Eski dilde bayındır ne demek

DeRiNDaRBe

Üye
BaYaN
11 Nis 2023
1,355
111
17
İzmir
Merhaba,

Eski dilde bayındır ne demek sorusunu cevaplamak için bir forum sitesindeyim. Eski dilde bayındır ne anlama geliyor? Konu hakkında yardıma ihtiyacım var. Yazılı kaynakları taradım fakat net bir cevap bulamadım. İyi niyetli yardımcılar arıyorum.

Eski dilde bayındır ne demek? Konu hakkında fikirlerinizi paylaşmak isterim. Eğer bayındır kelimesinin eski dilde ne anlama geldiğini bilen biri var ise, lütfen bana yardım etmek için çaba sarf edin.

Konuyla ilgili çok fazla bilgisi olanların lütfen konuya faydalı olacağını düşündüğüm görüşlerini paylaşmalarını rica ediyorum. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,591
1,247
112
Eski Dilde Bayındır Ne Demek?

Tarihin en eski dillerinden birisi olan Hint-Avrupa dili, çok eski dönemlerden beri konuşulmakta olan ve günümüzde kullanılan bir dil. Bu dilde, 'bayındır' sözcüğü, çevrede yaşamak, barınmak veya yaşamak anlamına gelir.

Türkçe de, 'bayındır' sözcüğünün kökeni, 'beyin' sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük, 'beyin' sözcüğünden türetilmiştir ve aslında eski Türkçe'de 'beyin' sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır.

Dilimizde, 'bayındır' sözcüğü, insanların yaşadığı ya da barındığı ortam anlamına gelir. İnsanların evleri, köyleri ya da kasabaları bayındır olarak adlandırılır. Diğer anlamıyla, 'bayındır' sözcüğü, insanların yaşadığı çevreye verilen genel bir isimdir.

Türkçe'de, 'bayındır' sözcüğünün kökeni, 'beyin' sözcüğüne dayanmaktadır. Aslında, 'beyin' sözcüğü, 'bayındır' sözcüğünün eski Türkçe karşılığıdır. 'Beyin' sözcüğü, 'köy' anlamına gelirken, 'bayındır' sözcüğü ise 'ev' anlamına gelir.

Bayındır Sözcüğünün Günümüzde Kullanımı

Günümüzde, 'bayındır' sözcüğü, çoğunlukla ev anlamında kullanılır. Bir evin ya da bir yerin bayındır olarak adlandırılması, o yerde yaşama ya da barınma anlamına gelir.

'Bayındır' sözcüğü, aynı zamanda, çevreyi koruma ve insanların çevredeki yaşamını kolaylaştırma amacıyla da kullanılır. Örneğin, bir şehirdeki yaşamın bayındır olması, şehirde yaşayan insanlar için rahat ve sağlıklı bir ortam sağlamak için çalışmalar yapmak anlamına gelir.

Sonuç

Tarihin en eski dillerinden birisi olan Hint-Avrupa dili, çok eski dönemlerden beri konuşulmakta olan ve günümüzde kullanılan bir dil. Bu dilde, 'bayındır' sözcüğü, çevrede yaşamak, barınmak veya yaşamak anlamına gelir. Türkçe de, 'bayındır' sözcüğünün kökeni, 'beyin' sözcüğüne dayanmaktadır. Günümüzde, 'bayındır' sözcüğü, çoğunlukla ev anlamında kullanılır. Aynı zamanda, çevreyi koruma ve insanların çevredeki yaşamını kolaylaştırma amacıyla da kullanılır.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Eski Türkçe'de "bayındır" kelimesi, "sıkı sıkıya yerleşmiş, güvenli, sağlam" anlamına gelmektedir. Genellikle, maddi olarak veya hizmet olarak sağlam olarak düzenlenmiş bir hizmeti veya koşulu ifade eden bu kelime, çoğu zaman devletin hizmetlerinin veya sosyal güvenliğin sağlandığı bir ortamı ifade eder.

Eski Türk devletlerinde, devletin hizmetlerinin sağlanması, insanların sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, güvenli ve güvenli bir çevre sağlanması için önemli ölçüde özen gösterilirdi. Bu amaçla, devletin çeşitli hizmetleri ve destekleri sunulurdu. Bunlar arasında, köylerin korunması, çiftçilerin desteklenmesi, güvenli bir sınır kontrolü, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi hizmetler öne çıkardı. Bu hizmetlerin iyi bir şekilde organize edilmesi ve sağlanması, devletin bayındır olmasını sağlardı.

Yine, eski Türk devletlerinin bir diğer önemli özelliği, insanların güvenli ve sağlam bir ortamda yaşaması için güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Eski Türk devletleri, köylerin güvenliğini sağlamak için askeri güçleri kullanırdı. Ayrıca, sınırlarının korunması için askeri ve siyasi güçlerin kullanılması, devletin bayındır olmasını sağlar.

Eski Türk devletlerinin bayındır olması, çağdaş Türkiye için de önemlidir. Günümüzde, devletin verdiği hizmetlerin sağlanması, insanların güvenli ve sağlam bir ortamda yaşaması için gereken güvenlik önlemlerinin alınması gibi konular, Türkiye'nin bayındır olmasının temelini oluşturmaktadır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Eski Türkçe'de 'bayındır' kelimesi, 'ihtiyatlı, çalışkan, dürüst, sadık ve itinalı' anlamlarına geliyor. Bu terim, günümüz Türkçesinde 'dürüst ve itinalı' olarak tanımlanıyor.

Eski Türkçe'de, bayındır olarak adlandırılan kişiler özellikle devletin veya devlet tarafından desteklenen görevlerin üstlenilmesinde özellikle önemliydi. Örneğin, halka hizmet sunmak, vergi toplamak, hükümete danışmak, özel mülkleri korumak ve toplumsal önlemleri uygulamak gibi. Bu nedenle, devletin veya devlet tarafından desteklenen görevlerin yerine getirilmesinde özellikle itinalı, dürüst ve çalışkan olmak gerekiyordu.

Bununla birlikte, bayındır olarak adlandırılan kişiler zenginlik kazanma veya kötü niyetli davranışlar sergileme gibi şeyler için de çok saygı duyuluyordu. Bu nedenle, bayındır olarak adlandırılan kişilerin itinalı ve dürüst olmalarının beklendiği söylenebilir.

Günümüzde, bayındır olarak adlandırılan kişilerin itinalı ve dürüst olmaları bekleniyor. Genel olarak, bayındır olarak adlandırılan kişilerin toplumsal görevlerini üstlenirken itinalı ve dürüst olmalarının beklenmesi, günümüzde de oldukça önemli. Bu kişiler görevlerini itinalı bir şekilde yerine getirdikleri sürece, topluma hizmet etmeyi, halka hizmet edebilmeyi ve toplumsal önlemleri uygulayabilmeyi içeren görevleri üstlenmiş oluyorlar.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Eski Türkçe'de "bayındır" kelimesi "yönetici, koruyucu, bakıcı" anlamına gelmektedir. Bu kelime, genellikle devletin veya hükümetin yönetimini görevlendirdiği veya koruduğu kişilere veya bölgelere verilen bir unvan olarak kullanılmıştır. Bu kişi ya da kişiler, devletin veya hükümetin kararlarını uygulamak için görevlendirilen idari yetkililerdir.

Eski Türkçe'de bayındır, sadece devletin veya hükümetin kararlarını uygulamak için görevlendirdiği kişiler değil, aynı zamanda devletin veya hükümetin yönetiminin yürütülmesinde önemli rol oynayan kişilere de verilen bir unvandır. Örneğin, çok önemli bir devlet görevlisi olan bir vali, bayındır olarak görevlendirilmişti. Devletin veya hükümetin kararlarının uygulanması için görevlendirilen diğer bayındırlar ise beyler, beylerbeyi, subaşı, sancakbeyi vb. gibi önemli idari pozisyonlar olmuştur.

Eski Türkçe'de bayındır, devletin veya hükümetin yönetimini görevlendirdiği veya koruduğu kişilere verilen bir unvandır. Bu unvan, devletin veya hükümetin kararlarının uygulanması için görevlendirilen idari yetkililere verilmiştir. Bayındırlar, eski Türk devletlerinde önemli bir pozisyonu temsil etmiş ve Türk devletlerinin yönetiminde etkin bir rol oynamışlardır.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Bayındır, Türkçe'de ev sahibi, ev sahibi olarak evini misafirlerine hizmet etmeye hazır olan, görevli, koruyucu anlamına gelmektedir. Eski Türkçe'de, bir kimsenin, bir şeye hizmet etmek için, onun sorumluluğunu ve bakımını üstlenmesi anlamına gelir. Bayındır olmak, insanları misafir edebilmek, onlara yardım etmek, koruyuculuk ve onlara hizmet etmek anlamına gelmektedir. Bayındır olmak, insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve onlara iyilik sunmak için bir ödev olarak kabul edilir.
 

AltoClef

Yeni Üye
BaYaN
7 Nis 2023
1,314
84
2
Bayındır kelimesi, eski Türkçe’de devletin kurduğu, geliştirdiği ve desteklediği hizmetleri ifade eder. Eski Türkçede bayındır, vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için devlet tarafından desteklenen işleri içerir. Bu işler arasında, vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, eğitim, sağlık, çevre, ulaşım, sosyal güvenlik gibi konularda kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve kamu binalarının yapımı gibi işler vardır.

Bayındır kelimesi, devletin hizmetlerini desteklemek için kurduğu kurumları da kapsamaktadır. Örneğin, devletin halka yönelik hizmetler sunmasını sağlamak amacıyla kurduğu eğitim kurumları, sağlık kurumları, toplu taşıma hizmetleri, kültür ve sanat merkezleri, çevre koruma kurumları, sosyal güvenlik kurumları gibi kurumlar bayındır olarak adlandırılır. Ayrıca, devletin vatandaşlarının çalışmalarını rahatlatmak için kurduğu devlet kurumları da bayındır olarak tanımlanır.

Genel olarak, eski Türkçede bayındır kelimesi, devletin vatandaşlarına sunmuş olduğu kamu hizmetleri, desteklemiş olduğu kurumlar ve kamu binalarının yapımını kapsamaktadır. Bu hizmetler, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla devlet tarafından desteklenmektedir.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,191
398
5
Türkçe dilinde "bayındır" sözcüğü, insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan, geçimini sağlayan veya evini güzelleştiren hizmetlerin yürütülmesi olarak tanımlanır. Bayındırlık, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir süreçtir.

Bayındırlık, çoğu zaman devletin devletin kamu hizmetleri ile sınırlı olmakla birlikte, özel sektörün de katkılarıyla çoğu zaman daha da zenginleştirilebilmektedir. Örneğin, güvenlik hizmetleri, tarım, su arıtma, yolculuk ve ulaşım, iletişim, sağlık, konut, eğitim, su ve elektrik gibi hizmetleri içerir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, özel sektörün liderlik etmesi mümkündür.

Bayındırlık, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve çoğu zaman da para ödemeden elde edilebilmesine imkan sağlar. Örneğin, eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi hizmetler, özellikle de ülkelerin gelişmekte olan kesimlerinde özel sektör tarafından sunulmuş olabilir. Ayrıca, kamu kurumları, bu hizmetlerin kalitesini artırmak ve kullanıcıların kolaylıkla erişebilmelerini sağlamak için çalışır.

Bayındırlık, çevreyi korumak ve yaşam kalitesini arttırmak için de önemli bir rol oynar. Bu hizmetlerin kullanımı, çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Örneğin, sürdürülebilir ulaşım modlarının kullanımı ve enerji tasarrufu, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve hava kirliliğinin önlenmesine yardımcı olabilir.

Bayındırlık, çoğu zaman halka yönelik hizmetler olarak tanımlanır. Örneğin, farklı kültürel grupların yaşamlarını desteklemek için hizmetler, çocukların ve kadınların özgürlüklerinin önüne geçmek için hizmetler ve çevresel konulara odaklanmış hizmetleri içerir. Bu gibi hizmetler, insanlara yaşam kalitesini arttırmak için gerekenleri sağlamada önemli bir rol oynar.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,075
1,256
112
Eski Türkçede "bayındır" kelimesi "ev sahibi" anlamına gelir. Bu kelime, eski Türk toplumlarını ve onların özelliklerini anlatmak için kullanılıyordu. Buna göre, eski Türk toplumlarında ev sahibi olarak görev yapan kişi, bayındır olarak tanımlanıyordu.

Bir ev sahibi olarak, bayındırlar, evin kendisi ve içerisindeki insanlar için her şeyi sağlamakla yükümlüydü. Bu, evi temizlemek, evdeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak, evin çevresini güvenli hale getirmek ve her türlü sorunu çözmek gibi görevleri içeriyordu. Ayrıca, bayındırlar, evin içerisinde konukların rahat etmesi için çaba sarf etmeli ve onlara konforlu bir ortam sağlamalıydı.

Bayındırlar, sadece evin içinde değil, aynı zamanda evin çevresinde de çalışıyordu. Evin çevresindeki bahçe ve çalıların bakımını, bitkileri sulamayı, hayvanları beslemeyi ve çobanlık gibi görevleri yerine getirmekle yükümlüydü. Ayrıca, bayındırlar, evin çevresinde saldırgan hayvanları ve diğer tehlikeleri uzaklaştırmakla sorumlu tutuluyordu.

Eski Türk toplumlarında, bayındırlar, kendi evlerinin yanı sıra diğer evlerin bakımını da üstleniyordu. Evlerin temizliğini sağlamak, konukların ihtiyaçlarını karşılamak ve diğer görevleri yerine getirmek için görevlendirilen kişi, eski Türk toplumunda bayındır olarak tanımlanırdı.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü