Adana eskiden nereye bağlıydı

Zorro

Tanınmış Üye
BaY
27 Şub 2022
1,350
136
62
Merhaba arkadaşlar,
Adana'yı eskiden nereye bağlı olduğuyla ilgili bir soru soruyorum. Adana'nın eski bağlantılarını araştırıyorum ve aradığım cevapları merak ediyorum. Adana'nın nereye bağlı olduğuyla ilgili olarak nereden araştırma yapabilirim? Bana yardımcı olursanız çok sevineceğim. Lütfen, Adana'yı eski bağlantılarıyla ilgili herhangi bir bilgi edinme fikri veya önerinizi paylaşın. Çok teşekkürler.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
18,586
1,159
112
Adana'nın Tarihsel Geçmişi

Adana, Şanlıurfa ilinin batısındaki Eufrat Nehri'nin kıyısında, Mısır ve Fırat nehirlerinin birleştiği yerde yer almaktadır. Adana'nın tarihi M.Ö. 3. bin yıllara kadar uzanmaktadır. Şehir, tarih boyunca farklı isimler altında değişik medeniyetlere ait olan krallıklar, imparatorluklar ve devletler tarafından yönetilmiştir. MÖ. 2000'li yıllarda, Adana, Mitanni Krallığı tarafından hakimiyet altında tutulmuştur. MÖ. 1500'lerde, Şehir, Hititler tarafından yönetilmeye başlamış ve MÖ. 1200'lerde İskenderiye Büyük İmparatorluğu'nun Adana'ya hakimiyeti altına girmiştir.

Adana, MÖ. 333 yılında, İskenderiye İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla beraber, Helenistik dönemin başlangıcında, Pergamon Krallığı'na bağlanmıştır. Daha sonra, Roma İmparatorluğu tarafından kontrol edilmeye başlanmıştır. M.S. 67 yılında, Adana, İskenderiye'nin kralı II. Titus tarafından Roma İmparatorluğu'na katılmıştır.

Bizans İmparatorluğu Dönemi

M.S. 395 yılında, Bizans İmparatorluğu kuruldu ve Adana, Bizans İmparatorluğu'na bağlandı. Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında, Adana, bir liman şehri olarak kullanılmaya başlandı. M.S. 5. yüzyılda, Şehir, Sasaniler tarafından ele geçirildi. M.S. 7. yüzyılda, Bizans İmparatorluğu, Adana'yı yeniden ele geçirdi.

Selçuklu Dönemi

M.S. 1076 yılında, Selçuklu Türkleri tarafından ele geçirilen Adana, M.S. 1086'da, Sultan Süleyman Şah tarafından yeniden fethedildi. Adana, Selçuklu Türkleri tarafından Türkmen Ocakları'nın hakimiyeti altında tutulmuştur.

Osmanlı Dönemi ve Sonrası

M.S. 1517'de, Şehir, Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirildi ve imparatorluğun hakimiyeti altına girdi. Adana, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde kaldığı sürece, farklı şehirler arasında ticaretin kolaylaştırılmasına olanak sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra, Adana, 1920'li yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası olarak kaldı.

Anahtar kelimeler: Adana, Tarihsel Geçmiş, Mitanni Krallığı, Hititler, İskenderiye İmparatorluğu, Pergamon Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
13,738
1,031
15
Adana Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan bir şehirdir. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun Büyük Selçuklu Devleti'nin sonunda kurulmuştur. Adana, Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyılın başında Doğu Akdeniz bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde, Adana Süleymaniye Eyaleti'nin başkenti olarak konumlandırılmıştır. Bu eyaletin sınırlarının güney sınırı Antakya'ya kadar uzanıyordu. Adana, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde yer aldı. Ancak, bu sınırlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra değiştirildi. Adana, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana da aynı sınırlar içerisinde kalmaktadır.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Adana, tarihi itibarıyla çok eski dönemlere dayanmaktadır. MÖ 4. yüzyılda Pers İmparatorluğu'na bağlı olarak kurulmuştur. Bu dönemde, şehrin yönetimini kral tarafından atanan bir prens yürütmekteydi. Daha sonra, M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Roma İmparatorluğunun çöküşünden sonra, Bizans İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra ise, İslam İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Adana, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasıyla birlikte, birçok farklı devlet tarafından yönetilmiştir. Adana, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Adana’yı özerk bir Eyalet haline getirdi. Bu durum, Adana’nın Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olması anlamına gelmektedir. Adana, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil edilmiştir. Bugün, Adana, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehridir ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır.
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
Adana eskiden Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıydı. Osmanlı İmparatorluğu, tarihin en uzun süreli İslam devletlerinden biridir. İmparatorluk, 1453'te Bizans İmparatorluğu'nun çöküşüyle kurulmuştur ve 1923 yılında Lausanne Anlaşması ile resmen sona ermiştir. Adana, İmparatorluğun kuruluşundan itibaren güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve önemli bir ticaret merkezi olan önemli bir şehirdi. Adana, Ekim 1918'de İngiliz ve Fransız askerleri tarafından işgal edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte, Adana ve çevresi de Türkiye'ye bağlandı. Bugün, Adana, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehiridir.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Adana, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olarak Anadolu'da bulunan bir vilayeti olarak biliniyordu. Vilayetin idari merkezi Adana şehriydi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan önce de çok önemli bir etnik, siyasi ve ticari merkezi olarak kullanılıyordu. Vilayet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, Türkiye'ye bağlanmış ve Adana Türkiye'nin 81 vilayetinden biri haline gelmiştir. Adana, aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri ve en büyük buğday üretim merkezi olarak da bilinmektedir.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
13,738
1,031
15
Adana, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan başlıca bir şehirdir. Şehir, eski dönemlerde Hittitler, Frigyalılar ve İskenderiye Selefkileri tarafından kontrol edilmekteydi. İskenderiye Selefkileri tarafından kontrol edildiği dönemlerde, Adana, Mısır tarafından yönetilen bir bölge olarak biliniyordu. Daha sonra, Bizans İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinin ardından, Adana, Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altında kaldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Adana, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kontrol edilmeye başlandı.

Adana, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Şehir, Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biridir. Şehirde, çok sayıda önemli sanayi kuruluşu ve ticaret yapan firmalar bulunmaktadır. Adana'da çok sayıda Türk, Kürt, Arap ve Ermeni toplulukları yaşamaktadır. Bu topluluklar arasında kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar, Adana'nın zengin kültürel mirasını oluşturmaktadır.

Adana, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kontrol altındadır. Şehirde, eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Şehirde, çok sayıda lise, üniversite ve meslek yüksekokulları bulunmaktadır. Öğrenciler, bu okullarda çeşitli alanlarda eğitim alabilecekleri gibi, aynı zamanda kültürel ve sosyal aktiviteler yürütebileceklerdir. Adana'da, çocukların eğitimlerine önem verilmektedir. Çocuklar, okullarda birçok beceri ve yetenekler kazanabilecekleri gibi, aynı zamanda kültürel ve sosyal değerlerin önemini de öğrenmekte ve geliştirmektedirler.
 

UykuluDunya

Yeni Üye
BaYaN
7 Nis 2023
1,244
119
0
Adana, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde bulunan bir şehirdir. Şehrin tarihi Türklerin 8. Yüzyılda Anadolu'ya geldiği kadar eskidir ve Adana, daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiştir. Adana, bu tarihten sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra, Adana, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Adana’nın siyasi statüsü, 1920’de cumhuriyet ilanından sonra Türkiye'nin sanayileşmesine kadar, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı bir şehir olarak kalmıştır. Adana, Türkiye'nin güneyindeki en büyük ikinci şehridir ve bu nedenle Türkiye'nin stratejik bir önemi vardır.

Adana, Cumhuriyetin ilanından bu yana, Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda önemli bir etkiye sahiptir. İl, ülkenin tarım, doğal kaynaklar ve ticaret üzerinden önemli bir gelir sağlayan bölgelerinden biridir. Adana'nın ticareti, tarım ürünleri, turizm ve enerji sektörlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, Adana, ülke çapında önemli bir hava limanına ve bir demir yolu bağlantısına sahiptir.

Adana, Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde yer almaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır. Şehir, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, ekonomik ve stratejik önemi nedeniyle önemli bir yere sahiptir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular Forum Tarih
pembikeller Muhabbet 7 561
arkamikontrolet Muhabbet 7 2K

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü