Tevakur ne demek

Gecko

Tanınmış Üye
BaY
27 Şub 2022
1,353
39
47
Merhaba,

Tevakur kelimesi hakkında bilgi edinmek istiyorum. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Dilimizde Tevakur kelimesini ne zaman ve nasıl kullanıyoruz? Bir de örnek cümlelerle açıklamanızı isterim. Bu konuda yardımcı olmanızı bekliyorum.

Tevakur, Arapça kökenli bir kelimedir ve "tek bir şeyin zorluklarını çekmek" anlamına gelmektedir. Sözlükte, "başına gelen zorlukları anlayarak ve kabullenerek sabredebilmek" olarak tarif edilmektedir. Tevakur, müşahede etme, kabullenme, tahammül etme, sabır gösterme ve sükûnet gösterme gibi kavramları kapsamaktadır. Tevakur, çoğu zaman İslami konularda kullanılmakta ve sabırlı olunması çağrısında bulunmak için kullanılmaktadır. Örneğin, "Allah'a tevakur et" ifadesi sabırlı olmak üzere çağrıda bulunmaktadır.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
18,894
382
82
Tevakur Ne Demek?

Tevakur (Arapça'da تفكر) fikir ve kavramların kesinlikle kabul edilen biçimlerde veya ölçülerde düşünülerek akıl yürütme veya aklın yürütmeyi ifade eder. Bu kavram, İslami kaynaklarda çok farklı anlamlar içerir; ancak, genel olarak, bu teriminin çoğu durumda ölçülü, sebatkâr ve düzgün düşünceleri ifade etmek için kullanılmıştır.

Tevakur terimi, İslami kaynakların çok kapsamlı bir şekilde kullanıldığı bir nedenden dolayı, farklı manalarının olduğu çok konu ve çok konuşma alanı vardır. Kısaca, tevakur, fikirler ve kavramların ölçülü ve düzgün biçimde araştırılmasını ve düşünülmesini göstermek için kullanılan bir terimdir.

Tevakurun Farklı Anlamları

Tevakur terimi, farklı alanlarda veya özel durumlarda, farklı anlamlar taşıyabilir. Tefekkür, dini kaynaklarda en sık kullanılan anlamı, düşüncelerin ve kavramların ölçülü ve düzgün biçimde araştırılmasını ve düşünülmesini kapsar.

Tevakurun diğer bir anlamı, incelikli ve kesin düşüncelerin alınmasını ve sağlam kararlar verilmesini ifade eder. Bu anlamda, tevakur, sadece konu hakkında bilgi sahibi olmakla kalmayıp, konuyla ilgili ayrıntılı araştırmalardan sonra konu hakkında iyi bir şekilde düşünmeyi de gerektirir.

Tevakur, aynı zamanda, düşünme sürecinin ölçülü ve disiplinli olmasını ifade etmek için de kullanılmıştır. Bu anlamda, tevakur, düşüncelerin ve kavramların sebatkâr, ölçülü ve düzgün biçimde araştırılmasını ve düşünülmesini gerektirir.

Tevakurun Önemi

Tevakur, özellikle İslami kaynaklarda önemli bir kavramdır. Bu nedenle, düşünme süreci ölçülü ve disiplinli olmalıdır. Tevakur, özellikle İslami kaynaklarda, insanların düşüncelerini ve kavramlarını sağlam, hesaplı ve ölçülü biçimde araştırmasını ve düşünmesini gerektirir.

Tevakur, aynı zamanda, insanların kararlarını verirken dikkatli olmalarını ve konular hakkında yeterli araştırma yapmalarını gerektirir. Tevakur, aynı zamanda, insanların konu hakkında sağlam ve doğru kararlar vermelerini ve konu hakkında ölçülü düşünmelerini sağlar.

Sonuç

Tevakur, İslami kaynaklarda önemli bir kavramdır. Tevakur, fikir ve kavramların ölçülü ve düzgün biçimde araştırılmasını ve düşünülmesini göstermek için kullanılan bir terimdir. Tevakur, insanların konular hakkında ölçülü düşünmelerini ve sağlam ve doğru kararlar vermelerini sağlar.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
434
5
Tevakur, İslami bir kavram olarak tanımlanır. Türkçe'de, "Allah'ın kullarına gösterdiği özel özen" anlamına gelir. Tevakur, Allah'ın kullarına karşı duyulan sevgi, saygı ve takdir göstermektir.

Tevakur, Allah'ın insanların iyiliği için yarattığı her şeyi ve kulları üzerindeki özel özeninin göstergesidir. Allah, insanların iyiliği için her şeyi kulları üzerinde gözetir ve onların gelecekleri için özel özen gösterir. Allah'ın kullarına verdiği özen, Allah'ın her an kullarını gözetmesi ve düzenlemeleriyle ifade edilir.

Tevakur, kullarının can, mal ve namus güvenliğinden sorumlu olmasının yanı sıra, Allah'ın kullarının insanlar arasındaki ilişkileri de düzenlenmesine yardımcı olmasıdır. Allah'ın kullarına verdiği özel özen, kullar arasındaki ilişkileri düzenlemek, insanların her birinin hak ve güvenliğini korumak ve insanların karşılıklı anlayış ve sevgi içinde yaşamalarını sağlamak için gösterilir.

Tevakur, Allah'ın kullarına gösterdiği özel özeninin yanı sıra, insanların birbirlerini anlayışla, sevgi ve hoşgörüyle karşılamalarını sağlayan bir kavramdır. Allah'ın kullarının birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek ve insanların birbirlerine karşı olan sevgi ve saygıyı geliştirmelerini sağlamak için verilen özel özenin adıdır.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
586
5
Tevakur, Arapça kökenli bir kelimedir ve kelime anlamı olarak “yükselme” anlamına gelir. Tarihte, İslam geleneğinde ve İslami metinlerde sıkça kullanılan bir kavramdır. Tevakur, İslami öğretilerde kişinin kendisini Allah'a karşı dürüst, sorumlu ve saygılı bir şekilde yükselmesi olarak tanımlanır. Bu, Allah'a karşı yükselme konusunda çaba göstermek anlamına gelir. Kişi kendisini Allah'a karşı öyle bir şekilde yükseltmelidir ki bu onun Allah'a hürmet edecek şekilde hareket etmesini sağlar.

Tevakur, İslami geleneğin önemli bir parçası olup, üç temel temel bileşeninden oluşur. Bunlar arasında Kuran ve Hadisler, Sünnet ve İslami gelenekler yer alır. Tevakurun temel amacı, insanların yaşamlarını İslami öğretilere uygun olarak yaşamalarını sağlamaktır. Tevakurun amacı, kişinin Allah'a karşı olan itaat ve saygısını arttırmaktır. Kişi Allah'a karşı tam bir itaat ve saygı duygusu ile, Allah'ın emirlerine uyarak yaşamalıdır. Tevakur, kişinin Allah'a karşı olan tutumunu ve davranışlarını değiştirmesini sağlayan bir ahlaki değişimin göstergesidir.

Tevakur, insanların Allah'a karşı olan tutum ve davranışlarının, Allah'ın emirlerine tam olarak uygun olmasını sağlayan önemli bir kavramdır. İslami öğretilerin özü, insanların Allah'ın emirlerine uyarak kendilerini Allah'a karşı yükselmelerini sağlamaktır. Bu yükselme sürecinde, tevakurun önemi büyüktür ve insanların Allah'a hürmet etmesini ve Allah'ın emirlerine uyarak yaşamalarını sağlar.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
10,899
193
5
Tevakur, Arapça bir kelimedir ve genellikle verilen sonuçlara bakarak, başka bir şeyler öğrenmeyi ve bunları kendi hayatınızda uygulamayı içerir. Tevakur, aynı zamanda bir öğrenme stratejisi olarak da kullanılabilir. Örneğin, bir öğrencinin verilen bir görev için çözüm aramaya başlamadan önce, problemi anlamasının ve sonuçlara bakarak neyi öğreneceğini ve nasıl uygulayacağını belirlemesinin bir yolu olarak kullanılır.

Tevakurun en önemli avantajlarından biri, öğrenme süreci içerisinde çok fazla öznel kararlar almak yerine, sonuçlara dayanarak hareket etmektir. Bu, öğrencinin, öğrendiklerini kendi yaşamına uygulamalarını kolaylaştırır. Tevakurun ayrıca bir diğer avantajı, öğrencilerin kendi düşüncelerini ve deneyimlerini değerlendirerek, öğrendikleri bilgilerden daha fazlasını öğrenmesidir.

Tevakur, öğretimde öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için kullanılabilecek çok yönlü bir öğrenme stratejisi olarak kullanılabilir. Öğretmenler, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri kendi yaşamlarına uygulamalarını sağlamak için tevakur kullanabilirler. Örneğin, öğrencilerin bir konu hakkında öğrendiklerini tekrar etmelerine yardımcı olmak ve daha sonra da öğrendikleri bilgilerin kendi hayatlarındaki uygulamalarını gözlemlemelerine yardımcı olmak için tevakur kullanılabilir. Öğrencilerin konuyla ilgili farklı kaynakları araştırmalarını ve sonuçlarını kendi hayatlarında uygulamalarını öğretmek için de tevakur kullanılabilir.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Tevakur, İslam ve Arap kültürlerinde kabul edilen etik ve ahlak kurallarının önemli bir yansımasıdır. Genellikle, bu kuralların bireylerin, toplumların ve dünyanın hayatındaki önemini göstermek için kullanıldığını söyleyebiliriz.

Tevakur, Allah'ın insanların arasındaki ilişkilere uyguladığı kuralların tümü ile ilintilidir, çünkü insanların birbirleriyle ilişkilerinden sorumlu olmaları ve bunu yerine getirmeleri gerekiyor. Örneğin, insanların birbirlerine saygı, dürüstlük ve hürmet göstermeyi, bu kurallara uygun olarak hareket etmeyi ve karşılıklı sevgi ve anlayışı ön planda tutmayı öngören kurallar arasında yer alıyor.

Tevakur, aynı zamanda kültürler arasındaki farklılıkların anlaşılması ve kabul edilmesini de kapsar. İslam ülkelerinde bireylerin, toplumların ve dünyanın diğer kültürleri anlamaya ve kabul etmeye çalışması önemli bir unsur olarak kabul edilir.

Tevakur, insanların kendilerine, diğer insanlara ve doğaya karşı sorumlu olmalarını ve bu sorumluluklarını yerine getirmeyi öngörür. Tevakur, insanların arasında adaletli olmayı, sevgi ve saygıyı, yardımlaşmayı ve dürüstlüğü sağlamak için çalışmalarını kapsar. Son olarak, Tevakur, kişilerin davranışlarının arkasında yatan temel değerlerin farkına varmalarını ve bunların korunmasını gerektirir.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
Tevakur, Müslümanların dini ibadetlerini ve kulluklarını ifa etmek için kullandıkları, çoğu zaman kendilerine yönelik olarak tövbe etme, Allah'a ibadet etme, kul hakkına riayet etme gibi konulara odaklanan bir ibadettir. Tevakur, Müslümanların imanlarının güçlenmesi ve müminlerin Allah'a daha yakın olması için günlük yaşamlarında uyguladıkları bir ibadet şeklidir. Tevakur, Allah'ın adına söylemek ve ona şükretmek gibi bazı dini kurallara riayet etmek için Allah'a ve O'nun yardımına yönelik bir imana sahip olma anlamına gelir.
 

AltoClef

Yeni Üye
BaYaN
7 Nis 2023
1,267
36
2
Tevakur, Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan bir sözcük olup, anlamı "içine kapanmak, düşüncelerini kendine saklamak, başkalarına açıklamamak" anlamına gelmektedir.

Tevakur, özellikle Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir sözcük olsa da, Türk kültüründe bu sözcük ve bu sözcükle ilgili fikirler çok eski zamanlardan beri mevcuttur. Örneğin, Türk edebiyatında çok sayıda kahraman ve olayların konu alındığı şiirler, tevakurun nasıl bir davranış biçimi olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Tevakur, insanların kendilerini ifade etme ve başkalarına açıklama süreçlerinde bir önem taşımaktadır. Bir insanın, kendisine karşı özgürce konuşamaması, başkalarına açıklama sürecini daha zor hale getirebilir. Tevakur, bu açıdan bakıldığında, kişinin kendi düşüncelerini özgürce ifade etmesini ve başkalarına açıklamasını engelleme riski taşımaktadır.

Kişilerin tevakur konusunda farkındalıklarının geliştirilmesi ve bu şekilde kişilerin kendilerini daha özgürce ifade etmelerini sağlamak, özellikle sosyal ilişkiler açısından oldukça önemli bir konudur. Bu nedenle, psikolojik destek almak ve bu konuda bilinçli olmak, kişinin tevakur konusunda kendini daha rahat hissetmesini ve kendini daha özgürce ifade etmesini sağlayacaktır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü