İlk marka nedir?

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
20,220
1,247
112
İlk markanın tarihi, ticaretin başlangıcına kadar uzanmaktadır. Ancak modern anlamda markaların kullanımı için ilk resmi düzenlemeler İngiltere'de 1800'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Buna göre, İngiltere'de 1875 tarihli Marka Yasası'na kadar bu işaretlerin korunması söz konusu değildi. Bu yasa, bir markanın tescil edilebilmesi için sahibinin elindeki mal veya hizmetle ilgili olması gerektiğini belirtiyordu. Bu sayede, ticari markaların korunması ve bir firma ile diğerleri arasındaki farklılıkların vurgulanması sağlanmıştır. Bu nedenle modern anlamda ticari marka olarak kabul edilen ilk markalar İngiltere'de 19. yüzyılın sonlarında kullanılmıştır.

Markalaşmanın ilk adımı, bir ürün veya hizmetin benzersiz özelliklerinin belirlenmesidir. Bu özellikler, ürünün kalitesi, tasarımı, işlevselliği, hedef kitleye hitap eden özellikleri, müşteri ihtiyaçlarını karşılaması gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Marka kavramı, bir ürün veya hizmetin akılda kalıcı bir şekilde tanınmasına yardımcı olan isimler, semboller, logo ve diğer görsel veya sözel unsurları ifade eder. Marka, tüketici tarafından tanınabilirlik, güvenilirlik, kalite ve farklılık gibi özellikler ile özdeşleştirilir.

Marka ruhu, markanın değerlerini, hedef kitlesine yönelik mesajları, toplumsal sorumluluk anlayışını, vizyon ve misyonunu ifade eder. Marka ruhu, markanın kimliğini, algısını, kişiliğini ve tüketiciler tarafından nasıl algılandığını belirleyen önemli bir unsurdur.

Yeni bir marka oluşturmak için öncelikle markanın hedef kitlesi, pazarlama stratejisi, ürün/hizmet özellikleri ve markanın amaç ve değerleri gibi unsurların belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra markanın ismi, görsel kimliği (logo, renkler vb.), marka söylemi ve diğer pazarlama unsurları oluşturulur.

Marka oluşturma, bir ürün veya hizmete isim, logo gibi tanımlayıcı öğelerin verilmesi ve bunların tüketicilerin zihninde bir algı oluşturması işlemidir. Bu işlem esnasında, markanın benzersiz özellikleri, hedef kitlesi, rakipleri, değerleri ve amacı göz önünde bulundurulur.

Marka sözü, bir reklam kampanyasının parçası olarak kullanılan, tüketicide markayla ilgili bir çağrışım uyandıran kısa ve etkili sözcük veya cümledir. Marka sözü, markanın kimliğini yansıtan önemli bir unsurdur.

Marka tescili, bir markanın yasal olarak koruma altına alınması işlemidir. Türkiye'de, marka tescili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılır.

Marka çeşitleri arasında ürün markaları, hizmet markaları, kişi markaları, koruyucu markalar, coğrafi işaretler ve renk veya ses markaları gibi farklı türler yer almaktadır.

Marka, isim, sembol, logo, renkler, ambalaj tasarımı, marka imajı, müşteri deneyimi, iletişim kampanyaları, marka vaatleri, marka ruhu gibi farklı unsurlardan oluşur.

Markanın amacı, tüketicilerin zihninde değerli ve farklı bir yer edinerek, ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayırt etmek ve müşteri sadakati sağlamaktır.

B marka, bir ürüne veya hizmete verilen markanın, sadece kalitesi veya markanın kendisi tarafından desteklenmediği, daha çok fiyat odaklı olarak satış yapılan, düşük marjlı ürünler için kullanılan bir terimdir.

Marka özü, bir markanın temel kimliğini ifade eden anahtar özellikleri, değerleri ve farklılıkları belirleyen unsurdur. Marka özü, markanın benzersiz özelliklerini ortaya çıkaran önemli bir unsurdur.

Zayıf marka, tüketicilerin zihninde yeterli yer edinmeyen, benzersiz özellikleri ve farklılıkları bulunmayan, marka algısı zayıf olan bir markayı ifade eder.

Markalaşma sürecinin temel aşamaları şunlardır:

1. Hedef kitle belirleme: Markalaşmanın ilk adımı, hedef kitlenin belirlenmesidir.

2. Rekabet analizi: Markanın rekabet ortamında nasıl konumlandığına dair bir analiz yapılır.

3. Benzersiz özelliklerin belirlenmesi: Markanın benzersiz özellikleri, DNA'sı ve değerleri belirlenir.

4. Görsel kimlik oluşturma: Markanın logo, renkler, tasarım vb. görsel unsurları oluşturulur.

5. Marka tescil işlemi: Markanın tescil edilmesi için gerekli başvuru işlemleri yapılır.

6. Marka tanıtım stratejisi: Markanın hedef kitlesine nasıl ulaşacağına dair bir strateji belirlenir.

7. Marka yönetimi: Markanın tüm iletişim kanallarında, ürün/hizmet kalitesinde ve müşteri deneyiminde benimsenecek tutumlar belirlenir.

Markalama sürecinin aşamaları ise şu şekildedir:

1. Ürün veya hizmetin belirlenmesi

2. Marka isminin oluşturulması

3. Marka konumlandırması

4. Görsel kimliğin oluşturulması

5. Marka vaadinin belirlenmesi

6. Pazarlama stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması

7. Markanın tescili

Markalaşma süreci, bir ürün veya hizmetin marka haline gelmesi için yapılan çalışmaların tümüdür. Bu süreçte, markanın benzersiz özellikleri, hedef kitlesi, rekabet ortamı, görsel kimliği, marka vaadi ve pazarlama stratejileri gibi unsurlar dikkate alınır.

Markalaşmanın ön koşulları şunlardır:

1. Ürün veya hizmetin farklılaştırılması: Markalaşmanın temel özelliklerinden biri, ürünün rakiplerinden farklılaştırılmasıdır.

2. Hedef kitlenin belirlenmesi: Markanın hedef kitlesi belirlenerek, buna uygun bir iletişim stratejisi oluşturulması gerekmektedir.

3. Başarılı bir pazarlama stratejisi: Markanın hedef kitleye nasıl ulaşacağına dair başarılı bir pazarlama stratejisi belirlenmelidir.

4. Kaliteli ürün veya hizmet sunumu: Markanın arkasında kaliteli bir ürün veya hizmet sunumu yer almalıdır.

5. Marka yönetimi: Markanın tüm iletişim kanallarında, ürün/hizmet kalitesinde ve müşteri deneyiminde benimsenecek tutumlar belirlenmelidir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü