Bitki bilimi ile ilgili meslekler nelerdir

kizingucu

Yeni Üye
BaYaN
8 Nis 2023
1,275
30
0
Merhaba,

Bitki bilimi ile ilgili meslekler hakkında fikir almak istiyorum. Bitki biliminin özelliklerini, hangi alanlarda uygulanabildiğini ve meslekler hakkında bilgi arıyorum. Bitki bilimi, bitki anatomisi, bitki fizyolojisi, bitki biyokimyası, bitki genetiği, bitki patolojisi ve bitki sistematiği gibi birçok alanda uygulanabiliyor. Bitki bilimi ile ilgili meslekler arasında bitki biyologu, bitki kimyacısı, bitki mühendisi, bitki fizyologu, bitki patologu ve bitki sistematikçi gibi birçok meslek mevcut.

Bu konuda uzman olan herhangi bir forum kullanıcısından bilgi almak isterim. Bitki bilimi ile ilgili meslekler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. Bu bilgileri kullanarak gelecekteki kariyerim için daha iyi bir seçim yapabilirim.

Lütfen yardım edin ve bitki bilimi ile ilgili meslekler hakkında bilgi verin. Tekrar teşekkür ederim.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
18,923
382
82
Bitki Bilimi ile İlgili Meslekler: Hangileri?

Bitki bilimi, bitki hayatının biyolojik, kimyasal, fizyolojik ve ekolojik yönlerini inceleyen bilim dalıdır. Bitki biliminin alanları arasında bitki anatomisi, bitki fizyolojisi, bitki hormonu fizyolojisi, bitki koruma, bitki biyokimyası, bitki genetiği ve bitki ekolojisi sayılabilir. Bitki biliminin alanlarının her biri çeşitli meslekleri içerir.

Bitki Bilimcisi ve Botanikçi

Bitki bilimcisi ve botanikçi, bitki biliminin temel alanlarının araştırılmasını ve öğretilmesini içerir. Bitki bilimcisi, bitki biliminin tüm alanlarını kapsayan yoğun bir alan olan bitki bilimini inceleyebilir. Botanikçi ise, bitkilerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini, bitkilerin eşeysiz ve eşeyli çoğalmasını ve bitkilerin evrimini incelemeye odaklanır. Bitki bilimcisi ve botanikçi, bitki özelliklerini ve bitkilerin evrimini anlamak, çevrelerindeki bitki topluluklarını değerlendirmek ve bitkilerin nasıl korunacağını belirlemek için çalışırlar.

Bitki Genetiği Uzmanı

Bitki genetiği uzmanı, bitkilerin genetik özelliklerinin incelenmesi ve değiştirilmesi ile ilgilidir. Genetik uzmanlar, bitki genetiğinde farklı melezlerin oluşturulması ve bitkilerin genetik özelliklerinin nasıl değiştirilebileceğini anlamak için çalışırlar. Bitki genetiği uzmanı, bitkilerin besin maddeleri üretiminden hasat edilmesine kadar bitki çiftliklerinin verimliliğini artırmaya yardımcı olmak için çalışır.

Bitki Koruma Uzmanı

Bitki koruma uzmanı, bitkilerin korunmasının sağlanması ile görevlidir. Bitki koruma uzmanları, zararlı böcekleri, bitki hastalıklarını ve bitki besin maddelerinin kullanımını kontrol etmek için çalışırlar. Bitki koruma uzmanları, bitkilerin zararlı maddelerden korunmalarını sağlamak için kimyasal bitki koruma ürünleri kullanır. Ayrıca, bitki koruma uzmanları, bitki hayatını koruma için yasalar ve prosedürler uygulamakla da görevlidir.

Bitki Biyokimyası Uzmanı

Bitki biyokimyası uzmanı, bitkilerdeki kimyasal süreçlerin incelenmesi ile görevlidir. Bitki biyokimyası uzmanı, bitki besin maddelerinin yapısını ve üretimini inceler, bitki hormonlarının kimyasal süreçlerini inceler ve bitki besin maddelerinin kullanımını ve bitki hastalıklarının tedavisini araştırır. Bitki biyokimyası uzmanı ayrıca, bitkilerin besin maddeleri üretiminden hasadına kadar bitki çiftliklerinin verimliliğini artırmak için çalışır.

Anahtar Kelimeler: Bitki bilimi, bitki bilimcisi, botanikçi, bitki genetiği uzmanı, bitki koruma uzmanı, bitki biyokimyası uzmanı.
 

FikirleriM

Moderator
Yetkili
Moderator
BaYaN
10 Tem 2023
6,818
257
82
Bitki bilimi ile ilgili meslekler arasında, bitki bilimcileri, bitki biyokimyacıları, bitki fizyologları, bitki biyologları, bitki morfolojileri, bitki genetiği uzmanları, bitki patolojisi uzmanları, bitki koruma uzmanları, bitki üretim uzmanları, bitki besleme uzmanları ve bitki biyotehnikleri sayılabilir. Bunların her biri bitki biliminin farklı alanlarında çalışma konusu olabilir. Bitki bilimcileri, bitki hayatını anlamak ve bitki gelişimini düzenlemek için çalışırken, bitki biyokimyacıları bitki besinlerinin incelenmesi, bitki fizyologları bitki biyolojisi ve gelişimiyle ilgilenir, bitki morfolojileri bitki yapısı üzerinde çalışır, bitki genetiği uzmanları bitki türlerinin çeşitliliğini ve genetik kalıplarını araştırır, bitki patolojisi uzmanları bitki hastalıklarının görülme olasılığını ve önlenebilirliğini değerlendirir, bitki koruma uzmanları bitki üretiminin etkinliğinin artırılmasına çalışır, bitki üretim uzmanları bitkinin üretim hacmini sağlamak için planlamalar yapar, bitki besleme uzmanları bitki sağlığını desteklemek için besin maddelerini seçer ve bitki biyotehnikleri bitki verimliliği için teknoloji kullanır.
 

GulumseDunya

Üye
BaYaN
18 Tem 2023
3,471
148
5
Bitki bilimi, bitkilerin fizyolojik özellikleri, üreme özellikleri, ekolojik özellikleri ve bitkilerin biyolojik sistemleri ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsayan geniş bir alandır. Bitki bilimcileri, bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi, ekolojisi ve üreme biyolojisi konularında, her türlü bitki türü ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bitki bilimciler, bitkilerin biyolojik çalışmalarının yanı sıra, bitkilerin üretim, ekoloji, bitki hastalıkları ve bitkisel üretim gibi pek çok alanda da çalışmalar yapmaktadır.

Bitki bilimcileri, üniversiteler, bitki bilimleri araştırma merkezleri, bitki bilimleri laboratuvarları, bitki hastalıkları uygulama merkezleri, çevre ve bitki besleme laboratuvarları gibi farklı kurumlarda çalışabilirler. Bitki bilimciler, bitki üzerinde yapılan araştırmaların, bitkilerin üretim gücünü ve bitki hastalıklarının önlenmesi konularında yardımcı olabilecek özel bilgiler elde etmek için çalışırlar. Bitki bilimciler, bitki biyokimyası, bitki fizyolojisi, bitki genetiği, bitki anatomisi, bitki morfolojisi ve bitki biyoteknolojisi gibi alanlarla ilgili çalışmalar yapabilir.

Bitki bilimciler, bitki biyokimyası alanında bitkilerin besin maddelerini üretmesi, bitki fizyolojisi alanında bitkilerin üreme ve büyüme süreçleri, bitki genetiği alanında bitkilerin üreme süreçleri ve bitki anatomisi alanında bitkilerin yapısı hakkında çalışmalar yapabilir. Bitki bilimciler, bitki morfolojisi alanında bitkilerin yapısını inceleyebilir ve bitki biyoteknolojisi alanında bitkilerde genetik değişiklikler yaratmak için kullanılan tekniklerle çalışma yapabilir. Bitki bilimciler, bitki üzerinde yürüttükleri araştırmaların sonuçlarını, uygulamalı laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, çeşitli yayınlarda da yayınlayabilirler.
 

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
365
15
Bitki bilimine ilişkin meslekler arasında biyolog, botanikçi, bitki biyokimyacısı, farmakognozcu, su koruma uzmanı, ekolojist, genetik mühendisi, bitki besleme uzmanı, tarım araştırmacısı, bitki fizyologu, fitopatolog ve bitki anatomisti sayılabilir. Bu mesleklerin tümünde, bitkilerin kökeni, büyümesi, gelişimi ve çevresiyle ilişkisi incelenir. Biyolog, bitkilerin kökeni, çeşitliliği ve biyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur ve bitkilere ilişkin çalışmalar yapar. Botanikçi, bitki özelliklerini inceler ve bitkilerin türlerini araştırır. Bitki biyokimyacısı, bitkilerin çeşitli biyokimyasal reaksiyonlara nasıl yanıt verdikleri hakkında bilgi edinir. Farmakognozcu, bitkilerden elde edilen ilaçların etki mekanizmalarını inceler. Su koruma uzmanı, bitkiler aracılığıyla su kaynaklarının korunması için çalışır. Ekolojist, bitki çeşitliliği ve çevresel etkileşimleri hakkında araştırmalar yapar. Genetik mühendisi, bitki genetiğini ve genetik modifikasyon tekniklerini inceler. Bitki besleme uzmanı, bitkilerin besin ihtiyaçlarını ve besinlerin bitki üzerindeki etkilerini araştırır. Tarım araştırmacısı, bitkisel üretimi etkileyen faktörleri inceler ve tarımsal üretim süreçlerini optimize eder. Bitki fizyologu, bitkilerin fizyolojik işlevleri hakkında bilgi edinir. Fitopatolog, bitkilerin hastalıkları ve bunların neden olduğu zararlara karşı çalışır. Bitki anatomisti, bitkilerin yapısal özelliklerini ve yapılarının nasıl işlediğini inceler.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
430
5
Bitki bilimiyle ilgili meslekler sayısızdır. Biyokimyacılar ve biyologlar bitkisel organizmaların yapısını inceler, bitki morfolojisi ve biyokimyası, bitki fizyolojisi ve ekolojisi konularında uzmanlaşmış bilim insanlarıdır. Ayrıca botanikçiler, fitopatologlar, fenoloji bilimcileri ve genetikçiler bitki bilimine katkıda bulunmaktadır. Bitki biliminin dalları arasında bitki koruma, bitki tıbbı, bitki besleme, bitki kültürü ve bitki biyoteknolojisi de vardır. Bitki bilimiyle ilgili meslekler arasında bitki besleme uzmanları, bitki koruma uzmanları, biyoteknoloji uzmanları, bitki tıbbı uzmanları, bitki zararlılarının kontrolü uzmanları, bitki yetiştiriciliği uzmanları ve bitki kültürü öğreticileri bulunmaktadır. Bitki biliminin uygulama alanları arasında tarım, tıp, çevre koruma ve peyzaj bilimi de bulunmaktadır.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
434
5
Bitki bilimi, süs bitkileri ve bitkisel ürünlerin üretimi, bakımı, kullanımı ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak çeşitli meslekleri kapsamaktadır. Bitki biliminde çalışan kişiler, çeşitli bitkisel ürünlerin üretimini, bakımını ve kullanımını desteklemek ve değerlendirmek için çeşitli araştırmalar yapabilirler.

Birincisi, bitki bilimcileri, bitkilerin besin değerleri, etkileri ve üretim süreçleri hakkında araştırma yaparlar. Bitki bilimciler, bitkilerin besin değerlerini, etkilerini ve üretim süreçlerini araştırmak ve değerlendirmek için çeşitli teknikler geliştirebilirler. Bitki bilimciler, bitkilerin yetiştirilmesi ve üretimi için gerekli olan faktörleri ve gübreleme gereksinimlerini de araştırırlar.

İkincisi, bitki biyologları, bitkilerin büyüme ve gelişme biyolojisiyle ilgili araştırmalar yaparlar. Bitki biyologları, bitkilerin fizyolojisi, anatomisi, fenolojisi ve genetiği hakkında araştırmalar yaparlar. Ayrıca, bitki biyologları bitkilerin morfolojisi, biyokimyası, fizyolojisi, fenolojisi ve genetiği hakkında çalışmalar yaparlar.

Üçüncü olarak, bitki biyokimyacıları, bitkisel ürünlerin üretim ve kullanımına yönelik araştırmalar yaparlar. Bitki biyokimyacıları, bitkilerin kimyasal özelliklerini ve üretim süreçlerini araştırırlar. Ayrıca, bitki biyokimyacıları bitkisel ürünlerin besin değerlerinin ve etkilerinin araştırılmasına yardımcı olurlar.

Dördüncü olarak, bitki genetiği uzmanları, çeşitli bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ve üretim süreçleriyle ilgili araştırmalar yaparlar. Bitki genetiği uzmanları bitkilerin genetik kodlarını ve üretim süreçlerini araştırırlar. Ayrıca, bitki genetiği uzmanları bitkilerin çeşitlerini, biyokimyasal özelliklerini ve üretim süreçlerini de değerlendirirler.

Son olarak, bitki yetiştirme uzmanları, bitkilerin yetiştirilmesi, bakımı ve kullanımıyla ilgili araştırmalar yaparlar. Bitki yetiştirme uzmanları, bitkilerin gübreleme, bakım ve yetiştirme işlemleri hakkında araştırmalar yaparlar. Ayrıca, bitki yetiştirme uzmanları bitkilerin besin değerler
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
481
0
Bitki bilimi ile ilgili meslekler çok çeşitlilik arz eder. Bu meslekler arasında bitki biyologu, bitki besleme ve bitki bakım teknisyeni, bitki genetiği uzmanı, bitki biyokimyacısı, bitki patoloğu, bitki fizyologu, bitki biyotehnik uzmanı, bitki fizyoloğu, bitki botanisti ve bitki eczacısı sayılabilir. Tüm bu mesleklerin hepsi, bitki biyolojisi, bitki besleme, bitki bakımı, bitki genetiği, bitki biyokimyası, bitki patolojisi, bitki fizyolojisi, bitki biyotekniği ve bitki botanisi gibi alanlarda uzmanlaşmış bilim insanlarının bilgi ve becerilerini kullanarak bitki üzerine çalışmalar yaparlar. Bu mesleklerin hepsi, bitki bilimi alanında önemli katkıda bulunmak için önemli bir rol oynarlar.
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
Bitki bilimi, bitki üzerindeki bütün fenomenleri incelemek ve anlamak için kullanılan bir disiplindir. Bitki bilimi alanında çalışan kişilere bitki bilimcileri veya bitki bilimcileri denir. Bitki bilimi, bitkilerin biyolojik, fizyolojik, morfolojik, kimyasal ve ekolojik özelliklerini inceleyen bir alandır.

Bitki bilimi alanında çalışan kişiler, bitki besleme, bitki hastalıklarının önlenmesi, bitkilerin genetiği ve besin maddeleri, bitki besinleri, bitki biyoteknolojisi gibi konuların da araştırmasını yapabilirler. Bitki bilimi, bitkisel üretim ve bitki biyoteknolojisi konularında bilimsel çalışmaları yürüten üniversitelerin bitki bilimleri bölümlerinde eğitim alabilir veya bitki bilimi alanında uzmanlaşabilirler. Bitki bilimciler, bitki yetiştiriciliği, tarım ve tarım kimyası, bitki biyoteknolojisi, genetik, bitki besleme, fizyoloji ve bitki hastalıkları gibi alanlarda çalışabilirler.

Bitki bilimciler, araştırma laboratuvarlarında, bitki üretim tesislerinde ve bitki biyolojisi, genetiği ve bitki hastalıkları üzerine araştırma yapan üniversitelerde çalışabilirler. Bitki bilimciler, tarım ve bitki yetiştiriciliği, bitki biyoteknolojisi, bitki besleme ve bitki hastalıkları gibi alanlarda çalışan çiftliklerde, bitki üretim tesislerinde ve laboratuvarlarda çalışabilir. Ayrıca, bitki bilimciler, bitki üretim tesislerinde, bitki üretim tesislerinde veya bitki biyoteknolojisi, bitki hastalıkları ve bitki genetiği gibi alanlarda çalışan kamu ve özel şirketlerde de çalışabilirler. Bitki bilimciler, aynı zamanda bitki hastalıklarının önlenmesi, bitki genetiği ve bitki besin maddeleri gibi alanlarda çalışan kamu kurumlarında da çalışabilirler.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
18,789
409
82
Bitki bilimi ile ilgili meslekler arasında çeşitli araştırmacı, eğitici veya uygulayıcı roller vardır. Örneğin, bitki biyolojisi, bitki fizyolojisi, bitki biyokimyası, bitki genetiği, bitki morfolojisi ve bitki üretimi gibi alanlarda uzmanlaşmış bir araştırmacı olabilirsiniz. Ayrıca, bitki besleme, bitki hastalıkları, bitki bitkileri ve bitki tohumları gibi alanlarda eğitim veya uygulama da yapabilirsiniz. Bitki bilimleri konusunda eğitim almış bir öğretmen olarak, bitkisel ürünleri öğrencilere anlatabilirsiniz. Aynı zamanda, bitki bakımı ve ziraat alanlarında uygulayıcı olabilirsiniz. Bitki bilimi konusunda uzmanlaşmış bir diplomalı, bitki yetiştirme, bitki kontrolü, bitki yetiştiriciliği, bitki besleme ve bakımı veya bitki hastalıklarının önlenmesi gibi alanlarda çalışabilirsiniz.
 

Nazli

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
48
0
0
Bitki bilimi ile ilgili meslekler arasında öncelikli olarak bitki biyologu, bitki biyokimyacısı, bitki biyoteknolojisi uzmanı, bitki genetiği uzmanı, bitki morfolojisi uzmanı, bitki metabolizması uzmanı, bitki eczacısı, bitki koruma uzmanı, bitki besleme uzmanı, bitki yetiştiriciliği uzmanı, bitki biyokimyası uzmanı, bitki kökeni uzmanı, bitki besleme ve bitki üretimi uzmanı, bitki tohumculuğu uzmanı, bitki biyokimyası uzmanı, bitki anatomisi uzmanı, bitki besleme ve bitki üretim uzmanı, bitki patolojisi uzmanı, bitki beslenmesi uzmanı, bitki fizyolojisi uzmanı, bitki biyokimyası ve bitki beslenmesi uzmanı, bitki patolojisi ve bitki biyokimyası uzmanı, bitki biyokimyası ve bitki fizyolojisi uzmanı, bitki bitki biyokimyası ve bitki morfolojisi uzmanı, bitki üretim ve bitki besleme uzmanı gibi meslekler bulunmaktadır.
 

BezBebek

Üye
BaYaN
16 Ağu 2023
7,287
132
5
Bitki bilimi, bitkilerin biyolojik özellikleri, morfolojik özellikleri ve canlılıklarının incelenmesini kapsar. Bitki biliminin mesleki alanları arasında birçok farklı konu bulunmaktadır.

Örneğin; bitki biyokimyacıları bitkilerin biyolojik ve kimyasal yapısını inceler, bitki anatomistleri de bitkilerin fiziksel yapısını inceler. Bitki çeşitliliğini koruyacak olan bitki biyologları ve bitki biyokimyacıları, bitki fizyolojisi ve bitki biyokimyası gibi bitki sistematikleri üzerinde çalışırlar.

Bitki biyoloğu olarak, bitki canlılığının çeşitli yönlerini inceleyebilirsiniz. Bitki biyolojisi, bitkilerin morfolojik, genetik ve fizyolojik özelliklerini inceler. Bitki biyolojisi, bitkilerin canlılığını ve bitkilerin çevreye nasıl etki ettiğini de inceleyen bir bilim dalıdır.

Bitki biyokimyacıları, bitki kimyasal yapısını ve bitki fizyolojisi üzerinde kimyasal düzenlemeler yapan çalışmaları üzerinde çalışır. Bitki biyokimyacıları, bitkilerin metabolik yollarını, enzimlerin çalışma biyolojisini ve bitkilerin besin alımını inceler.

Bitki morfoloğu olarak, bitki yapısının incelenmesi üzerine çalışırız. Bitki morfoloğu, bitkilerin çeşitli bilim alanlarında kullanılan çeşitli karakterlerinin araştırılmasını kapsar. Bitki morfoloju, bitkilerin morfolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılan bitki morfolojisi konusunda uzmanlaşır.

Bitki genetiği alanında, bitkilerin genetik yapısının incelenmesi üzerine çalışılır. Bitki genetiği, bitkilerin genetik kodunun anlaşılmasını ve çeşitlendirilmesini kapsar. Bitki genetik uzmanları, genetik kodunun çözülmesini sağlayan araştırmalar yaparlar.

Bitki eczacılığı alanında, bitkilerin kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılır. Bitki eczacılığı, bitkilerin farmasötik özellikleri ve bitkisel sağlık ürünlerinin üretimi ile ilgili çalışmaları kapsar. Bitki eczacıları, bitkilerin kullanımıyla ilgili konular üzerinde çalışırlar.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
18,923
382
82
Bitki bilimi, bitkilerin çeşitli özelliklerinin incelenmesi, bitkilerin besin alımı, gelişimlerinin takibi, besin üretimlerinin arttırılması ve bitkilerin toprak ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi gibi konuları kapsayan bir bilim dalıdır. Bitki biliminin kapsamında, bitkilerin biyolojik, morfolojik, fizyolojik, taksonomik, biyokimyasal, genetik ve ekolojik özellikleri incelenmektedir.

Bitki bilimi alanında uzmanlaşmış meslekler arasında, bitki biyologu, bitki anatomisti, bitki fizyologu, bitki ekonomisti, bitki taksonomisti, bitki biyokimyacısı, bitki patologu, bitki genetiği, bitki biyoteknoloji uzmanı, bitki çalışmaları görevlisi, bitki yetiştirici, bitki mühendisi, bitki besleme uzmanı, bitki koruma uzmanı ve bitki kullanımı uzmanı gibi çeşitli meslekler bulunmaktadır.

Bu mesleklerin hepsi, bitkiler üzerindeki farklı alanları incelemelerine, bitkilerin yetiştirilmesi, korunması ve kullanımına ilişkin uygulamaların geliştirilmesine destek sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri kullanmaktadır. Sonuç olarak, bitki biliminin hepsinde uzmanlaşmış meslekler, bitkilere karşı sorumlu ve bilinçli yaklaşımların gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
18,296
375
82
Bitki bilimi, bitkilerin anatomik, fizyolojik, biyokimyasal ve ekolojik özellikleri hakkında bilimsel bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve kullanılmasını kapsar. Bitki biliminin temel konuları arasında bitki türlerinin sınıflandırılması, bitkilerin üretimi, bitki hastalıklarıyla mücadele ve bitkisel ürünlerin elde edilmesi yer alır. Bitki bilimi alanındaki meslekler arasında bitki biyoloğu, bitki üreticisi, bitki biyokimyacısı, bitki ekolojisi uzmanı, bitkisel üretim mühendisi, bitki tohumculuğu uzmanı, bitki hastalıkları uzmanı ve bitki fizyolojisi uzmanı yer alır. Bitki meslekleri, bitki bilimlerinin farklı alanlarında uzmanlaşmış bilim insanlarının çabalarının sonucunda ortaya çıkar. Bitki bilimcilerinin önemli hedefleri, bitkilerin üretimini ve verimliliğini artırmak, bitki hastalıklarıyla mücadele etmek ve bitkilerin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde üretilmesini sağlamaktır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:1)

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü