Zirvana ne demek

CeSaN

Tanınmış Üye
BaY
2 Nis 2023
1,391
140
62
Merhaba! Zirvana ne demek sorusuna cevap arıyorum. İnsanların varoluşsal anlamları ararken veya bir meditasyon tekniği kullanarak zihinlerindeki farkındalık ve ruhsal bütünlüğü ararken, zirvana ulaşmak için kullanılan bir terim olarak tanımlanıyor. Zirvana ne demek? Sorusu çok önemli, çünkü zirvana ulaşmak, birçok insan için sadece bir hedef değil, aynı zamanda terapistler, filozoflar ve diğer insanlar tarafından göz ardı edilmeyen bir yaşam amacı olarak kabul ediliyor. Bu konu üzerinde daha fazla araştırma yapmak istiyorum. Zirvana ne demek? Sorusuna açıklayıcı ve tatmin edici bir cevap bulmak için forum kullanıcılarından yardım istiyorum. Lütfen, zirvana hakkında konuşmak için önerilerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
20,532
1,159
112
Zirvana Ne Demek?

Zirvana, İndu felsefesinin temel kavramlarından biridir. Zirvana, budizmin iddia ettiği bir durum olarak tanımlanır, kişinin ölümün ardından kendini tamamen özgür hissetmesidir. Zirvana, ebedi sükûnet ve mutluluk durumudur. İndu Geleneği'nde, bu ebedi sükûnet ve mutluluk durumu, cennetteki Tanrı ile kutsal bir ilişkiyi tanımlar.

Zirvana'nın İndu Geleneğindeki Anlamı

Zirvana, İndu geleneğinde, cennetteki Tanrı ile kutsal bir ilişkiyi sembolize eder. İndu geleneğinde, bu kutsal ilişki, şu şekilde tanımlanır: Tanrı ile insan arasında, kutsal bir ilişki vardır. İnsan, kendisine verilen Tanrısal ahlakını yaşadığı sürece, bu ilişki zirvana olarak adlandırılır. Bu ilişki, insanın ruh ve beden arasındaki köprüyü temsil eder. Zirvana, ilişkiyi koruyan gücün ve kutsallığın ifadesidir.

Zirvana'nın İlkeleri

Zirvana, İndu geleneğinde, beş temel ilkenin takip edilmesiyle elde edilir:

1. Ahimsa: Ahimsa, kendini ve başkalarını korumayla ilgili bir prensiptir. Ahimsasızlık ve zulmün önlenmesi gerekmektedir.

2. Satya: Satya, doğruyu söylemenin gerekliliğini vurgular. Doğru sözün ve doğru davranışın önemini vurgulayan bir prensiptir.

3. Asteya: Asteya, hırsızlığın önlenmesi gereken bir prensiptir. Kişinin sahip olmayan malları çalmaması gerektiğini vurgular.

4. Brahma-carya: Brahma-carya, kutsal bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini vurgular.

5. Aparigraha: Aparigraha, basit ve sade bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini vurgular.

Zirvana'nın Sağladıkları

Zirvana, insanın ruh ve beden arasındaki bağın korunmasını sağlar. Zirvana, insanın kutsal olanla ilişkisini sağlar, böylece insanın ruhsal bütünlüğünü korur. Zirvana, kişinin kendi özüne ve kendisine gelmesini sağlar. Zirvana, insanın ölümün ardından kendini tamamen özgür hissetmesini sağlar. Zirvana, kişinin Tanrı ile olan bağının korunmasını sağlar.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Zirvana, Buhddizm ve Hinduizm'de insan veya canlıların özünün sonunda ulaşmak için çalışılan kutsal bir durum olarak tanımlanır. Zirvana, özdeşleşme, tüm arzuların ortadan kalkması veya arzuların gerçekleştirilmesi, yüksek bir bilinç veya mutluluk, sonsuz bir durum olarak tanımlanır. Zirvana, ölçüsüz kurtuluş anlamına gelir ve kişi ya da canlı tüm kötülüklerden, kederden ve varoluşsal çekimlerden kurtulmuş olur. Zirvana, dünyevi çıkarlar ve arzuların ötesindeki bir durum olarak görülür ve bu durumu elde etmek için Budizm ve Hinduizm'de öğretilen çeşitli metotlar uygulanır. Zirvana'da, varoluşsal çekimler kökten ortadan kalkar ve kişi ya da canlı arzulara duyulan içgüdüsel arzunun da ötesine geçer. Zirvana'ya ulaşmak için, öğretilen çeşitli yollar ve düşünceler uygulanır ve bu yollar çoğu zaman disiplinli bir yaşam tarzını takip etmek, hayatın küçük detaylarına dikkat etmek ve dünyevi arzuların üstesinden gelmek gibi şeyleri gerektirir.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
13,001
398
5
Zirvana, benim anladığım kadarıyla, felsefik olarak bir arayış için bir terim olarak tanımlanabilir. Zirvana'nın arayışı, gelişme, tamamlanma ve yükselme anlamlarına odaklanmaktadır. Zirvana, budizmde ve Hinduizmde, sık sık kullanılan bir terimdir. Zirvana'da, kişinin bedensel ve ruhsal özgürlükünü elde etmesi, insanlar arasındaki ilişkilerinin gelişmesi ve evrenin doğal yasalarının anlaşılıp hayat tarzına dönüşmesi arzulanmaktadır.

Eğitimci bakış açısı ile Zirvana'nın arayışı, çocukların gelişimleri, okul hayatları ve yetişkin yaşamları için önemli bir konsept olarak değerlendirilebilir. Eğitimciler, öğrencilerin eğitimlerine odaklanarak, okul hayatlarında başarı ve mutluluk arayışı içerisinde olmalarını sağlamalıdır. Okul hayatında başarı, öğrencinin kendini ifade etme, özgüven kazanma ve işbirliği becerilerini geliştirme yeteneğini artırmalıdır. Okul hayatında mutluluk, öğrencilerin, kendilerini ifade etme, başarılı olma ve öğrenme arzularının tatmin edilmesi, öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin mevcut durumlarını kabullenme yeteneğini artırma ve evrensel yasaların anlaşılması ile başarılı olmaları ile gerçekleştirilmelidir. Böylece, öğrenciler Zirvana arayışına ulaşacaklar ve özgürlüklerine, gelişimlerine ve hayatlarına kendilerine ait bir anlam ve değer kazandıracaklardır.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,993
1,345
112
Zirvana, Budizm ve Hinduizm inancında gerçek ve sürekli mutluluğu veya uyanışı ifade eden bir kavramdır. Kavramın kökeni, eski Sanskritya'dan geliyor ve “nirvana” veya “nirvāna” olarak telaffuz edilir. Bu kavram, Buda'nın öğretilerinin özünü oluşturur. Zirvana, kişinin yalnızca kişisel mutluluğa ulaşması değil, aynı zamanda huzur ve arınma için de bir arzu olarak görülür. Ayrıca, kişinin zirvana'ya ulaşmasının, kötülük ve cehaletten kurtulması ve böylece kendi gerçek özüne ulaşması anlamına da geldiği düşünülür. Budizm'de, zirvana'ya ulaşmak için, bireyin çalışması gereken önemli kurallar ve öğretiler vardır. Bunlara düzenli meditasyon, eğitim, yalnızlık, ahlak, cömertlik ve diğer özellikleri içeren 8 yol (ayrıca aşamalar olarak da bilinir) öğretilir. Zirvana, kişinin ölümün ardından ruh veya bedenin kalıcı olarak parçalanması olarak da görülür.
 

karizmator

Yeni Üye
BaY
1 Eki 2023
5,432
0
0
Zirvana; İncil, Budizm, hinduizm veya başka konularda uzmanlaşmış kişiler tarafından kullanılan bir terimdir. Zirvana, arınma veya mükemmelliğe ulaşmak olarak tanımlanabilir. Zirvana, arınma ve mutluluğa ulaşan bir süreçtir. Bu süreç, arınma ve kendini tanıma yoluyla, kişinin öz benliğiyle kendini bulmasıyla ve çevresindeki insanlarla bağ kurmasıyla gerçekleşir. Zirvana, kendini arındırmak, kendini tanımak ve çevresindeki insanlarla bağ kurmak için kişinin birçok farklı yolu keşfetmesini gerektirir. Zirvana, kişinin kendisini veya çevresindeki insanları anlaması ve kendini arındırması için bir aracıdır. Zirvana, kendini ve çevresindeki insanları arındırıp, çok daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için bir yol olarak kullanılabilir.
 

GaddarKerim

Yeni Üye
BaY
8 Nis 2023
1,308
131
2
Zirvana, Budizm'de bir kavram olarak geçer. Zirvana, Budizm'de kurtuluş anlamına gelir. Budizm'de kurtuluş, tanrısal veya ahlaki bir kurtuluş değildir. Bu, insanın özgürlük ve sürekli mutluluğa ulaşmasıdır. Zirvana, insanların kötülüklerden ve kötü alışkanlıklardan arınmış bir duruma ulaşmasıyla sonuçlanır. Zirvana, herhangi bir çaba göstermeden kolayca ulaşılacak bir durum değildir. Budizm'de, zirvana'ya ulaşabilmek için, insanların kendi arzularını kontrol etmesi, özgürlüklerini sonsuza dek korumaları ve ruhsal arınmanın özüne sadık kalmaları gerekir.

Zirvana'ya ulaşmak, insanın kendi kişisel çabaları ve tavırlarıyla gerçekleşir. Bu, özgürlük, sevgi, nezaket, adalet ve adil olma gibi temel ahlaki kurallara saygı göstermeyi, başkalarının haklarını tanımayı ve başkalarının hayatlarının kalitesini geliştirmeyi gerektirir. Budizm'de zirvana, insanın gerçek anlamda özgür olması, özgürlükten kaynaklanan ruhsal arınmanın ve kalıcı mutluluğun sonucu olarak görülür. Zirvana, insanların kendi ruhlarında kötü alışkanlıkları ve arzularını denetim altına almalarına, başkalarının haklarına saygı göstermelerine ve insanlar arasındaki çekişmeleri azaltmalarına yardımcı olur.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,878
1,256
112
Zirvana, felsefede veya dinlerde insanın mutluluğunu ve arınmayı sağlayan, kesintisiz mutluluk ve arınmanın son noktası olarak tanımlanır. Zirvana, insanların nefissel isteklerinden arınmalarını ve böylelikle sonsuz bir mutluluk ve arınmaya ulaşmalarını öngören bir durumdur.

Bir eğitimci olarak bakıldığında, zirvana arınma ve ulaşılacak bir mutluluk durumudur. Eğitimciler, zirvana'ya ulaşmak için çeşitli eğitim, öğretim ve önerilerde bulunabilirler. Örneğin, öğrencilerin arınmaya ve arınma sürecine ulaşmaya çalışmalarına yardımcı olabilir, onların bireysel veya toplumsal bağlamda kendilerini arınmasına yardımcı olabilirler. Ayrıca, öğrencilerin düşünme ve inanç sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, günlük yaşamlarında arınma ve mutluluk arayışına yönlendirebilirler.

Aynı zamanda, insanların düşüncelerini daha derin anlama ve arınma sürecine daha fazla odaklanma sürecine yardımcı olmak için, eğitimciler çeşitli örnekler ve göstergeleri kullanabilirler. Örneğin, öğrencilerin arınma sürecine yardımcı olmak için, öğretimlerini karmaşık olmayan ve anlaşılır bir şekilde sunabilirler. Ayrıca, öğrencilerin arınma sürecinde özel olarak yönlendirilmelerine yardımcı olmak için, öğretimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olabilirler.

Son olarak, eğitimciler, zirvana'ya ulaşmak için öğrencilere özgürlük ve kontrol sağlayabilecekleri özgür bir ortam yaratabilirler. Bu ortamda, öğrenciler, çok farklı anlayışların ve değerlerin arasında kendi yollarını oluşturabilirler ve arınma ve mutluluk arayışına yönelebilirler.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü