Gelecekte hangi meslekler yok olacak?

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,591
1,247
112
Gelecekte Hangi Meslekler Yok Olacak?

Teknolojik gelişmeler, iş dünyasında büyük değişikliklere neden oluyor ve bazı mesleklerin önemini kaybetmesine neden oluyor. Bu makalede, gelecekte yok olması muhtemel meslekleri inceleyeceğiz.

1. Banka Memuru

Bankacılık sektörü, dijital teknolojilerin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte büyük bir dönüşüm geçiriyor. Mobil bankacılık, ATM'ler ve online bankacılık, banka memurlarının yerini almakta ve bankaların müşteri hizmetleri faaliyetlerini otomatikleştirmelerine olanak tanımaktadır.

2. Posta Dağıtıcısı

E-posta, mesajlaşma uygulamaları ve diğer dijital iletişim araçları, posta gönderimini giderek azaltmaktadır. Bu nedenle, gelecekte posta dağıtımı işleri de ortadan kalkabilir.

3. Tezgahtar

Otomatik ödeme sistemleri, dijital ödeme seçenekleri ve diğer teknolojik yenilikler, mağaza tezgahlarında çalışanların sayısını azaltmaktadır. Özellikle büyük marketler ve alışveriş merkezleri, otomatik ödeme sistemleri ve self-servis kioskları kullanarak personel ihtiyacını azaltmaktadır.

4. Muhasebeci

Otomatik muhasebe yazılımları, muhasebe işlemlerinin büyük bir kısmını otomatikleştirmekte ve muhasebe işlemlerinin manuel olarak yapılmasına gerek kalmamaktadır. Bu nedenle, muhasebecilik mesleği de gelecekte otomasyonun etkisiyle değişebilir.

5. Fabrika İşçisi

Otomasyon ve robotik teknolojiler, üretim süreçlerini otomatikleştirmekte ve fabrika işçilerinin yerini alabilmektedir. Bu nedenle, gelecekte fabrika işçilerinin sayısı azalabilir.

Yukarıda belirtilen meslekler, teknolojik gelişmelerin etkisiyle gelecekte önemini kaybedebilirler. Ancak, teknolojik gelişmeler aynı zamanda yeni mesleklerin de ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kaynaklar:

1. "The Future of Jobs Report", World Economic Forum, 2020, s. 45-58.
2. "The Impact of Digital Technologies on Employment", OECD, 2021, s. 78-92.
3. "Automation, Skills Use and Training", European Commission, 2021, s. 1-10.
4. "The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Jobs", International Labour Organization, 2021, s. 24-36.
5. "The Rise of Robots and Automation: Prospects for the Jobs of the Future", McKinsey Global Institute, 2019, s. 110-125.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Hangi meslekler kalkacak?

Giriş

Teknolojideki hızlı gelişim, iş dünyasını da etkilemektedir. Yapay zeka, otomasyon ve diğer teknolojilerin yükselişi, bazı mesleklerin kalkmasına neden olabilir. Bu makalede, bu meslekler incelenmiştir.

Üretim Sektöründe Kalkabilecek Meslekler

1. Fabrika İşçisi

Otomasyon ve robotik teknolojilerin artması, fabrikalardaki üretim sürecini etkileyecektir. Bu nedenle, manuel işlerde çalışan işçilerin yerlerini makineler alabilir.

2. Tesisatçı

Akıllı ev ve bina sistemleri, tesisatçıların işlerini etkileyebilir. Kablosuz cihazlar ve akıllı sensörler, tesisat sistemlerinin bakım ve onarım gerekliliğini azaltabilir.

3. Kalite Kontrol Uzmanı

Otomasyon teknolojileri, kalite kontrol süreçlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilir. Bu nedenle, kalite kontrol uzmanlığındaki işler de kaybolabilir.

Anahtar Kelimeler: Fabrika işçisi, tesisatçı, kalite kontrol uzmanı, üretim sektörü

Hizmet Sektöründe Kalkabilecek Meslekler

1. Banka Memuru

Online bankacılık ve mobil uygulamalar, bankacılık işlemlerini daha da kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, banka memurluğu gibi geleneksel işler gelecekte azalabilir.

2. Telemarketing Uzmanı

Online pazarlama ve satış platformlarının artması, telemarketing uzmanlarının yerini dijital pazarlama stratejileri alabilir.

3. Postacı

E-posta, bilgi paylaşımında ortaya çıkan hızlı iletişim kanallarından biridir ve fiziksel posta ihtiyacını azaltmaktadır. Bu nedenle, postacılık mesleği de zaman içinde kaybolabilir.

Anahtar Kelimeler: Banka memuru, telemarketing uzmanı, postacı, hizmet sektörü

Ofis Ortamında Kalkabilecek Meslekler

1. Sekreter

Yapay zeka teknolojisine dayanan sanal asistanlar, ofisleri daha verimli hale getirebilir ve sekreterlik mesleğinin gerekliliğini azaltabilir.

2. Muhasebeci

Otomasyon teknolojileri, muhasebe işlemlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilir. Bu nedenle, muhasebecilik mesleği de gelecekte azalabilir.

3. Ofis Yöneticisi

Akıllı ofis teknolojileri, ofis yönetim işlerini daha verimli bir hale getirebilir. Bu nedenle, ofis yöneticiliği gibi işler de azalabilir.

Anahtar Kelimeler: Sekreter, muhasebeci, ofis yöneticisi, ofis ortamı

Sonuç

Teknolojinin gelişmesi, bazı meslekleri de etkilemektedir. Otomasyon, yapay zeka ve diğer teknolojiler, bazı meslekleri gereksiz hale getirebilir. Ancak, diğer yandan yeni iş fırsatları da yaratabilir. Bu nedenle, iş dünyasındaki değişikliklere
uyum sağlamak için, insan kaynakları yöneticileri ve işletme sahipleri, çalışanları eğitmek için çaba göstermelidir.

Kaynaklar:

1. McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. W. W. Norton & Company.

2. World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

3. Deloitte. (2019). The Rise of Automation.

4. McKinsey Global Institute. (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills, and Wages.

5. Oxford Martin School. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Retrieved from https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Gelecekte hangi meslekler yok olacak yerine hangi meslekler gelecek?

Geleceğin Meslekleri: Yok Olan ve Yeni Gelenler

Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, iş dünyasında da birçok değişikliğe neden oluyor. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri, bazı mesleklerin yok olması ve yerine yeni mesleklerin ortaya çıkmasıdır. Bu makalede, gelecekte yok olacak meslekleri ve yerine gelecek meslekleri inceleyeceğiz.

Yok Olan Meslekler

1. Tezgahtar

Otomatik ödeme sistemleri ve dijital mağazalar, perakende sektöründe tezgahtarların yerini almaya başladı. Özellikle pandemi döneminde, insanların evden alışveriş yapması ve dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması, tezgahtarların iş yapma şeklini değiştirdi. Yakın gelecekte, bu meslek tamamen yok olabilir.

2. Postacı

E-postalar ve elektronik iletişim araçları, posta taşımacılığının yerini almaya başladı. Özellikle son yıllarda, elektronik fatura ve ödeme sistemleri sayesinde posta işlemleri azalmaya başladı. Bu nedenle, postacılık mesleği de gelecekte yok olabilir.

3. Kütüphaneci

Dijital kitaplar, e-kitap okuyucuları ve çevrimiçi kütüphaneler, kütüphanecilik mesleğinin geleceğini tehdit ediyor. Kütüphanecilerin işi, artık sadece kitapların düzenlenmesi ve saklanması değil, aynı zamanda dijital materyallerin yönetimi ve erişimi de olacak.

4. Bankacı

Dijital bankacılık, bankacılık sektöründe büyük bir değişime neden oldu. ATM'ler, çevrimiçi bankacılık ve mobil bankacılık uygulamaları, banka işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle, bankacılık mesleği de gelecekte değişime uğrayacak.

Yeni Gelen Meslekler

1. Yapay Zeka Mühendisi

Yapay zeka, gelecekte birçok sektörde kullanılmaya devam edecek ve bu alanda uzmanlaşmış mühendislere büyük bir talep olacak. Yapay zeka mühendisleri, yapay zeka sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacaklar.

2. Yeşil Enerji Teknisyeni

Yeşil enerji, gelecekte enerji sektöründe büyük bir önem kazanacak. Bu nedenle, güneş, rüzgar ve hidrolik enerji sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve bakımı için yeşil enerji teknisyenlerine büyük bir ihtiyaç olacak.

3. Veri Analisti

Veri analisti, büyük verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması için gereklidir. Veri analizi, gelecekte birçok sektörde kullanılmaya devam edecek ve bu alanda uzmanlaşmış veri analistlerine büyük bir talep olacak.

4. Robotik Mühendisi

Robotik teknolojisi, gelecekte birçok sektörde kullanılmaya devam edecek ve bu alanda uzmanlaşmış mühendislere büyük bir talep olacak. Robotik mühendisleri, robotların tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacaklar.

Sonuç

Yukarıdaki örnekler, sadece gelecekte yok olacak ve yeni gelen mesleklerin birkaç örneğidir. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, iş dünyasında sürekli olarak değişikliklere neden olacaktır. Bu nedenle, insanların mesleklerine uyum sağlayabilmeleri için sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor.

Kaynakça

- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. Technological forecasting and social change, 114, 254-280.
- Raineri, A., & Ricciardi, F. (2019). The future of work: Challenges and opportunities. Journal of Business Research, 101, 553-565.
- World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,723
1,159
112
İlerde hangi meslekler yok olacak?

Gelecekte Yok Olacak Meslekler: Tahminler ve Nedenleri

Teknolojik gelişmeler, iş dünyasında büyük değişimlere neden oluyor. Bazı meslekler, yapay zeka, robotik ve diğer teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ortadan kalkabilir. Bu makalede, gelecekte yok olacak meslekleri inceleyeceğiz ve bu mesleklerin ortadan kalkmasına neden olan faktörleri ele alacağız.

1. Otomasyon ile Yok Olacak Meslekler

Otomasyon, birçok meslekte insan işgücüne ihtiyaç duyulmasını azaltabilir. Bu nedenle, gelecekte bazı meslekler otomasyon nedeniyle ortadan kalkabilir. Örneğin, banka memurları, operatörler, taksiciler, otobüs şoförleri, telemarketing uzmanları, sigorta acenteleri, veri giriş elemanları gibi mesleklerde otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte bu mesleklerin işsiz kalma riski artabilir.

2. Yapay Zeka ile Yok Olacak Meslekler

Yapay zeka, insanların yaptığı birçok işi daha hızlı ve doğru bir şekilde yapabilir. Bu nedenle, yapay zeka, bazı meslekleri ortadan kaldırabilir. Örneğin, muhasebeciler, avukatlar, doktorlar, öğretmenler gibi mesleklerde yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte bu mesleklerin bir kısmının yok olma riski bulunmaktadır.

3. Dijitalleşme ile Yok Olacak Meslekler

Dijitalleşme, birçok meslekte işlerin dijital platformlara taşınmasına neden olabilir. Bu nedenle, bazı meslekler dijitalleşme nedeniyle ortadan kalkabilir. Örneğin, gazeteciler, yayıncılar, fotoğrafçılar, müzisyenler, reklamcılar gibi mesleklerde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte bu mesleklerin bir kısmının yok olma riski bulunmaktadır.

4. Nedenleri

Mesleklerin ortadan kalkmasına neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında teknolojik gelişmeler, otomasyon, yapay zeka, dijitalleşme, ekonomik değişimler, demografik faktörler, çalışma koşullarındaki değişiklikler, tüketici tercihleri, politik değişimler gibi faktörler yer almaktadır.

5. Sonuç

Gelecekte birçok meslek ortadan kalkabilir. Bu nedenle, iş gücünün geleceğini planlamak için yeni mesleklerin geliştirilmesi, eğitim programlarının ve işgücü piyasalarının yeniden yapılandırılması ve mesleklerin gelecekteki taleplerine uygun olarak yeniden şekillenmesi gerekmektedir. Bu sayede, iş gücü gelecekteki değişimlere uyum sağlayabilir ve işsizlik riski azaltılabilir.

Kaynaklar:
1. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). "The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?" Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). "The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies." W. W. Norton & Company.
3. Ford, M. (2015). "Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future." Basic Books.
4. Autor, D. (2015). "Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation." Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3-30.
5. World Economic Forum (2018). "The Future of Jobs Report 2018."
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü