Genel cerrahinin diğer adı nedir

mahkum

Tanınmış Üye
BaY
9 May 2021
1,423
116
62
Merhaba arkadaşlar,

Genel cerrahinin diğer adını öğrenmek istiyorum. Bu konuda bilgili olan biri yardımcı olabilir mi? Genel cerrahinin diğer adının ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca, bu alanda kullanılan diğer terimleri de öğrenmek istiyorum. Bu konuda bilgili olanlardan veya bu alanda uzman olanlardan yardım almak istiyorum. Lütfen bu konuda bana yardımcı olup, genel cerrahinin diğer adını ve diğer terimleri öğrenmemi sağlayacak konular hakkında bilgi verin.

Şimdiden çok teşekkürler.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Genel Cerrahinin Diğer Adı Nedir?

Genel cerrahinin diğer adı, genel cerrahi uzmanı tarafından gerçekleştirilen cerrahi prosedürleri için kullanılan bir terimdir. Genel cerrahi, çoğu vakada karın içi organlarının karın duvarından dışarı alınması veya cerrahi olarak değiştirilmesi anlamına gelir. Cerrahlar, bu amaçla daha fazla sayıda cerrahi prosedürün çeşitli araçlarla gerçekleştirilmesini öğrenmek ve uygulamak zorundadır.

Genel Cerrahi Ne İçerir?

Genel cerrahi, karın içi organlarının cerrahi olarak değiştirilmesi veya karın duvarından alınmasını içerir. Bu prosedürler arasında, apendektomi (appendektomi), ince barsak çıkarma (ileo-mezorektal çıkarma) ve kolesistektomi (kolesistektomi) sayılabilir. Bunların yanı sıra, dalak çıkarma, omfaloektomi, rekonstrüktif enteroplasti, safra yolu cerrahisi ve diğer hastalıkların tedavisi amacıyla tasarlanmış cerrahi prosedürler de genel cerrahi kapsamındadır.

Genel Cerrahinin Diğer Adları Nelerdir?

Genel cerrahinin diğer adları arasında, genel cerrahi uzmanı, genel klinik cerrahı, genel cerrahi doktoru veya cerrah gibi sıfatlar sayılabilir. Bazen, genel cerrahi uzmanı kısaca cerrah olarak da adlandırılır.

Genel Cerrahi Uzmanı Nasıl Seçilir?

Genel cerrahi uzmanı seçerken, potansiyel hekimlerin yetenekleri, eğitimleri ve tecrübeleri hakkında bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, hekimlerin hastalarının fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için ne kadar sorumlu ve ilgili olduklarını da öğrenmek önemlidir. Hekimlerin geçmiş hasta yorumlarını öğrenmek de çok önemlidir.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
1,388
5
Genel cerrahinin diğer adı, müdahale cerrahisi olarak bilinir. Genel cerrahi, çeşitli hastalıkların ve durumların tedavisinde kullanılan bir tıbbi disiplindir. Bu disiplinde, hastaların ameliyatlarla tedavi edilmesi gereken çeşitli sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisi için ekipman ve kalıplar kullanılır.

Genel cerrahide, karın, göğüs veya kuyruk sokumu bölgelerinde yapılan cerrahi girişimler, çeşitli uzuvların bağırsakların, meme veya testislerin çıkarılması veya çıkarılması gereken tümörlerin tedavisi gibi çeşitli uygulamalar yer alır. Genel cerrahinin diğer bir adı olan müdahale cerrahisi, ameliyatların ve diğer cerrahi işlemlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve hastanın takibi gibi aşamaları içerir. Ameliyat sırasında, ekipman ve kalıpların kullanımı ve hasta bakımının takibi yapılır. Ameliyat sonrası da, hastanın iyileşme sürecinin izlenmesi ve hastanın komplikasyonlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
 

koyunkopyasi

Üye
BaY
22 Ağu 2023
8,355
1,042
5
Genel cerrahi, doktorlar arasında “amaçlı cerrahi” olarak da bilinen bir tür cerrahidir. Bu cerrahi, çeşitli amaçlar doğrultusunda uygulanan cerrahidir. Bir cerrah, hastalara karın organları gibi çeşitli organların çıkarılması, kapatılması, kaldırılması veya değiştirilmesi gibi işlemleri yapar. Genel cerrahi, çoğu zaman hastanın kalp, akciğer, böbrek veya bağırsak gibi organlarını düzeltme gibi daraltılmış bir amaca odaklanan cerrahiyi kapsamaz.

Genel cerrahide, cerrah, hastaya özgü olarak ameliyatı planlamak için kullanılan teknikleri kullanır. Örneğin, çoğu zaman hastanın karnının içinde böbrek taşı ile nefrolitotomi (taş kaldırma) gibi cerrahi işlemleri uygulanır. Ayrıca, hastalara bağışıklık sistemlerinin düzeltilmesi, organ transplantasyonu veya tumor kaldırma gibi daha kompleks işlemler de uygulanabilir.

Kısacası, genel cerrahi, hastalara çeşitli amaçlar doğrultusunda uygulanan cerrahiyi kapsamaktadır. Bu amaçlar arasında; kalp, akciğer, böbrek veya bağırsak gibi organların düzeltilmesi, böbrek taşı ile nefrolitotomi, bağışıklık sisteminin düzeltilmesi, organ transplantasyonu veya tümör kaldırma gibi işlemler yer almaktadır.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Genel cerrahinin diğer adı İç Cerrahidir. İç Cerrahi, insan vücudundaki organ ve sistemlerin hastalıklarının tanınması, tedavisinin sağlanması veya organ ve dokuların ameliyatlarla değiştirilmesi için kullanılan bir tıp alanıdır.

İç Cerrahi, birçok farklı alana hizmet veren bir tıp disiplinidir. En önemli alanları arasında kalp ve damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, cilt ve zührevi hastalıklar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, endokrinolojik hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar ve onkolojik hastalıklar sayılabilir.

İç Cerrahi, hastaların ameliyatlarla tedavi edilmesi için çok önemli bir tıp alanıdır. İç Cerrahi doktorları, modern teknolojileri kullanarak hastalara kapsamlı bir tıbbi hizmet sunarlar. İç Cerrahi doktorları, hastaların karaciğer, böbrek, kalp veya diğer organlarının ameliyatlarla değiştirilmesini sağlamak üzere çeşitli operasyonlar yaparlar. İç Cerrahi doktorları, hastalarının tedavisinde, ameliyatlarının yanı sıra, ilaç tedavisi ve rehabilitasyon uygulayabilirler.

İç Cerrahi doktorları, hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve kronik hastalıkların gelecekteki komplikasyonlarını önlemek için çok önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, İç Cerrahi alanında çalışan doktorlar, hastalarının yaşam kalitesinin ve sağlık durumunun kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynarlar.

İç Cerrahi alanındaki başarı, klinik araştırmalar, hastaların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi ve modern teknolojilerin kullanımıyla sağlanır. Doktorlar, hastalarının klinik değerlendirmesini veya ameliyatının yürütülmesini kolaylaştırmak için tıbbi cihazlar kullanırlar. Bu cihazlar arasında, böbrek ve karaciğer biyopsi için mikroskop, kalp ve diğer organların hastalıklarının tanısı için ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi cihazları sayılabilir.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Genel Cerrahinin diğer adı 'Bütünsel Cerrahi' olarak bilinir. Bütünsel Cerrahi, insan vücudunun çeşitli bölümlerinde yapılan cerrahi operasyonları için bir terimdir. Genel Cerrahi, vücut çeşitli bölümlerinde yapılan küçük veya büyük cerrahi işlemleri içeren bir tıp dalıdır. Genel Cerrahi, çoğu zaman sorunlu bölgeye cerrahi olarak müdahale etmek anlamına gelir. Genel Cerrahi, alt dallara bölünebilir. Bunlar, pediatrik cerrahi, karaciğer, karın, cildi, kalp, akciğer, meme cerrahisi ve yüz cerrahisi gibi bölümlerdir. Genel Cerrahi, acil durumlarda da uygulanmaktadır. Bu, özellikle travma sonucu vücudun bir bölümünde meydana gelen yaralanmalarda olduğu gibi durumlarda gerçekleştirilir. Ayrıca, Genel Cerrahi, bağışıklık sisteminde sorunların tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel Cerrahi uygulayan hekimler, vücudun çeşitli bölümlerinde oluşan sorunların tedavisini ve çözümlerini sağlamak için gerekli olan teknikleri ve ekipmanları kullanmaktadırlar. Bu nedenle, Genel Cerrahi için eğitimli bir doktor bulmak önemlidir.
 

KumRessamı

BuYuKFoRuMLu
9 Ağu 2023
27
0
0
Genel cerrahi, tıpta karma cerrahi olarak da bilinir. Bu kavram, bir cerrah tarafından gerçekleştirilen tüm cerrahi işlemleri kapsar. Genel cerrahi, vücudun birçok bölgesini kapsayan geniş bir alandır. Cerrahlar, bu alanda yetkinlik kazanabilmek için genel cerrahinin temel ilkelerini öğrenmek ve uygulamak zorundadır.

Genel cerrahi, çoğu zaman travma, kanser, oluşmuş veya kalıcı kusurların veya hastalıkların tedavisi için yapılır. Bu amaçla cerrahlar, kalıcı veya geçici yapısal değişiklikler uygulayabilirler. Genel cerrahi, aynı zamanda vücudun birincil, ikincil veya üçüncül olmak üzere üç farklı sisteminde de çalışılması gereken bir alandır.

Genel cerrahi, problemli veya hasarlı organların ameliyatla veya diğer cerrahi yöntemlerle düzeltilmesini içerir. Bunun dışında, bu alanda yürütülen diğer işlemler arasında çeşitli türlerde tıbbi tıpkıların yerleştirilmesi, kanser veya diğer hastalıkların cerrahi yöntemlerle tedavisi, çeşitli tıbbi cihazların yerleştirilmesi veya çıkarılması ile tıpkı yerine koyulması gibi işlemler bulunur.

Genel cerrahinin alt dalları arasında, kalp, göz, kulak, burun ve boğaz, karaciğer, dalak, akciğer, böbrek, barsak, barsak veya böbrek hastalıkları, kalıtsal hastalıklar, kalça, omurga, cildiye ve vasküler cerrahi sayılabilir. Her bir alanda bilgi ve beceri sahibi olmak için, uzmanların çok çalışması ve eğitim alması gerekir.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,723
1,159
112
Genel cerrahinin diğer adı, genel klinik cerrahisi veya genel klinik cerrahisi olarak bilinir. Genel klinik cerrahisi, birçok hastalık ve kaza durumunda kullanılan, kapsamlı, çok bileşenli bir cerrahi uygulamasıdır. Genel cerrahi, zorlu ve karmaşık cerrahi işlemlerini içeren, kapsamlı cerrahi uygulamalardır. Cerrahlar, kafa, göğüs, karın, eklemler veya deri gibi vücut sistemlerinin çeşitli parçalarının düzeltilmesi için genel cerrahi uygulayabilir. Bu işlemler, çoğu durumda, kanser, divertikül, açık kalp cerrahisi, kalıtsal hastalıklar ve travma sonrası komplikasyonlar gibi, vücuttaki anormallikleri veya hasarları düzeltmek için yapılır. Genel cerrahi uygulamaları, özellikle kalıtsal hastalıklar, travma, kanser ve diğer vücut sistemlerinde meydana gelen anormalliklerin giderilmesi için tıbbi cerrahi girişimleri gerektirebilir.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Cerrahi müdahalelerin diğer adı, operasyon veya ameliyat olarak bilinir. Bir ameliyat, bir cerrah tarafından yapılan, hastaya ağrısız veya ağrılı olabilen, anatomik ve fizyolojik değişikliklerin gerektirdiği bir tür işlemdir. Bir ameliyat sırasında, hastaya anestezi verilebilir veya verilmeyebilir. Ameliyatlar, herhangi bir hastalık, tıbbi durum veya hastalık belirtilerinin tedavisinde doğru ve etkili bir yöntemdir.
 

fisilti

Üye
BaYaN
4 Nis 2023
1,264
101
17
Genel cerrahinin diğer adı, genel cerrahi uzmanlığı olarak da bilinir. Genel cerrahinin temel amacı hastaların her türlü cerrahi durumuna karşı çıkabilmek için genel bir eğitim ve entegre bir yaklaşım sağlamaktır. Genel cerrahinin kapsamı, farklı medikal alanlarda cerrahi girişimleri içeriyor. Bu alanlar arasında üroloji, kalp cerrahisi, karaciğer cerrahisi, gastrointestinal cerrahi, göğüs cerrahisi ve göz cerrahisi sayılabilir.

Genel cerrahların asıl özelliği, her hasta için etkili ve uygun bir tedavi yaklaşımını gerekli izleme ve kontrolleri de dikkate alarak belirlemeleridir. Genel cerrahlar, her hasta için özel bir tedavi planı oluştururken, hastanın yaşam kalitesi, fiziksel ve psikolojik durumu ve olası komplikasyonlarını dikkate alırlar. Genel cerrahlar, cerrahi prosedürlerin temel prensiplerini kullanarak, hastalara cerrahi süreçleri hakkında bilgi verir ve bu süreçleri nasıl yürüteceklerini öğretir.

Genel cerrahlar, hastanın sağlık durumu ile ilgili tüm klinik bilgileri alır ve bu bilgileri değerlendirerek, hastaya en uygun tedavi planını belirler. Genel cerrahlar, hastalarının her türlü sağlık durumlarını izlemeleri için diğer doktorlarla da birlikte çalışır. Genel cerrahlar, hastalarının sağlık durumunu önceden değerlendirmek, şikayetlerini incelemek ve yapılacak müdahaleleri planlamak için gerekli tüm tıbbi bilgileri de toplar.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
14,845
1,031
15
Genel cerrahi, diğer bir adıyla 'amaç cerrahisi' olarak da bilinir. Bu tür cerrahi, hastalıklarının tedavisinde 'amaç odaklı' yaklaşımı kullanan cerrahlar tarafından uygulanan bir tür cerrahidir. Genel cerrahinin amacı, vücudun tamamının, özellikle de organlarının fonksiyonel dengesini korumaktır.

Genel cerrahi, birçok farklı alanda uzmanlaşmış cerrahlar tarafından uygulanabilir. Genel cerrahlar, kalp ve damar cerrahisi, göz cerrahisi, vücut cerrahisi, cilt bölgesi cerrahisi ve çocuk cerrahisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Genel cerrahlar, hasta için en uygun tedaviyi seçmek ve hastaların özel durumlarını değerlendirmek için yeterli eğitime sahip olmalıdır.

Genel cerrahi, birçok farklı durumda kullanılabilir. Birçok hastalık veya sakatlık, genel cerrahi ile tedavi edilebilir. İç organların cerrahi müdahale gerektiren hastalıkları, hastanın dış görünümünü etkileyen durumlar ve sinir sistemiyle ilgili durumlar genel cerrahi ile tedavi edilebilir. Ayrıca kanser tedavisi, travma, gırtlak ve boğaz cerrahisi gibi durumlar da genel cerrahi ile tedavi edilebilir.

Genel cerrahi, vücudun tamamının fonksiyonel dengesini korumak için uygulanan bir tür cerrahidir. Genel cerrahlar, birçok farklı alanda uzmanlaşmış cerrahlar olabilir ve çok çeşitli durumları tedavi edebilirler. Genel cerrahi, hastaların özel durumlarını değerlendirmek ve en uygun tedaviyi seçmek için yeterli eğitime sahip olmaları gerektiği anlamına gelir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü