Çarmıha ne demek TDK

TheZenith

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,306
107
62
Merhaba herkese!
Çarmıha ne demek TDK? hakkında bilgi edinmek istiyorum. Sözlük anlamını aradım ama tam olarak anlamı hakkında net bir cevap alamadım. Çarmıha kelimesinin manasını öğrenmek için size yardım istiyorum.

Çarmıha kelimesinin kökeni, çağdaş Türkçe'de kullanımı ve çeşitli konularda kullanımı hakkında öğrenmek istediğim bilgilere ulaşmak çok zor. İnsanların özellikle çarmıha ile ilgili kullandıkları olumlu ve olumsuz anlamları öğrenmek istiyorum.

Kısaca, çarmıha kelimesi hakkında konuşmak istiyorum. Türk Dil Kurumu tarafından verilen tanımının ne olduğunu, çarmıha ile ilgili çeşitli kullanımlarını ve çarmıha kelimesinin kökenini öğrenmek istiyorum.

Türk Dil Kurumu'nun çarmıha kelimesi hakkındaki tanımını, çarmıha kelimesiyle ilgili çeşitli kullanımlarını ve anlamının kökenini öğrenmek için herkesten yardım istiyorum. Lütfen çarmıha kelimesi hakkındaki bilgilerinizi bana iletin. Çok teşekkürler.
 

Daniel1336

Co-Admin
Yetkili
Co-Admin
BaY
4 Nis 2023
10,217
1,281
112
Çarmıha Ne Demek TDK Hakkında

Kültürümüzün önemli bir parçası olarak çarmıha germe, İncil'de de geçtiği gibi özellikle Hıristiyan dininin temel olayları arasında yer alır. Çarmıha germenin ne anlama geldiği TDK sözlüğünde şu şekilde tarif edilir: "Özellikle Hıristiyan dininin temel olaylarından biri olarak, İsa'nın çarmıha gerilmesi: İsa'nın kendisine yüklenen günahların affedilmesi için çarmıha gerilmesi. İsa'nın çarmıha gerilmesi, Hıristiyanlık tarihi içerisinde eşi benzeri olmayan bir olaydır ve onu bir kurtarıcı olarak görürler."

Çarmıha germe, çarmıha, TDK, İncil, Hıristiyan din, kurtarıcı

Çarmıha germe, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve bedel ödemesi anlamına gelir. Çarmıha germe, özellikle Hıristiyan dininin temel olaylarından biri olarak ön plana çıkar. Kutsal Kitap ve Hıristiyanlık tarihi içerisinde, İsa'nın çarmıha gerilmesi kendisine yüklenen günahların affedilmesi için çarmıha gerilmesiyle anılır. Bu olay, kendisine inananlar tarafından bir kurtarıcı olarak görülür.

Çarmıha germe, çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve kullanılan bir yöntemdi. İncil'de de geçtiği gibi, İsa'nın çarmıha gerilmesi, Hıristiyan dininin temel olaylarından biri olarak kabul edilir. İsa'nın çarmıha gerilmesi, Hıristiyan tarihinde önemli bir yer tutar. Çarmıha germenin, özünde İsa'nın bedel ödemesi anlamına geldiği kabul edilir. Bu ödeme sayesinde, kendisine inananların günahları affedilecek ve kurtarılacaktır.

Sonuç

Çarmıha germe, özellikle Hıristiyan dininin temel olaylarından biri olarak anılır. TDK sözlüğünde, çarmıha germeyi "İsa'nın kendisine yüklenen günahların affedilmesi için çarmıha gerilmesi" olarak tanımlar. Çarmıha germe, kendisine inananların günahlarının affedilmesi için bedel ödeyen İsa'yı bir kurtarıcı olarak görür. İsa'nın çarmıha gerilmesi, Hıristiyan tarihi içerisinde eşi benzeri olmayan bir olaydır.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Çarmıh, İncil'deki önemli bir kavramdır. İsa Mesih'in ölümünün simgesi ve çarmıha asılmasının çok önemli bir anlamı vardır. Çarmıha asılma, İsa Mesih'in bizler için ölümünün bir sembolü olarak kabul edilir. Bu, İsa'nın bizleri kurtarmak için büyük özveriyi gösterdiğini gösterir. Çarmıha asılma, dünya üzerindeki insanların kurtuluşu için İsa'nın ölümünün gerekliliğini simgelemektedir. İsa bu kutsal olayda ölümünün bedel olarak kabul edilmiştir.

Çarmıha, İncil'de çok sayıda yerde ve farklı bağlamlarda geçer. Bize gösterilen örnekler, ölümünün dolaylı olarak kurtuluşa sahip olmamız için gerekli olduğunu gösterir. Çarmıha, hem kötülükleri yok etmek hem de kurtuluşa ulaşmak için gerekli olan armağan olarak da simgelenir. Çarmıha, İsa'nın ölümünün sonsuzluk, güç ve özgürlük için ödenen bedel olarak da görülebilir.

Çarmıh, dini açıdan çok önemli bir kavramdır. İsa'nın ölümünün anlamını anlamak için çok önemli bir rol oynar. Çarmıh, İncil'de ölenlerin armağanı olarak ve ölümün bedeli olarak da kabul edilir. Bize gösterildiği gibi, çarmıh ölümünün kurtuluşa ulaşmamız için gerekli olduğunu ifade eder.
 
  • Wow
Reactions: Sedef

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,441
398
5
Çarmıha, bazı dinlerde ve kültürlerde içinde simge olarak kullanılan, üzerinde bir kişinin bağlanarak öldürülmesi ya da çarmıha gerilmesi anlamına gelen bir terimdir. Çarmıha, İsa Mesih aracılığıyla kutsal kalpten çıkan sevgi ve merhametin simgesi olarak görülmüştür. Bu simge, kötülüğün yenilgisi, günahların affı ve sonsuz arzuların gerçekleşmesi olarak algılanmıştır.

Çarmıha, eğitimin içinde de önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler, çarmıha simgesinin üzerinde çok şey öğrenebilirler. Öncelikle, çarmıha simgesi, özveri, fedakarlık, cesaret ve sabır gibi değerlerin önemini vurgulamaktadır. Sonra, bu simge, öğrencileri kötülük ve yanlışa karşı direnç göstermeye özendirmelidir. Ayrıca, çarmıha simgesi, öğrencilere başkalarına karşı merhamet ve sevgi göstermeyi öğretir.

Çarmıha, öğrencilerin hayatlarında önemli bir rol oynayabilir. Öğrenciler, çarmıha üzerindeki değerleri öğrenerek, kendilerini başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı hale getirebilirler. Ayrıca, öğrenciler, çarmıha simgesinin hayatlarına anlam katmak için daha fazla çaba göstermelidir. Bu, hayatlarının içinde görevleri neler olduğunu anlamalarını ve buna uygun olarak daha etkili ve kalıcı değişiklikler yapmalarını sağlayacaktır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Çarmıha, İncil'de geçen ve İsa'nın ölümünün anısına insanlık tarihinde bir çarmıha gerilmesi olarak kullanılan bir deyimdir. Bu tabirin kökeni, İsa'nın ölümünden yaklaşık 2000 yıl önce, MÖ 6. yüzyılda, Roma İmparatorluğu'nun idam seçeneği olarak kullandığı bir çarmıha çekilme yöntemine dayanmaktadır. İsa'nın ölümü, İncil'de çarmıhada öldürülmüş olarak anlatılmıştır.

Çarmıha, insanların eziyet çekmesi için kullanılan bir çeşit ceza olarak kullanılırdı. Suçlu kişinin ellerini ve ayakları arka arkaya çelik veya demir kancalarla keskin bir taşa çevrilirdi. Sonra, çarmıha, başından tutularak dikilirdi ve kişinin eziyet çekmesine neden olurdu. İsa'nın ölümünden yaklaşık 2000 yıl önce, çarmıhanın ölüm cezası olarak kullanıldığına dair kayıtlar vardır.

Günümüzde, çarmıha deyimi, İsa'nın ölümü anısına gerilen çarmıhanın simgesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, çarmıha deyimi, bazen ağır ve zorlu bir durumda olduğumuzu ve bu durumun çok fazla eziyet çektiğimizi anlatmak için kullanılır. Genel olarak, çarmıha deyimi, kötü bir durumda olmak veya ağır bir bedeli ödemek gibi durumlar anlatmak için kullanılır.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,326
1,256
112
Çarmıha, Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan bir kelime olarak, özellikle İncil'den alınan bir dini anlatım biçimidir. Bu anlatım biçimi, İsa'nın çarmıha gerilmesi olayını anlatmak için kullanılır. Çarmıha gerilmesi, İsa'nın günah çıkarma özelliğini ifade etmek için, İsa'nın çarmıha gerilmesi olayının bir simgesi olarak kullanılmıştır.

Çarmıha gerilmesi, İncil'de yer alan, İsa'nın günahlarının bütün insanlar adına çarmıha gerilmesi olarak tarif edilen bir olaydır. İsa'nın çarmıha gerilmesi olayı, İncil'de İsa'nın özetlenmiş olan özgürlük, doğruluk ve kutsallık mesajının simgesi olarak görülmüştür.

Çarmıha, İncil'den alınan bir anlatım biçimi olarak, çoğu dinsel topluluk tarafından çok sayıda farklı anlamlar taşımaktadır. Bu anlamlar arasında, bağışlanma, kurtuluş, rahatlama, günah çıkarma ve özgürlük sayılabilir. Çarmıha gerilmesi, günahların çarmıha gerilmesi olarak tarif edilen bir olay olarak, İsa'nın günahlarının özetlenmiş olan özgürlük, doğruluk ve kutsallık mesajının simgesi ve bağışlanma ve kurtuluş üzerine kurulu olan bir dinsel anlatım biçimidir.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,974
1,159
112
Çarmıha, İncil'de anlatılan İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi olayından alınan bir kavramdır. Çarmıha, İsa'nın idam edilmesi için kullanılan simgesel bir alet olarak görülmektedir. Çarmıha, günümüzde çoğu hristiyan kiliselerinin iç mekanlarında ve bahçelerinde dini törenler için kullanılmaktadır. Bazı çarmıha çeşitleri, insanların tövbe etme veya dini törenlerde ibadet etme sırasında kullanılmaktadır. Çarmıha, ayrıca İsa'nın çarmıha gerilmesi olayının çeşitli sembolik anlamlar taşıdığını hatırlatmak için de kullanılmaktadır.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Çarmıha, Katolik hristiyanlık tarafından İsa'nın ölümünü simgeleyen bir sembol olarak kullanılır. Bu sembol, İsa'nın Roma İmparatorluğu tarafından çarmıha gerilmesi ve ölümünün anısına çizilmiştir. Çarmıha, çoğunlukla Hristiyanlığın sembolü olarak kabul edilir, ancak diğer dinler tarafından da ölümün önemli bir anısı olarak kullanılabilir.

Çarmıha, çoğunlukla üç çubuktan oluşan bir imge olarak çizilir, bu çubukların üç dörtgeni birbirine bağlamalarıyla oluşur. Çarmıha, İsa'nın ölümünün üç parçalı olduğunu simgeler: Yüce Baba, İsa ve ruhlar.

Çarmıha birçok dine göre sembolik öneme sahiptir ve kutsal olarak görülür. Genellikle dua ederken bu sembolün önünde eğilenler veya kutsal alanlarda çarmıha sembolünün gösterilmesi, İsa'nın ölümünün onuruna gösterilen saygıyı göstermek için kullanılır.

Çarmıha, genellikle, özgürlüğün veya başka hayırlı şeylerin simgesi olarak da kullanılır. Özgürlüğün sembolü olarak, İsa'nın ölümünden sonraki özgürlüğünün ve sonuçlarının hatırlanmasının ve kutlanmasının bir göstergesi olarak kullanılır.

Çarmıha, son olarak, çok çeşitli kültürler ve halklar tarafından kullanılmaktadır. Çarmıha, Hristiyanlık dışında, ölümün anısına veya özgürlüğün simgesi olarak kullanılır. Örneğin, çarmıha, birçok Afrikalı kabileler tarafından, ölümün anısına veya özgürlüğün simgesi olarak kullanılır.
 

Asosyal

Tanınmış Üye
BaYaN
9 Nis 2023
1,336
117
62
Hatay
Çarmıha, İncil'de ve diğer İbrani kaynaklarında geçen kelime, "çarmıha gerilmek" anlamına gelir. Çarmıha gerilmek, İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi olarak bilinir. İsa'nın çarmıha gerilmesi, İncil'de yer alan bir olaydır. Bu olay, İsa'nın Yahudi halkının kötülükleri için kurban edildiğini vurgulamak için kullanılmıştır.

Çarmıha gerilmek, İsa'nın ölümünden önce uygulanan çok acı bir işkence yöntemidir. İsa'nın çarmıha gerilmesi, kemiklerinin kırılmasına ve kalbinin durmasına neden olan çok ağır bir işkence olarak kabul edilir. Çarmıha gerilmek, ölümün en ağır biçimlerinden biridir.

Çarmıha gerilme işkencesi, İncil'de, İsa'nın Yahudi halkının sinsinin affedilmesi için kurban edildiğinin vurgulanması için kullanılmıştır. Yani, çarmıha gerilmek, İsa'nın insanların günahlarının affedilmesi için öldürülmesi anlamına gelir. Bu olay, İsa'nın ölümünden sonra havarilerinin ve kilisenin ölümünün önemi vurgulamak için kullanılmıştır.

Çarmıha gerilme işkencesi, İsa'nın ölümünden sonra, Hristiyanlık'ın temel olaylarından biri olarak kabul edilir. Çarmıha gerilme, Hristiyanlık'ta günahkarlıkla bağlantılı olarak görülür ve İsa'nın ölümünün önemi, kutsal kitaplardaki Hristiyan mesajının bir parçası olarak vurgulanır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü