Cemal ne demek TDK

PolyChromeyes

Aktif Üye
BaYaN
5 Nis 2023
1,256
35
27
Merhaba,
Çok merak ettiğim bir konuyla ilgili sizden yardım istiyorum. TDK'nın Cemal sözlüğünde ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Cemal kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamını sizler bilir misiniz? Başka sözcüklerle de açıklayabilecek misiniz? İlginiz için çok teşekkür ederim.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
18,296
375
82
Cemal Ne Demek TDK?

TDK, Türk Dil Kurumu tarafından, Türkçe sözlükler, ansiklopediler ve gramer kurallarının oluşturulması ve geliştirilmesi için kurulmuş bir sözlük kurumudur. TDK, Türkçe kelime ve terimleri, yazılı ve sözlü olarak kullanımının öğretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. TDK'nın kuruluş hikayesi, 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilanıyla başlamıştır.

Cemal ise, TDK sözlüklerinde sıkça kullanılan çeşitli anlamlara sahiptir. Genel olarak, cemal, iyilik, güzellik, şeref, şereflilik ve büyük güç gibi kavramları ifade etmektedir. TDK sözlüklerinde cemal, Türkçe kelime ve terimlerin en doğrusu olarak kullanılmaktadır.

Cemal'in Anlamları Nelerdir?

Cemal, TDK sözlüklerinde farklı anlamlara sahiptir. En yaygın olarak cemal, iyilik, güzellik, şeref ve şereflilik gibi kavramları ifade eder. Ayrıca, cemal, âşıkların yaşadıkları duyguları anlatmak için kullanılan bir sözcüktür. TDK sözlüklerinde, cemal, 'büyük güç, şan, şeref ve büyüklük' olarak kullanılmaktadır.

Cemal Ne Zaman Kullanılır?

Cemal, Türkçe konuşma ve yazma dilinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Genellikle, insanlar cemal kavramını, iyilik hakkında konuşmak için kullanır. Ayrıca, cemal, âşıkların sevgi dolu duygularını anlatmak için de kullanılır. Özellikle, şiirler ve edebi eserlerde cemal sözcüğü sıkça yer alır.

Cemal Kullanımının Özellikleri Nelerdir?

Cemal, TDK sözlüklerinde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Cemal, genellikle isim olarak kullanılır ve çoğul haline cemâl denir. Cemal, Türkçe konuşma ve yazma dilinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük, iyilik, şeref, güzellik, büyük güç ve âşıkların sevgi dolu duygularını ifade etmek için kullanılır.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
430
5
Cemal, genellikle Türkçe'de 'övgüyle anılan, kutlanan, özendirilen' anlamına gelir. Aynı zamanda, 'çok güzel, çok güzel oldu, çok iyi' anlamına da gelir. Cemal, köken olarak Arapça'da 'mükemmel olmak, doğruluğu ortaya koymak, övmek' anlamına gelen 'cimâl' kelimesine dayanmaktadır. Cemal, Türkçe'de 'mükemmel, özendirici, övgüye değer, kutlanan' gibi anlamlara sahiptir ve çoğu zaman başarı, güzellik veya yetenek gibi pozitif özellikleri övmek için kullanılır. Cemal sözcüğü, Türk halk kültüründe, insanların başarılarını övmekte kullanılan bir sözcüktür. Cemal, konuşmaların daha iyi bir şekilde özendirilmesi için kullanılan ve Türk halk kültüründe kullanılan bir ifadedir.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
481
0
Cemal, Türkçe dilinde 'övgüye layık' anlamına gelen bir isimdir. Cemal, Latince'den Türkçe'ye aktarılmış bir isimdir ve çoğu zaman İslami kökenli olarak kullanılmıştır. Cemal, Türk toplumunda özellikle erkek çocukların adı olarak kullanılmıştır. Bu isim, çok sayıda Müslüman Türk kültüründe de ortak bir ad olarak kullanılmıştır, özellikle Türkçe konuşan Müslüman toplumlar. Cemal, Türk toplumunda çok sayıda kişi tarafından kullanılmıştır ve çoğu zaman çok sevilmiştir. Ayrıca, cemal sözcüğünün kökeni, Kur'an'da geçen bir sözcük olarak kabul edilir. Bu sözcük, "iyi" anlamına gelir ve çoğu zaman övülmeye layık olan kişilere verilen bir lakapla da kullanılır.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
13,593
304
15
Cemal, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) genel sözlüğünde "iyi, güzel, güzelce" anlamına gelen bir isim olarak tanımlanmaktadır. Bu sözcük, çoğunlukla kullanımda olmasa da pek çok Türkçe sözcük ve ifade içerisinde kullanılmaktadır.

Cemal, Arapça kökenli bir sözcüktür ve İslami kültürün bir parçası olarak, Kuran'da da sık sık kullanılmaktadır. Bu sözcük, Türkçeye çevrilirken, genellikle "iyi, güzel, güzelce" anlamlarını taşımaktadır.

Cemal sözcüğü, Türkçe konuşanlar tarafından kullanılan çok sayıda deyim, atasözü ve deyimlerde kullanılmaktadır. Örneğin, "Cemal cemil olan güzel olur" atasözü, "Cemal olmayan güzellik yoktur" deyimi gibi.

Cemal sözcüğü, aynı zamanda Türk edebiyatında ve sanatında da kullanılmaktadır. Özellikle, şiirlerde ve masallarda sık sık kullanılan bu sözcük, anlamının özelliği ve kökeninin Arapça olması nedeniyle özel bir anlam taşımaktadır.

Cemal sözcüğünün kullanımı, zaman içerisinde değişmiş olabilir. Ancak, sözcüğün anlamının özünün, "iyi, güzel, güzelce" olduğu büyük ölçüde aynı kalmıştır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
343
5
Cemal; Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından tanımlanan, Türkçe isimlerin cinsiyetlerine göre eş değerleri olarak kullanılan isimlerdir. Cemal, erkek isimlerin kadın isimlerinin eş değişimli kullanımını ifade eder. Örneğin, Cemal adından türetilen kadın ismi, Cemile olarak kullanılır.

Cemal ismi ilk olarak 11. yüzyılda, Arapça kökenli olan Celal kökeninden gelmiştir. Arapça'daki Celal kelimesi, "Büyük", "Önemli" ve "Kudretli" anlamına gelir. Cemal adı, İslamiyet'in İslam Devleti'ndeki yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkçe konuşan topluluklar arasında da popüler hale geldi ve bu ad, özellikle Türkçe konuşanlar arasında hala popüler bir isim olarak kullanılmaktadır.

Cemal isminin en beğenilen özelliklerinden biri, tüm cinsiyetler arasında eşit olarak kullanılabilmesidir. Bu isim, hem erkeklerde hem de kadınlarda kullanılır ve her iki cinsiyette de aynı anlamlar taşır. Bu, cemal isminin çok sık kullanıldığını göstermektedir.

Cemal, Türkçe konuşan topluluklar için çok özel bir isim olarak kabul edilir. Bu ismin sahip olduğu anlamlar, insanların hayatlarına katkıda bulunmak ve iyilikler yapmak için bir arzuyla doldurur. Cemal ismi, Türkçe konuşan topluluklar arasında çok sevilen bir isimdir ve bu ismi taşıyan kişiler, kendilerini özel hissetmelerine yardımcı olur.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
18,296
375
82
Cemal, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından kullanılan bir sözcüktür. Sözcük, Arapça kökenli bir kelimedir ve "övgü, şeref" anlamına gelir. Cemal, özellikle İslam geleneklerinde, en yüce ve en güzel şey olarak kabul edilen özellikleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

Cemal, aynı zamanda özdeşleşerek, insanların üstün niteliklerini, erdemlerini ve başarılarını ifade etmek için de kullanılmaktadır. Böylece, cemal terimi, insanların özelliklerini, başarılarını ve kahramanlıklarını övmek için kullanılmaktadır.

Cemal sözcüğü, ayrıca, kutsal ve güzel olarak kabul edilen şeyleri, hizmetleri ve insanları övmek için de kullanılmaktadır. Böylece, cemal terimi, kutsal ve güzel olarak kabul edilen şeyleri ve hizmetleri övmek için de kullanılmaktadır.

Cemal sözcüğü, İslam dünyasında da kullanılmaktadır ve İslam müminlerini, kutsal ve güzel olarak kabul edilen şeyleri, hizmetleri ve insanları övmek için kullanılmaktadır. Böylece, cemal terimi, İslam inanışlarının bir parçası olarak, kutsal ve güzel olarak kabul edilen şeyleri, hizmetleri ve insanları övmek için kullanılmaktadır.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
18,789
409
82
Cemal, Türkçe dilinde 'övgü, övülme, takdir, özendirme' anlamlarına gelir. Cemal, kişinin başarılarının övgü ile anılması ve kişinin övülmesi olarak tanımlanır. Cemal, kişinin başarılarının övülmesi ve onurlandırılmasıyla gösterilen saygıyı da ifade eder. Cemal, kişinin özendirilmesi ve desteklenmesi için kullanılan bir sözcük olarak da kullanılır. Cemal, kişinin başarılarının kabul edilmesi, içtenlikle karşılanması ve övülmesi için kullanılan bir sözcük olarak da tanımlanabilir.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
18,296
375
82
Cemal, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) anlamını ifade etmek için kullandığı bir sözcüktür. Cemal, "güzellik, güzel şeyler, mükemmellik, güzel görünüm, güzel ses" gibi anlamlara gelmektedir.

Cemal, köken olarak, Arapça ve Farsça'dan gelmektedir. Arapça'da "jameel" kelimesinin kökünden türetilmiştir. Bu kelime, "mükemmel, güzel" anlamlarına gelmektedir. Farsça'da ise "jamal" kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime, "güzellik, güzel ses, güzel görünüm" gibi anlamlara gelmektedir.

Cemal, sözcük olarak, üç farklı şekilde kullanılabilmektedir. Cemal, isim olarak, özne olarak veya isim cümleciği olarak kullanılabilir. Isim olarak kullanıldığında, Cemal "güzellik, güzel şeyler, mükemmellik, güzel görünüm, güzel ses" gibi anlamlar taşır. Özne olarak kullanıldığında, Cemal "mükemmel veya güzel olan bir şey" anlamına gelecektir. Isim cümleciği olarak kullanıldığında ise, Cemal "güzelliğin, mükemmelliğin, güzel görünümün veya güzel sesin" göstergesi olarak kullanılır.

Cemal, hem Türkçe hem de diğer Arapça ve Farsça kökenli dillerde sık kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan anlamı ile, cemal, "güzellik, güzel şeyler, mükemmellik, güzel görünüm ve güzel ses" gibi anlamlara gelmektedir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü