Çakşır ne demek TDK

DiscoKrali

Aktif Üye
BaY
8 Nis 2023
1,296
106
27
Merhaba forum kullanıcıları!

Ben çok merak ediyorum ve bunun hakkında bilgi edinmek istiyorum: "Çakşır ne demek TDK?" Çok araştırdım ama net bir cevap bulamadım.

Çakşır kelimesinin ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyorum. Bu kelime neyin anlamına geliyor? Bir sözlükte aradım ama hiçbir şey bulamadım. Belki de forumdaki kullanıcıların bana yardım etmesi durumunda, bu kelimenin ne anlama geldiğini bulabilirim.

Bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek için elimden geleni yapıyorum. Bazı eski yayınlarda bu kelimenin geçtiğini gördüm. Belki de bu kelimenin eş anlamlısı vardır ve onu öğrenebilirim. Belki de çakşır kelimesinin ne anlama geldiğini bana forumda yardımcı olanlar söyleyebilir.

Bu konu hakkında yardımcı olmanızı rica ediyorum. Bana çakşır kelimesinin ne anlama geldiğini öğretmenizi veya öğrenmeme yardımcı olmanızı çok sevinirim.

Teşekkür ederim.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,106
1,256
112
Çakşır Ne Demek TDK Hakkında

Çakşır, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "sağanak yağmur çökmesi, yağmurun şiddetli yağması" olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, yağmurun karşı karşıya bulunduğu alanda kısa bir süre içerisinde yoğun bir şekilde yağmasının anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda, çakşır, bir söylence veya hikaye içerisinde kullanılan bir deyim olarak da kullanılmaktadır.

Çakşırın Etimolojisi

Sözcüğün etimolojisi, Arapça'dan gelmektedir. Arapça'da "çakşır" sözcüğü, "şuur" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük, "şuur" sözcüğünün bir dil aksanından oluşturulmuş bir varyasyonudur. "Şuur" sözcüğü kendisi ise "fırtına" ya da "şiddetli yağmur" anlamına gelmektedir.

Çakşırın Farklı Anlamları

Çakşır, Türk Dil Kurumu sözlüğünde sadece yağmur anlamında kullanılmaz. Aynı zamanda çok sert ve gürültülü bir biçimde ötme olarak da kullanılmaktadır. Örneğin, Türkçe'de "çakşır ötüyor" ifadesi, "çok sert bir şekilde ötüyor" anlamına gelmektedir. Ayrıca, çakşır, söylence ve hikayelerde kullanılan bir deyim olarak da kullanılmaktadır.

Çakşırın Metafiziksel Anlamı

Çakşır, metafiziksel anlamda da kullanılan bir sözcüktür. Özellikle eski Mısır, Yunan ve Roma kültürlerinde, çakşır, göksel bir olay olarak kabul edilmiştir. Bu kültürlerde, çakşır, göksel alemle insan arasındaki bağı simgelemek için kullanılmıştır. Örneğin, Yunan mitolojisinde, Zeus’un yağmuru olarak kabul edilen çakşır, tanrıların bir insanı cezalandırma şeklinde anlamlanır.

Sonuç

Türk Dil Kurumu sözlüğünde çakşır, "sağanak yağmur çökmesi, yağmurun şiddetli yağması" olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda, söylence veya hikayelerde kullanılan bir deyim olarak da kullanılmaktadır. Çakşır, metafiziksel anlamda da kullanılan bir sözcük olup, eski Mısır, Yunan ve Roma kültürlerinde göksel bir olay olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çakşır, TDK, Sağanak Yağmur, Göksel Olay, Metafiziksel Anlam.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
14,875
1,031
15
Çakşır, Türkçe dilinde herhangi bir görev, iş, sorumluluk veya harekete başlamak için bir kişiye ya da bir gruba verilen görev veya davet anlamına gelen bir kelimedir. Çakşır kelimesinin kökeni, eski Türk dili kökenli ve eski Türkçedeki "çak" sözcüğüne dayanır. Kelime, "çakmak" sözcüğünden türemiştir ve "çakmak" anlamı "gitmek" olarak da kullanılır. Çakşır, özellikle Türk kültüründe, kişiye ya da gruba başlangıç yapmak için davet edilen veya çağrılan bir kişi ya da grup için kullanılan bir kelimedir.

Çakşır kelimesi, Türk halkının çoğu kültür ve yaşam alanlarında sıkça kullanılan bir kelimedir. Özellikle, önemli törenler, toplantılar veya davetlerde, çok sayıda kişiye ya da gruba çakşır vermek için kullanılır. Ayrıca, belirli bir etkinliğe katılmak için davet alan kişi ya da gruba da çakşır verilebilir. Çakşır vermek, kişiye ya da gruba kendi özerkliğini kullanarak harekete geçmeye teşvik etmek açısından önemlidir.

Çakşır kelimesi, özellikle Türk kültüründe, kişiye ya da gruba özgürlük ve harekete geçme yeteneği vermek anlamında tüm yaşam alanlarında kullanılır. Kelimenin kökeni, eski Türk dili kökenli ve eski Türkçe'deki "çak" sözcüğüne dayanır. Çakşır, kişiye ya da gruba başlangıç yapmak için davet edilen veya çağrılan bir kişi ya da grup için kullanılan bir kelimedir ve herhangi bir görev, iş, sorumluluk veya harekete başlamak için bir kişiye veya gruba verilen görev veya davet anlamına gelir.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Çakşır, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından Türkçe sözlükte tanımlanmış bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Çakşır, özellikle at ve eşek gibi büyük hayvanların koşmasını sağlayan, kendilerine takılan çıngırak ya da çan gibi ses çıkaran aletlerin adıdır. Genellikle kürek şeklindedir ve içindeki çan sesleri hayvanların hızlanmasını sağlamaktadır.

Çakşırların kullanım alanları farklılık göstermektedir. At ve eşeklerin çalışırken kullanılan çakşırlar, çoğunlukla tarla ve tarlalarda işlenen topraklara gömüldükten sonra toprağın yüzeyinde kalmaktadır. Aynı zamanda, çok küçük hayvanların, özellikle de tavşanların avlanmasında da kullanılmaktadır. Bu amaçla, çakşırların içindeki sesleri hayvanların çalılıklarının içinden çıkmalarını sağlamaktadır.

Çakşırların tarihçesi oldukça eskidir. M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanan çakşırların kullanımı, çoğunlukla Güney Asya'da, bu arada İran ve Türkiye gibi ülkelerde yaygındır. Türkler, çakşırlarının çalışmasını M.Ö. 2000 yıllarında başlamıştır. Onlar, çakşırlarını kalabalıklarının ortasında çalarak, eğlenmek ve çok sayıda kişinin yerinden kalkıp hareket etmesi gereken durumlarda kullanmışlardır.

Günümüzde çakşırların kullanımı, özellikle de küçük hayvanları avlamak için kullanılmaktadır. Ayrıca, çok sayıda kişinin aynı anda hareket etmesi gereken durumlarda, çakşırlar kullanılmaktadır. Örneğin, özel kutlamalarda, çakşırların çalınmasıyla insanların hareket etmesi sağlanmaktadır. Bu durum, çok sayıda kişinin hareket etmesi gereken toplantılar için de geçerlidir.

Son olarak, çakşır, Türklerin ve diğer Güney Asyalıların zamanından beri kullandıkları, hayvanların hareketini sağlamayan ve insanların hareketini hızlandıran bir alettir. Günümüzde, çakşırların kullanımı, tarla ve tarlalarda hayvanların çalışmasını sağlamaktan avcılık ve eğlence amaçlı kullanımlara kadar çeşitli al
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,220
398
5
Çakşır, Türkçe dilinde çalışma, değişim ve öğrenmeyi ifade eden bir kelimedir. Eğitimciler tarafından özellikle çalışma ortamlarında çok kullanılmaktadır. Çakşır, insanların çalışma süreci içinde birbirleri arasındaki etkileşimi ve birlikte çalışmalarını ifade eder.

Çakşır, insanların öğrenme sürecinin kapsamlı ve karşılıklı süreç olduğunu vurgular. İnsanlar, birbirlerinden öğrenirken, karşılıklı işbirliği ve etkileşim yaparlar. Böylece, birbirlerinden çeşitli bilgiler ve beceriler paylaşırlar ve yeni alanlara giriş yaparlar. Eğitimciler, öğrencilerinin çalışma süreçlerine çakşır yaklaşımı kullanarak, öğrencilerin karşılıklı öğrenme, etkileşim, paylaşım ve çözümler üretme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Çakşır yaklaşımının kullanımı, eğitimcilerin öğrencilerine çok sayıda farklı becerileri öğretmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Öğretmenler, çakşır yaklaşımını kullanarak öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirme ve kendilerine sorumluluklar vererek öğrencilerin özgüvenlerini artırma olanağına sahiptir. Ayrıca, çakşır yaklaşımı, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmesine de yardımcı olur.

Çakşır yaklaşımının eğitimde etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilerin sosyal becerilerini ve iletişim becerilerini de geliştirecektir. Çakşır yaklaşımı, öğrencilerin diğer öğrencilerle etkileşim kurmalarını kolaylaştırır ve öğrencilerin akranlarıyla aralarında güven, saygı ve empati oluşmasını sağlar.

Çakşır yaklaşımının eğitimci tarafından kullanılması, öğrencilerin çalışma sürecindeki sorunlarını çözmesine yardımcı olacaktır. Öğrenciler, karşılıklı öğrenme ortamında, çalışma sürecinde birbirlerinden destek alacaklar ve birbirinin düşüncelerine saygı göstereceklerdir. Böylece, öğrenciler daha kapsamlı bir öğrenme sürecine girecek ve daha üstün bilgi, beceri ve yetenekler kazanma olanağına sahip olacaklardır.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Çakşır, Türkçe dilinde bir isim olarak kullanılan bir kelimedir ve “çalışmak veya koşmak” anlamına gelir. Sözlükte çakşır kelimesinin daha fazla açıklaması vardır ve bazıları şöyle sıralanabilir: çalışmak, koşmak, hareket etmek, acele etmek, aceleci hareket etmek, hızla hareket etmek, çabuk gitmek, çalışkan olmak, çalışmaya devam etmek, çalışarak ilerlemek.

Çakşır kelimesi günlük konuşma dilinde çok sık kullanılmaz; ancak, Türkçe edebiyatında sıkça kullanılır. Edebiyat örneklerinde, çok çalışmak anlamına gelen "çakşır" kelimesi, kahramanların çalışkanlığını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, Yüzüklerin Efendisi serisindeki Gimli, çok çalışkan bir karakter olduğu için çakşır olarak tanımlanır.

Çakşır kelimesi, Türkçe dilinde aynı zamanda isim olarak da kullanılır. Çakşır ismi, Türk toplumunda kadınlar için kullanılmaktadır. Bu isim, çalışkan ve çabuk hareket eden kişileri tanımlamak için tercih edilir.

Çakşır kelimesi, aynı zamanda bir çeşit kişilik özelliğini de ifade eder. Çakşır kişilik özelliği, çalışkan, çabuk hareket eden, çabuk karar veren ve çok hevesli kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu özellik, başarılı olmak için önemli bir etken olarak görülmektedir.
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
Çakşır, Türk Dil Kurumu'nun tanımıyla, sürekli olarak tekrarlanan, gürültülü ve sesli bir ses çıkarma biçimi olarak tanımlanır. Çakşır sesinin en sık kullanım alanları arasında kusturma, tepki veya öfke gösterme gibi insanların sözel ile ifade edemeyecekleri duygularını ortaya koymak veya başka insanları uyarmak gibi amaçlar vardır. Çakşır sesi sadece insanlar tarafından değil, bazı hayvanlar tarafından da kullanılmaktadır. Çoğu zaman, insanlar çakşır sesi kullanarak aralarındaki mesajı daha güçlü bir şekilde ifade etmek için bu sesi kullanırlar. Çakşır sesinin kullanımı, topluluklar arasındaki iletişimi veya bir araya gelmeyi daha kolay hale getirebilir.
 

karizmator

Yeni Üye
BaY
1 Eki 2023
5,432
0
0
Çakşır, Türkçe dilinde bir isim olarak kullanılan bir kelime olup, çoğulu Çakşırlar olarak geçmektedir. Çakşır, atların arkasından çekilen araba türüdür ve çoğunlukla kır yolculuklarında kullanılır. Çakşırlar, genellikle araba üzerinde yük taşımak amacıyla üretilir ve araba içerisinde üç tekerlek bulunmaktadır. Çakşırlar, atlar tarafından çekilirken, atların sırtından araba üzerinde bir hava köprüsü görevi görmektedir. Bu araçlar, atların arkasında çekildiği zaman, arabanın ön tarafına bir direksiyon takılır ve aracın kontrolü sağlanır. Çakşırlar, çoğunlukla ticaret amaçlı olarak kullanılmıştır ve ticari çakşırların çoğu, özel olarak üretilmiş arabalardır. Çakşırların yanı sıra, atların arkasında çekilen diğer araba türleri de vardır. Bunlar arasında, güverte arabaları, çamurluk arabaları, küçük çekiciler, araba çekicileri, vb. sayılabilir. Çakşırlar, hala kır yolculuklarında kullanılmaktadır ancak, üretimleri zamanla azalmaktadır.
 

DeRiNDaRBe

Üye
BaYaN
11 Nis 2023
1,355
111
17
İzmir
Çakşır, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) tanımına göre, yürüme hareketleriyle bacak ve kol hareketlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan, zorlu, ritmik ve çabuk bir dans hareketi olarak tanımlanır. Çakşır, İslami geleneklerde sıklıkla yapılan eğlenceli bir dans türüdür. Bu dans, çoğunlukla kadınlar tarafından sahnelenir. Çakşırın çoğu zaman kadınlar tarafından dans edilmesiyle ilgili olsa da, erkekler de bu dansı çoğu zaman yapabilir.

Çakşırın temel özellikleri, çabuk ve dengeli hareketleri olması ve bacak ve kol hareketlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmasıdır. Dansçının bedeni, kolları ve bacaklarını birbirine bağlayan sıkı sıkıya çalışan hareketlerle ritmik olarak hareket etmesi gerekir. Sesli müzik eşliğinde, dansçı gövdesinin her yöne hareket etmesi gerekir. Çakşır hareketleri, zorlu ve güçlü bir yürüme hareketi gerektirdiği için, dans eden kişinin koordinasyonu, ritmi ve dayanıklılığını test eder.

Çakşırın kökeni, isminden de anlaşılacağı gibi, çok eskilere dayanır. Türk kültüründe, çakşır dansı tarih boyunca özellikle kızların eğitiminde kullanılmıştır. Bu dans, aynı zamanda eğlence etkinliklerinde ve çeşitli kutlamalarda dans edilen bir gelenek haline gelmiştir.

Çakşır, çoğunlukla Türkiye'de yapılan bir dans türü olarak kabul edilse de, Balkan ülkelerinde de benzer şekilde yapılan türleri vardır. Bu dans türü, genellikle Türk müzikleriyle birlikte yapılır. Çakşır, uzun süren ve yoğun bir dans türü olduğundan, dansçıların çok iyi bir şekilde koordine olmaları ve uzun süre dayanıklılıkları gerekir.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,754
1,159
112
Çakşır, Türkçe dilinde; bir şeyin altta sürüklenerek hareket etmesine, kaymasına veya sürüklenmesine verilen isimdir. Çakşır, özellikle sürüklenen nesnelerin aşırı hareketlerine, özellikle de toz veya çamur gibi bir şeyin altta kalarak hareket etmesine verilen isimdir.

Çakşır, eğitim alanında çoğunlukla öğrencilerin, öğretmenlerin veya diğer eğitimcilerin öğrenme sürecindeki hareketlerini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, öğretmenler öğrencilerin, başka bir öğretmenin sınıfını ziyaret etmeden önce kendilerinin sınıfında çakşır hareketi olmadan öğrenmeyi öğrenmelerini isteyebilir. Bununla, öğrencinin kendisine öğretilen bilgiyi anlayıp uygulamasını veya uygulamadan önce konuyla ilgili bir şey öğrenmesini sağlamak amaçlanır.

Diğer bir eğitim alanında, öğrencilerin öğrenme süreçlerine çakşır hareketi katmaları için öğretmenler çeşitli teknikler kullanabilir. Örneğin, öğrencilere öğretilen konu hakkında anketler hazırlayarak, öğrencilerin anketi doldurmasını sağlayarak öğrenciyi konu hakkında düşünmeye teşvik edebilirler. Anketlerden elde edilen veriler, öğretmenlerin öğrenciyi konu hakkında daha derin bir şekilde düşünmeye teşvik etmesini sağlayabilir.

Çakşır hareketi, öğrencilerin öğrenme sürecindeki hareketlerini hızlandırmak ve öğrencileri öğrenme süreçlerine daha derin bir şekilde dahil etmek için kullanılan bir eğitim çalışmasıdır. Eğitimciler, çakşır hareketinin öğrencilerin hareketlerinin hızlanmasını teşvik etmek için kullanılan bir yöntem olarak görür. Aynı zamanda, eğitimciler çakşır hareketinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine hareket katmasını ve öğrencilerin konu hakkında derinlemesine düşünmesini sağlamasını bekler.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü