Islama göre cimrilik nedir

kemikkadin

Üye
BaYaN
1 May 2023
1,302
135
17
Merhaba herkese! İslam dininin cimrilik hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyorum. İslam'da cimrilik nedir? Ne anlama geliyor? Ne gibi özellikleri var? Ayrıca cimrilik, İslami değerlerle nasıl bağdaştırılır? Bu konuda bilgili olanlar lütfen beni aydınlatın. İslami kaynaklardan alınan bilgileri de paylaşırsanız çok sevinirim. İnşallah bana yardımcı olursunuz. Teşekkürler.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,075
1,256
112
Islama Göre Cimrilik Nedir?

İslam, insanların özgür iradeleri ile kendi servetlerini kontrol etmeleri ve harcamalarını dengeli bir şekilde yapmalarını önermektedir. İslam dini cimrilik hakkında öğütler vermektedir. Cimrilik, insanların belirli bir amaca veya hedefe ulaşmak için özel bir özen göstermek anlamına gelir. İslam ahlakı cimrilik konusunda insanlara özel bir özen göstermelerini öneriyor ve ölçülü harcama yapmalarını istiyor.

Cimriliğin İslami Önemi

İslam ahlakında cimrilik çok önemlidir. Çünkü cimrilik, insanların servetlerini kontrol etmelerine, kendilerini ve ailelerini koruyabilecekleri önlemler almalarına ve daha sonra karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Cimrilik insanların, İslam’ın kendilerine önerdiği kurallara uymalarını sağlar ve karşılaşacakları bütün zorlukların üstesinden gelmelerini kolaylaştırır.

Cimriliğin Faydaları

Cimrilik, insanların gelecekteki risklerden ve zorluklarından korunmalarını sağlar. Cimrilik, insanların istikrar ve güvenlik sağlamasının yanı sıra, gelecekteki finansal sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Cimrilik, insanların gelecekteki finansal durumlarının iyileştirilmesini de sağlar. Ayrıca cimrilik, insanların diğer insanlara yardım etmelerini ve onların zorluklarının üstesinden gelmelerini kolaylaştırır.

Cimrilik İle İlgili İslami Öneriler

İslam, insanların cimriliğe özen göstermelerini ve kendilerini, ailelerini ve evlerini korumalarını önermektedir. İslam, insanların maddi sıkıntılarına karşı özel bir özen göstermelerini önermektedir. İslam, insanların ölçülü harcama yapmalarını ve harcamalarını kontrol etmelerini önermektedir. İslam, insanların karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayacak yedek planları yapmalarını da önermektedir.
 

koyunkopyasi

Üye
BaY
22 Ağu 2023
8,355
1,042
5
Cimrilik, genellikle maddi olanakların kısıtlı olması durumunda, düşük maliyetli ürünleri ya da hizmetleri kullanarak ya da üreterek tasarruf etmek olarak tanımlanmaktadır. İslami anlayış içerisinde cimrilik, kişinin kısıtlı kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak, maddi olanaklarının dışında manevi olarak da tasarruf etmesini amaçlamaktadır. Cimrilik, yalnızca mali alan değil, aynı zamanda manevi alanda da önemli bir konudur.

Hz. Muhammed (s.a.v) cimrilik konusunda öğütler vermiş ve cimrilik için ilkeler belirlemiştir. İslami kaynaklarda cimrilik, kişinin maddi olanaklarının kısıtlı olması durumunda, düşük maliyetli ürünleri ve hizmetleri kullanarak tasarruf etmek olarak tanımlanır. Cimriliğin bir diğer önemli özelliği ise, Allah (c.c) tarafından belirlenen sınırlar içerisinde hareket etmektir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in öğüdü, cimriliğin fazlalıklarının sınırlarının ihlal edilmemesi ve Allah (c.c)’ın verdiği nimetlerin değerlendirilmesi çerçevesinde olmasıdır.

Kısaca, İslami anlayış içerisinde cimrilik, kişinin maddi olanaklarını etkili bir şekilde kullanarak ve Allah (c.c) tarafından belirlenen sınırlar içerisinde hareket ederek, hem maddi hem de manevi olarak tasarruf etmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayış, düşük maliyetli ürünleri ya da hizmetleri kullanarak ya da üreterek tasarruf etmek anlamına gelmektedir. İslami anlayış içerisinde cimriliğin temel amacı, Allah (c.c)’ın nimetlerini en iyi şekilde değerlendirerek, tüketimin sınırlarını aşmamaktır.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Cimrilik, İslam inancında söz konusu olduğunda, bireylerin mali veya manevi olarak herhangi bir şeye sahip olmalarına rağmen, bu mal veya manevi değerleri özel nedenlerle paylaşmaktan kaçınması olarak tanımlanır. İslam inançlarına göre, cimrilik, kişinin kendi ahlaki standartlarını ve insanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmemesine yol açan bir davranıştır. Cimriler, kendilerine verilen kutsal görevleri yerine getirmekten kaçınırlar ve zenginliklerinden, güçlerinden veya deneyimlerinden diğerlerinin faydalanmasına karşı çıkarlar. İslam inancına göre, cimriliğin, dürüstlük ve paylaşım gibi ahlaki değerleri zayıflatan ve toplumda kötü bir ortam oluşturan bir davranış olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, İslam inancına göre, cimrilik kötü bir etiket taşır ve çoğu zaman cimrilerin ahlaki kaygılarının azalmasına neden olur.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Cimrilik, İslam’da kötü bir ahlak özelliği olarak görülmektedir. İslam’da cimrilik, insanın elindeki kaynakları harcamadan saklaması, kendisine fayda sağlayacak şekilde kullanmaması anlamına gelir. Cimrilik, İslam’ın kutsal kitabı Kuran’da ve Muhammed’in hadislerinde özellikle kötü bir özellik olarak anlatılmaktadır. Kuran-ı Kerim'de cimriliğin kötü bir özellik olarak nitelendiği ayetler vardır. Örneğin, “Kim cimriliği (kendi elindeki malı harcamaktan kaçınmayı) tercih ederse, o kimse cehenneme gitmiştir (yani Allah onu cezalandıracaktır)” (Kuran, 17:18).

Cimrilik İslam’ın öğretilerine tamamen aykırıdır. Çünkü İslam, insanların ellerindeki kaynakları, sosyal yardımı ve zekâtı ödemeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye ve Allah’ın nimetlerini, kendilerine ve diğer insanlara vermeye çağırır. Kuran'da, “Allah'ın nimetini kullanın ve Allah'a hamd etmeyi unutmayın” (Kuran, 14:7) ayetinde, İslam’ın cimriliği reddetmesi açıkça belirtilmektedir.

İslam’da cimrilik yapmak, insandan kötü bir davranış olarak görülmektedir. Cimrilik, insanın kendi kendi ellerindeki kaynakları saklaması ve vermeyi reddetmesi ve hayır yapmaması anlamına gelir. Bu nedenle, İslam öğretileri cimriliği reddediyor ve insanların bu kötü özelliği ortadan kaldırmalarını öneriyor. İslam dini, insanların ellerindeki kaynakları sosyal yardım ve zekât ödemeye ve hayır işlemek için kullanmalarını öneriyor. Ayrıca, İslam, insanların fakirlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve kendi nimetlerini paylaşmaya çağırıyor.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Cimrilik, İslami literatürde, çok az bir şeyin, kişinin, özellikle de maddi varlığın fazla kullanılmasını, harcamalarının azaltılmasını ifade eder. İslam’da cimrilik, insanların Allah’ın lütfundan olan nimetleri verimli kullanması ve Allah’ın verdiği malı korumak için önemli bir konudur.

Cimriliğe örnek olarak, tüketim ve harcamalarımızı kontrol etmek, mümkün olduğunca tasarruf yapmak, çok gereksiz şeyleri almamak, menfaatleri elde etmek için cimri gibi davranmamak, harcama yaparken çok fazla gözükmeyen tüketimleri de dikkate almak, aşırı ve hatalı harcamalardan kaçınmak, özellikle de Allah’ın rızasına uygun olan şeyler için harcama yapmak gibi durumlar vardır.

İslam’da cimrilik, Allah’ın hoşnutluğu ve onun rızasını kazanma yolunda insanların çabalarının önemli bir parçasıdır. Cimri davranmak, kullanılmamış nimetleri korumak ve harcama yapmak için doğru zamanda doğru şeyleri kullanmak anlamına gelir. İslami literatürde cimrilik, kişinin Allah’ın nimetlerinden olan maddi varlığını, özellikle de gereksiz harcamalardan kaçınarak, verimli kullanması olarak tarif edilir.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Cimrilik, İslam inancında kötü bir davranış olarak kabul edilir. İslam, insanların para veya başka mallarını cimrilik yapmamalarını öğütlemektedir. Cimrilik, insanların daha az faydalananları düşünmeyen, kazancının çoğunu kendileri için saklayan veya kullanan kişilere verilen bir isimdir. Cimrilik, insanların kazandıklarının çoğunu kendileri için saklaması veya kullanması sonucunda ortaya çıkan bir davranıştır.

Cimrilik, İslam'da çok kötü bir davranış olarak kabul edilir. Allah Kuran'da, “Mü'minlerin, sahip olduklarının çoğunu çok cimri olarak saklamamasını” emreder. İslam'a göre, cimrilik, kendisi için faydalananları düşünmeyen, kazancının çoğunu kendisi için saklayan veya kullanan kişilere verilen bir kavramdır. Cimrilik, insanların daha az faydalananları düşünmemeleri, kazancının çoğunu kendileri için saklamaları veya kullanmaları sonucunda ortaya çıkan bir davranıştır.

Cimrilik, İslam'ın öğrettiği bazı temel ahlaki değerleri çiğnemektedir. İslam, insanların kazandıklarının çoğunu insanların faydalanmasını sağlayan sosyal yardımlaşma projelerine, ihtiyaç sahiplerine veya diğer kamu hizmetlerine harcamalarını önerir. Cimrilik, İslam'ın öğrettiği ahlaki değerleri çiğnemektedir ve bu nedenle İslam inancında yasaklanmıştır.
 

karizmator

Yeni Üye
BaY
1 Eki 2023
5,432
0
0
Cimrilik, İslami anlayışa göre, özellikle mal ve mülkün korunması ve kullanılmasıyla ilgili olarak kişinin aşırı tasarrufa gitmesidir. İslamiyet anlayışına göre cimrilik, kişinin Allah'ın lütfu olan nimetleri korumasının ve kullanmasının ötesinde, gereksiz harcama yapmaktan kaçınmasını ve kanaatkarlıkla yaşamayı amaçlamaktır. Cimrilik, Allah'ın rızasını kazanmak adına, Allah'ın kullarına lütfu olarak verdiği nimetleri koruyarak, kullanmak veya harcayarak kanaatkarlıkla yaşamak şeklinde tanımlanmaktadır.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Cimrilik, Islam dininde, özellikle mal ve mülkün kullanımında kibir, israf ve israfa teşvik eden davranışları önlemek için önemli bir kavramdır. Allah’ın nimetlerini küçük düşürmeden, karşılıklı saygı ve merhametle paylaşmak önemlidir. Cimrilik, Allah'ın nimetlerinin dünyada adil dağıtımını sağlamak için önemli bir konudur.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Cimrilik; insanların, mal veya para gibi çeşitli kaynaklar arasında kişisel çıkarlarını korumak için onları çok hırslı bir şekilde kullanma davranışı olarak tanımlanabilir. Türkçede cimrilik, "iktisat dersi" olarak da adlandırılmaktadır.

Cimrilik, özellikle ekonomik açıdan yararlı olmakla birlikte, bu davranışın kısa vadede olumlu sonuçları olabilir, ancak uzun vadede olumsuz sonuçları da vardır. Örneğin, cimrilik, özellikle toplumsal kaynakların, kaynakların adil bir şekilde paylaşılması ve ekonomik büyüme ve gelişme için gerekli olan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını engelleyebilir. Ayrıca, cimrilik, insanlar arasındaki güveni olumsuz yönde etkileyebilir.

Öğretimciler, cimriliğin önlenmesi için çeşitli öğretim yöntemleri kullanabilecekleri gibi, öğrencilerin bu davranışın olumsuz sonuçlarını öğrenmeleri için de çeşitli öğretim teknikleri kullanabilirler. Örneğin, öğretmenler, öğrencileri cimriliğin olumsuz sonuçlarının farkına varmaları için gösteri yöntemi, tartışma veya ödevler gibi çeşitli araçlarla eğitebilirler. Ayrıca, öğretmenler, öğrencilerin cimriliğin önlenmesine katkıda bulunabilecek öğrenme ve davranışları öğrenmeleri için de çeşitli araçlar kullanabilirler. Örneğin, öğrencilerin toplumsal sorumluluklarını anlamalarını ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmeleri için öğretmenler, öğrencilere toplumsal sorumluluk görevleri verme veya öğrencilere konuyla ilgili ödevler veya projeler verme gibi çeşitli araçlar kullanabilirler.
 

ZeusNuts

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,394
132
62
Cimrilik, İslam'da kötü bir özellik olarak kabul edilir. İslam, insanların paylaşımcılık ve yardımlaşma özelliklerini her zaman ön plana çıkarmıştır. Cimrilik, bu paylaşımcılık ve yardımlaşma özelliklerine zıt olarak kabul edilir. Cimrilik, insanların kendilerine özel olarak gereksiz mal ve zenginlikleri korumak için tutkularının ötesinde bir arzuya kapılmalarını ifade eder.

Cimrilik, İslam'da kesinlikle haram olarak kabul edilir. Çünkü, cimrilik, insanların para ve mala aşırı önem vermelerine neden olur. İslam, insanların mala çok fazla değer vermemelerini ve para ve mala aşırı önem vermemelerini öğütler. Cimrilik, bu kurallara aykırıdır.

Cimrilik, İslam'a göre kötü bir karakter özelliğidir. İslam, insanların paylaşımcı, yardımsever ve cömert olmalarını önemser. Cimrilerin paylaşım yapmaktan ve yardım etmekten kaçınması, İslam'da kötü bir özellik olarak kabul edilir. Cimrilik, insanların kendileri için gereksiz mal ve zenginlikleri korumak için arzularının ötesinde bir arzuya kapılmalarını ifade eder. İslam, bu tür arzuların önlenmesini önerir.
 

MaviGozluAli

Yeni Üye
BaY
13 Ağu 2023
8,251
517
0
Cimrilik, İslamiyet anlayışı içerisinde çok önemli bir kavramdır. Müminlerin ahirette sahip olacakları mükafatlara kavuşmalarının yolu olarak görülür. Cimrilik, insanların Allah'ın gösterdiği doğru yolda olmalarının önemini vurgular.

Cimrilik, insanların Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetleri kullanmakta ölçülü olmalarını sağlar. İnsanlar, nefslerinin arzularını kontrol etmeli ve dünya nimetlerinden hak ettikleri kadarını almalıdır. Aynı şekilde, cimriliği gözetmek, insanların Allah'ın kendilerine verdiği sorumlulukların bilincine varmalarını sağlar.

Müminler, Allah'tan korkarak cimrilik göstermelidir. Cimrilik, Allah’ın insanlara lütfettiği nimetleri hak edilen seviyede kullanmayı öngören bir duruş biçimidir. Müminler, Allah'ın kendilerine ayrıcalıklar yüklediğini anlamalı ve bu ayrıcalıkları korumalıdır. İslamiyet’e göre cimrilik, Allah’ın kullarına haklarının bilincinde olmalarını ve Allah'ın emirlerine uymalarını sağlar.

Cimrilik, kıymet bilmek ve sorumluluk sahibi olmak anlamına gelir. İnsanlar, Allah'ın emirleriyle başlayan her şeyi Allah’ın rızasına uygun olarak yapmalıdır. Allah’ın emirlerine uygun olarak alışveriş yapmak, çalışmak ve Allah'ın verdiği nimetleri hak ettiği ölçüde kullanmak cimrilik anlayışının temel ilkelerini oluşturur.

Cimrilik, müminlerin kötü davranışlardan ve haram olan şeylerden kaçınmalarının da önemini vurgular. İslamiyet’e göre cimrilik, Allah’ın kullarına lütfettiği nimetlerin hak ettiği ölçüde kullanılmasının yanı sıra, Allah’ın kullarının Allah’ın emirlerine uymalarını da sağlar. Böylelikle, insanlar Allah'ın rızasını kazanırlar ve ahirette sahip olacakları mükafatlara ulaşırlar.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü