Çirkin kelimesinin kökü nedir

kelekci

Tanınmış Üye
BaYaN
6 Kas 2020
1,344
95
47
Merhaba,

Çirkin kelimesinin kökünü öğrenmek istiyorum. Bir arama motoruna bu kelimenin kökünü sorduğumda cevap alamıyorum. Bu yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Kökü ne olabilir? İngilizcede çirkin sözcüğünün kökeni nedir? Kökenin nereden geldiğini öğrenebilir miyim? Çirkin kelime kökünün ne anlama geldiğini ve nereye kadar geri gittiğini anlamam gerekecek mi? Herhangi bir dilbilgisi, tarih veya etimoloji konusunda öğrenmeye yardımcı olabilir misiniz lütfen?

Bu soruya cevap verebilecek herhangi birinin yardımını bekliyorum. Çok teşekkür ederim.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,691
1,247
112
Çirkin Kelimenin Kökeni Hakkında Makale

Çirkin kelimesi, diller arasındaki farklılıklara rağmen, genel olarak ortak bir anlama sahip olmaktadır. İngilizcede bu kelime, "ugly" ya da "hideous" olarak tanımlanır. Türkçede ise "çirkin" olarak tanımlanır. Çirkin kelimesinin kökeni, Latince'den ve eski Yunan'dan gelmektedir.

Latince'den Gelen Köken

Latince'de, çirkin kelimesinin kökeni, "calvus" ya da "calvus" sözcüklerinden gelmektedir. Bu kelimeler aynı zamanda "calvus" olarak da bilinmektedir. Bu Latince sözcüklerinin anlamı, "tüysüz", "dağınık" ya da "gürültülü" olarak tanımlanmaktadır.

Eski Yunan Kökeni

Eski Yunan'da, çirkin kelimesinin kökeni, "kalos" sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, "estetik olarak güzel" olarak tanımlanmaktadır. Fakat "kalos" sözcüğünün tersi olan "aiskhos" sözcüğü ise, "estetik olarak çirkin" anlamına gelmektedir.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Çirkin kelimesinin kökü, "çirkin" sözcüğünün Latince kökü olan "horridus" sözcüğüdür. "Horridus" sözcüğü, "dehşet veren, korkutucu, korkunç, çirkin, çekici olmayan, ürkütücü" gibi anlamlara gelir. Çirkin kelimesi, Latince "horridus" kelimesinden Türkçe diline girdiğinde "çirkin" olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Çirkin kelimesinin çok köklü bir geçmişi ve tarihi vardır. Geçmişte, çirkin kavramı, insanların en derin duygularını ve ön yargılarını açıklayan bir kategorideydi. Çirkin olarak nitelendirilen şeyler, kötü, dehşet verici ve ürkütücü olarak algılanıyordu. Zamanla, bu algı değişti ve günümüzde çirkin, kişinin fiziksel görünümüne referans verilerek kullanılıyor.

Çirkin kelimesinin kökeni, çok eski zamanlara dayanıyor ve bu kelime, çeşitli dillerde kullanılmıştır. Eski Yunanca'da, "deinos" sözcüğü kötü, ürkütücü, korkutucu ve çirkin olarak kullanılırdı. Eski Latince'de ise, "horridus" sözcüğü çirkin, ürkütücü, korkutucu anlamlarını taşıyordu. Türkçeye ise, bu sözcüklerin Latince kökünden gelen "çirkin" sözcüğü girmiştir.

Günümüzde ise, çirkin sözcüğünün anlamı çok genişlemiştir. Çirkin, kişinin fiziksel görünümüne referans verilerek, kişinin güzelliği, yakışıklılığı veya estetiği üzerinde durulurken kullanılmaktadır. Günümüzde, bu sözcük, kişinin nasıl göründüğü üzerine bir yargı olarak kullanılmaktadır.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Çirkin kelimesinin kökeni, Latince ‘turpis’ sözcüğünden gelmektedir. Latince ‘turpis’ sözcüğü, ‘ayıp’ anlamına gelen ‘turpe’ sözcüğünden türemiştir. Latince ‘turpe’ sözcüğü, ‘ayıp ve çirkin’ anlamına gelen ‘turpis’ sözcüğünün kökenidir. Türkçe ‘çirkin’ kelimesi, bu Latince sözcükten türemiştir.

‘Çirkin’ sözcüğünün kökeni Latince dilde ‘turpis’ sözcüğüne dayanır. Latince ‘turpis’ sözcüğü, ‘ayıp ve çirkin’ anlamına gelen ‘turpe’ sözcüğünden türemiştir. ‘Turpe’ sözcüğü, ‘ayıp’ anlamını içerir. Bu Latince sözcük, zaman içerisinde Türkçe ‘çirkin’ sözcüğüne dönüşmüştür.

‘Çirkin’ sözcüğü, zaman içerisinde farklı biçimler almıştır. Türkçe’de ‘çirkin’ sözcüğü, ‘çirkin’, ‘çirkinleşmek’, ‘çirkinleştirmek’, ‘çirkinlik’, ‘çirkinleşmiş’ gibi farklı hal ve şekillerde kullanılmaktadır. Bu sözcük, bizlere güzelliğin ve çirkinliğin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. ‘Çirkin’ sözcüğü, çirkin olan şeyleri ve insanları tanımlamamıza, çirkinlikleri ifade etmemize olanak sağlamaktadır.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Çirkin kelimesinin kökü Türkçe dilinde "çirkin" olarak tanımlanır. Kelimenin kökeni, eski Türk dillerinden gelen "çirkin" sözcüğüne dayanmaktadır. Sözcük, modern Türkçe'de düşük kalitede, çirkinlik veya kötü görünüş olarak tanımlanır. Çirkin kelimesinin eski Türk dillerindeki kökeni, "çirkin" sözcüğünün çeşitli dil aracılığıyla farklı şekillerde gösterilmesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle, eski Türk dillerindeki "çirkin" sözcüğü çoğu zaman "çirkin" olarak çevrilmektedir. Ancak, bu sözcük aynı zamanda kötü, çirkin, çirkinlik ya da kötü görünüm anlamlarını da taşımaktadır.

Çirkin kelimesinin kökeni, eski Türk dillerinden gelen çeşitli sözcüklerin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Örneğin, eski Türkçe'de "çirkin" sözcüğünün kökeni, "çirkin" veya "çirkinlik" anlamına gelen "çirkin" sözcüğünün kökeni olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, bu sözcüğün kökeni, "çirkin" sözcüğünün kullanıldığı çeşitli dillerdeki farklı kelimelerin birleşiminden de ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İngilizce dilinde "ugly" olarak çevrilen "çirkin" sözcüğünün kökeni, Arapça'daki "çirkin" veya "çirkinlik" sözcüğüyle yakından ilişkilidir.

Çirkin kelimesinin kökeni hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için, Türk dilinin tarihi ve dil bilimsel özellikleri hakkında araştırmalar yapılması gereklidir. Türk dilinin tarihi ve dil bilimsel özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Türk dili ve edebiyatı alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden ya da kitaplardan yardım alınabilir.
 

karizmator

Yeni Üye
BaY
1 Eki 2023
5,432
0
0
Çirkin kelime kökü, Latince'deki "formidabilis" kelimesinden gelmektedir. Bu kelime “korku uyandıran” anlamına gelmektedir. Çirkin kelimesinin kökeni, insanların korku duygusuyla ilgili olduğu için, bu kelimenin kökeni insanların kıyaslama yaparak güzelliği ölçmeyi öğrendikleri zamana kadar uzanmaktadır. Kıyaslamaların bu kadar önemli olduğu toplumlarda, çirkinlik, estetik olmayan her şeyin ortak tanımı haline gelmiştir. Günümüzde, çirkin kelimesi, doğal olanın ya da insanların ürettiği estetik olmayan şeyleri tanımlamak için kullanılmaktadır.
 

meyveverenagac

Yeni Üye
BaY
5 Nis 2023
1,259
112
0
Çirkin kelimesinin kökeni Türkçede “çirkin” olarak söylenen kök kelime olan “çirkem”dir. Kelime, Türk dil ailesinden gelen “çirkem” sözcüğünden türetilmiştir. Köken olarak, bu sözcüğün etimolojik olarak, Farsça’ya dayandırılabilecek bir kökeni vardır. “Çirkem” sözcüğü, Farsça’daki “çir” sözcüğünün “çirkinlik” anlamına geldiği şeklindeki yorumlarla ilişkilendirme yoluyla ortaya çıkmıştır. Kelime, harflerinin kombinasyonuyla oluşturulmuştur. “Çir” ile başlayan ve “kem” ile biten bu sözcük, “çirkinlik” anlamı taşımaktadır.

Türkçe’deki “çirkin” kelimesi, kültürel ve duygusal olarak kullanılmaktadır. Çoğunlukla, bir kişinin fiziksel görünüşünden, davranışlarından ya da karakterinden dolayı o kişiye çirkinlik yüklenmektedir. Bu anlamda, çirkinlik, fiziksel ya da ruhsal özelliklerin kişinin çevresindeki kişiler tarafından beğenilmemesi ya da onaylanmaması şeklinde tanımlanır.

Türkçe’deki “çirkin” kökeninin Farsça kökeni dışında, Fransızca ve İtalyanca’daki “brutto” sözcüğüyle de ilişkilendirilmektedir. Bu sözcük, Latincedeki “brutus” sözcüğünden türetilmiştir ve “kaba”, “çirkin”, “sert” anlamlarına gelmektedir.

Türkçe’deki çirkin kelimesinin kökeni, Türk dil ailesinden gelen “çirkem” sözcüğünün Farsça’daki “çir” sözcüğünün “çirkinlik” anlamına geldiği şeklindeki yorumlarla ilişkilendirilmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Fransızca ve İtalyanca’daki “brutto” sözcüğünün Latincedeki “brutus” sözcüğünden türetildiği ve “kaba”, “çirkin”, “sert” anlamlarına geldiği de unutulmamalıdır.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,291
398
5
Çirkin kelimesinin kökü, Türkçe dilinde ‘çirkin’ olarak tanımlanan ‘çirkin’ kelimesinden gelmektedir. Bu kelime, özellikle edebiyat ve dilbilimde kullanılmaktadır. Örneğin, çirkin kelimesi, özellikle dilbilimde, ters, kötü veya istenmeyen bir durumu göstermek için kullanılır. Ayrıca, çirkin kelime, edebiyatta, insanların ya da şeylerin, özellikle fiziksel olarak, kötü görünmesi anlamına da gelmektedir. Örneğin, gözlerinde çirkin bir görünüm olan bir kişiyi anlatan bir öyküde, çirkin kelimesi kullanılabilir.

Çirkin kelimesinin kökü, Türkçe dilinde ‘çirkin’ olarak tanımlanan ‘çirkin’ kelimesinden gelmektedir. Bu kelime, önceleri Türk dilinin dilbilimsel kökenlerinden gelmektedir. Kökenini takip edersek, bu kelime, Türkçe dilinin Proto-Turkic kökenli bir sözcük olan ‘çirkin’dan gelmektedir. Ayrıca, çirkin kelime, Proto-Turkic dilinde de kullanılmıştır. Yani, bu kelime, Türkçe dilinin kökenlerinden türemiştir.

Çirkin kelime, özellikle dilbilim ve edebiyat alanında çeşitli anlamlar taşımaktadır. Dilbilimde, ters, kötü veya istenmeyen bir durumu göstermek için kullanılırken; edebiyatta ise, insanların ya da şeylerin, özellikle fiziksel olarak, kötü görünmesi anlamına da gelmektedir. Bu kelime, aynı zamanda edebiyat dilinde çirkinlik kavramını ifade etmek için de kullanılmaktadır. Örneğin, bir hikâyede bir kişinin çirkin görünümünü anlatmak için de bu kelime kullanılabilir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü