Kaç tür korozyon vardır

Gecko

Tanınmış Üye
BaY
27 Şub 2022
1,414
147
62
Merhaba,

Bir araba sahibi olarak aracımın korozyonu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Kaç tür korozyon vardır ve bunların her biri için önlemler nelerdir? Bu konuda yardımınızı rica ediyorum.

Ülkemizde üç tür korozyon söz konusudur: kimyasal korozyon, akışkan korozyon ve elektrokimyasal korozyon. Kimyasal korozyon, çevredeki kimyasalların metal üzerindeki etkisinden kaynaklanır. Bunu önlemek için, çevrenizdeki kimyasalların tehlikelerini anlamanız ve aracınızın bakımını düzenli olarak yapmanız gerekir. Akışkan korozyon, metalin çevresindeki sıvılar veya gazlar tarafından oluşturulan korozyon türüdür. Bunu önlemek için, aracınızı düzenli olarak yağlamanız ve çevresindeki sıvıların sızmasını engellemek için her zaman temiz tutmanız gerekir. Elektrokimyasal korozyon, corona etkisi veya doğal çevresel durumlar tarafından oluşturulan korozyon türüdür. Bunu önlemek için, metal üzerindeki paslanmaz önlemleri uygulamanız ve her zaman sızdırmaz bir ortamda tutmanız gerekir.

Bu sorunun cevabını arıyorum ve herkese önerileri duymak istiyorum. Lütfen yardımınızı esirgemeyin.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,791
1,159
112
Kaç Tür Korozyon Vardır?

Korozyon, bir metal malzemenin izin verilmeyen çevre koşullarında oksitlenerek, kimyasal değişim veya mekanik bozulma yoluyla hasar görmüş halde olmasıdır. Korozyon, metal parçaların ömrünü ve kullanılabilirliğini etkileyen bir durumdur. Korozyon, çoğu zaman metal parçalarının çözünmesi, çatlaklarının oluşması veya kalınlıklarının azalması gibi fiziksel bozulmaların yanı sıra korozyona neden olan çevresel koşulların değişmesine neden olan kimyasal değişimleri de içerir. Korozyon, farklı çevresel koşullara ve metal malzemelere göre değişik türlerde ortaya çıkar. Aşağıda, korozyonun farklı türlerinin kısa bir açıklaması bulunmaktadır.

Uçucu Korozyon (Volkoliz)

Uçucu korozyon, metal malzemenin çevresindeki havayla teması sonucunda meydana gelen korozyon türüdür. Uçucu korozyon, oksijen veya karbon dioksit gibi çevresel bileşenlerin kimyasal reaksiyonlar sonucunda metalin üzerinde kimyasal bir film oluşturmasının ardından meydana gelir. Uçucu korozyon, daha çok metal parçaların yüzeyinde oluşan pütürler şeklinde görülür.

Galvanik Korozyon

Galvanik korozyon, iki farklı metalin aynı çözeltide bulunması durumunda meydana gelen korozyon türüdür. Galvanik korozyon, çözeltide bulunan iki farklı metalin elektriksel bir akımın ortaya çıkmasından sonra meydana gelir. Galvanik korozyonun önlenmesi için, metal malzemelerin çözeltideki elektriksel akımlarının önlenmesi gerekir.

Kimyasal Korozyon

Kimyasal korozyon, metal parçaların çevresel çözeltilerin kimyasal etkisi sonucunda meydana gelen korozyon türüdür. Kimyasal korozyon, çözeltideki asit, alkali veya diğer kimyasal maddelerin metal parçaların üzerinde oksitlenme etkileri sonucunda meydana gelir. Kimyasal korozyonun önlenmesi için, çevresel çözeltinin kimyasal içeriğinin kontrol edilmesi gerekir.

Korozyonun Önlenmesi

Korozyon, metal malzemelerin ömrünü ve kullanılabilirliğini etkileyen bir durumdur. Korozyonun önlenmesi için, metal malzemelerin kullanımından önce çevresel koşulların incelenmesi ve uygun önlemlerin alınması gerekir. Korozyon önlenmesi için, metal malzemelerin korozyona karşı dayanıklı olması için uygun kaplama malzemeleri kullanılmalı ve çevresel çözeltilerin kimyasal içeriğinin kontrol edilmesi gerekir.

Bu makalede, kaç tür korozyon vardır? sorusuna cevap olarak uçucu korozyon (volkoliz), galvanik korozyon ve kimyasal korozyon gibi korozyonun farklı türleri hakkında kısaca bilgi verildi. Korozyonun önlenmesi için çevresel koşulların incelenmesi ve uygun önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Korozyon, Uçucu Korozyon, Galvanik Korozyon, Kimyasal Korozyon, Korozyonun Önlenmesi.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Korozyon, bir metalden diğerine geçen ve metal yüzeylerinde meydana gelen kimyasal oksidasyon durumudur. Korozyon, metalin kimyasal olarak okside olduğu, paslandığı veya eriyip gittiği süreç olarak tanımlanır. Metallere korozyon etkisi, içinde bulundukları çevreden kaynaklanan kimyasal maddeler, fiziksel aktiviteler veya biyolojik faktörlerden kaynaklanan bir kimyasal etkiden kaynaklanır. Korozyon, çoğu durumda metalde kimyasal tepkime sonucu meydana gelir ve çoğu durumda metale zarar verir.

Korozyon, çeşitli türleri vardır. Bunlarının her biri farklı faktörler ve çevresel koşullara bağlı olarak meydana gelir. Bunlar; kimyasal korozyon, bakteriyel korozyon, elektrokimyasal korozyon, mekanik korozyon, termal korozyon ve galvanik korozyon olarak sınıflandırılır.

Kimyasal korozyon, metalin kimyasal tepkimeye girdiği ve yüzeyinde korozyon oluştuğu süreçtir. Kimyasal korozyon, metalin kimyasal maddelerle teması neticesinde meydana gelir. Kimyasallar, çoğu durumda içinde bulundukları çevreden kaynaklanan kimyasal maddeler veya fiziksel aktivitelerden kaynaklanan bir etki sonucu meydana gelir.

Bakteriyel korozyon, metal yüzeylerinin bakteri hücrelerinin tahribi sonucu meydana gelen korozyon türüdür. Bakteriyel korozyon, çoğu durumda su kaynaklı bakterilerin metale tahribat yapması sonucu meydana gelir. Bakteriyel korozyon, çoğu durumda metaldeki yüzey kalitesini etkileyerek korozyona neden olur.

Elektrokimyasal korozyon, metal yüzeylerinde elektrik akımının gerçekleşmesi sonucu meydana gelen korozyon türüdür. Elektrokimyasal korozyon, metal yüzeylerinde bir elektrik akımının meydana gelmesi durumunda meydana gelir. Elektrokimyasal korozyon, çoğu durumda toz, sıvı veya gaz ortamındaki elektrik akımları ile meydana gelir.

Mekanik korozyon, metal yüzeylerinde mekanik olarak meydana gelen tahribat sonucu meydana gelen korozyon türüdür. Mekanik korozyon, metal yüzeylerinde mekanik tahribatın meydana gelmesi durumunda meydana gelir. Mekanik korozyon, çoğu durumda fiziksel veya mekanik aktivitelerden kaynaklanan bir etkiden kaynaklanır.

Termal korozyon, metal yüzeylerinde sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan tahribat sonucu meydana gelen korozyon türüdür. Termal korozy
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
14,910
1,031
15
Korozyon, metallerin ve diğer malzemelerin, hava koşullarının, sıvıların, gazların veya kimyasalların etkisiyle küçük parçalara ayrılmasıdır. Korozyon, üç temel türe ayrılır: kimyasal, elektrokimyasal ve mekanik. Kimyasal korozyon, metalin kimyasal reaksiyonlar sonucu erimesi olarak tanımlanır. Elektrokimyasal korozyon, metalin elektrik akımının etkisiyle oksitlenmesi olarak açıklanır. Mekanik korozyon ise, metalin metal yüzeyinin mekanik olarak zarar görmesi olarak tanımlanır. Kimyasal korozyon, çoğu zaman çevresel koşulların etkisiyle gerçekleşir, bu nedenle çoğu zaman hava, su ve toprak korozyonu olarak adlandırılır. Elektrokimyasal korozyon, metalin elektrik akımının etkisiyle oksitlenmesi olarak tanımlanır ve çoğunlukla galvanizasyon veya çelik kaplama işlemleri için kullanılan anodik korozyon olarak bilinir. Mekanik korozyon ise, metalin metal yüzeyinin mekanik olarak zarar görmesi olarak tanımlanır. Bu tür korozyon, metalin fiziksel kuvvetlerin etkisiyle yüzeyi bozularak gerçekleşir ve çoğunlukla kimyasal korozyona nazaran daha hızlı gerçekleşir.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Korozyon, metal yüzeyleri ve diğer malzemeleri zarar verebilecek kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan bir oksidasyon prosesidir. Korozyon, metal malzemelerin çürümesi, paslanması veya çökmesi ile sonuçlanabilir. Korozyon, çevresel koşulların ve çevresel faktörlerin etkisi altında oluşan bir süreçtir. Günümüzde, metal yüzeyleri ve diğer malzemelerin zarar görmemesi için çeşitli koruyucu katmanlar kullanılmaktadır.

Korozyon, çevresel koşullara ve çevresel faktörlere bağlı olarak çeşitli türlerde ortaya çıkabilir. Bunlar arasında kimyasal korozyon, elektrokimyasal korozyon, mekanik korozyon, galvanik korozyon, püskürtme korozyonu, yüzeysel korozyon, terleme korozyonu, erozyon korozyonu, bakteriyel korozyon ve laboratuvar oluşturulmuş korozyon bulunmaktadır.

Kimyasal korozyon, metal yüzeylerini ve diğer malzemeleri etkileyen kimyasal reaksiyonlar sonucunda meydana gelir. Kimyasal korozyon, korozyona sebep olan kimyasal maddelerin varlığına bağlı olarak gerçekleşebilir ve bu kimyasal maddelerin çözeltiler, sıvılar veya gazlar olabileceği gibi, metal malzemelerin çevresindeki hava veya toprak da olabilir.

Elektrokimyasal korozyon, bir metal yüzeyinde elektrik akımının etkisiyle meydana gelen bir süreçtir. Elektrokimyasal korozyon, metal yüzeyindeki elektriksel potansiyel farklarından kaynaklanır ve bu potansiyel farklarından kaynaklanan akım, metal yüzeyinde korozyon oluşumuna neden olur.

Mekanik korozyon, metal yüzeylerinde mekanik streslerin etkisiyle ortaya çıkan bir korozyon türüdür. Bu tip korozyon, metal yüzeylerinde çatlaklar veya çiziklerin ortaya çıkmasına yol açabilir ve metal yüzeylerinin çürümesine veya paslanmasına neden olabilir.

Galvanik korozyon, iki veya daha fazla metalin korozyona maruz kalmasının sonucu olarak ortaya çıkan bir korozyon türüdür. Galvanik korozyon, metal yüzeylerinin fiziksel temasından kaynaklanan bir oksidasyon prosesidir ve bu korozyon, temas yapan metal yüzeyleri arasındaki potansiyel farkının etkisiyle meydana gelir.

Püskürtme korozyonu, metal yüzeylerinin hava veya su jetleriyle temas ettiği zaman ortaya çıkan bir korozyon türüdür. Bu tip korozyon, metal malzemelerin çevresinde oluşan hava veya su p
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
Korozyon, metal veya diğer malzemelerin metalik yüzeyindeki kimyasal veya fiziksel oksidasyon etkileri sonucu ortaya çıkan bir tür çürüme olarak tanımlanır. Korozyon, çoğu zaman çevre koşullarının etkisiyle ortaya çıkar ve her türlü metal ve malzeme en az bir tür korozyonla karşı karşıya kalabilir. Genel olarak, çoğu korozyon türü, hava, su (suda çözünmüş oksijen, asit ve bazlar, yüksek sıcaklıklar vb.), kimyasal maddeler, elektriksel alan ve mekanik aşınma gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır. En yaygın korozyon türleri genel olarak paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, demir, alüminyum ve bakır gibi metal ve malzemelere karşı korozyon, tuzlu su korozyonu, akışkan korozyonu, mikrobiyal korozyon, tahriş edici korozyon ve elektrokimyasal korozyon olarak sayılabilir.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Korozyon, metal parçalarının hava veya su gibi kimyasal maddelerin etkisiyle zarar görmesine neden olan bir olaydır. Genellikle, metalin herhangi bir kimyasal reaksiyona girmesini sağlayan hava kirliliği, bazı kimyasal maddeler veya sıcaklık değişiklikleri ile meydana gelir. Korozyon, özellikle hava kirliliği sebep olduğunda, çoğu zaman görünmeyen bir işlem olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, çoğu insan bu olayı fark etmez.

Korozyonun birçok çeşidi vardır. Bazılarının yüzeyin üzerinde gözle görülebilir etkileri vardır ve bazıları çok ince, hatta gözle görülemez şekilde meydana gelir. Korozyonun çeşitleri arasında çözünme, oksidasyon, yakılma, kırılma, gevşeme ve paslanma gibi çeşitli türleri bulunur.

Çözünme korozyonu, metal yüzeylerinin çözücü maddelerle etkileşmesi sonucu meydana gelen bir tür korozyon olarak tanımlanır. Bu tür korozyon, özellikle alkol ve asitlerin etkisi altında meydana gelir. Oksidasyon korozyonu ise, metal yüzeylerinin oksijen maddelerle etkileşmesi sonucu oluşur. Bu, hava kirliliği gibi kaynaklardan kaynaklanan oksijenlere maruz kalma sonucu meydana gelen bir tür korozyon olabilir. Yakılma korozyonu ise, metal yüzeylerinin ısı ve kimyasal maddelerin etkisi altında zarar görmesi olarak tanımlanır. Bu tür korozyon, çoğu zaman kimyasalların etkisiyle meydana gelir. Kırılma korozyonu ise, metal yüzeylerinin mekanik olarak zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir tür korozyon olarak tanımlanır. Gevşeme korozyonu ise, metal yüzeylerinin tekrarlanan ısı ve nem değişiklikleri sonucu meydana gelen bir tür korozyon olarak tanımlanır. Son olarak, paslanma korozyonu ise, metal yüzeylerinin su veya diğer kimyasal maddelerin etkisi altında oluşan bir tür korozyon olarak tanımlanır.

Korozyonun önlenmesi, çoğunlukla metal yüzeylerinin koruyucu katmanlarla kaplanması, korozyonu önleyici maddelerin kullanılması veya metal yüzeylerinin oksijen kirliliğinden uzak tutulmasıyla gerçekleştirilir. Bununla birlikte, çok farklı korozyon çeşitleri vardır ve bunların her biri için farklı önlemler alınması gerekir.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,746
641
5
Korozyon, çoğunlukla metal üzerinde oluşan kimyasal yıpranma sürecidir. Metalin çevre faktörleri tarafından etkilenmesi sonucunda oluşan korozyon, çoğunlukla kimyasal olarak da açıklanabilir. Korozyon, türlerine göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, korozyon türlerini iki ana başlıkta toplayabiliriz: Galvanik Korozyon ve Kimyasal Korozyon.

Galvanik Korozyon, bir metalin çevre faktörlerinden etkilenmesi sonucu oluşan korozyonu ifade eder. Bu tür korozyon, metalin aynı cinsi iki parçasının birbiri ile kontakta olması sonucu meydana gelir. Galvanik korozyon oluşumu, iki parçanın arasındaki potansiyel farklılığına bağlıdır.

Kimyasal Korozyon, çevre faktörlerinden oluşan kimyasal bileşenlerin metal üzerindeki etkileri sonucu oluşan korozyonu ifade eder. Kimyasal korozyon, metalin çevresindeki kimyasal bileşenler tarafından etkilenmesi sonucu meydana gelir. Bu tür korozyon, sıvı ya da gaz halindeki çözücüler, asitler ve bazlar gibi kimyasal bileşenlerin metal üzerindeki etkileri sonucunda meydana gelir.

Yukarıda belirtilen korozyon türleri dışında, mekanik korozyon, elektrolitik korozyon ve termal korozyon gibi diğer türler de vardır. Mekanik korozyon, metalin fiziksel olarak kullanılan alet, makine veya başka bir metal ile karşılaşması sonucunda oluşan korozyonu ifade eder. Elektrolitik korozyon, çözücülerin metal üzerindeki etkileri sonucu oluşan korozyonu ifade eder. Termik korozyon ise, metalin sıcaklık değişimleri sonucu oluşan korozyonu ifade eder.

Özetle, korozyon türleri arasında galvanik korozyon, kimyasal korozyon, mekanik korozyon, elektrolitik korozyon ve termal korozyon gibi farklı türler mevcuttur. Bu türlerin her biri kendi etki alanında önemli bir kimyasal süreç oluşturmaktadır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü