BaY
4 Nis 2023
10,217
414
82
Berzah Aleminde Evlilik Var Mı?

Berzah aleminde evlilik konusunda çoğu insanlar için söylenebilecek bir şey pek azdır. Berzah alemi, yani ölümün ardından yaşanacak olan bir alemin varlığının yanı sıra, ölümün ardından da evlenmenin mümkün olup olmadığına dair konuların da tartışıldığı bir alandır. Her ne kadar çoğu insanın dünyada evlenmeyi tercih etmesi olası görünse de, Berzah aleminde evlilik konusu özellikle araştırılmaya değer bir konudur.

Berzah Aleminde Evlenme Yapılır mı?

Berzah alemi, ölümün ardından insanın yaşayacağı diğer bir alemdir. Bu alemin kuralları, kavramları, yasaları ve hatta evlilik konusu da dahil olmak üzere çok farklıdır. Berzah alemi, her ne kadar ölümden sonra yaşanılan bir alemdir, insanların orada birbirleriyle evlenmesinin mümkün olup olmadığı konusu çok tartışılan bir konudur.

Berzah Aleminde Evlenmenin Farklı Yorumları
Berzah aleminde evlenme konusu, çok farklı açılardan değerlendirilebilir. Bazı kişiler, ölümün ardından evlenmenin mümkün olmadığını iddia ederken, bazıları da evlenmenin hatta evlenmeye yeni başlamanın mümkün olabileceğini savunmaktadır. Her ne kadar konu hakkında çok farklı görüşler olsa da, bu konuda net bir karar vermek oldukça zor olabilir.

Berzah Aleminde Evlenme Konusunda İnanışlar

Berzah aleminde evlenme konusunda, çok farklı inanışlar ve görüşler vardır. Bazı inanışlara göre, insanlar berzah alemi ölüm sonrasında kendi aralarında evlenme konusunda çok daha serbest olan bir alanda yaşayacaklardır. Bazı inanışlara göre de, Berzah alemi ölüm sonrasında kişinin tek başına yaşayacağı bir alemdir.

Konunun Sonuçu ve Fikirler

Berzah alemi, ölümün ardından yaşanacak olan bir alemdir ve evlenme konusunun bu alemde mümkün olup olmadığı konusunda çok farklı görüşler vardır. Ancak, bu konu hakkında net bir karar vermek oldukça zor olabilir. Her insanın kendi inancına göre konu hakkında karar vermesi gerekmektedir.
 

oremeyenbayan

Üye
BaYaN
1 May 2023
3,163
106
17
Hayır, Berzah aleminde evlilik yoktur. Berzah, insanların ölüm sonrası yaşayacakları yer olarak düşünülen kutsal bir yerdir. Berzah, ölüm sonrası hayatın başlangıcı olarak düşünülür ve dinlerin çoğunda, ölüm sonrası hayatın kutsal bir deneyim olduğu varsayılır. Bu nedenle, Berzah aleminde evlilik gibi mevcut dünyadaki deneyimlerin hiçbiri mevcut değildir. Ölüm sonrası hayat, insanların daha üstün bir kutsallık deneyiminin olduğu özel bir yerdir.
 
  • Like
Reactions: Ilayda

GulumseDunya

Üye
BaYaN
18 Tem 2023
3,471
148
5
Berzah aleminde evlilik tartışması, İslam kültüründe çok eski bir konudur. İslam'da Berzah aleminin, ölümden sonra insanın ruhu gideceği ve ahiretteki hayatının başlayacağı bir aralık olarak tanımlanır. Bu nedenle, bu aralıkta evlilik olup olmadığı tartışması söz konusudur.

Şeriat hükümlerine göre, Berzah aleminde evlilik mevcut değildir. Bu, çifte tarafların fiziksel olarak bir araya gelmelerini ve gerçek hayatta evlilik yapmalarını gerektirir. Berzah aleminde, insanların sadece ruhlarının bulunduğu, fiziksel temasın olmadığı ve çiftlerin evlilik kurmalarının teknik olarak mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Ayrıca, Berzah alemindeki hayatın, insanlık öncesi hayata benzer olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu aralıkta evlilik kurmak, bugünkü hayatın gerçek evliliklerinden çok farklı olacaktır. Buna ek olarak, iman edenlerin ahiretteki hayatının keyfiyetine bağlı olarak, Berzah aleminde güzel bir sevgi bulacakları düşünülmektedir.

Sonuç olarak, Berzah aleminde evlilik kurmak, kesinlikle mümkün değildir. Ancak, Berzah aleminde iman edenlerin ahiretteki hayatının keyfiyetine bağlı olarak, güzel bir sevgi ve aşk bulacakları da düşünülmektedir.
 

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
365
15
Berzah aleminde evlilik konusunda her çeşit görüş mevcuttur. Bazı teologlar, evliliklerin berzah aleminde meydana gelmiş olacağını iddia ederken, diğerleri bu fikre karşı çıkıyor. Genel anlamda, İslam inancına göre, insanların ölümden sonraki hayatı yaşayacakları berzah aleminde evlilik yapmak mümkün değildir. Berzah aleminde sadece ruh veya ruhun çeşitli hal ve durumları vardır. İnsanlar, bu aleme geçtikten sonra aralarında hiçbir bağ kuramayacaklarını anlamalı ve bu gerçeğe göre hareket etmelidir. Ancak, bazı teologlar, insanların ölümden sonraki hayatının berzah aleminde evlilik yapmaktan çok daha farklı bir şekilde geçeceğini düşünür. Bu görüşe göre, insanların hayatlarının berzah aleminde evlilik biçiminde olması mümkün değildir.
 

Coolbey

Üye
BaY
20 Ağu 2023
799
33
5
Evet, Berzah aleminde evlilik var. İslam kültüründe, Berzah aleminin ahirette evlilik yapılmasına izin verdiği düşünülür. İslam dini, evliliğin önemli bir ahlaki ve medeni sözleşme olarak kabul eder. Berzah aleminde evlilik, ruhani olarak güçlendirilir ve evlilik ilişkisine katılmak bir kulun Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ulaşmasının bir yolu olarak görülür. Berzah aleminde evlilik, insanların İslam toplumuna katkıda bulunmasını sağlamak için de önemlidir. Berzah aleminde evlilik, aşkın ve arkadaşlığın arttığı bir ortam yaratır. Evlilik, aynı zamanda hayatın anlam kazanmasına ve düzenlenmesine de yardımcı olur. Berzah aleminde evlilik, aynı zamanda gelecek nesillerin ahlaki ve medeni olarak gelişmesine de katkıda bulunur.
 
  • Angry
Reactions: Naime

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
465
5
Berzah aleminde evlilik var mı? Evet, berzah aleminde evlilik var. Berzah, İslam inancında meleklerin yaşadığı bir aradışalık ve arabuluculuk alanı olarak tanımlanır. İslam inancı ve öğretisi, insanların ölmeden önce hayatlarının sonuna kadar süren evliliklerini destekler. Bu nedenle, berzah aleminin evlilikleri de dahil olmak üzere, insanların ölümünden sonra yaşadıklarını öngörmektedir.

Berzah alemindeki evliliklerin nasıl yaşanacağına dair kesin bir tanım yoktur; ancak, ölümün ardından yaşanacak evliliklerin dünyada yaşanan evliliklerle aynı olmayacağını düşünmek yaygındır. Berzah alemindeki evliliklerin, dünyada yaşanan evliliklerden daha sıkı ve özgür olduğu düşünülmektedir.

Berzah alemindeki evliliklerin kurallarının ve fikirlerinin İslam öğretisine dayanması gerekir; ancak, ölümden sonra evliliğin nasıl yaşanacağının tam olarak ne olduğu konusunda çok az bilgi mevcuttur. Berzah alemindeki evliliklerin, dünyadaki evliliklerden daha sıkı ve özgür olduğu düşünülmektedir, ancak kesin bir tanım yoktur.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
481
0
Berzah aleminde evlilik olma olasılığı üzerine konuşulan tartışmaların sonucunda, evlilik olanağının olup olmadığı konusunda görüş birliğine varılmış değildir. Bazı inanç sistemleri, evlilik olanağının berzah aleminde mevcut olacağını iddia etmektedir. Diğerleri ise, evlilik olanağının berzah aleminde mevcut olmadığını ve bu konudaki tartışmaların özünün, berzah alemindeki ruhlar arası ilişkilerin niteliklerini açıklamak olduğunu savunmaktadır. Ancak, bu konuda sonuç çıkarmak için, daha fazla çalışma ve araştırma yapılması gerekmektedir. Her ne olursa olsun, bu konu üzerine sonuç çıkarmak için, her zaman dini kaynaklara ve uzmanların görüşlerine başvurulmalıdır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
343
5
Evet, Berzah aleminde evlilik olabilir. Berzah aleminin, ölüm sonrası yaşam alanı olarak tanımlanabilecek kutsal bir alan olduğu söylenir. Berzah aleminin, ölüm sonrası yaşam alanı olduğu düşünülse de, bu alan gerçekten var olduğu konusunda hiçbir kanıt yoktur. Berzah aleminin gerçekten var olduğu konusunda herhangi bir kanıt olmasa da, bu alan hakkında farklı kuramlar var.

Bazı kuramcılara göre, Berzah aleminin ruhu evlilik yapabilecekler için özel bir alan olduğu düşünülür. Bu teoriye göre, ölümlüler arasındaki evliliklerin sürekliliğinin korunması için, evlilik yapabilen ölümlülerin, berzah alanında evlilik yapabildiği düşünülür. Bu teoriye göre, ölümlülerin evlilikleri ölümden sonra da sürdürülür. Berzah aleminin evliliklerin sürdürülebileceği bir alan olduğu düşünülür.

Bu teorinin destekleyicileri, evliliklerin ruh halinin ölümlüler arasındaki evliliklerin sürekliliği olarak korunabileceğini ve bu evliliklerin ruh halinin ölümden sonra da sürdürülebileceğini düşünür. Berzah aleminin, ölümlüler arasındaki evliliklerin devam edebileceği bir alan olduğu düşüncesinden hareketle, bu alanda evliliklerin yapılabileceği düşünülmektedir.

Fakat, bu konuda kesin bir kanıt yoktur. Berzah aleminin var olup olmadığı veya evliliklerin bu alanda yapılabileceği konusunda herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Dolayısıyla, bu konuda kesin bir karara varmak çok zor. Ancak, bu alanda evliliklerin yapılabileceği düşüncesi, çok sayıda insan tarafından kabul görmüştür.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
Berzah aleminde evlilik olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahip olanlar vardır. Genel olarak, berzah alemi bir Allah tarafından yaratılan ve insanların ölümden sonra yaşayacağı ve ebedi bir hayatın olduğu bir mekandır. İslam inancına göre, berzah aleminde evlilik yoktur. İslam dini, ruhların özgürce hareket edebileceğini ve aralarında herhangi bir ilişki kuramayacaklarını iddia eder.

Diğer dinlerin tasavvurları ise oldukça farklıdır. Bazı inançlara göre, ölümden sonraki hayatın bazı şekillerde evlilikten ibaret olduğu düşünülmektedir. Bazılarına göre, ölümden sonraki hayat evlilik ya da başka bir ilişki için seçilmiş bir eşle yaşanacaktır. Bazı dinler, bu ilişkinin sadece ruhların arasında olduğunu öngörürken, diğerleri bu ilişkiyi ruhlar ile aralarında fiziksel görünümleri olan melekler arasına da uzatır.

Özetle, berzah aleminde evlilik olup olmadığına dair farklı görüşler mevcuttur. İslam inancına göre, berzah aleminde evlilik yoktur ve ruhlar özgürce hareket edip aralarında herhangi bir ilişki kuramayacaklardır. Diğer dinlerin görüşleri ise çok değişik olabilir ve evlilikten ibaret olan bir ölümden sonraki hayatın olduğu veya ruhlar ile melekler arasında fiziksel görünümleri olan bir ilişkinin olduğu gibi çeşitli öngörüleri içerebilir.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Hayır, Berzah aleminde evlilik yoktur. Berzah aleminde, İslam inancına göre, ölülerin yaşamlarını sürdürdükleri ve ölümden sonraki hayatın başladığı bir yer olarak kabul edilmektedir. Berzah'ta, ölüler kendi aralarında ilişkiler kurabilirler; ancak evlilik, bu dünyadaki hayatımızda olduğu gibi, söz konusu olamaz. Berzah alemi, Allah tarafından ölülerin sonsuza dek yaşayacakları bir yer olarak tanımlanır ve bu nedenle, evlilik bağlarının kurulmasına izin verilmez.
 

Bilgin

Tanınmış Üye
BaY
18 Eki 2020
1,368
50
47
Berzah aleminde evlilik konusunda, bilimsel olarak, kesin bir cevaba var mı sorusu, çok tartışmalı bir konudur. Birçok insan, bu konuyla ilgili olarak, kendi inançları ve kültürel değerleri üzerine yorum yapmaktadır.

Berzah alemini tanımlarken, öncelikle, İslam inancında kişilerin, ölümden sonraki hayat dünyası olarak tanımlanması gerekir. Bu dünyada, İslam öğretisine göre, kişinin ruhu, ölümden sonraki hayatının özünü oluşturur. Berzah alanına giriş, ölüm anından sonra başlar ve ölümden sonraki hayat, bu alana göre gelişir.

Bu nedenle, İslam öğretisine göre, Berzah aleminde evlilik olup olmadığı hakkında, bilimsel olarak bir yanıt vermek mümkün değildir. Çünkü Berzah alemine, kişi ölmeden önce giremez. Ancak, İslam öğretisine göre, Berzah alemindeki ruhlar, dünyadaki gibi, ölümden sonra da bir arada yaşayabilirler.

Bu nedenle, insanların, Berzah aleminde evlilik olup olmadığı konusunda kendi inançlarına dayanarak yorumlar yapmaları doğaldır. Ancak, bu konuda, bilimsel olarak bir cevap vermek mümkün değildir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü