Eski Türklerde bayındır ne demek

kirpikuclari

Yeni Üye
BaYaN
4 Nis 2023
1,266
105
2
Merhaba,

Eski Türklerde bayındır ne demek? konusunu araştırmak istiyorum. Bu terimin anlamını bilmiyorum ve çok merak ediyorum. Lütfen, bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Umarım bu konuyla ilgili bilgi sahibi olanların görüşlerini duyabilirim.

Eski Türklerde bayındır ne demek? ile ilgili araştırmamda yardımcı olabilir misiniz? Özellikle bu kavramın tarihsel ve kültürel anlamını öğrenmek istiyorum. Bu terimin neyi ifade ettiğini ve neden önemli olduğunu anlamak istiyorum.

Bilgi sahibi olanların veya bu konu üzerine çalışmış olanların görüşlerini duymak çok önemli. Lütfen, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi verebilir misiniz? Umarım bu konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşırsınız.

Teşekkürler.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,591
1,247
112
Eski Türklerde Bayındır Ne Demek?

Türklerin kökeni, tarihsel olarak, M.Ö. 2. yüzyılda Mezopotamya'da bulunan Hun ve Türk Devleti tarafından kurulmuştur. Türklerin kültürü ve yaşam biçimleri, bu tarihi arka plana bağlı olarak, zaman içerisinde gelişmiş ve değişmiştir. Bu kültürel evrim sürecinde, Türklerin sosyal hayatının çeşitli kavramları ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan biri de "Bayındır" kavramıdır.

Bayındır Kavramı Nedir?

Bayındır, Türklerin eski kültüründe özellikle belirli bir görev ve sorumluluk üstlenmiş kişilere verilen bir unvandır. Eski Türkler arasında, bayındırların görevleri, genellikle önemli kişilerin eşyalarının toplanması, ödemelerin yapılması, köylerin yönetimi, çiftliklerin yönetimi, su ve ısıtma sistemlerinin kurulması veya bakımı gibi çeşitli konularda destek sağlamaktı. Bayındırlar, aynı zamanda önemli kişilerin çevresinin güvenliğini sağlamak veya onların çıkarlarını koruma görevi de yerine getiriyorlardı.

Bayındırların Sosyal Statüsü Nedir?

Eski Türklerde, bayındırların sosyal statüsü oldukça yüksekti. Bayındırlar, önemli kişilere karşı itaat etmekle birlikte, aynı zamanda önemli kişilerin güvenini kazanmak için çaba gösteriyorlardı. Bu güven kazanmak için, bayındırlar çoğu zaman önemli kişilere özel hediyeler veya armağanlar sunuyorlardı.

Bayındırların Görevleri Nedir?

Bayındırların görevleri, özellikle önemli kişilerin güvenliğini sağlamak ve onların çıkarlarını korumaktan oluşuyordu. Ayrıca, eski Türkler arasında bayındırlar, önemli kişilerin çevresindeki herhangi bir durumda sorun yaşanması durumunda, bunu çözmek için müdahele etme görevini de üstleniyorlardı.

Sonuç

Eski Türklerde bayındır, önemli kişilerin çevresine karşı sorumluluk üstlenen ve onların güvenliğini sağlamaya çalışan kişilere verilen bir unvandır. Bayındırların görevleri, özellikle önemli kişilerin güvenliğini sağlamak ve onların çıkarlarını korumaktan oluşuyordu. Ayrıca, bayındırlar önemli kişilere özel hediyeler veya armağanlar sunarak onların güvenini kazanmak için çaba gösteriyorlardı.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
1,388
5
Türk tarihi boyunca, bayındır sözcüğü, Türk toplumunda özel bir görev olarak yer almıştır. Bayındır, Türk toplumunda oldukça önemli bir rol oynayan ve köklü bir geçmişe sahip olan bir terimdir. Bayındır, Türk tarihinde devletin veya bir kralın yöneticisi olarak tanımlanan bir kişi veya bir grup tarafından yönetilen bir konuma sahip kişilerin genel adıdır. Bayındırlar, devletin yönetiminde özel bir görev üstlenmiş kişilerdi ve çoğunlukla devletin gücünü destekleyen bir görev yaparlardı. Özellikle Orta Çağ'da, bayındırlar krallıklarının ayakta kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli siyasi yöntemler kullanmışlardır. Örneğin, devlet tarafından verilen tüm emirleri doğru bir şekilde uygulamak, başkent veya önemli şehirleri korumak, krallığın gelirlerini arttırmak, çevresindeki diğer devletlerle iyi ilişkiler kurmak gibi görevler üstlenmişlerdir. Ayrıca, bayındırlar, devletin gücünü desteklemek amacıyla asker toplamak, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, toplumda adaleti desteklemek, çevresindeki devletlerle diplomatik ilişkiler geliştirmek gibi çok önemli görevler üstlenmişlerdir.
 

BezBebek

Üye
BaYaN
16 Ağu 2023
8,548
483
5
Eski Türklerde bayındır kelimesi, günümüz Türkçesinde “hizmetçi, yardımcı” anlamına gelmektedir. Eski Türklerin kamu hizmeti olarak, günlük hayatlarında çeşitli işler yapmak üzere çalışan kişilere verdikleri isimdi. Bayındırlar, hükümdarların, ağaların, zenginlerin ve diğer üst düzey kişilerin evlerinde veya tesislerinde çalışan kişilere verilen isimdi.

Bayındırlar, çoğunlukla çok yoğun işlerin yapılması için kullanılırdı. Köylerde, çiftliklerde, tarlalarda veya köprülerde çalışmak gibi. Bununla birlikte, bayındırlar hükümdar veya zenginlerin evlerinde veya tesislerinde de çalışabilirdi. Orada, evlerin temizlenmesi, yemeklerin hazırlanması veya diğer görevler için görev alabilirlerdi. Bayındırlar, aynı zamanda özel görevler için de kullanılabilirdi. Bu görevler, verilen emirleri uygulamaktan, hükümdarın büyük seyahatlerine katılmak ya da hükümdarın güvenliklerini sağlamak gibi şeyler olabilirdi.

Bayındırlar, çoğunlukla özel bir eğitim almadan veya özel bir beceri kazanmadan, sadece çalıştıkları kişinin emirlerini yerine getirmek için çalışan kişilerdi. Büyük ölçüde, bayındırlar çalıştıkları kişinin emirlerine uygun olarak kendilerini geliştirmek zorundaydılar. Bununla birlikte, eski Türklerin bayındırları aynı zamanda verilen ödüller veya bazı özel haklar kazanabileceklerdi.

Günümüzde, bayındır kelimesi, çoğunlukla hizmetçi anlamında kullanılmaktadır. Ancak, eski Türklerin bayındırları ile hizmetçiler arasında önemli farklılıklar vardı. Eski Türklerin bayındırları, çalıştıkları kişinin isteklerine uygun olarak çalışmak zorundaydı ve günlük hayatlarında da çok önemli sorumluluklar almak zorundaydı.
 
  • Sad
Reactions: GökyüzüDansı

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Eski Türklerde bayındır, bir kişinin kendi ülkesinde veya stratejik olarak önemli bir mekanın etrafını korumak için görevlendirildiği anlamına gelir. İslamiyet öncesi Türklerin, özellikle de siyasi ve askeri gücünün önemini koruyan özel bir sınıfı vardı. Bu sınıf, günümüzdeki askeri görevlilerin yaptığı görevi görmüştür. Bayındırlık kelimesi, eski Türk dilinde 'yönetme' anlamına geliyordu ve Türklerin kurdukları devletlerde görevlendirilen özel bir sınıfın üyelerini ifade ediyordu.

Türkler, bayındırlık sınıfının üyelerini belirli özellikleri olan, güvenilir, genç erkeklerden oluşan kişilere seçiyordu. Seçimler, genellikle kabile reislerinin veya başka önde gelen kişilerin kararıyla yapılıyordu. Bayındırlar, Türklerin devletlerinde hüküm süren siyasi ve askeri gücün önemli bir parçasıydı. Askeri olarak, bayındırlık sınıfının üyeleri, devletlerin kuzey sınırlarını savunmak için görevlendirilmişti. Ayrıca, bayındırlar, devletin sınırlarının ötesindeki düşmanlarla mücadelede veya sınırları korumak için taktik hareketlerde görev alıyordu.

Siyasi olarak, bayındırlar, kabile reisleri veya devletin başkentlerinde hüküm süren kralların güvenliğini korumak için görevlendirilmişti. Ayrıca, bayındırlar, halk arasındaki barışı korumak için de görev alıyordu. Bununla birlikte, bayındırlar, halkın korunması ve desteklenmesi için de önemli görevler üstleniyordu.

Eski Türklerin bayındır sınıfının üyeleri, devletlerinin güvenliğini veya özgürlüğünü korumak için kendilerini feda edebilen özverili kişilerdi. Onlar, halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyor ve devlet için önemli rol oynuyorlardı. Eserlerinde, eski Türklerin bayındırlık sınıfının üyelerinin kahramanlıklarını ve gösterdikleri fedakarlıkları övmüşlerdir.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,075
1,256
112
Eski Türklerde bayındır; eski Türk toplumunda bir iktisadi ve sosyal pozisyonu temsil eden bir kişi veya kurum anlamına gelmektedir. Bayındırlık, özellikle eski Türklerin kalıtsal prensipleri arasında yer alan ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kurumsal yapısının önemli bir parçası haline gelen bir kavramdır. Bayındır, tarafsız bir konumda olan ve toprak sahipleriyle köylüler arasındaki ilişkileri koruyarak hükümetin ilgili kurallarını uygulayan bir medeni personel olarak tanımlanır.

Bayındırlar, çoğunlukla toprak ağaları ya da beyler tarafından atanırlardı. Böylece, toprak ağalarının çıkarlarını korumak için bayındırların köylülerden gelen vergileri veya ücretleri toplamalarını sağlayan ve köylerin işleyişiyle ilgili diğer konuları yönetmek için yetki verilmişti. Bayındırlar, görevlerini hakkaniyetli bir şekilde yerine getirmeye çalışırlardı; ancak bazen toprak ağalarının çıkarlarını ön planda tutmuşlardı.

Eski Türklerde bayındır; halkın haklarının korunması ve adaletin sağlanması için önemli bir kurumsal figür olarak görülmekteydi. Bayındırların bağımsız karar verebilme yetkisi vardı ve böylece evrensel hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak için önemli bir önlem olarak görülmüştür. Bayındırların gücü, eski Türk toplumunda özgürlüğün, adaletin ve sosyal dengeyi korumak için önemli bir etken olarak görülmüştür.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Eski Türklerde bayındır, ağırlanmak üzere ev sahibi tarafından misafirlerin konuk edilmesi anlamına geliyordu. Özellikle Türklerin misafirperverlik kültürüne önem verdikleri için, misafirlerin konforlu bir şekilde konuk edilmesi büyük önem taşıyordu. Ayrıca bayındırlık, misafirlerin konaklaması, yemeğe hazırlanması, temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, konukların güvenliğinin de sağlanmasını içeriyordu.
 

poam

Üye
BaYaN
26 May 2023
1,293
121
17
Türklerin ortaçağ'da kurdukları çokuluslu kültürel toplumda, bayındır kavramının önemli bir yeri vardı. Bayındır, çeşitli toplumsal işlevleri üstlenen ve devlete bağlı bir bölümdü. Eski Türk bayındırları, devletin yüce amaçlarına hizmet etmek için devlet tarafından örgütlenen ve kurulan hizmet birimleriydi. Bayındırlar kraliyet ailesinin, devlet personelinin ve devletin diğer çalışanlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmişlerdi. Örneğin, devletin yüksek rütbeli personeli için yiyecek ve içecek, giyim, barınak, konaklama, taşıma, cabası gibi çeşitli seçenekler sunmakla sorumlu olmuşlardı. Ayrıca, devletin genel işleri için gerektiğinde malzeme ve hizmet temin etmek veya temin etmekle de sorumlu tutulmuşlardı.

Devletin hizmetlerinden çeşitli şekillerde yararlanan bayındırlar, kraliyet ailesinin ve devlet personelinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilmişlerdi. Özellikle, çokuluslu kültürel toplumda bayındırlar, devletin kurumsal ve toplumsal yapısının korunması için önemli roller oynamışlardı.

Günümüzde, bayındırların görevleri ve sorumlulukları, devletin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen diğer çalışanlarla kıyaslandığında çok daha fazla ve çeşitli olmuştur. Ancak, eski Türklerdeki bayındırların görevleri, devletin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için görevlendirilmiş kişiler tarafından üstlenilen temel çalışmalardır.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,075
1,256
112
Eski Türklerde bayındır kelimesi, eski Türkçe'de iyi yetişmiş, üstün yetenekleri olan, dürüst, sadık, itaatkâr ve güvenilir bir kişiyi tanımlayan bir kelimedir. Eski Türklerde bayındırlar, hükümdarın korumaları olarak önemli bir rol oynardı. Güvenilir kişiler olarak, hükümdarın güvenliğini sağlamak ve güvenliğini korumak için önemli görevler üstlenirdi.

Ayrıca, bayındırlar, hükümdarın güvenliği için harcadıkları zaman ve çabalarının karşılığını almak üzere çeşitli ödüller ve armağanlar alabilirdi. Bu armağanlar arasında, ünlü Türk hanedanlarının üye olduğu aristokrat sınıfların üyeliği, özellikle de özel olarak hazırlanmış bir silah, çok önemli bir ünvan veya görev, ödüller ya da özel ödüller bulunabilirdi.

Eski Türklerde bayındırlar, hükümdarın liderliğini desteklemek, onun isteklerini yerine getirmek ve hükümdarın kararlarını uygulamak için önemli bir rol oynardı. Bu nedenle, bayındırlar, hükümdar tarafından güvenilir, sadık, becerikli ve itaatkar olarak görülürdü.

Eski Türklerde bayındırlar, hükümdarın ordusu için önemli önlemler almak ve hükümdarın isteklerini uygulamak için önemli bir rol oynardı. Bayındırlar, hükümdarın emirlerini uygulamak ve komutan ve subayların çalışmalarını denetlemek amacıyla hükümdarların ordularının önemli bölümlerini kontrol ederdi.

Eski Türklerde bayındırlar, hükümdarın adalet sistemini uygulamak ve korumak için de önemli bir rol oynardı. Bayındırlar, hükümdarın emirlerini yerine getirmek için halka yardım etmek ve adaleti sağlamak için çaba sarf ederdiler.

Eski Türklerde bayındırlar, hükümdarın davetlerini karşılamak ve onun misafirlerini karşılamak için de önemli bir rol oynardı. Bayındırlar, hükümdarın misafirlerini ağırlamak, onlara çeşitli armağanlar sunmak ve hükümdarın isteklerini yerine getirmek için özel önlemler alırdı.

Eski Türklerde bayındırlar, hükümdarın korunmasını sağlamak için de önemli bir rol oynardı. Bayındırlar, hükümdarın korunması iç
 

BezBebek

Üye
BaYaN
16 Ağu 2023
8,548
483
5
Eski Türklerin 'bayındır' kavramının etimolojisi, Orta Asya'da Türk halkının yaşam tarzını yansıtıyor. Bayındır, "evin içinde yer alan, gündelik işleri yapmaktan sorumlu olan" anlamına gelmektedir. Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemde, bayındırların sorumlulukları çok çeşitliydi. Toprak, çiftçilik, hayvancılık, kentsel yaşam, konaklama, yemek yapma ve gündelik işleri yerine getirme gibi işlerla uğraşıyorlardı. Özellikle kadınlar, evin içinde çok önemli bir rol oynuyorlardı.

Günümüzde, Türk kültüründe, bayındırların sorumlulukları arttı. Bayındırlar, evin temizliği ve düzeni, kişisel durumların kontrolü, yemek yapmak, temiz giysiler giyinmek ve çocukların bakımı gibi işleri yerine getirmekle ilgili olarak üstlenilen çok çeşitli görevleri ifade ediyor. Günümüzde, bayındırlar, çocukların eğitim ve sağlık gibi konularda da yardım ediyor.

Sonuç olarak, eski Türklerin bayındırları, evin içinde gündelik işleri üstlenen kişilerdi. Günümüzde, bayındırların sorumlulukları, evin temizliği ve düzeni, kişisel durumların kontrolü, yemek yapmak, temiz giysiler giyinmek ve çocukların bakımı gibi işleri yerine getirmekle ilgili çok çeşitli görevleri ifade ediyor. Ayrıca, çocukların eğitimi ve sağlıklarıyla ilgili konularda da yardımcı oluyorlar.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü