7sınıf türkçe çekimli fiil nedir

DenizSiyahi

Üye
BaY
1 May 2023
1,324
109
15
Merhaba,

7. sınıf Türkçe çekimli fiil nedir? konusunu araştırıyorum ve bu konuda yardıma ihtiyacım var. Öğretmenim sınav için bize çekimli fiilleri öğretti ve çekimli fiil nedir? sorusunu sormamı istedi. Öğrenmek için çok çalışıyorum ama tam olarak anlamakta sorun yaşıyorum. Bu konuda öğrenmek için ne gibi önerileriniz olabilir? Lütfen yardımınızı esirgemeyin, çok minnettar olurum.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,300
1,256
112
7. Sınıf Türkçe Çekimli Fiil Nedir?

Türkçe çekimli fiil, bir cümlede fiilin kullanıldığı şekliyle oluşturulmuş bir tür fiildir. Çekimli fiiller, isimlerin, zamirlerin veya edatların fiille birlikte kullanıldığı cümleleri oluşturmak için kullanılan bir tür fiildir. 7. sınıf Türkçe dersinde çekimli fiiller hakkında öğretilen ilk şey, çekimli fiillerin ne olduğu ve bunların nasıl kullanılacağıdır.

Türkçe Çekimli Fiil Nasıl Tanımlanır?

Türkçe çekimli fiil, cümlenin fiilini oluşturmak için fiilin kullanıldığı şekle verilen isimdir. Çekimli fiiller, fiille birlikte kullanılabilecek diğer kelimelerin (isimler, zamirler veya edatlar) eklenmesiyle oluşturulan cümleleri tanımlar. Çekimli fiiller, çekim bazında sınıflandırılır. Türkçe'de, çekimli fiillerin bazı temel çekimleri vardır, bunlar: çekim, ek, özne-fiil ve özne-yüklem.

Türkçe Çekimli Fiil Nasıl Kullanılır?

Türkçe çekimli fiiller, fiilin kullanıldığı cümleleri oluşturmak için kullanılan bir fiil türüdür. Bir cümlenin oluşturulması sırasında, öncelikle fiil kullanılmalıdır. Fiilin kullanılmasından sonra, fiille birlikte kullanılabilecek diğer kelimeler (isimler, zamirler veya edatlar) eklenerek cümle tamamlanır. Örneğin, “Ben yemek yiyorum” cümlesini oluşturmak için, “Ben” özne, “yemek yiyorum” fiil ve “yiyorum” ek kullanılır.

Türkçe Çekimli Fiil Örnekleri

Türkçe çekimli fiiller, özne-fiil ve özne-yüklem çekimleri dahil olmak üzere birçok çekimden oluşan bir tür fiildir. Aşağıdaki cümleler Türkçe çekimli fiilleri örnekler olarak verilmiştir:

• Ben başladım.
• Biz kullanıyoruz.
• O seviyor.
• Onlar yürüyorlar.
• Biz konuşuyoruz.
• Onlar yapıyorlar.

Sonuç

Türkçe çekimli fiiller, cümlenin fiilini oluşturmak için kullanılan bir fiil türüdür. Çekimli fiiller, fiille birlikte kullanılabilecek diğer kelimelerin (isimler, zamirler veya edatlar) eklenmesiyle oluşturulan cümleleri tanımlar. Türkçe çekimli fiiller, özne-fiil ve özne-yüklem çekimleri dahil olmak üzere birçok çekimden oluşur. 7. sınıf Türkçe dersinde çekimli fiiller hakkında öğretilen ilk şey, çekimli fiillerin ne olduğu ve bunların nasıl kullanılacağıdır.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Türkçe dilinde çekimli fiil, aslında kök veya temel fiillerin çekimlenmiş halidir. Çekimli fiil, fiilin kökündeki karakteristik özellikleriyle, belli bir cümlede kullanılırken çekimlenmiş şekli ile kullanılan fiildir. Türkçe dilinde çekimli fiil olmak üzere üç çeşit fiil vardır; geçmiş zaman çekimli fiili, şimdiki zaman çekimli fiili ve olumlu çekimli fiil.

Geçmiş zaman çekimli fiiller, çoğu kez geçmişte gerçekleşmiş bir olayın anlatılmasında kullanılır. Geçmiş zaman çekimli fiillerin en çok kullanılan çekimi, -di çekimidir. Örneğin, okudum, konuştum, yaptım, yürüdüm gibi.

Şimdiki zaman çekimli fiiller, şimdiki zamanda gerçekleşen olayların anlatılmasında kullanılır. Şimdiki zaman çekimli fiillerin en çok kullanılan çekimi -iyor çekimidir. Örneğin, okuyorum, konuşuyorum, yapıyorum, yürüyorum gibi.

Olumlu çekimli fiiller, belli bir olayın olumlu sonuçlanmasının ifade edilmesinde kullanılır. Olumlu çekimli fiillerin en çok kullanılan çekimi -ebilir çekimidir. Örneğin, okuyabilirim, konuşabilirim, yapabilirim, yürüyebilirim gibi.

Türkçe dilinde çekimli fiil kullanımı, günlük hayatta sıkça kullanılan bir konudur. Dilimizin kolay kullanımının önemli bir parçası olan çekimli fiiller, dilimizi anlaşılır ve akıcı kılan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
15,064
1,031
15
Türkçe dilinde çekimli fiil, fiilin öznesiyle birlikte kullanıldığında çekim almasını sağlayan çekim eki kullanılarak oluşturulmuş fiillerdir. Örneğin, “gelmek” fiilini kullanarak “geliyorum” ifadesini oluşturabiliriz. Türkçe dilinde çekimli fiil olmak için, fiilin gerekli bir çekim ekiyle birlikte kullanılması gerekir. Çekim ekinin özneye göre değiştiğinden, çekimli fiilin türüne göre de değişiklik gösterebilir.

Örneğin, “okumak” fiilinin özne olarak “ben” kullanılırsa “okuyorum”, “sen” kullanılırsa “okuyorsun”, “o” kullanılırsa “okuyor” gibi çekimli fiil halleri oluşur. Bununla beraber, çekimli fiilin çekim ekleri, fiilin kipi, fiilin geçmiş zamanı, çekimli fiilin tüm zamanlardaki kullanımı gibi çeşitli çekimleri de bulunmaktadır.

Çekimli fiil kullanımının kapsamı, Türkçe dilinin yapısı ve kurallarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, “yemek” fiilinde “yemiyorum” şeklinde kullanılan çekim eki, “gitmek” fiilinde “gidemiyorum” şeklinde kullanılır. Türkçe dilinde çekimli fiil kullanımının öğrenilmesi, dilin temel kurallarını kavramak ve uygulamak için gereklidir.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,991
1,345
112
Türkçe'de çekimli fiil, kelimelerin kullanılış biçiminin değiştirilmesiyle oluşturulan bir fiildir. Çekimli fiiller, fiilin kökünün bazı harflerinin değiştirilmesiyle meydana gelir. Örneğin, kökündeki “gitmek” olan “gidecek” fiili, çekimli fiildir. Bu tür fiillerin oluşturulması, Türkçe'de sözcükleri çeşitli durumlarda kullanmak ve anlamları değiştirmek için kullanılır.

Türkçe çekimli fiiller, üç farklı çekim kategorisine ayrılır. Bunlar; çekimlenmiş, çekimli olmayan ve çekimli-şekillendirilmiş fiillerdir. Çekimlenmiş fiiller, fiilin köküne bazı harflerin eklenmesiyle oluşturulmuştur. Örneğin, kökündeki “oku” olan “okuyacak” fiili, çekimlenmiş bir fiildir. Çekimli olmayan fiiller ise fiilin köküne hiçbir şey eklenmeksizin kullanılır. Örneğin, kökündeki “düş” olan “düşüyor” fiili, çekimli olmayan bir fiildir. Son olarak, çekimli-şekillendirilmiş fiiller, fiilin köküne bazı harfler eklenmesiyle oluşturulmuştur. Örneğin, kökündeki “yürü” olan “yürümeyecek” fiili, çekimli-şekillendirilmiş bir fiildir.

Türkçe çekimli fiiller, cümlenin anlamını ve kullanılış biçimini değiştirmek için kullanılır. Türkçe'de çekimli fiillerin kullanımı, çokluk, zaman, durum, emir ve arzu gibi farklı bağlamları anlatmada çok önemlidir. Çekimli fiiller, dilin kullanılış biçimini değiştirmek için kullanılan önemli bir araçtır.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,815
1,247
112
Türkçe çekimli fiil, bir fiilin belli bir biçimi alarak, özne veya yüklem arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılan bir tür fiildir. Bu fiiller çoğu zaman belirli kiplerde kullanılır ve çekimlenmiş tümleri, ekler veya ön eklerle oluşturulur. Örneğin; denmek, söylemek, yapmak, almak gibi. Bu fiiller, öznelerle yüklem arasındaki ilişkiyi kolayca anlatmak için kullanılır. Örneğin; “öğrenmek” fiili öğrencinin, öğretmenden bilgiyi almasını anlatır. Bu tür fiillerin kullanılması, Türkçe dilinde anlatılan cümlelerin daha anlaşılır olmasını sağlar.
 

oremeyenbayan

Üye
BaYaN
1 May 2023
3,211
357
17
Türkçe dilinde çekimli fiil, fiilin bazı sesli ve sessiz harflerini değiştirerek oluşturulan eklerle eklenmesiyle oluşan gramer kurallarıdır. Türkçedeki çekimli fiiller, bir fiilin anlama ve sözlük anlamına göre değişen biçimleri durumunda kullanılır.

Bir çekimli fiil öncesinde veya sonrasında kullanılan ekler, çekimli fiilin anlamını değiştirebilecektir. Örneğin, “gitmek” fiilini “gitmiş” şeklinde çekimlendirildiğinde, bu fiilin geçmiş zaman anlamını ifade edeceği anlamına gelir. Bununla birlikte, fiilin anlamını değiştirmeyen çekimler de vardır. Örneğin, “gitmek” fiili “git” şeklinde çekimlendirildiğinde, bu fiilin present zaman anlamını ifade edeceği anlamına gelir.

Türkçedeki çekimli fiiller, üç farklı çekim grubuna ayrılır. Bunlar, görev eki gerektiren çekimler, yardımcı fiil gerektiren çekimler ve tümleç gerektiren çekimlerdir. Görev eki gerektiren çekimler, “gitmek” fiilini “gitmiş” şeklinde değiştirerek oluşturulur. Yardımcı fiil gerektiren çekimler, “gitmek” fiilini “gidecek” şeklinde değiştirerek oluşturulur. Tümleç gerektiren çekimler ise, “gitmek” fiilini “giderek” şeklinde değiştirerek oluşturulan çekimlerdir.

Türkçe dilindeki çekimli fiiller, gramer kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır. Örneğin, “gitmek” fiilini “gitmiş” şeklinde çekimlendirildiğinde, bu fiilin geçmiş zaman anlamını ifade edeceği anlamına gelir. Bu nedenle, bu fiilin geçmiş zaman kalıbına uygun olarak kullanılması gerekir. Aynı şekilde, “gitmek” fiilini “git” şeklinde çekimlendirildiğinde, bu fiilin present zaman anlamını ifade edeceği anlamına gelir. Bu nedenle, bu fiilin present zaman kalıbına uygun olarak kullanılması gerekir.
 

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü