Çağdaşlık ne demek TDK

SokakFeneri

Yeni Üye
BaY
5 Nis 2023
1,299
115
2
Merhaba arkadaşlar,

Şu an çağdaşlık hakkında bilgi almak için buradayım ve TDK'den ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Biraz araştırma yaptım ve TDK'nin Türk Dil Kurumu'nun kısaltması olduğunu öğrendim ama çağdaşlık hakkında ne anlama geldiğini henüz bilmiyorum.

Bana çağdaşlık kavramının TDK tarafından ne anlama geldiğini ve bu kavramın neyi ifade ettiğini anlatabilir misiniz? Ayrıca çağdaşlıkla ilgili örnekler verebilir misiniz? Açık ve anlaşılır bir şekilde lütfen.

Çok teşekkür ederim,

Saygılarımla.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Çağdaşlık Ne Demek? TDK Anlamı Hakkında

Çağdaşlık, 20. yüzyıldan itibaren yaşam tarzının, yaşam biçiminin, kültürün, düşüncelerin, sanatın ve teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni bir yaşam anlayışını ifade eder. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından çağdaşlık olarak tanımlanan bu kavram, modern çağın ürünleri olan kültür, sanat ve bilimin çoğalması, düşüncelerin özgürleşmesi, yaşam tarzının değişmesi ve toplumun hızla gelişmesi ile birlikte ilerlemeyi ifade eder.

Çağdaşlık, sosyal toplumların kültür ve yaşam biçiminde meydana gelen değişimlerin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu değişimler, insanların düşüncelerinin, inançlarının, yaşam tarzlarının, sanatının ve teknolojilerinin gelişmesi ile özdeşleşir. Çağdaşlık, insanların çağdaş özellikleri kazanmasını ve modern zamanların ürünleri olan yenilikleri benimsemesini ifade eder.

Çağdaşlık Ne Demek? TDK Açısından

TDK tarafından çağdaşlık olarak tanımlanan kavram, modern çağın ürünleri olan bilimin ve teknolojinin çoğalması ile toplumun hızla gelişmesi ile birlikte ilerlemeyi ifade eder. Çağdaşlık, insanların düşüncelerinin, inançlarının, yaşam tarzlarının, sanatının ve teknolojilerinin gelişmesi ile özdeşleşir. Çağdaşlık, insanların çağdaş özellikleri kazanmasını ve modern zamanların ürünleri olan yenilikleri benimsemesini ifade eder.

Çağdaşlık Ne Anlama Gelir? TDK Açıklaması

TDK tarafından "çağdaşlık" olarak tanımlanan kavram, modern çağın ürünleri olan bilimin ve teknolojinin çoğalması ile toplumun hızla gelişmesi ile birlikte ilerlemeyi ifade eder. Çağdaşlık, insanların modern toplumun ürünü olan fikirleri, kültürel değerleri, yaşam tarzını, sanatını ve teknolojilerinin gelişmesi ile özdeşleşir. Çağdaşlık, insanların çağdaş özellikleri kazanmasını, modern zamanların ürünleri olan yenilikleri benimsemesini, kültürünü ve yaşam tarzını geliştirmesini ifade eder.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Çağdaşlık, insanların geçmişe göre daha gelişmiş ve modern yaşam tarzını benimsemelerini, çağın getirdiği fikirleri, inançları ve kültürel gelişmeyi desteklemelerini içerir. Çağdaşlık, insanların kendilerini kültürel, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda geliştirerek, modern dünyanın gerekliliklerini karşılamalarını ifade eder. Çağdaşlık, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını, insanların bunlara karşı açık olmalarını ve bunlara saygı duymalarını içerir. Çağdaşlık, insanların özgür düşüncelerini ortaya koymaları, çoğulcu bir toplumda yaşamaları ve kültürel çeşitliliği desteklemeleri içindir. Çağdaşlık, insanların yaşamlarını geliştirmek, çoğulcu bir toplum oluşturmak ve çevreyle ilişkileri kurmak için yeni fikirlerin üretilmesini destekler. Çağdaşlık, insanların kendi düşüncelerini ve inançlarını ifade edebilmelerini sağlar ve bu sayede özgürlük, eşitlik ve adaleti korur. Çağdaşlık, insanların kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda sürekli gelişmelerini destekler ve insanların yaşamlarını çok yönlü olarak geliştirmelerine yardımcı olur.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Çağdaşlık, herhangi bir toplumun ya da coğrafyaya özgü gelişmiş ve modern teknolojileri kullanarak, dijital ve teknolojik altyapıya sahip olmasını ve çağdaş teknolojik ilerlemeyi yakalamak için çaba sarf etmesi olarak tanımlanır. Çağdaşlık, insanın kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal konulara karşı olan tavırlarının, ilerlemeye ve gelişmeye açık olmasını ifade eder. Çağdaşlık, insanların üretken ve başarılı olmalarının önündeki engelleri ortadan kaldırma, farklı kültürel çevrelerin ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesine izin verme ve insanların özgürce karar vermesine olanak sağlama gibi özellikleriyle özetlenebilir.

Çağdaşlık, insanların kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal konulara karşı oluşturdukları kültürleri korumaya ve geliştirmeye odaklanmak zorundadır. Çağdaşlık, insanların üretkenliğinin, başarısının veya başarısızlığının önündeki engelleri kaldırmaya çalışan bir yaklaşımı içerir. Çağdaşlık, insanların çevrelerinin ve toplumlarının gelişmesi için gerekli olan çalışmaların yürütülmesini sağlamayı amaçlar. Çağdaşlık, mevcut duruma karşı yapılan çalışmaların, insanların yaşam kalitelerinin artırılmasının veya korunmasının sağlanmasının da bir parçasıdır.

Çağdaşlık, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak yeni teknolojileri kullanmalarını ve çağdaş teknolojik gelişmelerin faydalarından yararlanmalarını da gerektirir. Çağdaşlık, insanların herhangi bir konuda özgürce karar vermelerinin de önemli bir parçasıdır. Çağdaşlık aynı zamanda insanların farklı kültürel çevreleri ve düşünceleri özgürce ifade etme olanağına sahip olmalarını da öngörür. Çağdaşlık, her bireyin haklarının korunması, çevresel sorunların çözülmesi ve toplumsal adaletin sağlanması gibi konular üzerinde de önemli bir rol oynar.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,286
398
5
Çağdaşlık, çağımızda yaşayan insanların yaşayış tarzı, davranışları ve alışkanlıklarının çağının getirdiği değerleri ve düşünceleri yansıtmak için kullanılan bir terimdir. Çağdaşlık, her zaman değişen ve gelişen dünyada yaşayan insanların çevrelerine uyum sağlayabilmeleri, farklı kültürlerle ve insanlarla iletişim kurabilmeleri, yeni teknolojilere, sanata ve bilimlere uyum sağlayabilmeleri anlamına gelmektedir.

Çağdaşlık, özellikle eğitim alanında önemlidir. Eğitim, çağdaşlığı destekleyen ve geliştiren önemli bir araçtır. Çağdaş eğitim, öğrencilerin doğru ve çağdaş düşünceler, algılar, yaklaşımlar ve değerleri kazanmalarını sağlar. Bu, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve zihinsel yeteneklerine göre özgün çözümler geliştirmelerini ve çevrelerine uyum sağlamalarını sağlar. Çağdaş eğitim, öğrencilerin yeni teknolojileri ve bilimsel gelişmeleri öğrenmesini ve bunları kullanma yeteneklerini geliştirmesini de destekler. Ayrıca, çağdaş eğitim, öğrencilerin farklı kültürleri anlamalarını ve kültürel zenginliklerin farkına varmalarını sağlar.

Çağdaşlık, hayatın her alanında önemli bir fenomendir. Çağdaşlık, insanların dünyaya adapte olabilmelerini ve çevrelerine uyum sağlayabilmelerini sağlamak için önemli bir kavramdır. Çağdaşlık, insanların dünyada yaşamayı öğrenmesi ve çağa uyum sağlamalarının önemli bir yoludur.
 

karizmator

Yeni Üye
BaY
1 Eki 2023
5,432
0
0
Çağdaşlık, insanların ve toplumların farklı alanlarda önemli değişimler yaşamalarını ifade eder. Çağdaşlık, teknolojik, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ortaya çıkan değişimleri tanımlamak için kullanılan kavramdır. Çağdaşlık, insanların ve toplumların, mevcut koşullara uygun olarak, kültürel ve sosyal yaşamlarını geliştirmek veya değiştirmek amacıyla özgürce tasarım yapabildiği bir durumu ifade eder. Çağdaşlık, kuralların ve alışkanlıkların ötesinde yeni şeyler deneyerek, çoğu zaman mevcut olanları sorgulamaya ve değiştirmeye çalışan insanların özgürlüklerini genişletmesiyle ilişkilendirilir. Çağdaşlık, insanların ve toplumların kültürel, siyasi, çevresel ve ekonomik alanlarda konvansiyonel yaşam örüntülerinden ayrılarak, daha özgür, daha esnek ve daha inovatif yollar arayışına girmelerini de ifade eder.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Çağdaşlık, çağımızın dünyadaki gelişmelerini kapsayan, yenilikleri benimseyen, modern kurallara ve ilkelere uygun bir yaşam tarzını ifade eder. Çağdaşlık, insanların özgürlüklerini, haklarını, demokratik ve hukuki değerleri korumayı amaçlayan, kültürler arası iletişimi ve diyalogu destekleyen bir yaklaşımı içerir. Çağdaşlık, insanlar arasındaki çatışmaları azaltacak, insanların dünyayı daha barışçıl bir yer haline getirmesine yardımcı olacak çözümler üretmesine olanak sağlar.
 

ProtonGiant

Tanınmış Üye
BaY
14 Ara 2020
1,411
115
62
Çağdaşlık, modern zamanların genel anlamda kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmelere özgü bir durumdur. Çağdaşlık, genellikle, teknolojik ilerleme, siyasi reformlar, ekonomik rekabet gücü ve kültürel çeşitlilik için kullanılan bir terim olarak kabul edilir. Çağdaşlık, insanların yaşamlarını daha verimli ve daha kaliteli hale getirmek için gerekli olan çeşitli kurumsal altyapıların ve teknolojik araçların kullanımını öngören bir yaklaşımdır.

Çağdaşlık, küresel ekonominin ve toplumun gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlayan önemli bir kavramdır. Çağdaşlık, siyasi, ekonomik ve kültürel çevreler arasındaki farklılıkların tanınmasına ve böylelikle toplumsal adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Çağdaşlık, insanların bilim ve teknolojinin gelişmesine ve küresel iletişimin arttırılmasına katkıda bulunmasına yardımcı olur.

Çağdaşlık, insanların kültürleri arasındaki farklılıkların kabul edilmesini ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesini öngörür. Çağdaşlık, insanların çeşitli kültürel gruplar arasındaki iletişimi ve dayanışmayı teşvik eder. Çağdaşlık, farklı kültürlerden insanların eşit ve adil bir şekilde hareket etmesini sağlamayı amaçlar.

Çağdaşlık, özgür düşünce ve kişisel seçimlerin özgürce yapılmasına izin verir. Çağdaşlık, özgürlüklerin desteklenmesini ve insan haklarına saygı gösterilmesini ister. Çağdaşlık, insanların özgürce kendi kararlarını almalarını ve kendi seçimlerini yapmalarını sağlar.

Çağdaşlık, insanların hayatlarını kolaylaştırmak için mevcut teknolojik araçların kullanımını teşvik eder. Çağdaşlık, insanların teknoloji konusunda uzmanlaşarak, bu teknolojilere daha fazla erişmesi ve kullanmasını sağlar. Çağdaşlık, insanların gelişmiş ülkelerdeki yaşam koşullarının yardımıyla hayatlarını daha kolay ve daha çok zengin hale getirmelerine yardımcı olur.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,292
1,314
112
Çağdaşlık, kültürleri, toplumları ve insanların yaşam biçimlerini, düşüncelerini ve ahlak kurallarını zamanın taleplerine ve değişen koşullara uygun hale getirmek için yapılan sürekli bir süreç olarak tanımlanır. Bu süreç, çağın taleplerini karşılamak ve herkesin toplumsal, kültürel, ekonomik ve hukuki haklarının korunmasını sağlamak için önemli bir özellik gösterir. Çağdaşlık, insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları önemli değişimlerden biri olup, çoğu insanın yaşamının önemli bir parçasıdır.

Çağdaşlık, öncelikle demokratik yönetim anlayışının benimsenmesi, yasaların ve kuralların uygulanması, toplumsal ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve özgürlüklerin korunması gibi özellikleri içerir. Çağdaşlık, insan haklarının korunması ve insanların gelişmesi için çeşitli teknolojik gelişmelerin kullanılmasına izin verir. Bir ülkedeki ekonomik, toplumsal, kültürel ve hukuki gelişme, çağdaşlığın bir parçasıdır.

Çağdaşlığın önemi, bireylerin ve toplumların insan haklarının korunması, sağlıklı eğitim sistemleri, kültürlerin ve düşüncelerin çeşitliliğinin geliştirilmesi ve insanların özgürce yaşamasının mümkün hale gelmesi için büyüktür. Çağdaşlık, insanların kendi özgür iradeleriyle kararlar alma ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Çağdaşlık, aynı zamanda, herkesin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmesine ve pozitif bir toplum yaratmaya yardımcı olur.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü