Soğuk Savaş döneminin bitmesinden sonra başlayan döneme ne ad verilir

kemikkadin

Üye
BaYaN
1 May 2023
1,302
135
17
Merhaba,

Soğuk Savaş dönemi sona erdiğinden beri, dünya daha güvenli ve adil bir yer haline geldi. Ancak bu dönem için ne ad verildiğini merak ediyorum. Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra başlayan dönemin adı nedir? Bu dönemi neye benzetebiliriz ve nelerle özdeşleşebiliriz? Lütfen bu konu ile ilgili önerilerinizi, fikirlerinizi ve bilgi paylaşımlarınızı bizimle paylaşın.

Soğuk Savaş'tan sonra başlayan bu dönem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu dönem için en uygun adın ne olacağını düşünüyorsunuz? Bunu başka dönemlerle kıyaslayabilecek miyiz? Bu dönemi nasıl tarif edebiliriz? Bu dönem hakkında daha fazla bilgi edinmek için nerelere başvurabiliriz?

Herkese önerilerinizi, görüşlerinizi ve bilgi paylaşımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
 
  • Love
Reactions: Sude and Melisa

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,893
1,256
112
Soğuk Savaş Döneminin Bitmesinin Ardından Başlayan Döneme Verilen Ad

Soğuk Savaş dönemi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet Birliği ve ABD arasındaki ideolojik ve siyasi çatışmanın en üst düzeyde yaşandığı zaman dilimidir. Sovyet Birliği'nin dağılmasıyla bu çatışma son buldu ve tüm dünyada yeni bir dönem başladı. Soğuk Savaş döneminin bitmesinden sonra başlayan döneme "Yeni Dünya Düzeni" ya da "Post-Soğuk Savaş Dünyası" adı verilir.

Yeni Dünya Düzeni ve Post-Soğuk Savaş Dünyası arasındaki Farklar

Yeni Dünya Düzeni, Soğuk Savaş döneminin bitmesinden sonra başlayan ve siyasi ve ekonomik olarak, dünyaya yeni bir düzen ortaya çıkarmasını amaçlayan bir dönemdir. Post-Soğuk Savaş Dünyası ise, Soğuk Savaş dönemi sona erdikten sonra dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik değişimleri ifade eder.

Yeni Dünya Düzeni'nin Özellikleri

Yeni Dünya Düzeni, özellikle siyasi açıdan, birçok değişiklik getirdi. Soğuk Savaş döneminde, ABD ve Sovyet Birliği arasındaki siyasi çatışmanın sona ermesiyle birlikte, dünyadaki siyasi ve ekonomik dengeler de sil baştan şekillendirildi. Yeni Dünya Düzeni'nde, tek bir güç tarafından hakimiyetin sona ermesiyle, dünyadaki ülkeler arasındaki ilişkiler iletişim, ticaret, ekonomik işbirliği ve siyasi işbirliği gibi alanlarda oldukça gelişti.

Post-Soğuk Savaş Dünyası'nda Meydana Gelen Değişimler

Post-Soğuk Savaş dünyasında meydana gelen en önemli değişimlerden biri, siyasi ve ekonomik alanlarda, özellikle de teknolojik alanda oldukça gelişme göstermesiydi. ABD ve Rusya'nın arasındaki teknolojik farklılıklar ortadan kalktı, teknoloji üretiminde ve kullanımında bir çok ülke arasında standartlar oluşturuldu. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte, sosyal medya, dijital ortamlarda veri paylaşımı, online alışveriş ve çok daha fazlası, Post-Soğuk Savaş dünyasının çok önemli bir parçası haline geldi.

Sonuç

Soğuk Savaş dönemi, ABD ve Sovyet Birliği arasındaki ideolojik ve siyasi çatışmanın en üst düzeyde yaşandığı zaman dilimidir. Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle birlikte, tüm dünyada yeni bir dönem başladı ve bu döneme "Yeni Dünya Düzeni" ya da "Post-Soğuk Savaş Dünyası" adı verildi. Yeni Dünya Düzeni, siyasi ve ekonomik olarak, dünyaya yeni bir düzen ortaya çıkarmasını amaçlarken, Post-Soğuk Savaş Dünyasında meydana gelen değişimler ise, siyasi ve ekonomik alanlarda oldukça gelişme göstermesiydi.
 
  • Sad
Reactions: Guler

FikirleriM

Moderator
Yetkili
Moderator
BaYaN
10 Tem 2023
6,818
832
82
Bu döneme "Çağdaş Dünya Dönemi" ya da "Post-Soğuk Savaş Dönemi" adı verilmektedir. Bu dönemde, iki kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu dünya düzenine geçilmiştir. Dünya çapında barış, istikrar ve dayanışma, özgürlük, eşitlik ve insan haklarının korunması gibi kavramlar önem kazanmıştır. Bu dönemde, teknoloji ve iletişim alanlarında devrim yapılmış, özellikle internet ve sosyal medya gibi alanlarda çok büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Ayrıca, ticaret, ekonomi ve uluslararası ilişkilerde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. İnsanlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ayrıca çatışmaların önlenmesi için ülkeler arasında bir araya gelinmiş, uluslararası toplumlar kurulmuştur. Bütün bu gelişmeler, Post-Soğuk Savaş Dönemi'nin dünyayı nasıl değiştirdiğini göstermektedir.
 

GulumseDunya

Üye
BaYaN
18 Tem 2023
3,471
469
5
Soğuk Savaş dönemi, Batı ve Doğu Bloku arasındaki anlaşmazlıklar ve güvensizlik sonucunda 1945'ten 1990'lara kadar süren bir dönemdir. Bu dönemde çoğu bölgede çatışmalar yaşanmış ve küresel çatışmaların önlenmesi için güvenlik tedbirleri alınmıştır. Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle başlayan döneme ise yeni dünya düzeni adı verilir. Yeni dünya düzeni, 1990'lardan bu yana yaşanan gelişmeler neticesinde küresel barış, ekonomik istikrar ve siyasi güven içinde süregelen bir dünya düzenidir. Yeni dünya düzeninde, büyük devletler arasındaki anlaşmazlıklar çoğunlukla görüşmeler ve diyaloglar yoluyla çözüme kavuşturulurken, küçük devletler arasındaki çatışmalara uluslararası toplum tarafından müdahale edilmektedir. Yeni dünya düzeninde, uluslararası toplumun ortak amaçları arasında, çatışmaların önlenmesi, insan haklarının korunması ve kalkınmayı desteklemek gibi konular bulunmaktadır. Yeni dünya düzeninde, ülkeler arasında yeni ilişkiler kurulmasına ve bölgesel ve küresel konularda işbirliği yapılmasına olanak tanınmıştır.
 
  • Love
Reactions: Gulcan

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
1,290
15
Yeni Dünya Düzeni olarak adlandırılan bu dönem, Soğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte başlayan bir dönemdir. Soğuk Savaşın sona ermesi, başta ABD ve Rusya olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinin çıkarlarını koruyan ve küresel çapta düzenlemeler yapan yeni bir güç ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenle, ülkeler arasındaki ilişkilerde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Yeni Dünya Düzeni, küresel ekonomik ve siyasi ilişkilerin yeniden yapılanması ve küresel güçlerin yeniden dengelenmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu süreç, ülkeler arasındaki ticaret, ulaşım, teknoloji ve diğer faaliyetlerin önemli ölçüde arttırılması ile birlikte hızlandı. Yeni Dünya Düzeni, küresel düzeyde pek çok alanda önemli değişikliklere ve gelişmelere yol açmıştır.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
1,478
5
Bu döneme "Yeniden Bölünme Sonrası Dönem" veya "Dünyanın Yeni Düzeni" olarak da adlandırılmaktadır. Bu dönem, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla başlayan ve ABD ve Çin gibi ülkelerin ortaya çıkmasıyla devam eden süreç olarak tanımlanır. Bu dönem, dünyadaki küresel örgütlerin ve uluslararası çatışmaların yeniden şekillendirilmesiyle, belirsizlik ve belirsizlikle karşı karşıya kalınan yeni güvenlik ortamının ortaya çıkmasıyla karakterize edilir. Bu dönemde, ülkelerin teknolojik gelişmeler, liberal ekonomik sistemler, uluslararası ticaret, küreselleşme ve çevresel koruma gibi konularda çalışmalarını artırmış ve gelişmiştir.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
1,513
0
Başlayan döneme "Yeni Dünya Düzeni" olarak adlandırılmaktadır. Yeni Dünya Düzeni, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonraki döneme ait olan yeni bir bir dünya düzenidir. Yeni Dünya Düzeni, ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda çok taraflı işbirliğinin oluşturulması ve her ülkenin kendi içinde ve dışında istikrarın sağlanması gibi konuları içermektedir. Yeni Dünya Düzeni, insan haklarının korunmasını, ticari ve ekonomik birliği, çevre koruma ve küresel sistemin işlevselliğini arttırmayı gündeme getirmiştir.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
15,653
1,031
15
Soğuk Savaş döneminin bitmesinden sonra başlayan döneme "Yeni Dünya Düzeni" adı verilmektedir. Yeni Dünya Düzeni, dünyadaki güç dengelerinin ve ikili ilişkilerinin değiştiği, siyasi, ekonomik ve askeri güçler arasındaki dengeyi yeniden sağlayan dönemdir. Soğuk Savaş sonrasında, özellikle ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde düzelmesiyle, dünya çapında büyük ölçüde barış ve uzlaşma sağlanmıştır. Yeni Dünya Düzeni, uluslararası ilişkilerin sıfır toplam oyunu mantığına dayanarak kurulmuştur, bu durumda her iki tarafın kazanımları ve kayıpları eşit olmuştur. Yeni Dünya Düzeni, çok taraflı görüşmeler, uluslararası antlaşmalar, uluslararası kuruluşlar ve çeşitli anlaşmalarla desteklenmiştir. Yeni Dünya Düzeni, dünyada ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan barış ve uzlaşmayı sağlamayı amaçlayan bir dönemdir.
 
  • Wow
Reactions: DenizGizemi

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Yeni Dünya Düzeni (YDD), Soğuk Savaş döneminin bitmesinden sonra başlayan bir dönemi tanımlar. YDD dönemi birçok farklı alanda dünya çapında değişimleri kapsar. Bu dönemde, dünya çapında politik, ekonomik, kültürel ve sosyal değişimler gözlemlemek mümkündür.

Yeni Dünya Düzeni döneminin başladığı 1990'ların başında, en önemli güç olan ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde gerilemeye başlaması ile birlikte, Soğuk Savaş dönemi sona ermiş ve dünyanın önemli güçleri arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu yeni ilişkiler, Soğuk Savaş devrindeki baskı ve gerilimlerin yerini, siyasi ve ekonomik işbirliğine bırakması ile oluşmuştur.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzelerek, dünya çapında yeni bir düzenin oluşmasına yardımcı olmasının yanı sıra, bu dönemde, özellikle ABD önderliğinde, ülkeler arasında ticaretin yaygınlaşması ve global bir ekonominin oluşmasının da önü açılmıştır.

Yeni Dünya Düzeni dönemi, dünya çapında kültürel değişikliklerin de gözlemlenmesine sebep olmuştur. Küreselleşme, ticaret ve iletişimin artması, dünyanın birçok köşesinden insanların birbirleriyle iletişim kurmasının ve paylaşımının kolaylaşması gibi etkenler, dünya çapında farklı kültürlerin karşılıklı olarak etkileşim veya karışımının artmasını sağlamıştır.

Yeni Dünya Düzeni dönemi, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin iyileşmesinden ve dünya çapında ekonomi ve kültür gibi alanlarda değişimlerin yaşanmasından dolayı oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönem, dünyanın küresel ekonomik ve siyasal ilişkilerinin ve kültürel etkileşimlerinin yeniden şekillendirilmesine yardımcı olmuştur.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Soğuk Savaş döneminin bitmesinin ardından başlayan döneme Yeni Dünya Düzeni olarak adlandırılır. Bu yeni dünya düzeni, 1990'lı yılların başında Soğuk Savaş sona ermesiyle başlayan dönemde ortaya çıktı. Yeni Dünya Düzeni, Doğu ve Batı arasındaki çatışmaların sona ermesiyle ortaya çıkan tek çatı altında yaşayan ve dünya ülkelerinin işbirliği yaparak ortak amaçlara ulaşmaya çalışan yeni bir dünya sistemi olarak tanımlanır. Yeni Dünya Düzeni, küresel güç dengelerinin değişmesi ile küresel ekonomideki rekabetin artmasıyla ortaya çıktı. Yeni Dünya Düzeni, ülkeler arasındaki etkileşimin artması, uluslararası örgütlerin kurulması, çok taraflı antlaşmaların yapılması ve teknolojik gelişmeler ile desteklenen küreselleşme sürecinin başlamasıyla tanımlandı.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
"Yeni Dünya Düzeni" olarak adlandırılan bu döneme, Soğuk Savaş sonrasında başlayan ve aralarında ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri ilişkilerin yeniden kurulmasını amaçlayan yeni bir uluslararası düzenin ortaya çıkmasıyla meydana geldi. Bu dönemde, yükselen küreselleşme ve çoğulcu demokrasi, ülkeler arasındaki askeri çatışmaların önlenmesinde etkili olmuştur. Ayrıca, bu dönemde birçok ülke arasındaki ekonomik iletişim ve ticaret de gelişmiştir.
 

GaddarKerim

Yeni Üye
BaY
8 Nis 2023
1,308
131
2
Post-Soğuk Savaş Dönemi, 1990'ların başından bu yana devam eden dönemdir. Bu dönem, Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra başlayan uluslararası ilişkilere verilen isimdir. Post-Soğuk Savaş Dönemi, birçok ülkede daha fazla siyasi ve ekonomik özgürlükler ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesiyle özetlenebilir.

Soğuk Savaş, 1945-1991 yılları arasında Doğu ve Batı Bloğu arasındaki siyasi, ideolojik ve ekonomik çatışmaya verilen addır. Soğuk Savaş çok sayıda ülkenin karşı karşıya geldiği, ideolojik ve siyasi farklılıkların kaynağı olan bir savaş değildi. Bu dönemde, Doğu ve Batı Bloğu arasında çok yoğun bir savaş olmadı, ancak çok sayıda ülke çatışmalara katıldı ve bu çatışmalarda ölen çok sayıda insan oldu.

Post-Soğuk Savaş Dönemi, uluslararası ilişkilerin daha çok çatışmadan uzak, ekonomik ve siyasi özgürlüklerin arttığı bir dönemdir. 1990'ların başından bu yana, Soğuk Savaş'ın sonunda ülkeler arasındaki ilişkilerin daha çok ekonomik ve kültürel değişimler üzerinden değerlendirilmesine başlandı. Ayrıca, uluslararası örgütlerin gücü arttı ve ülkeler arasındaki ilişkilerin daha düzenli bir hale getirilmesi sağlandı.

Post-Soğuk Savaş Dönemi, daha önce olmayan yeni fırsatların yaratılmasını ve ülkeler arasındaki ilişkilerin daha çok çatışmadan uzak bir şekilde yönetilmesini de kapsamaktadır. Bu dönem, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha çok ekonomik ve kültürel değişimler üzerine inşa edildiği ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik bir şekilde yönetildiği bir dönemdir.
 

Melis

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
273
0
0
Baslik: "Soguk Savas Sonrasi Dönem: Yeni Bir Çagin Baslangici"

Soguk Savas döneminin sona ermesiyle birlikte dünya siyasi sahnesinde önemli bir degisim ve dönüsüm yasandi. Bu dönem, Soguk Savas'in bitmesinden sonra baslayan ve uluslararasi iliskilerde yeni bir paradigmanin sekillendigi bir süreci ifade eder. Peki, Soguk Savas sonrasi döneme ne ad verilir?

1. Soguk Savas Sonrasi Dönem: Tanim ve Özellikler
Soguk Savas sonrasi dönem, 1990'larin basinda Sovyetler Birligi'nin dagilmasiyla baslayan ve ABD'nin süper güç olarak kaldigi bir dönemi kapsar. Bu dönemde uluslararasi iliskilerde belirleyici olan faktörlerde büyük degisiklikler yasanmistir. Soguk Savas'in karakteristik özellikleri olan kutuplasma, ideolojik rekabet ve nükleer silahlanma gibi unsurlar geride kalmistir.

2. Post-Sovyet Dönem
Soguk Savas'in sona ermesiyle birlikte eski Sovyet blogu ülkeleri bagimsizliklarini ilan etmis ve bu süreç, "post-Sovyet dönem" olarak adlandirilmistir. Bu dönemde Dogu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri demokrasiye geçis süreçleri yasamis ve ekonomik yapilarini yeniden yapilandirmislardir.

3. Küresellesme Çagi
Soguk Savas sonrasi dönem ayni zamanda küresellesme çaginin baslangicini isaret eder. Teknolojik ilerlemeler, iletisim olanaklarinin genislemesi ve uluslararasi ticaretteki artis, dünyayi daha fazla bir araya getirmis ve uluslararasi iliskileri derinlemesine etkilemistir. Küresellesme, ekonomik, kültürel ve siyasi alanda entegrasyonu ve etkilesimi artirmistir.

4. Yeni Güvenlik Paradigmalari
Soguk Savas sonrasi dönemde güvenlik kavrami da yeniden tanimlanmistir. Geleneksel askeri tehditlerin yani sira, terörizm, çevresel riskler, siber saldirilar gibi yeni güvenlik tehditleri ortaya çikmistir. Bu durum, uluslararasi toplumun güvenlik politikalarini ve stratejilerini degistirmesine neden olmustur.

5. Çok Kutuplu Dünya Düzeni
Soguk Savas sonrasi dönemde uluslararasi sistemdeki en önemli degisikliklerden biri de çok kutuplu bir dünya düzeninin olusmasidir. ABD'nin tek süper güç olma konumunun sorgulanmasiyla birlikte, diger ülkelerin uluslararasi arenadaki etkileri artmistir. Bu durum, uluslararasi iliskilerde denge ve isbirligi arayislarini güçlendirmistir.

6. Sonuçlar ve SSS
Soguk Savas sonrasi dönem, uluslararasi iliskilerde ve dünya siyasetinde önemli bir dönemeçtir. Bu dönemde, küresellesme, demokratiklesme, yeni güvenlik tehditleri ve çok kutuplu dünya düzeni gibi önemli gelismeler yasanmistir. Soguk Savas'in sona ermesiyle birlikte ortaya çikan bu yeni dönem, uluslararasi toplumun karsi karsiya oldugu zorluklari ve firsatlari da beraberinde getirmistir.

SSS

Soguk Savas sonrasi dönem ne zaman basladi?
Soguk Savas sonrasi dönem, 1990'larin basinda Sovyetler Birligi'nin dagilmasiyla baslamistir.
Soguk Savas sonrasi dönemin özellikleri nelerdir?
Bu dönemde küresellesme, demokratiklesme, yeni güvenlik tehditleri ve çok kutuplu dünya düzeni gibi önemli özellikler bulunmaktadir.
Post-Sovyet dönem hangi dönemi ifade eder?
Post-Sovyet dönem, Soguk Savas'in sona ermesiyle birlikte eski Sovyet blogu ülkelerinin bagimsizliklarini ilan ettigi dönemi ifade eder.
 

Leman

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
302
0
0
Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile birlikte dünya üzerinde yaşanan büyük bir değişim söz konusudur. Bu değişimi ifade etmek için "Yeni Dünya Düzeni" ifadesi kullanılmaktadır. Yeni Dünya Düzeni, 1990'lı yıllardan itibaren küresel boyutta gelişme gösteren ve etkili olmaya başlayan, yeni bir uluslararası sistemdir. Yeni Dünya Düzeni, uluslararası ilişkilerin kurulması, ülkeler arasındaki ticari, siyasi, kültürel, teknolojik ve askeri bağlantıların arttırılması, ülkelerin güç birliği oluşturmaları, ülkeler arasında ortak çıkarların geliştirilmesi ve insan haklarının ön plana çıkarılması gibi farklı alanlarda küresel düzeyde güçlü bir ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşime dayalı bir dünya düzeni oluşturulmasını ifade eder.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,993
1,345
112
Soğuk Savaş dönemi, ortaya çıkan ideolojik çekişmelerle ve güçler arasındaki yükselen gerilimle, çoğu zaman karşı karşıya gelen iki kutuplu sistem olarak karakterize edilen bir dönemdir. Soğuk Savaş sona erdiğinde batı tarafından başlatılan yeni bir dönem başlamıştır, bu döneme "Yeni Dünya Düzeni" adı verilmektedir. Bu dönemde, insan hakları, çokuluslu şirketlerin gücü ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle, dünya üzerindeki bireylerin siyasi, ekonomik ve kültürel hakları koruma sözleşmelerine dayanarak korunmuştur.

Yeni Dünya Düzeni sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik alanda da yeni bir yaklaşımın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin, ülkelerin ekonomileri arasında ticaretin artırılması ve küresel pazarların geliştirilmesi, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin ekonomik faydalarını artırmıştır. Küresel ekonomik birliktelikler, kültürel değişimleri de kolaylaştırmış ve ülkeler arasındaki kültürel anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olmuştur.

Yeni Dünya Düzeni'nin eğitim alanındaki etkisi çok büyüktür. Öncelikle, dünya üzerindeki çoğu ülkenin, eğitim alanındaki standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmuştur. Eğitim, çoğu ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. İnsanların önemli bilgi ve beceriler edinmesi, ülkelerin kalkınması için önemli bir şart haline gelmiştir. Ayrıca, ülkeler arası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin birbirlerini tanımalarına ve kültürlerini paylaşmalarına olanak verilmiştir. Bu, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmiş ve ülkeler arasındaki kültürel anlaşmazlıkların azaltılmasına katkıda bulunmuştur.
 

LegendSword

Moderator
Moderator
BaYaN
23 Mar 2024
1,767
0
0
Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle başlayan döneme genellikle "Soğuk Savaş sonrası dönem" veya "Post-Soğuk Savaş dönemi" adı verilir. Bu dönem, 1990'ların başından itibaren dünya siyasi sahnesinde belirgin bir değişim ve yeniden yapılanma sürecine işaret eder. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte uluslararası ilişkilerde yeni dinamikler ortaya çıkmış, küreselleşme, uluslararası işbirliği ve uluslararası güvenlik gibi konular daha fazla önem kazanmıştır. Bu dönemde uluslararası ilişkilerde çok yönlü bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştır.
 

Aysegul

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
275
0
0
Çağdaş Dünya Dönemi olarak adlandırılan bu yeni dönem, Soğuk Savaş sonrasında başladı. Çağdaş Dünya Dönemi, yeni bir dönemin açılışını temsil ederken, farklı ülkeler arasındaki ilişkilerin ve ekonomik ilişkilerin önemli ölçüde değişmesine de tanık olmaktayız. Bu dönem, ekonomik, toplumsal ve siyasi alanda birçok değişikliği beraberinde getirdi.

Çağdaş Dünya Dönemi, ticaretin ve çevrenin küreselleşmesi, toplumsal hareketlerin, teknolojinin ve internetin hızla gelişmesi, ekonomilerin entegrasyonu, savaşların, ülkeler arasındaki ilişkilerin ve politikaların önemli ölçüde değişmesi gibi birçok değişiklikle karakterize edilir.

Küreselleşme, özellikle ülkeler arasında ticaretin, iletişimin ve ulaşımın hızla artmasının önemli olduğu bu dönemde, ülkelerin büyük ölçüde birbirlerine bağımlı hale gelmesiyle birlikte, ülkeler arasındaki ilişkilerin önemi daha da ön plana çıkmıştır.

Teknolojinin gelişmesi, insanların hayatlarını daha kolay ve verimli hale getirmesinin yanı sıra, siyasal ve iktisadi alanlarda da önemli değişikliklere neden olmuştur. Teknoloji, ülkeler arasındaki ilişkileri değiştirmiş, ülkelerin güçlerini ve siyasal pozisyonlarını değiştirmiştir.

Çağdaş Dünya Dönemi, insanların hayatlarını değiştirmek ve gelecekteki küresel ilişkileri şekillendirmek için birçok önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Günümüzde ülkeler arasındaki ilişkilerin, ticaretin ve toplumsal hareketlerin önemini vurgulayan bu dönem, yeni ve değişen bir dünyada çok önemli bir rol oynamaktadır.
 

Gulbahar

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
322
0
0
Soğuk Savaş dönemi, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki küresel çatışmaların sona ermesi ile son bulmuştur. Bu dönem, tüm dünyada çatışma ve gerginliklerin ortadan kalkması ile yeni bir dünya düzeninin oluşumuna neden olmuştur. Bu yeni dünya düzeninin adı “Yeni Dünya Düzeni”dir. Yeni Dünya Düzeni, insan haklarının korunması, savaşın önlenmesi, ekonomik bütünleşme ve küreselleşme gibi konularda büyük adımlar atılmasını kapsamaktadır. Yeni Dünya Düzeni, aynı zamanda insanların refahının artırılması ve dünyanın barışçıl bir ortamda yaşaması için gerekli çabaların ortaya konmasını içermektedir. Yeni Dünya Düzeni, tüm ülkeler arasında daha fazla diyalog ve işbirliği yapılmasını, insan hakları ve çevre koruma konularında daha fazla çaba gösterilmesini ve özellikle savaşların önlenmesini hedeflemektedir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü