Deist ve agnostik arasındaki fark nedir

CounteSS

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,366
115
62
Merhaba, Deist ve agnostik arasındaki fark nedir? sorusuna cevap arıyorum. Konu hakkında bilgili olan herkese yardım etmesini rica ediyorum.

Deistler inançlarının temelinde Tanrı'nın varlığını kabul ediyorlar ve onun insanlık üzerindeki etkileri hakkında inanıyorlar. Ancak, Tanrı'nın insanlığın özel olarak nasıl etkilediğini veya hangi dini inançların doğru olduğunu kesin olarak bilmiyorlar. Deistler Tanrı'nın insanlık üzerindeki etkisini aramak için doğanın kendisini kullanıyorlar.

Agnostikler ise Tanrı'nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini kabul ediyorlar. Onlar Tanrı hakkındaki herhangi bir şeyi kesin olarak bilmenin mümkün olmadığına inanıyorlar. Onlar Tanrı hakkındaki herhangi bir inanç biçimi aramıyorlar veya arzulamıyorlar. Agnostikler Tanrı hakkındaki herhangi bir inanç biçiminin yanlış ya da doğru olmadığına inanıyorlar.

Bu arada, Deistler ve agnostikler arasındaki temel fark, Deistlerin Tanrı'nın varlığını kabul etmesi ve agnostiklerin Tanrı'nın varlığından herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarıdır. Her iki görüş de insanların kendi inançlarını ve düşüncelerini oluşturmalarına izin vererek insanlığa özgürlük veriyor.

Bana yardımcı olabilir misiniz? Deist ve agnostik arasındaki farkı anlamak ve hangisinin doğru olduğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yardımınız için teşekkür ederim.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Deist ve Agnostik Arasındaki Fark Nedir?

Ateizm, deizm ve agnostisizm arasındaki farklar hakkında sıklıkla konuşulur. Deizm ve agnostisizm arasındaki farklar, bu kavramların kullanımında daha az anlaşılmış olmaları nedeniyle, çoğu insanın dikkatini çekmez. Ancak bu kavramların ikisi arasındaki farkın anlaşılması oldukça önemlidir. Bu makalede, deizm ve agnostisizm arasındaki farklar tartışılacaktır.

Deizmin Tanımı

Deizm, bir güç veya güçlerin varlığını kabul etmek anlamına gelir. Deizm, Tanrı'nın varlığına inanan bir dini inanç olarak kabul edilir. Deistler, Tanrı'nın evreni yaratmış olabileceğini ve evrenin kendisiyle ilgili hiçbir ilgisinin olmayabileceğini kabul ederler. Deizm dünyaya ve insan hayatına karşı olumlu bir bakış açısına sahiptir.

Agnostik Tanımı

Agnostizm, bir şeyin bilinmesinin imkansız olduğunu veya ölçülemez olduğunu söyleyen bir dini inanç olarak kabul edilir. Agnostik düşünürler, kesin bir doğru veya yanlışa inanmazlar. Agnostikler, Tanrı'nın varlığı hakkındaki görüşlerini açık değildir ve herhangi bir Tanrı konusunda tanımlanmış bir görüşleri yoktur.

Deist ve Agnostik Arasındaki Fark

Deizm ve agnostisizm arasındaki temel fark, Tanrı'nın varlığı hakkındaki görüşlerinde bulunulmaktadır. Deistler, Tanrı'nın varlığını kabul ederler ve Tanrı'nın evreni yaratmış olabileceğini kabul ederler. Agnostikler ise Tanrı'nın varlığı hakkındaki görüşlerini açık değildir ve herhangi bir Tanrı konusunda tanımlanmış bir görüşleri de yoktur. Diğer farklılıklar, deizm ve agnostisizm arasındaki düşüncelerin ahlak ve etik konularına bakış açılarına dayanmaktadır. Deistler, Tanrı'nın evrende var olduğunu kabul ederler ve bu nedenle ahlak ve etik konulara karşı olumlu bir bakış açısına sahiptirler. Agnostikler ise ahlak ve etik konulara karşı daha nötr bir bakış açısına sahiptir.

Sonuç
Deizm ve agnostisizm arasındaki temel fark, Tanrı'nın varlığı hakkındaki görüşleridir. Deistler, Tanrı'nın varlığını kabul ederken agnostikler Tanrı'nın varlığı hakkındaki görüşlerini açık değildir ve herhangi bir Tanrı konusunda tanımlanmış bir görüşleri yoktur. Diğer farklılıklar, deizm ve agnostisizm arasındaki düşüncelerin ahlak ve etik konularına bakış açılarına dayanmaktadır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Deizm ve Agnostisizm, inançlarımız ve dünya görüşümüzle ilgili iki farklı kavramdır. Deizm, insanların, Tanrı'nın varlığını kabul etmelerini ve Tanrı'nın insanların dünyevi olaylarını kontrol ettiğini ileri sürmelerini içeren bir düşüncedir. Oysa agnostisizm, Tanrı'nın varlığının bilinmeyen olduğu, böylece insanların Tanrı'nın insanların deneyimlerini kontrol ettiği veya etmediği hakkında herhangi bir görüşleri olmadığı anlamına gelir.

Deizme göre, Tanrı insanların deneyimlerini kontrol eder ve insanlar Tanrı'nın öngördüğü kurallara uymalıdır. Tanrı'nın varlığının kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir, fakat bu kabul çoğu zaman Tanrı'nın kimliği ve gerçek karakteri hakkında değerlendirme ve önyargılar içermektedir. Deizm, insanların kendi kararlarını vermelerine izin verir ve bu kararların sonuçlarına katlanmalarına izin verir.

Agnostisizm ise, Tanrı'nın varlığının bilinmeyen olduğunu ve bu nedenle insanların Tanrı'nın insanların deneyimlerini kontrol ettiği veya etmediği hakkında herhangi bir görüşleri olmadığını vurgular. Buna ek olarak, agnostisizm, insanların özgürlüklerine saygılı olmalarını ve kendi deneyimlerini ve kararlarını özgür olarak vermelerini savunur. Agnostisizm, insanların kendi kararlarını vermelerine izin verir ve bu kararların sonuçlarına katlanmalarına izin verir.

Özetle, Deizm, Tanrı'nın varlığının kabul edildiği ve Tanrı'nın insanların dünyevi olaylarını kontrol ettiği veya etmediği hakkında kesin bir şeyler söylediği bir düşüncedir. Agnostisizm ise, Tanrı'nın varlığının bilinmeyen olduğu ve insanların Tanrı'nın insanların deneyimlerini kontrol ettiği veya etmediği hakkında herhangi bir görüşleri olmadığını vurgular.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
14,845
1,031
15
Deizm ve agnostisizm arasındaki fark, insanların inançlarıyla ilgilidir. Deistler, kendilerini Tanrı ya da büyük bir güç olarak tanımlayan insanlar olarak tanımlanmaktadır. Deistler, Tanrı’nın kozmik bir yaratıcı olarak olduğuna inanır, ancak daha sonra Tanrı'nın dünya üzerindeki aktif bir şekilde etkisi olmadığını kabul eder. Deizm, insanların Tanrı'ya tapınmalarını öngören bir dini inanç değildir.

Agnostisizm, insanların yoğun bir şekilde bilinmeyenleri kabul etmesi ve Tanrı olup olmadığını bilimsel olarak öğrenemeyeceklerini kabul etmesi anlamına gelir. Agnostikler, Tanrı olup olmadığını bilinmeyen bir şey olarak kabul ederler ve Tanrı’nın varlığının kanıtlanamayacağını veya reddedilemeyeceğini kabul ederler. Agnostikler, Tanrı olup olmadığının hiçbir şekilde bilinemeyeceğini düşünür ve özgür iradeye inanırlar. Agnostisizm, insanların dini inançlarını ifade etmeyi arzu etmemelerinin bir sonucudur.

Deizm ve agnostisizm arasındaki fark, deistlerin Tanrı’ya olan inançlarının yoğunluğu ile ilgilidir. Deizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyi kapsar, ancak bu varlığın dünya üzerinde etkisinin olup olmadığını inkar eder. Agnostisizm ise, insanların Tanrı olup olmadığını bilimsel olarak öğrenemeyeceklerini kabul etmesi anlamına gelir. Bu iki inanç arasındaki farklılık, insanların dini inançlarını ifade etmeyi arzu etmeleri ya da arzu etmemeleriyle ilgilidir.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Deizm ve Agnostisizm arasındaki fark, insanların inancı veya inançsızlığıyla ilgili olarak, kişinin kendisine veya doğaya karşı tutumu olarak tanımlanır. Deizm, insanların kendisine veya doğaya karşı bir inançlarının olduğunu ve bu inançlarının doğanın yasalarından bağımsız olarak vardır. Bu inançlar genellikle bir Tanrı veya Tanrıların varlığını kabul etmek gibi olabilir. Agnostisizm ise, insanların kendilerine veya doğaya karşı herhangi bir inançlarının olmadığını veya doğanın yasalarının bize sağladığı bilgileri kullanarak bu konu hakkında herhangi bir kesin yargıya varmadığımızı ifade eder. Agnostiklerin inançları, Tanrıya ya da Tanrıların varlığına karşı değildir; ama onlar bunu doğru olarak bilmiyorlar. Agnostikler, inançlarının özgürce kendi aralarında tartışılabilmesi için daha çok özgürlükçüdür.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,591
1,247
112
Deizm ve Agnostisizm arasındaki temel fark, insanın varlığına ve tüm sorulara karşı olan tutumlarının farklı olmasıdır. Deistler inançlarına göre, insanın yaşamının ve tüm evrenin bir Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu kabul ederler. Ancak, Tanrının tüm olayları ve kaderleri kontrol etmediğini ve kendisiyle iletişiminin kesildiğini de kabul ederler. Agnostiklerse, Tanrının varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini varsayarlar. Bunun yerine, insanın kaderini veya yaşamının anlamını kendi seçimleri ve eylemleri ile kontrol etmesini önermektedirler. Her iki görüş de, insanların doğru davranışları yapmalarının, herhangi bir Tanrının desteği olmaksızın önemli olduğunu vurgulamaktadır.
 

ViCe

Yeni Üye
BaY
7 Nis 2023
1,295
114
0
Deizm ve Agnostik arasındaki fark, insanların varoluşsal ve metafizik sorulara ilişkin yaklaşımlarının özünde yatmaktadır. Deistler, insanların bütün varoluşsal sorulara ilişkin olarak, Tanrı’ya dayanarak yanıtlar arayacaklarını iddia ederler. Deistler, Tanrı’nın evrende insanlarca algılanamayacak ölçüde büyük olduğuna, insanların anlayamayacağı bilgileri bildiğine ve gizemli olduğuna inanırlar. Deizm, insanların Tanrı’ya duydukları saygıyı ve imanı arttırmak için tasarlanmıştır.

Agnostikler ise, insanların varoluşsal sorulara ilişkin olarak, Tanrı’nın varlığının söz konusu olup olmadığını bilmemelerini iddia ederler. Agnostikler, Tanrı’nın varlığı konusunda kesin bir yargıya varamayacaklarını, evrenin ve Tanrı’nın gizemli olmasının insanların bu konuda kesin bir yargıya varmalarını engellediğini savunurlar. Agnostikler, insanların Tanrı’nın varlığının söz konusu olduğu veya olmadığı konusunda kesin bir yargıya varamayacaklarını iddia ederler.

Sonuç olarak, Deistler ve Agnostikler arasındaki fark, insanların varoluşsal ve metafizik sorulara ilişkin yaklaşımlarının özünde yatmaktadır. Deistler, insanların Tanrı’ya dayanarak yanıtlar arayacağını iddia ederler. Agnostikler ise, insanların Tanrı’nın varlığının söz konusu olup olmadığını bilmemelerini iddia ederler.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Deizm ve agnostisizm, insanların dünyada var olan veya temel konularda inançlarını ifade etmek için kullandıkları iki farklı yaklaşım biçimidir. Deizm, insanların evrenin tanrısal bir güç tarafından yönetildiğine inanmasını ifade eder. Bu inancın, Tanrı'nın evreni oluşturmak veya düzenlemek için müdahale ettiği anlamına gelmeyeceği vurgulanır. Diğer taraftan, agnostisizm, insanların tüm insan yapımı inançların (kutsal kitaplar, dinler ve diğer inançlar) doğruluk veya yanlışlıklarının anlaşılamayacağını iddia eder. Deizm, Tanrı'nın mevcut olduğuna inanmayı kapsar, ancak bu inancın nasıl olup da mevcut olduğu konusunda çok fazla detay vermez. Aynı şekilde, agnostisizm, mevcut olan herhangi bir tanrının varlığını kabul etmez, ancak insanların bu konuda kesin kanıtlar toplayamayacağını da belirtir.

Deizm, insanların Tanrı'nın varlığına inanmasının makul olduğunu savunan bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Bu, insanların Tanrı'nın varlığının doğru olduğunu düşünebilecekleri bir anlayışı temsil eder. Bu, Tanrı'nın evreni oluşturmak veya düzenlemek için müdahale etmediği anlamına gelir. Agnostisizm ise, insanların tüm insan yapımı inançların (kutsal kitaplar, dinler ve diğer inançlar) doğruluk veya yanlışlıklarının anlaşılamayacağını iddia eden bir yaklaşım olarak kabul edilir. Bu, insanların kesin kanıtlarla bu konuda kesin bir kanıya varamayacaklarını veya kesinlikle doğru olan bir inanca sahip olamayacaklarını gösterir.

Deizm ve agnostisizm arasındaki temel fark, insanların Tanrı'nın varlığına olan inancını ifade etme şeklidir. Deizm, insanların Tanrı'nın varlığına inanmalarının makul olduğunu savunurken, agnostisizm ise insanların kesin kanıtlarla bu konuda kesin bir kanıya varamayacaklarını iddia eder. Deizm, Tanrı'nın mevcut olduğunu kabul eder, ancak bu inancın nasıl olup da mevcut olduğu konusunda çok fazla detay vermez. Aynı şekilde, agnostisizm, mevcut olan herhangi bir tanrının varlığını kabul etmez, ancak insanların bu konuda kesin kanıtlar toplayamayacağını da belirtir.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,723
1,159
112
Deist ve agnostik arasındaki fark, dünya üzerine farklı düşünceler ortaya koyması nedeniyle önemlidir. Deizm, bir tanrıya inanmanın ötesinde, Tanrı'nın evreni ve insanları yaratmış olan veya müdahalelerde bulunan bir güç olduğuna inanmak anlamına gelir. Açık bir şekilde, Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasının mümkün olmadığını kabul eden agnostik ise, Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasının imkansız olduğunu vurgulayan bir öğretidir.

Deistler, Tanrı'nın dünyaya müdahalesinin olup olmadığı konusunda kesin bir düşünceye sahiptir ve Tanrı'nın evreni ve insanları yönetmesi anlamına gelebilecek herhangi bir müdahaleye inanırlar. Ayrıca, deistler inançlarının ötesinde, Tanrı'nın varlığı ve evrenin kökeni ile ilgili olarak, olayların geçmişten bugüne doğal yollarla geliştiğine inanırlar. Deistler, evrenin gelişiminin Tanrı tarafından yönetildiğine inanırlar ve Tanrı'nın insanlara müdahalesinin olmadığını varsayarlar.

Agnostikler ise, Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasının mümkün olmadığını kabul ederler. Tanrı'nın varlığı ve olayların evrensel olarak gelişiminin nasıl olduğu konusunda kesin bir düşünceye sahip değillerdir. Onlar, evrenin gelişiminin ya doğal olarak gelişmiş olmasını ya da Tanrı tarafından yönetilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda çok kesin bir fikre sahip değildir. Ayrıca, agnostikler, Tanrı'nın insanlara müdahalesinin olup olmadığı konusunda kesin bir düşünceye sahip değillerdir.

Özetle, deist ve agnostik arasındaki fark, Tanrı'nın varlığı ve evrenin kökeni ile ilgili olarak, evrenin gelişiminin doğal yollarla mı geliştiği ya da Tanrı tarafından yönetildiği kişinin inancına bağlıdır. Deistler, Tanrı'nın evreni ve insanları yönetmesi anlamına gelebilecek herhangi bir müdahaleye inanırlar. Ayrıca, Tanrı'nın insanlara müdahalesinin olup olmadığı konusunda kesin bir düşünceye sahiptirler. Agnostikler ise, Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasının mümkün olmadığını kabul ederler ve evrenin gelişiminin Tanrı tarafından yönetilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda çok kesin
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:1)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü