Şad tarihte ne demek

CeSaN

Tanınmış Üye
BaY
2 Nis 2023
1,391
140
62
Merhaba,

Şad tarihte ne demek? konusunda yardım almak istiyorum. Bu konu hakkında bilgim neredeyse hiç yok. Lütfen, bu konudaki anlam ve önemi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şad tarih, Arap tarih kronolojisinde yer alan bir kavramdır. Bir Şad tarih, bazı özel günler ve olaylar için kullanılır. Şad tarihleri önemli olayların tarihini, özellikle de Arap tarihinde yaşanan ve önemli olayların tarihlerini anlamanın bir yoludur. Bir Şad tarihi tarihsel olayların o günün o ayın kaçıncı günü veya o yılın kaçıncı günü olduğunu gösterir.

Şad tarih, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) doğum ve ölüm günleri, İslamiyetin kabulü, Mekke'nin fethi ve İslam'da kutsal sayılan olayların tarihlerinin ölçülmesi için kullanılır. Ayrıca, İslam tarihinde önemli olayların tarihlerinin belirlenmesinde de kullanılır.

Böylece, Şad tarih, İslam tarihinde kullanılan ve önemli olayların tarihini belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Özellikle İslam tarihinde önemli olayların tarihlerinin belirlenmesinde ve anlaşılmasında oldukça önemli bir rol oynar.

Şimdi, Şad tarihin ne anlama geldiği ve önemi hakkında daha iyi anlayabiliyorum. Teşekkür ederim herkese bu konuda yardım için.
 
  • Like
Reactions: Eylem and Aysegul

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Şad Tarihte Ne Demek?

Şad tarih, tarihin büyük anlarını içeren bir kavramdır. Şad tarih, tarihte olumlu veya olumsuz anlamlara sahip olayların tarihsel olarak zamanını içerir. Şad tarih, tarihsel olayların birçoğunu kapsayan bir terimdir ve bu nedenle, önemli tarihi olayların anlaşılmasına yardımcı olur.

Şad tarih, tarihteki olayların kronolojik olarak sıralanmasını içerir. Tarihsel olaylar, bu sıralamaya göre gruplandırılır ve her grup, tarihte özel bir anın oluşturduğu çerçeve içinde ayrıntılı bir biçimde incelenir. Tarihteki olayların tarihsel ve kültürel önemi anlaşılır hale getirilir.

Şad tarih, tarihsel olayların önemini anlamaya yardımcı olur. Tarihsel olayların her birinin özgün anlamı, tarihsel ve kültürel önemi anlaşılır hale getirilir. Bu anlamlar, olayların tarihsel önemi ile özdeşleştirilir ve bu şekilde, tarihsel olayların anlamı anlaşılır hale getirilir.

Şad tarih, aynı zamanda tarihsel olayların değerlendirilmesine de yardımcı olur. Tarihsel olayların her birinin değerlendirilmesi, olayların tarihsel önemi ve kültürel anlamının anlaşılmasına yardımcı olur. Bu tür değerlendirmeler, tarihsel olayların toplumsal etkilerini de dikkate alır ve bu şekilde, olayların anlamı daha iyi anlaşılır hale getirilir.

Şad Tarihin Önemi

Şad tarihin önemi, tarihsel olayların anlaşılması için önemlidir. Şad tarih, tarihsel olayların anlamının anlaşılmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırır. Şad tarih aynı zamanda, tarihteki olayların tarihsel önemi ve kültürel etkilerinin anlaşılmasına da yardımcı olur. Şad tarih, tarihsel olayların tarihsel ve kültürel önemini anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, şad tarih çok önemlidir ve tarihteki olayların anlaşılması için önemlidir.
 

FikirleriM

Moderator
Yetkili
Moderator
BaYaN
10 Tem 2023
6,818
832
82
Şad tarihte, belirli bir olaya veya olaylar zincirine atıfta bulunmak için kullanılan bir ifadedir. Bir şad tarih, belirli bir olayın anısının yaşatılması için özel günler olarak kutlanmasını gerektirir. Bunlar arasında, bir devletin kuruluş tarihi, önemli kişilerin doğum ve ölüm tarihleri ve kültürel etkinlikler yer almaktadır. Şad tarihler, insanların olayları hatırlamalarını ve önemli konuları tartışmalarını teşvik etmek için önemlidir. Ayrıca, şad tarihler çeşitli toplumlarda tarihsel bağları güçlendirmek için önemli bir yere sahiptir.
 

GulumseDunya

Üye
BaYaN
18 Tem 2023
3,471
469
5
Şad, Arapça ve Farsça’da bahtiyarlık ve sevinç olarak anılan bir sözcüktür. Tarihte, bu sözcük, çoğunlukla bahtiyarlık, sevinç veya ferahlamayı ifade etmek için kullanılmıştır. Tarihte, İslamiyet’in gelişimine özellikle ilişkin olarak, bu sözcük, İslam’ın kutsal kitaplarından olan Kur’an-ı Kerim’de sıkça kullanılmıştır.

Şad, başlangıçta, güzel haberlerin arzı veya güzel bir muameleye maruz kalmak olarak yorumlanmıştır. Bu konuda, tarihçiler, İslamiyet’in ilk dönemlerinde, İslam’a davet eden Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in insanların üzerindeki etkisini anlamaya çalışırken, Şad’ın çok önemli bir konu olduğunu vurgulamışlardır. Hz. Muhammed (sav), insanların üzerinde Şad’ı arz etmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir.

Şad, İslam’a davet edilenlerin, Peygamberimiz tarafından kendilerine sunulan müjdeli haberleri kabul etmelerinin önemli bir parçası olmuştur. Bir kişinin, Peygamberimizin müjdeli haberleri kabul etmesi durumunda, Şad’ı alması, kendisinin iman ettiğini ve bu davete kulak verdiğini göstermektedir.

Şad, tarihin çeşitli dönemlerinde uygarlıkların kurulması veya diğer istikametlerde ilerlemesiyle de yakından ilişkilidir. İslamiyet’in yeni bir dönemde, İslami uygarlığın kurulması ve insanların arzuladıklarını elde etmelerinin bir sonucu olarak, Şad’ın önemi artmıştır.

Şad, birçok kişinin hayatında önemli bir rol oynamıştır. Şad, insanların içsel bahtiyarlığını ve sevinci arttırmak için kullanılmış ve insanların ferahlamasına, özgürlük duygusuna ve mutluluğa ulaşmalarına yardımcı olmuştur. Günümüzde de, Şad’ın önemi devam etmektedir ve İslami kurallara göre yaşanan hayatların özünü oluşturmaktadır.
 

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
1,290
15
Şad, Arapça bir kelime olup, 'mutluluk' veya 'sevinç' anlamına gelmektedir. Tarihte, çoğu zaman insanların başarılarından, özellikle de hükümdarların ülkelerine getirdikleri refah ve barıştan kaynaklanan bir sevinç olarak anılmıştır. Bununla birlikte, tarihte şad, aynı zamanda dini veya kültürel etkinliklerden kaynaklanan bir sevinç olarak da tanımlanmıştır. Bir ülkenin zaferleri veya yeni bir imparatorluğun kurulması gibi önemli olaylar da şad olarak tanımlanmıştır. Günümüzde, şad, toplum veya kişisel başarılar veya kutlamalar için kullanılan bir terim olarak hala kullanılmaktadır.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
1,513
0
Şad tarih, Türkçe dilinde "mutlu tarih" anlamına gelir. Bir şad tarih, kişinin yaşamının önemli olaylarının yaşandığı tarih olarak tanımlanır. Zor zamanların yaşandığı bir gün, ya da önemli bir başarının elde edildiği bir gün, ya da iyi bir arkadaşlığın başladığı bir gün gibi. Bir Şad tarih, kişinin özel bir günü olarak kabul edilir ve özel olarak kutlanır. Şad tarih, kişinin hayatının kırılma noktalarının, önemli başarılarının, güzel anlarının yaşandığı tarihlerdir. Kutlanan şad tarihler, kişinin hayatında önemli bir yere sahip olabilir ve onu her zaman hatırlamasını sağlayacaktır.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
1,478
5
Şad tarih, bir kişinin hayatının başından sonuna kadar yaşadığı anıların ve olayların tarihini ifade eder. Bu tarih, kişinin kendi yaşamındaki önemli olayları, başarılarını, zorluklarını ve deneyimlerini hatırlamasını sağlar. Kişinin yaşadığı her olayın, anının ve olayın tarihi olarak kaydedilmesi, ona özgü bir hikayesini oluşturmasına yardımcı olur. Şad tarih, kişinin geçmişini, kim olduğunu ve nereden geldiğini anlamamızı ve anlamamızı sağlamamıza yardımcı olur. Aynı zamanda, şad tarih bize kimliklerimizi, geçmişlerimizi ve özelliklerimizi anlamamıza da yardımcı olur.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Şad, Türkçe'de "mutlu, huzurlu ve refah içinde olma" anlamlarına gelmektedir. Tarihte, şad olarak tanımlanan bir durum, toplumsal veya bireysel bir mutluluk ya da huzur halidir. Bu durum, çeşitli nedenlerden ötürü, insanların toplumsal ve sosyal yaşamlarının her anında var olabilen farklı konseptlere bağlıdır.

Bir örnek olarak, tarihte, toplumun refahı ve huzuru, her zaman önde gelen bir amaç olarak görülmüştür. Bu nedenle, çoğu devletin yönetiminde, şadın sağlanması için çeşitli önlemler alınmıştır. Örneğin, hükümetler, halkın çıkarlarını korumak için çeşitli yasaların uygulanmasını uygun görmüşlerdir. Uygulanan bu yasalar, insanların haklarını korumak, onların şadını sağlamak için kurgulanmış olabilir.

Ayrıca, tarihte, insanların birbirleriyle ilişkilerinin de şadının sağlanması için önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Örneğin, insanlar arasındaki ilişkiler, arabuluculuk, adalet ve karşılıklı saygının korunmasıyla desteklenmiştir. Bu tür durumlar, insanlar arasındaki ilişkilerin güven ve huzurlu bir ortamda devam etmesini sağlamıştır.

Tarihte, şadın, insanlar arasındaki ilişkilerin korunmasının yanı sıra, dini duyguların da önemli bir rol oynadığı görülmüştür. Örneğin, dinlerin kutsal metinlerinde, insanların huzurlu bir hayat sürmesi için çeşitli öğütler ve tavsiyeler bulunmaktadır. Bu tavsiyeler, toplumsal şadın sağlanması için gösterilen çabaların önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Son olarak, tarihte, şadın sağlanması için her zaman çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin, çeşitli devletler, bu amaca yönelik yasaların kabulü veya uygulanmasının yanı sıra, insanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek için çeşitli kurumların kurulmasını desteklemişlerdir. Buna ek olarak, toplumsal şadın sağlanması için, dinlerin kutsal metinlerinde yer alan öğütler ve tavsiyeler de önemli bir rol oynamıştır.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
14,845
1,031
15
Şad tarih, Türk halkının kültürel zenginliğinin sembolü olan özel bir günü ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Özellikle Osmanlı döneminde kutlanan bu gün, çoğunlukla ülkenin önemli tarihsel olaylarının anısına kutlanıyordu. Örneğin, bir sultanın ölümünden sonra, ülkede iki hafta süren Şad tarih dönemi kutlanıyordu.

Şad tarih dönemi, ülkede birçok kültürel etkinlik içeren bir sürece işaret ediyordu. Bu etkinlikler arasında, çeşitli ortamlarda müzik, dans, şiir ve konuşmalar yer alıyordu. Ayrıca, çeşitli ödüller ve hediyelere sahip olanlar da ödüllendirilirdi.

Şad tarih dönemi, Türk halkının çoğu zamanlarının anısına kutlanmasının ve zengin kültürel mirasının önemini vurgulamak için kullanılan bir anıydı. Günümüzde, çoğu Türk insanı Şad tarih dönemini halen kutluyor ve geçmişteki tarihsel anılarını günümüze taşıyarak gelecek kuşaklara aktarıyor.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Şad tarih, bir kişi ya da bir topluluk için güzel ve anlamlı bir tarih anlamına gelir. Günlük yaşamımızda bu ifade, bir etkinlik için, önemli bir tarihte ya da özel bir anın kutlanması anlamına gelir. Şad tarih, genellikle bir ölüm, doğum, evlilik, başarı ya da başka bir önemli olayla ilgili olarak kullanılır.

Bir örnek vermek gerekirse, bir kişinin ölümünün ardından, o kişiye saygı duymak için, ölüm tarihinden dolayı şad tarih olarak anılması söz konusu olabilir. Aynı zamanda, bir evliliğin kutlanması için de şad tarih adı verilir. Çoğu zaman, bu tarihin eşsiz ve anlamlı olması için, aile üyeleri tarafından seçilir.

Şad tarih, insanların özel anlarını kutlamak için kullanılan bir sözcüktür. Aileler, arkadaşlar veya başka kişiler tarafından, özel günlerin kutlanması amacıyla, özel bir tarih seçilebilir. Bu tarih, o kişinin yaşamının önemli bir parçasını oluşturan ya da eşsiz bir anını kutlamak amacıyla seçilir. Bu tarihin özel olması ve özel anların kutlanması için, ona şad tarih adı verilir.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Şad tarih, tarihte yaşanmış güzel olaylar veya olumlu olaylar için kullanılan bir ifadedir. Tarihe şad tarih olarak bakmak, güzel olanları daha çok görmek ve olumsuz olayları bir kenara bırakmak anlamına gelir. Bu ifade, İslami geleneklerden geliyor ve tarihte yaşanan kötü olayların unutulmasını veya küçük gösterilmesini kapsamıyor. Şad tarih olarak tarihte güzel olayları anmak, onları daha çok ön planda tutmak ve insanların tarihsel olumlu olayların etkisi altında olmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
 

Cemile

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
163
0
0
Şad, Arapça’da “mutluluk” veya “sevinç” anlamına gelen bir kelimedir. Tarihte, şad kelimesi çeşitli olaylarla ilişkilendirilmiştir ve çoklukla ulusal veya kültürel bir kutlamaya atıfta bulunmuştur. Özellikle, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Şad-ı Günler devlet tarafından kutlanan özel günlerdi. Söz konusu günlerde, devlet tüm kurumlarının kutlama havasında olmasını ve herkesin şad olduğunu göstermek için farklı törenler, kutlamalar ve ücretsiz ikramlar düzenlemişti. Bununla birlikte, bugün şad kelimesinin kullanımı, İslami ve Arap kültüründe özel gelenekleri ve törenleri göstermek için kullanılmaktadır.
 

Gecko

Tanınmış Üye
BaY
27 Şub 2022
1,414
147
62
Şad tarih, Türkçe'de "mutlu tarih" anlamına gelen bir kelimedir. Bu kavram, genellikle geçmişte yaşanan, hatırlanan ve özlem duyulan zamanları ifade etmek için kullanılır. Bu kavramın tarihsel önemi, insanların geçmişte yaşamış olup da günümüzde olmayan mutlu zamanlarının hatırlanmasıdır.

Şad tarihin oluşumunda, insanların geçmişte yaşadıkları muazzam başarıların veya geçmişte yaşadıkları özel anların önemi büyüktür. Örneğin, bir ülkede kurulan önemli bir kurum, işlerin yolunda gitmesi veya bir ülkenin başarılı bir savaşı kazanması, insanların şad tarihe olan bağlılığını ve bunun her zaman hatırlanmasını sağlayabilir.

Şad tarih, insanların geçmişte yaşamış olup da günümüzde olmayan mutlu zamanlarını hatırlamak için kullandıkları bir kavramdır. Tarihteki özel anlar, başarılar veya önemli kurumların kurulması, bu kavramın oluşumunda önemli rol oynar. Bununla birlikte, şad tarihin kapsamı, insanların geçmişte yaşamış olan zamanlarının hatırlanmasının yanı sıra, gelecekte yaşanacak olan zamanların da özlem ile hatırlıyor olmalarını sağlamaktadır.
 

darvinizkim

Üye
BaY
10 Eyl 2023
13,678
641
5
Şad tarih, insanların tarihinin ve kültürlerinin korunmasının, geliştirilmesinin ve yeniden canlandırılmasına olan bağlılığı ifade eder. Türkiye'de, şad tarih konusunda çok fazla çalışma olmamış ve çeşitli kültürlerin, olayların ve geleneklerin özelliklerinin korunmasının önemi çoğu zaman önemsenmemiştir. Ancak, son zamanlarda şad tarihin önemi ve değerinin fark edilmesi, Türkiye'de çeşitli eğitim kurumları tarafından desteklenmeye başlandı.

Örneğin, şad tarihin konusunda eğitim yoluyla çocukların ve gençlerin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Bunun için okullarda, özellikle kültür ve tarih derslerinde, öğrencilerin çeşitli kültürlerin tarihinden, gelenek ve göreneklerinden, kültürel mirasların öneminden ve saygınlığından haberdar edilmesi sağlanıyor. Bu sayede, çocuklar ve gençler, şad tarihin önemini ve değerini kavrayabiliyor ve bu bilinçle kendi kültürlerinin mirasını koruyabiliyor.

Ayrıca, şad tarihin konusunda çeşitli konferanslar, etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Bu tür etkinlikler, çeşitli kültürlerin ve miraslarının korunmasının önemini vurgulamak ve kültürler arası diyalogu teşvik etmek amacıyla, topluma yayılıyor. Bu etkinliklerin amacı, insanların kültürlerinin kıymetini bilmesine yardımcı olmak ve kültürler arası saygının geliştirilmesini sağlamaktır.
 

Cigdem

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
157
0
0
Sad tarihte ne demek

1. Sad Tarihte Ne Demektir?

Sad, Türk tarihinde önemli bir terimdir ve kökeni Türkçe'dir. Özellikle Orta Asya Türk kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sad kelimesi, "lider", "komutan" veya "hükümdar" anlamlarina gelir. Ancak, sadece bu basit çevirilerle ifade edilemeyecek kadar derin anlamlar içerir. Sadlik, hem askeri hem de siyasi liderligi ifade eder ve bir Türk hükümdarinin yetki ve otoritesini temsil eder. Sadlik, Orta Asya'daki Türk topluluklarinin organizasyonunda ve yönetiminde kritik bir rol oynamistir.

2. Sadlik ve Türk Kültüründeki Yeri

Türk kültüründe, sadlik sadece bir liderin askeri gücünü degil, ayni zamanda toplum içindeki prestijini ve itibarini da simgeler. Sadlik, Türk toplumunda derin bir saygi ve hayranlik uyandiran bir konumunu korur. Bir sadin sahip oldugu özellikler arasinda cesaret, bilgelik, adalet ve toplumun refahini gözetme gibi nitelikler bulunur. Sadlik, Türk toplumunun dayanisma ve birlik duygusunu güçlendiren önemli bir unsurdur.

3. Sadlik ve Türk Imparatorluklarinda Rolü

Türk tarihindeki çesitli imparatorluklar, sadlik gelenegini benimsemis ve bu gelenegi kendi yönetim yapilarina entegre etmistir. Özellikle Göktürk, Uygur, Karahanli, Gazneli, Selçuklu ve Osmanli gibi Türk devletleri, sadlik kurumunu önemseyerek yönetimlerini sekillendirmislerdir. Bu imparatorluklarda sadlar, hem askeri hem de siyasi liderlik rollerini üstlenmisler ve devletin gücünü temsil etmislerdir. Sadlik, Türk devlet geleneginin ve idari yapisinin temel taslarindan birini olusturmustur.

4. Sadlik ve Türk Toplumundaki Etkisi

Türk toplumunda, sadlik sadece siyasi bir liderligi degil, ayni zamanda toplumsal bir degeri ifade eder. Sadlar, halk arasinda büyük bir saygi ve sevgiyle karsilanir ve onlarin emirlerine itaat edilir. Sadlar, adaleti saglamak, toplumun refahini artirmak ve düsmanlara karsi korumak gibi önemli sorumluluklari yerine getirirler. Bu nedenle, sadlik toplumsal düzenin ve istikrarin saglanmasinda kritik bir rol oynar.

5. Sadlik Geleneginin Bugünkü Yansimalari

Geleneksel Türk kültüründe sadlik gelenegi günümüzde de hala etkisini sürdürmektedir. Özellikle Türk halkinin milli ve manevi degerleri arasinda sadlik kavrami önemli bir yer tutar. Ayrica, Türk toplumunda liderlerden beklenen nitelikler arasinda cesaret, adalet, bilgelik ve toplumun refahina duyarlilik gibi sadlik özellikleri bulunmaktadir. Bu, Türk toplumunun tarihî mirasini ve kültürel kimligini günümüzde de etkileyen önemli unsurlardan biridir.

6. Sonuç ve SSS

Sadlik, Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan bir kavramdir ve Türk kültürünün temel taslarindan birini olusturur. Sadlik, hem siyasi liderligi hem de toplumsal degerleri temsil eder ve Türk toplumunda derin bir etki birakmistir. Geleneksel olarak, sadlar adaleti saglamak, toplumun refahini artirmak ve düsmanlara karsi korumak gibi önemli sorumluluklari yerine getirirler. Bugün, Türk toplumunda sadlik kavrami hala önemini korumaktadir ve milli ve manevi degerler arasinda yer almaktadir.

SSS (Sikça Sorulan Sorular)

Soru: Sadlik nedir?

Cevap: Sadlik, Türk tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahip olan bir kavramdir. Sadlik, liderlik, komutanlik ve hükümdarlik gibi anlamlari içeren bir terimdir.

Soru: Sadlik Türk toplumunda hangi degerlere dayanir?

Cevap: Sadlik, cesaret, adalet, bilgelik ve toplumun refahina duyarlilik gibi degerlere dayanir. Sadlar, toplumun refahini artirmak ve adaleti saglamak gibi önemli sorumluluklari yerine getirirler.

Soru: Sadlik gelenegi günümüzde hala etkisini sürdürüyor mu?

Cevap: Evet, sadlik gelenegi Türk toplumunda hala önemini korumaktadir. Türk halkinin milli ve manevi degerleri arasinda sadlik kavrami önemli bir yer tutar.
 

Gozde

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
153
0
0
Şad tarih, tarihsel olayların ya da kişilerin özellikle ünlü ve önemli olaylarının, hatıralarının veya olayların anısına kutlanan günleri içerir. Buna örnek olarak, bir ülkenin bağımsızlık günü, bir liderin doğum günü, ulusal bir anma günü, bir ülke ya da kentte yaşanan önemli olayların anma günleri veya bir zaferin anma günleri gösterilebilir. Tarihsel olaylar, kültürel veya siyasi olaylar olabileceği gibi dini olaylar da olabilir. Bu anma günleri, ülkeler tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve kutlanan özel bir gün olarak kabul edilir. Şad tarih, ülkeye veya olaya bağlı olarak değişebilen bir kavramdır. Örneğin, bir ülkenin bağımsızlık günü, her yıl aynı tarihte kutlanırken, bir liderin doğum günü ya da ölüm yıldönümü her yıl farklı bir tarihte kutlanabilir. Şad tarih, olaylara veya kişilere olan saygıyı göstermek ve geçmişi hatırlamak için kullanılan bir kavramdır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü