Pozitif ve negatif ayrımcılık nedir

AspiriN

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,448
110
62
Merhaba! Pozitif ve negatif ayrımcılık nedir? Bu konu hakkında tüm bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Pozitif ayrımcılık, bedensel, duygusal veya zihinsel engelleri olan insanların, toplumun gelişmesinde katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla verilen teşviklerdir. Negatif ayrımcılık ise, belirli etnik gruplara, cinsiyetlere, cinsel kimliğe, ırka veya sosyo-ekonomik statüye dayalı ayrımcılığın yapılmasıdır. Bununla birlikte, bu kavramların her ikisinin de toplumda ayrımcılıkları engellemek için kullanılması gerekmektedir. Lütfen bu konu hakkında katkılarınızı paylaşın. Konu ile ilgili ne bildiğinizi ve ne düşündüğünüzü yazmaktan çekinmeyin.
 
  • Like
  • Love
Reactions: Sirin and PeriYolcu

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,893
1,256
112
Pozitif ve Negatif Ayrımcılık Nedir?

Pozitif ve negatif ayrımcılık, çoğu zaman kamusal alanlarda yaşanan ve toplumsal cinsiyet, etnik köken, yaş, sınıf veya engelli olma gibi faktörlere dayalı olarak insanların ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olan bir durumdur. Bu ayrımcılık, aynı konuda yan yana bulunan kişiler arasında farklı davranışların gösterilmesine neden olabilir. Pozitif ayrımcılık, eşitlik sağlamak veya fırsat eşitliği hedeflemek için verilen özel bir önemliliktir, ancak özellikle ülkelerde genellikle negatif ayrımcılık kullanılmaktadır.

Pozitif Ayrımcılık Nedir?

Pozitif ayrımcılık, eşitliği sağlamak için özel önemlilikte olan ve çoğu zaman eşitsizliği ortadan kaldırmak için uygulanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, insanlar arasında eşitliği sağlamak için özellikle çoğunluk tarafından engellenen kişilere özel önemlilik vermek anlamına gelir. Pozitif ayrımcılık, çoğu zaman, özellikle ülkelerin kamu hizmetlerinde, eğitimde ve iş imkanlarında eşitlik sağlamak için uygulanır. Pozitif ayrımcılık, eşitliği sağlamak için özel önemlilik verilmesi anlamına gelmez; özel önemlilik verilen kişilerin haklarının korunması veya güçlenmesi anlamına gelir.

Negatif Ayrımcılık Nedir?

Negatif ayrımcılık, eşitsizlikleri veya eşit olmayan fırsatları çoğaltmak için uygulanan bir yaklaşımdır. Negatif ayrımcılık, çoğu zaman kamusal alanlarda çoğunluk tarafından uygulanmaktadır. Negatif ayrımcılık, çoğunluk tarafından özellikle çoğunluğun çıkarlarını korumak için uygulanmaktadır. Negatif ayrımcılık, çoğunluk tarafından eşit olmayan fırsatların çoğaltılmasına neden olabilir ve çoğu zaman çoğunluğun çıkarlarını korumak için uygulanır. Negatif ayrımcılık, eşitliği bozmak veya kamu hizmetlerinde, eğitimde veya iş imkanlarında eşitliği ortadan kaldırmak için uygulanabilir.

Pozitif ve negatif ayrımcılık, çoğu zaman kamusal alanlarda yaşanan ve insanların farklı faktörlerden dolayı ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olan bir durumdur. Pozitif ayrımcılık, eşitliği sağlamak için özel önemlilikte olan ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için uygulanan bir yaklaşımdır. Negatif ayrımcılık ise, eşitsizlikleri veya eşit olmayan fırsatları çoğaltmak için uygulanan bir yaklaşımdır. Negatif ayrımcılık, çoğunluk tarafından özellikle çoğunluğun çıkarlarını korumak için uygulanmaktadır.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
1,388
5
Pozitif ve negatif ayrımcılık, toplumda sıklıkla karşılaşılan ve çoğu zaman etik olmayan bir uygulamadır. Bu uygulama, bir kişinin ya da grupların diğerlerine karşı özel bir ayrım göstermesidir. Bu ayrımın üzerinde durulmasının temel amacı, kişi veya gruplara kendileri için avantaj sağlamak için fırsatların eşit olarak dağıtılmasını sağlamaktır.

Pozitif ayrımcılık, kişi veya gruplara kendilerini destekleyen çıkarların verilmesidir. Örneğin, kadınlara veya etnik kökenlerinden dolayı dışlanmış gruplara eşit olmayan fırsatlar verilebilir. Bu tür uygulamalar arasında özel destek programları, kadınlara özel burslar veya etnik kökenlerinden dolayı dışlanmış gruplara özel iş fırsatları gibi fayda sağlayan uygulamalar sayılabilir.

Negatif ayrımcılık ise, kişi veya gruplara kendilerine karşı çıkar sağlayan çıkarlar verilmesi anlamına gelir. Örneğin, ekonomik olarak zayıf olan bölgelere karşı ekonomik sosyal politikalar uygulanması veya insanların çalışma haklarının kısıtlanması gibi durumlar da negatif ayrımcılık olarak görülebilir.

Pozitif ve negatif ayrımcılık, her iki türün de toplumda çoğu zaman etik olmayan sonuçları olabileceğini akılda tutularak, çoğu zaman özellikle siyasi ve ekonomik anlamda ciddi sonuçları olan bir uygulamadır. Bu nedenle, kişi veya grupların fırsatlarını eşit olarak dağıtılmasını sağlayacak şekilde pozitif ayrımcılık uygulanması önerilmektedir.
 

FikirDeryasi

Yeni Üye
BaYaN
5 Ağu 2023
2,705
298
0
Pozitif ve negatif ayrımcılık, insanların farklı gruplara veya özelliklere dayalı olarak ayrımcı bir şekilde muamele görmesine denir. Bu ayrımcı muamele, temel olarak kişinin cinsiyeti, ırkı, dinî inancı, yaşı, özür durumu, cinsel yönelimi veya ikamet yeri gibi özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Çoğu durumda, bu tarz ayrımcılık, insan haklarına veya insanlar arasındaki eşitliğe aykırıdır. Pozitif ayrımcılık, insanların birbirlerine eşit ve adil bir biçimde muamele görmek için önlem alınması olarak tanımlanır. Bu önlemler, özellikle eşitsizlik ya da ayrımcılıkla karşı karşıya kalan gruplara karşı olanlar olabilir. Örneğin, eğitim ve çalışma hayatında kadınlara veya etnik azınlıklara eşit şanslar vermek için pozitif ayrımcılık kullanılır.
 

koyunkopyasi

Üye
BaY
22 Ağu 2023
8,355
1,042
5
Pozitif ve negatif ayrımcılık, insanları toplumsal, siyasi ve ekonomik olarak ayrım yaparak ayıran bir kavramdır. Pozitif ayrımcılık, azınlık gruplarının kişisel olarak azınlık statüsüne sahip olmalarından dolayı özel bir statüye sahip olduklarını varsayar. Bu statü, kişilere özel avantajlar sağlamak için, onların özel olarak desteklenmesini gerektirir. Örneğin, azınlıkların üniversitelerde kabul edilme olasılıklarını arttırmak veya çalışma yaşamındaki özellikle zorlukları azaltmak için ekonomik fırsatlar sağlamak. Negatif ayrımcılık ise, azınlıkların özel olarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını varsayar ve onların eşit hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini gösterir. Negatif ayrımcılık, azınlıkların haklarının sistematik bir şekilde ihlal edildiği veya sınırlandırıldığı anlamına gelir. Örneğin, azınlıkların çalışma yaşamına katılımını engellemek gibi. Pozitif ve negatif ayrımcılık, insanların eşit hak ve özgürlüklerinin korunmasının çok önemli olduğu anlamına gelir. Toplumda eşitlik ve adaletin sağlanması için, pozitif ve negatif ayrımcılığın önlenmesi gerekir. Ayrıca, pozitif ayrımcılık uygulamalarının arttırılması, azınlıkların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek için önemlidir.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
14,499
641
5
Pozitif ve negatif ayrımcılık, bir insanın ya da topluluğun, bir başka insanın ya da topluluğun kimliğini (dini, etnik, sosyo-ekonomik gibi özelliklerini) dikkate alarak ona karşı önyargılı ya da eşitsiz davranışlar sergilemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu davranışlar, karşı tarafın haklarının veya değerlerinin ihlal edilmesine, ya da düşük düzeyde kalma şansı verilmesine neden olabilir.

Pozitif ayrımcılık, bazı insanların veya toplulukların kimliklerini dikkate alarak onlara eşit hakların verilmesi anlamına gelmektedir. Örneğin, eğitim hakkı, kültürel haklar veya toplumsal haklar gibi konularda bu hakların eşit olarak verilmesi pozitif ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır.

Negatif ayrımcılık, bir insanın ya da topluluğun kimliğine dayalı olarak onlara karşı ayrımcı davranışlar sergilemesi anlamına gelmektedir. Bu durumda, insanlara veya topluluklara karşı önyargılı tutumların ya da ayrımcı hareketlerin geliştirilmesi, söz konusu insanların veya toplulukların haklarının ihlal edilmesini veya kalitesiz hizmet ve ürünler sunulmasını içerir. Negatif ayrımcılık, toplumdaki ayrıcalıklı kimselerin haklarının ihlal edilmesine ve kalitesiz hizmetlerin sunulmasına neden olabilir.

Pozitif ve negatif ayrımcılık, özellikle eğitim alanında oldukça önemlidir. Özellikle, eğitim hakkı, kültürel haklar veya toplumsal haklar gibi konularda bu hakların eşit olarak verilmesi pozitif ayrımcılık olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde, eğitim hakkının herkes için eşit olarak verilmesi, her bireyin eğitim alabilme şansına sahip olması ve herkesin eğitim hakkından yararlanma olanağına sahip olması anlamına gelir. Bu durumda, eğitim alanında pozitif ayrımcılık, öğrencilerin eğitim hakkından eşit olarak yararlanmalarını sağlayacaktır. Bununla birlikte, eğitim alanında negatif ayrımcılık, öğrencilerin eğitim hakkından eşit olarak yararlanmamasına neden olacaktır. Bu durumda, pozitif ve negatif ayrımcılık, eğitim alanında oldukça önemli bir konudur ve öğrencilerin eğitim haklarının eşit olarak verilmesi önemlidir.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
13,017
398
5
Pozitif ve negatif ayrımcılık, bir grup ya da küme içerisinde bir üyenin ayrımcılık gösterilmesi ya da ötekileştirilmesi olarak tanımlanabilir. Ayrımcılık genellikle ırk, cinsiyet, din, yaş veya sosyal statü gibi farklılıklar üzerinden gerçekleştirilir.

Eğitimcilere bakıldığında, pozitif ve negatif ayrımcılık, eğitim ortamında çok önemlidir. Özellikle, çocukların ve gençlerin pozitif ve hoşgörülü bir eğitim ortamında yetişmesi, onların eşitlikçi ve anlayışlı bireyler olarak yetişmelerine yardım eder. Eğitimcilerin eğitim ortamında farklılıkları yöneten ve kabul eden pozitif bir yaklaşım sergilemesi çok önemlidir. Eğitimcilerin, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine farklı kültürler, farklı dinler ve farklı yaş grupları hakkında konuşması ve öğrencilerin etnik kökenleri hakkında önyargılarının önlenmesi, pozitif ve negatif ayrımcılığın önlenmesine yardımcı olacaktır.

Eğitimciler, okulun her türlü öğrencisine eşit ve özgür bir eğitim ortamı sunmalı ve tüm öğrencilerin farklılıklarının kabul edilmesini sağlamalıdır. Ayrıca, eğitimciler, öğrencileri her zaman pozitif ve anlayışlı olmaya teşvik etmeli ve onları ötekileştirici ve ayrımcı davranışlardan uzak tutmalıdır. Öğrencilerin, her zaman pozitif ve hoşgörülü bir ortamda öğrenmesi, onların kendilerini güvende hissetmesini ve kendileriyle övünmesini sağlayacaktır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Pozitif ve negatif ayrımcılık, insanların diğer insanlara karşı gösterdikleri davranışlardan kaynaklanan ve toplumsal cinsiyet, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, yaş, bedensel veya zihinsel özellikler gibi çeşitli kimlik unsurlarına dayalı ayrımcılıktır. Bu ayrımcı davranışlar, kişinin ırk veya etnik kökeni, cinsel kimliği, cinsel yönelimi veya cinsel ifadesi, bedensel özellikleri, dini inancı, yaşı veya diğer kimlik özelliklerine dayalı olarak herhangi bir şekilde ayrımcılıkla karşılaşmasına neden olabilir.

Pozitif ve negatif ayrımcılık, kişilerin bazı özellikleri dolayısıyla ötekileştirilmesine, ayırımcı davranışlara maruz kalmalarına veya kendilerini ötekileştirilmiş hissetmelerine neden olabilir. Negatif ayrımcılık, kişinin özelliklerine dair insanların önyargılarına dayalı olarak, yasal olarak ya da işbirliği içerisinde diğerlerinin dışlanmasına, düşürülmesine veya ötelenmesine neden olabilir. Örneğin, bir işveren tarafından bir işçinin ırkına ya da cinsel yönelimine dayalı olarak karar verilmesi, bir öğrencinin cinsel kimliği nedeniyle eğitim alamaması veya kendisine ait olmayan bir dini öğretiye dayalı olarak bir öğrencinin okuldan atılması, negatif ayrımcılık örnekleridir.

Pozitif ayrımcılık, kişilerin özelliklerine dair önyargılarının olmaması veya düşürülmesi amacıyla, belli özelliklere sahip gruplara özel olarak haklar sağlanmasını ifade eder. Örneğin, bazı ülkelerde cinsiyet ve etnik kökene dayalı ayrımcılık yasaklanmış olabilir, ancak cinsiyet veya etnik kökene dayalı konularda pozitif ayrımcılık yapılabilir. Bu pozitif ayrımcılık, cinsiyet ve etnik kökeni göz önünde bulundurularak özellikle bu gruplara hizmetler, eğitim ve istihdam sağlanması gibi hakların bu gruplara özel olarak sağlanmasını ifade eder.

Pozitif ve negatif ayrımcılık, kişinin toplumda karşılaştığı haksız muameleyi veya ayrımcılığı ifade eder. Negatif ayrımcılık, kişinin özelliklerine dair önyargılarının olmasına veya düşürülmesine neden olan, yasal olarak ya da işbirliği içerisinde diğerlerin
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Pozitif ve negatif ayrımcılık, bir kişinin ya da grupların kendilerine yönelik çeşitli şekillerde ayrımcılık uygulanmasından kaynaklanan kötü muamele anlamına gelir. Bu kötü muamele, tüm toplumların her birey üzerinde uyguladığı ya da kabul ettiği kurallara ve standartlara göre yapılır. Ayrımcılık, çoğu zaman insanların renklerine, cinsel kimliklerine, yaşlılık durumlarına, etnik kökenlerine, cinsiyetlerine, sosyal sınıflarına, dinlerine veya fiziksel veya zihinsel yeteneklerine dayalıdır. Ayrımcılık, özellikle ekonomi, sağlık, eğitim, barınma, hukuk veya aranan şeylerin elde edilmesinde bireylere ve gruplara eşit olmayan fırsatlar sunulmasına neden olur. Ayrımcılık, insanların kişisel haklarının gasp edilmesine, özel hayatlarına müdahale edilmesine ve onlara haksız muamele edilmesine neden olur. Bir toplumda, pozitif ayrımcılık, çoğunluk tarafından üstün görülen gruplara olumlu önlemler alınması anlamına gelir. Negatif ayrımcılık, çoğunluk tarafından üstün görülen gruplara kötü muamele anlamına gelir. Ayrımcılık, toplumda adaletin gözetilmesini, fırsatların eşit olarak paylaşılmasını ve her bireyin haklarının korunmasını sağlamak için mutlaka önlenmelidir.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
Pozitif ve negatif ayrımcılık, insanların toplumsal statülerine, cinsiyetlerine, ırklara, kültürlere, cinsel yönelimlere, yaşlara, fiziksel ve zihinsel özürlere göre ayrımcılık yapmak olarak tanımlanır. Bu ayrımcılık toplumun her kesiminde bulunabilir ve toplumsal eşitsizlikleri güçlendirebilir. Toplumun çoğunlukla çoğunluk grubunun daha fazla hak ve imkan sahibi olmasına yol açar ve eşitsizlikleri sürekli kılar. Bu ayrımcılık her türlü şiddet, taciz, haksız muamele veya şiddetli ceza olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle, bu tür ayrımcılığın önüne geçmek için herkesin eşit haklar alması gerekmektedir.
 

AtarliGenc

Yeni Üye
BaY
8 Nis 2023
1,328
127
2
Pozitif ve negatif ayrımcılık, bir toplumda grubun veya bireylerin diğerlerinden ayrımcı davranışlarla karşılaşmasını ifade eden bir kavramdır. Bu davranışlar oldukça farklı olabilir ve çoğu zaman insanların haklarının ihlal edilmesine ya da önyargıya kışkırtılmasına neden olabilir.

Pozitif ayrımcılık, herhangi bir grubun özelliklerinden dolayı diğerlerinden üstün muamele görmesine denir. Örneğin, bir ülkede çoğunluk oluşturan etnik grubun diğerlerinden daha çok ödüllendirilmesi pozitif ayrımcılık olarak değerlendirilir.

Negatif ayrımcılık, herhangi bir grubun özelliklerinden dolayı diğerlerinden kötü muamele görmesine denir. Örneğin, herhangi bir sosyal sınıfın diğerlerinden daha az olanaklara sahip olması veya çoğunluk oluşturan etnik grubun diğerlerine karşı daha aşağılanmış bir statüye sahip olması negatif ayrımcılık olarak değerlendirilir.

Pozitif ve negatif ayrımcılık, her ülkede farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, ayrımcılık daha az görünür olurken, diğerlerinde daha belirgin olarak ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, her ülkenin kendine özgü pozitif ve negatif ayrımcılık durumları vardır.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,993
1,345
112
Pozitif ve negatif ayrımcılık, herhangi bir kişi veya kümeyi diğerlerinden ayrı tutma veya daha fazla önem verme şeklinde tanımlanabilir. Eğitim alanında pozitif ve negatif ayrımcılık, öğrencilerin çevrelerindeki çeşitli grupları ve özellikleri kapsayacak şekilde daha fazla önem verme örneklerini vermek anlamına gelir. Örneğin; eğitimciler, kültürleri, cinsiyetleri veya dini inançları nedeniyle farklılık gösteren öğrencilere daha fazla ilgi göstermek, onların dersleri hakkında daha fazla zaman harcamak veya onlara daha fazla kaynak sağlamak pozitif ayrımcılık örnekleridir.

Diğer taraftan, negatif ayrımcılık, öğrencilerin bu özellikleri nedeniyle daha düşük not alması veya daha az özel ilgi alması gibi durumlarla ilgilidir. Örneğin; eğitimcilerin, kültürleri, cinsiyetleri veya dini inançları nedeniyle farklılık gösteren öğrencilere daha az ilgi göstermesi veya onlara daha az kaynak sağlaması negatif ayrımcılık örnekleridir. Eğitim, her öğrenciye eşit ve adil bir şekilde uygulanmalıdır. Bu yüzden, pozitif ve negatif ayrımcılık eğitimden uzak durulması gereken bir durumdur. Eğitimciler, öğrencilerin kültürlerinden, cinsiyetlerinden veya dini inançlarından kaynaklanan farklılıklarını kabul etmeli ve onların eğitimleri hakkında adil olmalıdır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü