Marksist ve Leninist düşünce nedir

Nilrafya

Yeni Üye
BaYaN
5 Nis 2023
1,302
103
0
Merhaba, ben Marksist ve Leninist düşüncenin ne olduğunu bilmiyorum ve bu konu hakkında öğrenmek istiyorum. Bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapabilecek kimse var mı? Lütfen bu konu hakkında açıklamalarınızı veya kaynaklarınızı paylaşın. Bütün yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Marksist ve Leninist Düşünce Nedir?

Marksist ve Leninist düşünce, 19. yüzyılda ortaya çıkan özgürlükçü bir devrimci hareket olan Sosyalist Düşünce'nin bir alt koludur. Sosyalist düşünce, toplumsal ve ekonomik adaleti sağlamak için toplum yapısının dönüştürülmesi gerektiğini savunur. Marksist ve Leninist düşünce, diğer sosyalist düşünce akımlarından farklı olarak, çalışan sınıfların özgürlük kazanabilmesi için özgürlükçü bir devrimin gerekli olduğunu savunur. Ayrıca Marksist ve Leninist düşünce, sınıfsal ve ekonomik özgürlüklerin arkasında bulunan ideolojik ve politik yapıyı ele alır ve bu yapının toplumun üyeleri arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için değiştirilmesi gerektiğini savunur.

Marksizm ve Leninizm'in Ortaya Çıkışı

Marksist ve Leninist düşünce, 19. yüzyılda Alman sosyalisti Karl Marx tarafından ortaya atılan sosyalist düşünce üzerine geliştirilmiştir. Marx, çalışan sınıfların ekonomik ve politik özgürlük kazanması için sınıflar arası çatışmayı vurgulayarak, Kapitalizmin kötülüklerini ortaya koymuştur. Marx, çalışan sınıfların sömürülmeyi sona erdirmek ve özgürlüklerini kazanmak için devrimci bir eylem gerektiğini savunmuştur. Marksizm, devrimci siyasetin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Rus sosyal devrimci Vladimir Lenin ise, Marx'ın öğretisinin devrimci bir aktör olarak çalışan sınıfların devrimci hareketinin lideri olması gerektiğini savunmuştur. Lenin, devrimci hareketin pratik ayağının komünist partilerin güçlendirilmesi ve çalışan sınıfların organize olması ile sağlanabileceğini savunmuştur. Lenin'in bu öğretisi, 1917'de Rus Devrimi ile kalıcı bir biçimde örneklenebilmiştir. Leninist düşünce, başka devrimci hareketler için de önemli bir kaynak olmuştur.

Marksizm ve Leninizm'in Özellikleri

Marksist ve Leninist düşünce, özgürlükçü devrimci hareketlerin temel özelliklerini ortaya koyar. En önemli özelliği, çalışan sınıfların ekonomik ve politik özgürlükleri için devrimci bir hareketin gerekli olduğunu vurgulamaktır. Diğer özellikler arasında, sınıfsal ve ekonomik özgürlüklerin arkasında yatan ideolojik ve politik yapının değiştirilmesi gerektiği, komünist partilerin geliştirilmesi ve çalışan sınıfların organize olması, çalışan sınıfların devrimci hareketin lideri olması gibi kavramlar yer alır.

Sonuç

Marksist ve Leninist düşünce, 19. yüzyılda ortaya çıkan Sosyalist Düşünce'nin bir alt koludur. Marksist ve Leninist düşünce, toplumsal ve ekonomik özgürlük için devrimci bir hareketin gerekli olduğunu savunur. Marksist ve Leninist düşünce, çalışan sınıfların özgürlük kazanabilmesi için özgürlükçü bir devrimin gerekli olduğunu, sınıfsal ve ekonomik özgürlüklerin arkasında bulunan ideolojik ve politik yapının değiştirilmesi gerektiğini, komünist partilerin geliştirilmesi ve çalışan sınıfların organize olması gibi özellikleri içerir.
 

FikirDeryasi

Yeni Üye
BaYaN
5 Ağu 2023
2,705
298
0
Marksist ve Leninist düşünce, 19. yüzyıl sonlarında Karl Marx tarafından başlatılan ve Vladimir Lenin tarafından daha sonra geliştirilen bir siyasal felsefe anlayışıdır. Marksist ve Leninist felsefenin temel amacı, sınıflı toplumda yaşayan insanların eşit haklara sahip olmasını sağlayarak toplumsal adaleti sağlamaktır. Marksizm, üretim araçlarının sınıflar arasında eşit olarak dağıtılmasını öngörürken, Leninizm işçi sınıfının siyasal devrimlerle yeni bir sosyal sistem kurmasını öngörmektedir. Her iki felsefeden de, insanların ekonomik ve siyasal konularda haklarının korunmasını sağlayan kurallar çıkarılabilir.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Marksist ve Leninist düşünce, politik, ekonomik ve sosyal alanlarda devrimci bir düşünce olarak tanımlanabilir. Marksizm, Karl Marx tarafından 19. yüzyılın başlarında geliştirilen bir düşünür ve felsefeci olan Friedrich Engels ile birlikte geliştirildi. Marksist düşünceye göre, toplumda sınıflar vardır ve sınıflar arası çatışma, toplumsal değişim için temel taştır. Leninizm ise, Vladimir Lenin tarafından geliştirilen Marksist bir düşünce şeklidir. Leninizm, Marksizm'in devrimci bir uygulaması olarak tanımlanabilir ve sosyalizmin bir çeşididir. Leninizm, sınıflar arası çatışmaya odaklanır ve bu çatışmalar için halkın örgütlenmesini ve devrimci bir liderin önderliğini öngörür. Leninizm ayrıca, kapitalizmin ekonomik ve politik alanlardaki baskısının ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu savunur.
 
  • Sad
Reactions: Dilber

koyunkopyasi

Üye
BaY
22 Ağu 2023
8,355
1,042
5
Marksizm ve Leninizm, 19. yüzyılda Karl Marx ve Vladimir Lenin tarafından geliştirilen sosyal ve siyasal düşüncelerdir. Marksizm, dünyanın tarihini toplumsal örgütleme biçimlerinin çatışmaları arasında inceleyen bir çalışmadır. Marksizm, toplumsal, ekonomik ve siyasal örgütleme biçimlerinin, zamanın ötesinde, tarihin evriminden geçerek kendi içinde değiştiğini ve geliştiğini ileri sürmektedir. Marksizm, toplumsal örgütleme biçimlerini kapitalizm ve sosyalizm olarak iki temel özneye ayırmaktadır. Kapitalizm, çoğunlukla özel mülkiyeti, piyasaları ve üretimin belli bir ölçüde serbest rekabeti vurgulayan bir sistemdir. Sosyalizm ise, eşitlikçi bir ekonomik sistemi öngören, üretim ve dağılımda devlet kontrolünün rol oynadığı bir toplumsal örgütlenme biçimidir.

Leninizm ise, Marksizmin bir devamı olarak geliştirilmiş bir siyasal düşüncedir. Lenin, Marksist sosyalizmin ve devrimci politikanın bir öncüsü olarak kabul edilir. Leninizm, devrimin bir sonucu olarak, devlet tarafından kontrol edilen, eşitlikçi bir sosyalizmin tercih edilmesini savunur. Leninizm, devrimci sosyalizmin bir aracı olarak, sınıf mücadelesinin ve proleter devriminin önemini vurgulamaktadır. Leninizm, devrimci bir sosyalizmin, küçük burjuvazinin ve kapitalizmin karşısında, sosyalist bir devletin kurulmasını savunur. Leninizm, devrimci eylemi öne çıkarmak için, devrimin öncülerini oluşturmak için, mücadele etmek ve kitleleri harekete geçirmek için örgütlenmeyi savunur.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Marksist ve Leninist düşünce, sosyalizmin 19. yüzyılda İngiliz filozof Karl Marx tarafından geliştirilen, özellikle de Rusya'da ünlü lider Vladimir Lenin tarafından yeniden formüle edilen politik ilkeleri ifade eder. Marksist ve Leninist düşünce, sınıflar arası çatışmanın sosyal değişimin temel motoru olduğunu, merkezi otoriteyi reddettiği ve özgürlükçü bir toplumun mümkün olduğunu savunur.

Marksizm, toplumsal, ekonomik ve siyasi konularda sınıfsal çatışmalarının önemli bir rol oynadığını ve sınıf çatışmalarının herhangi bir çözümünün mümkün olmadığını savunuyor. Leninizm ise, Marksizmin bu görüşünü bir adım daha ileriye taşıyarak, sınıf çatışmalarının çözümünün devrimci bir partinin müdahalesinde olacağını öne sürüyor. Leninizm, ekonomik, siyasi ve toplumsal değişimleri gerçekleştirmek için devrimci bir parti tarafından yönetilen bir devletin gerekli olduğunu savunuyor. Leninizm, merkezi otoriteye rağmen özgürlükçü bir toplumun mümkün olduğuna inanıyor.

Marksist ve Leninist düşünce, eğitimci olarak öğrencilerin kendi kararlarını vermek ve kendi kaderlerini belirlemek için özgürlüklerini kullanmalarını öğütler. Eğitimci olarak, öğrencilerin siyasi farkındalıklarını geliştirmek için güçlü bir düşünceye sahip olmalarını sağlamak ve onlara toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için görevlerini yerine getirecekleri güçleri öğretmek önemlidir. Ayrıca, öğrencilerin sınıf çatışmalarının sonuçlarını anlamalarına ve bireysel olarak nasıl etkileyebileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmak önemlidir.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,191
398
5
Marksizm ve Leninizm, 19. yüzyılda İngiliz sosyal bilimci Karl Marx tarafından geliştirilen siyasal ve ekonomik düşüncelerin temelini oluşturur. Marksizm, insanların sosyal, ekonomik ve politik yaşamının kökeninin sınıf savaşlarında olduğunu öne sürer. Leninizm ise, Marksizm'in kuramsal ve pratik uygulamalarının bir özetidir. Leninizm, Marksizm'in çok partili demokrasinin üstünde bir sosyal sistem olarak komünizmin uygulanmasının gerekliliğini savunur. Leninizm, Marx'ın ekonomik teorilerinden yola çıkarak, kapitalizmin çöküşünün ve proletaryanın devriminin yolunu açacağını, devrimin liderinin komünizmi kurması gerektiğini vurgulamıştır.

Marksizm ve Leninizm eğitim alanında da oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, Marksizm'in sınıf savaşlarının eğitimin bir aracı olarak kullanılmasının gerektiği vurgulanmıştır. Leninizm ise eğitimin, işçi sınıfının politik, ekonomik ve kültürel kazanımlarını sağlamasının önemli bir aracı olduğunu vurguladı. Leninizm, kapitalizmin çöküşünün ardından, proletarya devriminin başarısının eğitim aracılığıyla sağlanacağını vurguladı. Eğitimin, sınıf savaşlarının çözümü için kullanılan bir aracı olduğu belirtildi. Marksist ve Leninist düşünce, eğitimcilerin konulara sosyal, ekonomik ve politik odaklı yaklaşmaları gerektiğini vurgulamaktadır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Marksist ve Leninist düşünce, iktisat ve politika alanında 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve geliştirilen sosyal bilimler alanındaki bir akımdır. Marksizmin temel prensipleri Karl Marx tarafından geliştirilmiştir ve temel amacı, insanların sosyal, ekonomik ve politik durumlarının üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlamaktır. Leninizm ise bu felsefe üzerine inşa edilen bir sosyalizm akımıdır. Leninizm, Marx'ın düşüncelerini geliştirmek ve uygulamaya koymak için kullanılan bir yöntemdir. Leninizm, özellikle Sovyetler Birliği gibi komünist rejimlerin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Marksizm, insanların ekonomik sınıflandırmasının özgürlüğünün temel bir koşulu olarak görmektedir. İnsanların ekonomik rolleri, toplumdaki makul bir eşitlik sağlamak ve insanların sosyal haklarının korunmasını sağlamak için sınıflandırılmalıdır. Marksistler, üretim araçlarının sınıflandırılmasının, üretim sürecinin kontrolünün ve üretim araçlarının kullanımının özelleştirilmesinin gerekliliğine inanırlar.

Leninizm ise Marksizmin bir gelişimidir. Leninizm, Marksizmi uygulamaya koymak için kullanılan bir felsefik ve politik stratejidir. Leninizm, sosyalist bir devlet kurmak ve ekonominin kontrolünü devlette toplamak için kullanılan bir stratejidir. Leninistler, sosyalist bir devleti kurmak için proletarya liderliğinde kitle hareketleri önerirler. Leninizm, aynı zamanda sınıflar arasındaki adaleti sağlamak için kitle hareketlerini kullanır. Leninizm, sosyalizmin yaygınlaşmasını ve marksizmin uygulanmasını destekler.

Marksizm ve Leninizm, insanların ekonomik özgürlüklerini sağlamak için kullanılan sosyal bilimler alanındaki iki önemli akımdır. Her ikisi de insanların sosyal, ekonomik ve politik durumlarının kontrolünün, ekonomik ve sosyal adaletin sağlanmasının ve insanların özgürlüklerinin korunmasının önemli unsurlarıdır.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,723
1,159
112
Marksist ve Leninist düşünce, 19. yüzyılda Karl Marx tarafından geliştirilen devrimci bir düşünce ve politik sistemdir. Marksizm, insanların toplumsal sınıflara ayrılmasının toplumsal eşitsizliklerin kaynağı olduğuna inanır. Ayrıca, bu eşitsizliklerin aşılması için devrimci ve sınıf mücadelesine güvenir. Leninizm, Marksizmin teorik çalışmalarına ek olarak, Sovyetler Birliği'nde uygulanan politik bir sistemdir. Leninizmde, devrimci bir sınıf mücadelesinin öncüsü olarak örgütlenmiş bir parti ve çok partili bir siyasi sistem kullanılır. Leninist düşünce, devrimci partinin devletin her alanında kontrolünü ele geçirmeyi hedefleyen aktif bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Leninizmde, devletin sınıflar arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmasını sağlamak için stratejik bir yol olarak sosyalizm uygulanır. Bu sosyalizm, devletin kamu mülkiyeti altında toplumsal refahın artırılmasını ve sosyal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlar.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Marksizm ve Leninizm, sosyalizm içinde önemli bir yer tutan iki farklı düşüncedir. Marksizm, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından öne sürülen ekonomik ve siyasi düşüncelerin bir özetidir. Temel olarak, sömürgeci sistemi eleştirir ve emekçileri haklarının korunması için mücadele etmeye teşvik eder. Leninizm ise özellikle 1917’deki Rus Devrimi sırasında ortaya çıkan bir fikirdir ve Marksizm’in üzerine inşa edilmiştir. Leninizm, devrimci politikaların ve devrimci eylemlerin gerekliliğini vurgulamaktadır. Marksist ve Leninist düşüncelerin temelinde, insanların daha eşitlikçi ve adil bir dünyaya sahip olmalarına yardımcı olmak yatmaktadır.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Marksist ve Leninist düşünce, 19. Yüzyılda Karl Marx tarafından geliştirilen ve yaygınlaşan sosyal, ekonomik ve politik felsefeyi ifade eder. Marksist düşünce, kapitalizmin üretim araçlarının ve kaynaklarının kontrolünün çalışanların elinde olmasına dayanır. Lenin, bu düşünceyi, proletaryanın devrimci bir önderliğini izleme biçiminde çıkarım yaparak ve onu devrimci bir sömürü düzeniyle karşılaştırarak güçlendirdi. Marksist ve Leninist düşünce, üretim araçlarının üreticiler tarafından denetim altına alınması ve kamu sektörüne yerleşmesi için bir çağrıdır. Ayrıca, toplumsal yapının, sermayenin ve sömürünün kökten kaldırılmasını hedefler. Bu düşünce, sosyal refahın, ekonomik gelişmenin ve politik özgürlüklerin özgür bir toplumda sağlanabileceğini varsayar. Bu düşünceyi destekleyen gruplar, çalışanların, üreticilerin ve emekçilerin haklarını savunur ve sistemde adaletin sağlanmasını ister. Marksist ve Leninist düşünce, üretimin üreticilerin kontrolüne geçmesi, insan haklarının korunması ve sömürünün sona ermesi için çok kapsamlı bir hareket oluşturmuştur.
 

BeyinHucreleri

Tanınmış Üye
BaY
2 Nis 2023
1,278
98
47
Marksist ve Leninist düşünce, 19. yüzyılda Karl Marx tarafından ortaya konulan ve çoğu zaman sosyalizm veya komünizm olarak da adlandırılan bir siyasal düşüncedir. Marksizm, ekonomik özgürlüklerin ve sosyal eşitliklerin elde edilmesinin yolu olarak toplumsal devrimi öne çıkaran bir dünya görüşüdür. Leninizm ise, Marksizm'e Marksizmin uygulanmasına yönelik bir düşünce olarak eklenen bir ilke ve felsefeye dayanır. Leninizm, sınıfsal çatışmaların üstünlüğünü ve devrimci hareketlerin örgütlenmesini öne çıkaran bir direniş programıdır. Leninizm, bu programın uygulanması için çeşitli politikaların geliştirilmesini ve sınıfsal çatışmaların üstesinden gelinmesini öngörür. Leninizm, toplumsal devrimin bir aracı olarak devrimci parti yönetimine dayanır. Leninizm ayrıca, devrimci partinin işlevlerini, örgütlenmesini ve kontrolünü sağlamak için özel bir kurumsal yapıyı gerektirir. Leninizm, devrimci parti yönetiminin yanı sıra temel ekonomik, sosyal ve politik reformları da gerektirir.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Marksist ve Leninist düşünce, 19. yüzyılda Karl Marx tarafından ortaya atılan toplumsal, ekonomik ve politik düşünceleri kapsamaktadır. Bu düşünceler üzerinde Vladimir Lenin tarafından da çalışmalar yapılmış ve geliştirilmiştir. Marksist ve Leninist düşüncenin temelinde, ekonomik ve toplumsal sınıflar arasındaki uçurumun, diğer sınıfların çıkarlarının üstünlüğünün ve sınıflar arasındaki çatışmaların üstesinden gelmeyi sağlamak için, sosyalizm ve komünizm gibi sosyal düzenlemelerin uygulanması vardır.

Marksist ve Leninist düşünce, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamaya yönelik çözümler ortaya koymaktadır. Sosyal adaleti sağlamak ve ekonomik eşitsizliği azaltmak için, özellikle emekçi sınıfının haklarının korunmasını ve herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, herkesin eğitim hakkına sahip olması ve diğer kaynaklara erişebilmesi için, ekonomik ve siyasi katılımın önünün açılması ve güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Marksist ve Leninist düşünce, toplumsal eşitliği sağlamak ve kişilerin toplumsal ve kültürel gelişmesini desteklemek amacıyla, özellikle ekonomik gelişmeyi sağlamak için devletin etkinliğini ön plana çıkarmaktadır. Devletin vatandaşların çıkarlarını korumasını ve güçlendirmesini sağlamaya, ekonomik ve toplumsal reformların uygulanmasına ve herkesin hak ve özgürlüklerinin korunmasına katkıda bulunmasını desteklemektedir. Marksist ve Leninist düşünce, tüm insanların eşit iş olanaklarına ve ekonomik fırsatlara sahip olmasının önemini vurgulamaktadır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü