7 şer nasıl yazılır TDK

poliyana

Yeni Üye
BaYaN
11 Nis 2023
1,296
132
2
İstanbul
Merhaba! TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından nasıl yazılacağı hakkında bilgim yok. 7 şer nasıl yazılmalı? Bu konuda yardım edebilecek kimse var mı?

Bildiğim kadarıyla, 7 şer Türkçede çok eski bir dil formudur ve kullanımı gittikçe azalmaktadır. Ancak, TDK tarafından nasıl yazılacağını bilmiyorum. Belki çok eski kelimelerden oluşan ve söylenmesi zor kalıpların kullanıldığı bir dil formu.

TDK'den bu konuda yardım alabilmem için özel bir siteye veya dokümana mı girmem gerekiyor? Bu konuda bana yardımcı olabilecek yeterli bilgiye sahip olan kimse var mı? Bütün yardımlarınız için teşekkürler.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,825
1,159
112
7 Şer Nasıl Yazılır TDK Hakkında Kapsamlı Makale

7 şer, Türk Dil Kurumu tarafından kullanılan ve yabancı kelimelerin öz Türkçe karşılıklarının belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Yöntemde kelimenin köküne, ek ve öneklerine göre öz Türkçe karşılıklarının aranması, öz Türkçe karşılıklarının oluşturulması ve bu karşılıklarla mevcut olan yabancı kelimelerinin karşılaştırılması yapılır.

7 Şer Yönteminin Farklı Aşamaları

7 şer yönteminde öncelikle kelimenin kök, ek ve öneklerine ayrılması gerekmektedir. Kök, kelimenin anlamını veren temel bölümüdür. Ek, kelimenin anlamını belirleyen ve kökten ayrılan eklerdir. Önekler ise kök ve eklerden önce gelen ve anlamını belirleyen parçalardır. 7 şer yönteminde bu üç parçaya ayrılarak oluşturulan öz Türkçe karşılıklarıyla mevcut yabancı kelimelerin karşılaştırılması yapılır.

7 Şer Yönteminde Kullanılan Kelime Grupları

7 şer yönteminde kullanılan kelime grupları; ık, ağaç, bulut, yay, kur, kuş ve tekne kelimeleridir. İlk üç kelime grubu (ık, ağaç, bulut) kök, ikinci üç kelime grubu (yay, kur, kuş) ek ve son bir kelime grubu (tekne) ise önek kelimeleridir. Bu kelime gruplarının her birinin kendi içinde üç alt gruba ayrılması gerekmektedir.

7 Şer Yönteminin Özellikleri

7 şer yöntemi, öz Türkçe karşılıklarının oluşturulmasında önemli bir yöntemdir. Yöntem, özellikle yabancı kelimelerin öz Türkçe karşılıklarının oluşturulmasında ve yabancı kelimelerin kısaltılmasında kullanılır. Bu yöntem, Türk Dil Kurumu tarafından kullanılmakla birlikte, öz Türkçe karşılıklarının oluşturulmasında çeşitli uzmanlar tarafından da kullanılmaktadır.

Sonuç

7 şer yöntemi, Türk Dil Kurumu tarafından kullanılan ve yabancı kelimelerin öz Türkçe karşılıklarının belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Yöntem, özellikle yabancı kelimelerin öz Türkçe karşılıklarının oluşturulmasında ve kısaltılmasında kullanılmaktadır. Yöntemin başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle kelimenin kök, ek ve öneklerine ayrılması gerekmektedir. 7 şer yönteminin uygulanması sonucunda yabancı kelimelerin öz Türkçe karşılıklarının oluşturulması sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 7 Şer, Türk Dil Kurumu, Yabancı Kelimeler, Öz Türkçe Karşılıklar, Kök, Ek, Önek.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
1,388
5
Şer, Türkçede, kötülük ve zarar olarak tanımlanır. Genellikle, şer, haksızlık, kötü niyet ve yolsuzluk anlamlarını içerir. Diğer anlamları arasında, kötü şeylerin yarattığı küçük üzüntü, kötülük, çirkinlik ve zarar da vardır.

Şer, çoğu zaman, bir kişinin başka bir kişiyi kötü davranışlarla incitmesi olarak görülür. Örneğin, bir kişinin başka bir kişiyi fiziksel veya psikolojik olarak zarara uğratması, haksız bir şekilde yarar sağlaması ya da onu aşağılayıcı sözler söylemesi şer olarak tanımlanır.

Şer, fiziksel olarak ortaya çıkabildiği gibi, duygusal veya psikolojik olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kişinin başka bir kişiyi üzmeye, küçümsemeye veya kötü davranışlarla ona zarar vermeye çalışması şer olarak tanımlanır.

Şer, her toplumda kabul edilmeyen bir davranış olarak görülür. Bu nedenle, her toplum kendine özgü kurallar veya kanunlar geliştirmiştir, bu davranışları yasaklayarak şerin önüne geçmeye çalışır. Bu kurallar her toplumda farklılık gösterebilir, ancak hepsinin temel amacı şerin önüne geçmektir.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Şer, genel olarak kötülük veya kötü niyet anlamına gelen Türkçe bir sözcüktür. Şer, kötülük veya kötü niyetin yaptığı veya yapılabilecek herhangi bir kötü fiil veya eylemi anlatmak için kullanılır. Şer, herhangi bir kişinin ya da topluluğun yaşam alanını ihlal etmesi veya diğerlerinin yaşam haklarını ihlal etmesi anlamına da gelebilir.

Şer, kötülüklerin çeşitli biçimleriyle ortaya çıkmasına neden olan bir kavram olarak yorumlanmaktadır. Kötülüğe karşı mücadele için, şerin özüne ve nedenlerine ince bir şekilde bakmak gerekir. Şer, insanların arasındaki düzensizliklerden kaynaklanır. Dolayısıyla, insanların arasındaki sorunların çözümüne yönelik çabalar, şerin önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Şer, herhangi bir insan hakları ihlali, suç işleme, ahlaki ve toplumsal değerleri çiğneme, haksız zarar veya haksız kazanç sağlama, zulme veya baskıya dayanıklı olmadan yaptığı herhangi bir fiili ifade eder. Şer, insanların arasındaki ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde çatışma veya çatışma potansiyeli oluşturan herhangi bir eylemi de ifade edebilir.

Şer, genellikle ilgili otorite tarafından cezalandırılır, çünkü kötü niyet ve kötü davranışlar toplumsal düzenin bozulmasına neden olur. Ayrıca, şer, özellikle çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklarının önlenmesine yönelik çabaların bir parçası olarak önemli bir rol oynar.

Şer, çoğu zaman toplumların içinde bulunduğu sosyal çevre tarafından belirlenir. Bu durum, her toplumda kötülüğün farklı şekillerde algılanmasına neden olur. Dolayısıyla, şerin tanımı, her toplumda farklılık göstermektedir. Bu da, şerin kötülüklerin önlenmesinde çok çeşitli yaklaşımlar gerektirdiğini göstermektedir.
 
  • Like
Reactions: Gamze

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Şer, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından Tanrısal veya Doğal Yasaların ihlali olarak tanımlanır. Genellikle, şerin ihlaline, kişinin sahip olduğu hakların veya kural ve yasaların ihlaline bağlı olarak meydana gelir. Bu, herhangi bir kişinin ya da topluluğun, kendisine ya da başka bir kişiye zarar vermeyi amaçlayan ihlal anlamına gelir. Şer, çoğu zaman toplumsal, kültürel veya dinsel olabilir ve kamu düzeninin ihlali olarak görülür. Şer, kötü niyetli, kasıtsız veya yanlış olarak yapılan eylemlerden kaynaklanır veya insanların yaşamlarını veya çevrelerini olumsuz yönde etkileyen davranışları içerir. Şerin yaygın olarak kabul gören formları arasında, insanların mal, mülk ve ünvanlarını gasp etmek, hırsızlık, tecavüz, cinayet, zorbalık, yolsuzluk, taciz, değerlerin veya ilkelerin ihlal edilmesi gibi eylemler yer almaktadır.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Şer, Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmış olan, bir kötülüğü, kötü davranışı, günahı ya da kötü bir durumu ifade eden bir kelimedir. Şer, aynı zamanda bir kötülük olarak görev yapan, kötü etkilere neden olan, harama bulaşan ya da kötü niyetli bir kişiyi de ifade edebilir. Şer, çoğu zaman her türlü kötülüğü ifade etmek için kullanılır ve genellikle konuşulan, yazılan veya görülen herhangi bir şeyin kötü olduğu anlamına gelir.
 

BombaciMulayim

Yeni Üye
BaY
8 Nis 2023
1,262
104
0
Şer, Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanan bir kelime olarak, genellikle "kötü veya yanlış olan eylem ve davranışlar" olarak tanımlanır. Şerin kötü veya yanlış olarak nitelendirilmesi, her insanın kendi kültürüne ve değer sistemine göre değişebilir. Dolayısıyla, şerin ne anlama geldiği, her bireyin kendi değer yargılarına göre değişir.

Şer, özellikle kültürel, dinsel ve ahlaki konularda, toplumun kabul ettiği ve reddettiği eylem ve davranışların arasında ayırt edilebilen bir konsepttir. Bu konsept, insan hakları ile ilgili konularda da önemlidir. Örneğin, insan haklarının ihlal edildiği durumlarda, şer bir toplumun siyasi veya ahlaki görüşleri doğrultusunda kabul edilmeyebilir.

Şer, toplumlar arasında farklılık gösterebilir. Toplumların düşünceleri, gelenekleri ve dini inançları, şerin ne anlama geldiğini etkileyebilir. Örneğin, bazı toplumlar, kadınlara verilen hakların kısıtlı olmasını şer olarak görebilirken, diğer toplumlarda bu konu tamamen kabul edilebilir bir durum olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, şer konusunda herkesin farklı düşünceleri ve görüşleri olabilir.

Şer, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kültürel zulüm veya dinsel baskı gibi konularda da önemlidir. Bazı toplumlar, bu konularda şer olarak gördükleri eylem ve davranışları kötü veya yanlış olarak kabul ederken, diğer toplumlar bu konularda başka düşünceleri savunabilir.

Şerin kötü veya yanlış olarak nitelendirilmesi, her insanın kendi kültürüne ve değer sistemine göre değişebilir. Dolayısıyla, şerin ne anlama geldiği, her bireyin kendi değer yargılarına göre değişim gösterebilir. Şer, her toplumun kabul ettiği ve reddettiği eylem ve davranışların arasında kullanılan bir kavramdır ve her bireyin farklı kültürlerin, dinlerin ve değer yargılarının etkisiyle değişebilir.
 
Benzer konular Forum Tarih
DenizSiyahi Sözlük 1 147
CeSaN Sözlük 1 153
KumRuhu Sözlük 1 101

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü