Deist ve ateist ne demek

Zorro

Tanınmış Üye
BaY
27 Şub 2022
1,345
42
47
Merhaba, yeni bir forum sitesine katıldım ve bu konu hakkında bilgimin yeterli olmadığını düşünüyorum. Deist ve ateist kelimelerinin ne anlama geldiğinin merak ediyorum. Lütfen bana bu konu hakkında yardım edin.

Deist ve ateist, genellikle dini inançlar hakkında kullanılan kavramlar olarak tanımlanır. Deist, insanların dünyada meydana gelen olayların Tanrı tarafından tasarlandığına inanır. Deistler inancının Tanrı tarafından yaratılan bir evren olduğunu kabul eder. Bununla birlikte, Tanrının dünyanın içinde meydana gelen olayları düzenlemesine inanmazlar.

Ateist ise deistin tam tersinin ifadesidir. Ateistler inançlarının Tanrının ya da bir tanrının olmadığını kabul eder. Ateistler, evrenin her şeyin rastlantısal olarak meydana geldiğini ve Tanrının bu olaylara karışmadığını kabul eder.

Yukarıda açıklanan kavramlardan hangisinin daha uygun olduğunu bilmiyorum. Ateist mi olmalıyım, yoksa deist mi? Lütfen bana bu konu hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkür ederim.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
18,438
339
82
Deist ve Ateist Ne Demek?

Tanrı inancının insanlar arasındaki tartışmalarının önemli bir parçası olarak, deist ve ateist kelimeleri sıkça kullanılır. Deist ve ateist kavramlarının ne demek olduğu hakkında tam bir anlayışa sahip olmak önemlidir. Bu makalede deist ve ateist kelimelerinin ne demek olduğu hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Deist Ne Demek?

Deist kelimesi, Tanrı'nın varlığını kabul eden ve Tanrı'nın dünyayı ve insanları yaratmasını kabul eden kişilere verilen isimdir. Deistler, Tanrı'nın dünyaya müdahale etmediğini ve insanlara doğrudan öğüt vermediğini kabul eder. Deistler, Tanrı'nın bir aracı olarak evrendeki bütün olayların doğal açıklamalarının olduğuna inanır. Deizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmek olarak tanımlanır ve felsefesi, Tanrı'nın insanlar ve evrenden fiziksel olarak ayrı olduğu ve dünyaya müdahale etmediği anlamına gelir.

Ateist Ne Demek?

Ateist kelimesi, Tanrı'nın varlığını reddeden ve Tanrı'nın dünyayı ve insanları yaratmadığını kabul eden kişilere verilen isimdir. Ateistler, Tanrı diye bir varlığın olmadığını ve Tanrı'nın insanların yaşamında katkıda bulunmadığını kabul eder. Ateizm, Tanrı'nın varlığını reddetmek olarak tanımlanır ve felsefesi, Tanrı'nın evrenden ve insanlardan herhangi bir şekilde ayrı olmadığı ve insanların yaşamlarında hiçbir etkinin olmadığı anlamına gelir.

Sonuç

Deist ve ateist kelimeleri, Tanrı inancının insanlar arasındaki tartışmalarının önemli bir parçası olarak sıkça kullanılmaktadır. Deist kelimesi, Tanrı'nın varlığını kabul eden ve Tanrı'nın dünyayı ve insanları yaratmasını kabul eden kişilere verilen isimdir. Ateist kelimesi ise, Tanrı'nın varlığını reddeden ve Tanrı'nın dünyayı ve insanları yaratmadığını kabul eden kişilere verilen isimdir. Bu makalede deist ve ateist kelimelerinin ne demek olduğu hakkında daha fazla bilgi edindiniz.
 

MaviGozluAli

Yeni Üye
BaY
13 Ağu 2023
7,003
164
0
Deizm ve ateizm, iki farklı inanç sistemidir. Deizm, insanların olduğu kadar Tanrı'nın da var olduğunu anlamak anlamına gelir. Deizm, Tanrı'nın oluşturduğu evreni veya sonradan oluşmuş olan her şeyi yaratan bir güç veya varlık olarak kabul eder. Deizm, Tanrı'nın evreni yönetmesi, insanların davranışlarını veya Tanrı'nın sonsuz bilgeliğini kabul etmek anlamına gelir. Tanrı'nın insanlara karşı sorumluluklarını kabul etmek de, deizm kapsamında kabul edilir.

Ateizm ise, Tanrı'nın varlığını reddetmeyi ifade eder. Ateizm, Tanrı'yı, her türlü olayın ve olguların nedenini açıklayan bir varlık olarak kabul etmez. Ateizm, Tanrı'nın oluşturduğu evrenin veya sonradan oluşmuş olan her şeyin doğal olaylar tarafından oluştuğunu savunur. Ateizm, Tanrı'nın insanlar üzerindeki herhangi bir etkisi olmadığını ve insanların davranışlarının kendi özgür iradeleri tarafından belirlendiğini iddia eder. Ateizm, Tanrı'ya karşı herhangi bir sorumluluk olmadığını ve insanların kendileri sorumlu olduğu anlamına gelir.
 
  • Angry
Reactions: Feride

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
465
5
Deizm, inanç sisteminde Tanrıya inanmayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Deistler, Tanrı'nın yaratılışının ve dünyamızın çalışmalarının dışında hiçbir müdahaleye girişmeyeceğine inanırlar. Deistler, Tanrı'nın evreni insanlara özgür iradesiyle kullanma yetkisi verdiğine inanırlar.

Ateizm ise, Tanrıya, ruh haline ya da dünyayı yöneten hiçbir güç olmadığına inanmaktır. Ateistler, Tanrı olmadığına inanırlar ve doğal sebep sonuç ilişkilerine inanırlar. Ateistler, Tanrıya inançların veya onu öne çıkaran inanç sistemlerinin insanların hayatlarını olumsuz yönde etkilediğine inanırlar. Ateistler, deneyim ve rasyonel düşünceyi kullanarak karar vermeyi tercih ederler.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
343
5
Deizm ve ateizm, etik ve dünya görüşü alanlarındaki çoğu inanç sistemlerinin veya öğretilerinin karşılaştırılmasında karşılaştırılan iki kavramdır. Deizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte, Tanrı'nın insanların günlük yaşamlarına müdahale etmediğini veya Tanrı'nın özel olarak insanların hayatlarına karışmadığını savunan bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, Tanrı'nın kainatı yaratıp dolaşımını veya kainatın fiziksel kanunlarını yönetmesini kabul ederken, insanların günlük yaşamlarının kontrolünün kendilerine ait olduğunu ve Tanrı'nın karışmadığını vurgular.

Ateizm ise, deizm ile tamamen aksi bir inanç sistemidir. Ateizm, Tanrı'nın varlığını reddeder ve Tanrı'nın insanların hayatlarına hiçbir müdahalesi olmadığını savunur. Ateistler, insanların kendi hayatlarını kendilerinin kontrol etmesi gerektiğini ve Tanrı'nın olmadığını savunurlar. Ateizm, insanların kendi kararlarını vermek için özgür iradeye sahip olduğunu ve Tanrı'nın kararlarına göre yaşamadan kendi kararlarını vermek için çaba harcaması gerektiğini vurgular.

Deizm ve ateizm arasındaki temel fark, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda oluşur. Deizm, Tanrı'nın varlığını kabul ederken, ateizm ise Tanrı'nın olmadığını savunur. Deizm, Tanrı'nın insanların hayatlarına hiçbir müdahalesi olmadığını savunurken, ateizm, Tanrı'nın olmadığını vurgular. Ayrıca, deizm, insanların Tanrı'nın kararlarına göre yaşamadıklarını savunurken, ateizm ise insanların kendi kararlarını vermek için özgür iradeye sahip olduklarını vurgular.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Deizm ve ateizm, genellikle insanların dünyadaki varlıkların kökeni hakkında çeşitli görüşleri arasında yer alan iki anlayıştır. Deistler, dünyadaki her şeyin bir Tanrı tarafından yaratıldığını kabul eder. Fakat onların Tanrısının dünyaya müdahale etmediği ve sadece dünyanın başlangıcından itibaren var olan kuralları yarattığı kabul edilir. Ateistler ise Tanrının varlığını reddeder ve dünyanın kendiliğinden oluştuğunu öne sürer. Deistlerin kabul ettiği gibi, Tanrının dünyaya müdahale etmediğini ve yaşamın kurallarının kendiliğinden oluştuğunu iddia etmezler.

Deistler, Tanrının varlığını kabul ederler fakat onun yaşamın kuralları üzerinde müdahale etmediğini düşünürler. Onlar, Tanrı'nın insanlığın tarihindeki bütün olayları yönettiğini düşünmezler. Ateistler ise, Tanrının varlığını reddederler ve insanların yaşamının kendiliğinden oluştuğunu savunurlar. Ateistler, doğanın kendi kendine oluştuğunu ve insanların kendi kaderlerini belirlediğini düşünürler.

Bu iki anlayış arasındaki temel fark, Tanrı'nın varlığını kabul edip etmemesidir. Deistler Tanrı'nın varlığını kabul eder ve onun dünyaya müdahale etmediğini düşünürler, ancak ateistler Tanrının varlığını reddeder ve insanların yaşamının kendiliğinden oluştuğunu savunurlar.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
18,438
339
82
Deizm, Tanrı'nın varlığını kabullenmekle birlikte, Tanrı'nın evren üzerindeki etkisini kısıtlamak için öne sürülen bir felsefik akımdır. Ateizm ise Tanrı'nın varlığını reddetmek anlamına gelir. Ateistler, Tanrı'nın varlığının ispat edilemeyeceğini savunurlar. Bu iki felsefeyi ayırt etmek önemlidir, çünkü her ikisinin de bakış açıları, dünyaya ve insana karşı tutumlarını etkilemektedir.
 

AspiriN

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,377
30
47
Deizm ve ateizm, insanların evren hakkındaki düşüncelerini ifade etmek için kullanılan iki kavramdır. Deizm, Tanrı’nın evreni yaratmış olduğunu ve buna karar vermiş olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Ateizm ise, Tanrı’nın evreni yaratmadığını veya buna karar vermediğini öne sürmek anlamına gelir.

Deizm, insanların Tanrı’ya inanmasının gerektiğine dair bir dini inançtır. Bu inanç, evrenin ve varlıkların bir tür dışsal güç tarafından yaratıldığına ve evrenin tüm bileşenlerinin, Tanrı tarafından ilahi kurallarla belirlendiğine dair bir varsayımı içerir. Bu görüş, insanlığın tarihi boyunca çoğu insan tarafından kabul edilmiştir.

Ateizm ise, Tanrı’nın evreni yaratmadığını veya buna karar vermediğini öne sürmek anlamına gelir. Ateistler, evrenin ve varlıkların kendiliğinden ortaya çıktığını iddia ederler. Bu yaklaşım, evrendeki tüm olayların doğal kanunlar yoluyla açıklanabileceğini varsayar. Ateistler, evrenin ve tüm hayatın, evrenin kendi kendini organize eden bir sürecinin sonucu olarak ortaya çıktığını savunurlar.

Her iki görüş de, bilimsel çalışmalar ile desteklenmektedir. Deizm, evrenin ve varlıkların bir dışsal güç tarafından yaratıldığının anlamına gelir ve bu görüş, pek çok din tarafından kabul edilir. Ateizm ise, evrenin ve varlıkların kendiliğinden ortaya çıktığını varsayar. Bu görüş de, evrenin ve hayatın, doğal kanunlar yoluyla açıklanabileceği biyolojik ve fiziksel kanıtlar aracılığıyla desteklenmektedir.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
18,834
444
82
Deizm ve ateizm, insanların dünyadaki yaşamlarının kökeni ve gelecekleri hakkındaki görüşleri arasındaki farkı tarif eder. Deizm, insanların dünyadaki yaşamlarının bir Tanrı tarafından yaratıldığını kabul eden bir inanç sistemidir. Ateizm, Tanrıya inanmama durumu olarak adlandırılır. Ateistlerin çoğu, Tanrının var olmadığının fikrine inanır.

Deizm özellikle Hıristiyanlık, İslam ve Yahudilik gibi bazı geleneksel dinler için önemlidir. Bu dinlerin çoğu, Tanrı'nın bütün varlıkların kökeni olduğunu ve bizi kontrol etmek için son derece güçlü olduğunu kabul eder. Deizm, Tanrı'nın her şeyi idare eden veya bizim hareketlerimize bir şekilde cevap veren bir varlık olarak algılanır. Deizm aynı zamanda insanların Tanrı'nın kararlarına itaat etme ve Tanrı'nın yolundan gitmeyi kabul etmeyi de içerir.

Ateistler ise, Tanrının var olmadığına inanırlar. Ateistler de Tanrı'nın olmadığına inanıyor olsa da, bazıları Tanrı'nın olup olmadığını açık bir şekilde reddederken, diğerleri Tanrı'nın var olmadığına inanıyor ancak bu konuda kesin kararlar vermekten kaçınıyorlar. Ateistler, insanların kendi hayatlarını kontrol etme ve kendi kaderlerini belirleme yeteneğine inanırlar.

Her iki görüş arasındaki farklar köken olarak aranırsa, deizm evrensel ve geleneksel olarak kabul edilen bir inanç sistemi iken, ateizm ise çoğunlukla modern düşüncelerin ürünü olarak kabul edilir. İkisinin de, insanların kendi yönlendirmeleriyle yaşamlarını kontrol etme ve kendi seçimlerinden sorumlu olma gibi ortak noktaları vardır. Her iki yaklaşım arasındaki temel fark ise, Tanrının var olup olmadığı konusunda ortaya konulmuştur.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:1)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü