Almanca barbar ne demek

DiscoKrali

Aktif Üye
BaY
8 Nis 2023
1,296
106
27
Merhaba herkese! Almanca'da 'barbar' kelimesini anlamak için yardıma ihtiyacım var. Bu kelimeyi ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Tanıdıklarımın çoğu bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyor ve internette aramalarımın da bir sonuç getirmedi. Eğer Almanca'da 'barbar' kelimesinin ne anlama geldiğini bilen biri varsa, lütfen yardım edin. Çok önemli bir konu olduğu için cevap vermenizi çok rica ediyorum.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,075
1,256
112
Almanca Barbar Ne Demek?

Almanca'da barbar kelimesinin anlamı "soyut veya uygar olmayan, çağdaş olmayan, kaba veya bozuk"dur. Bu, yerlilerin çoğunlukla dışlık hissettiği ya da dışlanmış olduğu anlamına da gelir. Almanca'da günümüzde, bu kelime genellikle, bir topluluk veya grubun kültürünün çok farklı olduğu durumlarda kullanılır.

Barbarın Kökeni

Barbar kelimesi, Latince bir kelime olan barbarus kelimesinden türemiştir. Bu kelime, MÖ 3. yüzyılda Yunanlılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Latince kelimenin anlamı "yabancı veya yabancı konuşan"dur. Yunan kökenli olan bu kelime, daha sonra MÖ 4. yüzyılda Roma dönemine girdiğinde, Romalılar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.

Barbarın Anlamı

Kelimenin orjinal olarak neyi amaçladığı bilinmeyen bir kavram olmakla birlikte, tarih boyunca anlamının değiştiği biliniyor. Günümüzde, almanca barbar kelimesinin anlamı, dışlık hisseden veya kültürü çok farklı olan bir topluluğu veya grubu anlatmak için kullanılıyor.

Barbarın Kullanımı

Almanca barbar kelimesi, insanların kültürlerinin veya dillerinin farklı olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kelimenin kullanımı, kişiler arasındaki iletişimin doğasına göre de değişebilir. Örneğin, bir konuşmanın arasındaki iletişim güvenli ve sakin ise, kelimenin kullanımının kabul edilebilir olduğu söylenebilir. Ancak, iletişimin kızgın veya agresif olduğu durumlarda, bu kelimenin kullanımı kesinlikle önerilmez.
 

FikirleriM

Moderator
Yetkili
Moderator
BaYaN
10 Tem 2023
6,818
832
82
Almanca barbar, Almanca konuşulan bir bölgede yaşayan veya o bölgede geçici olarak yaşayan kişilerin Almanca ile konuşulan dilde konuşmadan önce bilmedikleri bir dil olarak tanımlanır. Bu, özellikle kültürler arasında çok fazla değişiklik olduğunda ve yeni gelenlerin dil öğrenme zorluklarıyla karşı karşıya kaldıklarında gerçekleşebilir. Almanca barbar, başka bir dilin konuşulan bölgedeki kültürü öne çıkarmak için kullanılan bir ifade olarak da kullanılabilir. Almanca barbar, bir bölgedeki kültürlerin çeşitliliği ve zenginliği konusunda farkındalık yaratmak için kullanılır.
 

GulumseDunya

Üye
BaYaN
18 Tem 2023
3,471
469
5
Barbar, tarihsel olarak, İskitler, Hunlar, Avarlar, Gotlar ve çeşitli diğer Orta ve Doğu Avrupa kabilelerinde kullanılan bir terimdir. Tarihsel olarak, bu kabilelerin çoğu Akdeniz kıtasında yaşayan sivilize toplumlarının dışında kaldığı için, “barbar” olarak adlandırılmışlar. Kısaca, “barbar”, özellikle geçmişte, Avrupa’daki sivilizasyon dışındaki insanları veya toplulukları ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Bu terim, bugün, özellikle insan hakları veya kültürlü bir toplumun özelliklerini ihlal eden davranışların veya eylemlerin ifadesi olarak kullanılmaktadır. “Barbar” olarak adlandırılan kişi veya topluluk, kültürlü toplumların standartlarını ihlal eden davranışlarının veya eylemlerinin bir araya getirilmesine yol açabilir. Örneğin, insan haklarının ihlal edilmesi, insanların kültürlü toplumlara veya düzenli yaşama göre aykırı davranışlar sergilemesi, işkence, şiddet veya diğer kötü davranışların sergilenmesi gibi.

Bu anlamda, barbarsız toplumlar, insanlar arasındaki güvenin, insan haklarının, kültürel değerlerin ve düzenli yaşamın korunmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. Barbarsız toplumlar, herkesin eşit ve adil şekilde davranılmasını ve düzenli yaşamın korunmasını güvence altına almayı amaçlamaktadır.
 

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
1,290
15
Almanca Barbar kelimesi, "yabancı" anlamına gelir. Kelime, İskandinavya dillerindeki 'barbar' kelimesinden türetilmiştir ve Almanca dilinde 'barbarisch' olarak kullanılır. Genellikle, Almanca Barbar genellikle, konuşmayı bilmeyen ya da konuştuğu dili anlayamayan kişilere atfedilir. Bu anahtar kelime, tarihte birçok yabancıya karşı kullanılmıştır, özellikle de, İngilizler tarafından, İspanyollar veya Fransızlar tarafından. Almanca Barbar, genellikle, kültürler arası iletişimin gelişmesine karşı bir tepki olarak kullanılmıştır. İnsanların, gelenekleri, dilleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları için, bu kelime kullanılmıştır. Ancak, bugün, bu kelime kullanılmamaktadır veya kötüye kullanılmamalıdır. Yabancıların kültürlerini öğrenmeye açık olmak ve onları anlamaya çalışmak, çok daha iyi bir yoldur.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
1,513
0
Barbar, Türkçe olarak, düzen ve kurallara uymayan, gelenekleri olmayan, kaba ve şiddetli olarak tanımlanır. Barbarlar genellikle kültürel ve sosyal olarak geri kalmış topluluklar olarak görülür. Barbarlık, insanların kendi çevrelerindeki insanların çoğunluğunun kültürel normlarına uymamasıyla ilgilidir. Barbarlık, insanın doğasının, kültürünün ve sosyal gelişiminin dışına çıkmasıyla ilişkilidir. Barbarlar, insanların kendi aralarında kültürel normlarını ihlal etmesidir. Barbarlık, insanın kaba ve şiddetli ahlakı ile özdeşleştirilir ve insanlar arası ilişkileri bozmakta kullanılır. Barbarlık, genellikle çatışma ve savaşa yol açabilecek kötü davranışların bir sonucudur. Barbarlık, bir toplumun düzeni ve huzurunu bozmak için kullanılır ve toplumsal kargaşaya yol açabilir.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
1,478
5
Barbar, bir insanın ya da topluluğun ilkel, kaba veya kabaca davranışlarını ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük, çoğunlukla uygarlık düzeyi düşük olan kişi ve toplulukların davranışlarının kötü olarak değerlendirilmesiyle ilişkilidir. Barbarların davranışları arasında kaba, ilkel veya kötü niyetli olabilir ve vahşi, çirkin veya düzensiz kalıpları içerir. Kültürel açıdan, barbarlar, kabaca davranışları nedeniyle toplum tarafından kabul edilmez ve reddedilir. Barbarların kültürel değerleri de, toplum tarafından bir uygarlık ölçütü olarak kabul edilmez ve bu nedenle, barbarların davranışları toplum tarafından kötü görülür.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
14,845
1,031
15
Barbar, antik Yunanca ve Latince kökenli bir kelimedir ve “yabancı” anlamına gelir. Günümüzde, “barbar” kelimesi, kültür ve davranışların kaba ve bayağı olduğu anlamına kullanılır. Diğer anlamları arasında, bilgisizlik, kötü ahlak, vahşilik ve kaba davranışlar da vardır.

Barbarlar tarih sürecinde, kültürleri ve dilleri farklı olan insanların kollektif adı olarak kullanılmıştır. Örneğin, MÖ üçüncü yüzyılda, beşinci yüzyılda Yunanistan’ı istila eden ve tek bir kültür oluşturan “barbarlar”, etnik olarak farklı olan Hun, Got, Sarmat ve diğer kabileleri temsil ediyordu.

Yüzyıllar boyunca, “barbar” kelimesi ırkçılık ve ayrımcılık için de kullanıldı. Örneğin, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da, batılılar tarafından diğer kültürler ve ırkların farklı olduğu düşüncesiyle yabancı olarak görülen kişilere “barbar” denilmiştir. Bugün, bu sözcük cinsiyet, mezhep, sosyal sınıf ve etnik köken gibi farklılıkların kültürel olarak kabul edilmediği durumlarda da kullanılır.

Barbarların tarihteki gücü kültürleri arasında çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmuştur. Ancak, aynı zamanda, ırkçılık ve ayrımcılığın önemli bir aracı olarak da kullanılmıştır. Bu nedenle, “barbar” kelimesinin kullanımının doğru biçimde yönetilmesi gerekmektedir.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,591
1,247
112
Barbar, genellikle insanların kendi kültürlerinin dışında olan ve anlaşılmayan dilleri konuşan ve kültürleriyle başkaldıran insanları ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük, genellikle belli bir milletin dışında olan ve anlaşılmaz dilleri konuşan insanlarının ifadesiyle kullanılır. Bu sözcük, çoğu zaman kötü bir anlam taşır ve insanların kendi kültürlerinin dışında olan kültürleri kötüleyerek çoğu zaman haksız yere kötüleyici bir şekilde kullanılabilir. Günümüzde, bu sözcük, çoğu zaman insanların kendi kültürlerinin dışında olan ve anlaşılmayan dilleri konuşan ya da farklı kültürleri benimseyen insanları kötüleyici bir şekilde kullanmaktan kaçınılır. Ancak, bu sözcük, insanların kendi kültürlerinin dışında olan ve anlaşılmayan dilleri konuşan insanların görüşlerini ifade etmek için de kullanılabilir.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,196
1,314
112
Almanca barbar kelimesi, "yabancı, çoğunlukla anlaşılmaz olan" anlamına gelmektedir. Bu terim, genellikle yabancı dildeki sözcükler ya da kavramların anlaşılmaz olarak karşılanmasıyla ilişkilendirilir. Bu terim, genellikle belirli bir dilin dışındaki bir konuşmanın anlaşılmaz ya da anlaşılmaz olarak karşılanmasıyla ilişkilendirilir. Almanca barbar, anlaşılmaz olarak yorumlanan anlamların özellikle de Almanca olanların özellikle de sözcüklerin anlaşılmaz olarak karşılanmasından kaynaklanmaktadır.
 

Serap

Yeni Üye
BaYaN
15 Eyl 2023
144
0
0
Barbar Almanca, kaba ve anlaşılmaz olarak tanımlanabilir. Bir Almanca konuşanın konuşmasının kaba sözcükler veya anlaşılmaz sözcükler içermesi durumunda, bu Almanca konuşması "barbar" olarak nitelendirilir. Bu durum, bir Almanca konuşanın konuşmasının anlaşılmaz olmasından kaynaklanmaktadır. Konuşma tarzı, kaba sözlerin kullanılması veya anlaşılmaz sözcüklerin kullanılması durumunda, karşı taraf tarafından anlaşılmaz ve kaba bulunabilir.
 

mahkum

Tanınmış Üye
BaY
9 May 2021
1,423
116
62
Almanca Barbar, Almanca kökenli olan ve kültürel ögeleri içeren bir ifade olarak tanımlanır. Almanca kültürünün özelliklerini öne çıkaran bu ifade, özellikle Almanlar arasındaki kültürel ayrımların farkındalığını yükseltmek için kullanılmaktadır.

Almanca Barbar, Almanya veya Almanya'dan gelen insanların ortak özellikleriyle alakalıdır. Bunlar arasında; konuşma tarzı, giyim tarzı, yemek tarzı, müzik tarzı, tiyatro tarzı ve diğer çeşitli kültürel ögeler gibi özellikler de bulunur. Almanca Barbar, bir kültürel ifade olarak kullanılır ve kültürel ögelerin farkındalığını arttırmak için tüm Almanlar arasında kullanılır.

Almanca Barbar, bir kültürün kendisine özgü özellikleri olan bir ifadedir. Almanya'da yaşayan kişiler arasında kültürel âdetlerin ayırt edilmesini sağlayan özellikleri içeren bu ifade, Almanya'da yaşayan insanlar arasında kültürel farklılıkların farkındalığını arttırmak için kullanılmaktadır.

Almanca Barbar, kültürel anlamda özgün olmak ve kültürel ögeleri tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, kültürel ögeler arasındaki farklılıkların farkındalığını arttırmak için Almanlar arasında kullanılmaktadır. Almanca Barbar, Almanya'da yaşayan insanların arasında kültürel anlamda farklılıkların kabulünü ve bunun kültürün gelişimine katkı sağlamasını teşvik etmek için kullanılır.
 

BezBebek

Üye
BaYaN
16 Ağu 2023
8,548
483
5
Barbar, Almanca dilinde yabancı, asılık ve yabancı dil olarak tanımlanabilir. Genellikle, belirli bir kültürün dışında olan kişi, grubu veya toplulukların çoğunlukla kötü olarak görülmesiyle anılır. Bazı durumlarda, bazı insanlar barbar olarak adlandırılabilir; ancak, buna ek olarak, bazı bireysel veya toplumsal tutumların da barbar olarak nitelendirilmesi de mümkündür.

Barbarların, kültürlerarası eğitimin önemli bir parçası olduğu hususunda, eğitimciler tarafından önemli bir mesaj vardır. Kültürlerarası eğitim, öğrencilerin, topluluklar arasında farklılıkları kabul etmeyi ve anlamayı öğrenmelerini sağlar. Öğrencilerin, farklı kültürlerden gelen insanların görüşlerini ve davranışlarını anlayabilecek ve anlayış gösterebilecek bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olur. Kültürlerarası eğitim, öğrencilerin, barbarlığın olumsuzluklarını ve onu önlemek için ne yapmaları gerektiğini öğrenmesine de katkıda bulunur.

Kültürlerarası eğitim, öğrencilerin, kültürel farklılıkları ve kültürlerarası iletişimi konusunda pozitif tutumlar geliştirmelerini sağlayarak, barbarlığa karşı mücadele edebilmesine yardımcı olur. Örneğin, öğrencilerin diğer kültürel grupların değerlerini, inançlarını ve geleneklerini kabul etmelerine ve tanımalarına yardımcı olmak için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olunması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin, kültürlerarası iletişimin önemini anlamalarını ve diğer kültürlerden gelenlerin göz ardı edilemeyecek katkılarının farkına varmalarını sağlamalıdır.

Barbarlığa karşı mücadele etmenin, sadece kültürlerarası eğitim ile olmayacağını unutmamak gerekir. Öğrencilerin, bariyerlerin ortadan kaldırılmasına ve kültürlerarası diyalogların kurulmasına yardımcı olmalarına yardımcı olunmalıdır. Kültürlerarası eğitim, öğrencilerin, barbarlıkla mücadeleye katkıda bulunacak bilgileri, becerileri ve tutumları edinmesine yardımcı olabilir. Böylece, öğrencilerin, barbarlıkla mücadeleye katkıda bulunmaları ve diğer kültürlerden gelenleri kabul etmeleri sağlanabilir.
 

Hulya

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
173
0
0
Almanca barbar, bir dil olarak Almanca konuşan veya konuşmaya çalışan kişiye verilen bir sıfat olarak tanımlanır. Bu tür bir kişi, Almanca dilini doğru biçimde konuşmakta yetersiz olabilir veya Almanca dilini konuşmak için gerekli temel bilgiyi edinmemiş olabilir. Almanca barbarlar, Almanca dilini konuşmada hatalar yapma eğilimindedir, bu hatalar genellikle ses ve telaffuz hataları olarak ortaya çıkar. Almanca barbarlar, Almanca dilini doğru ve akıcı biçimde konuşmakta zorluk çektiği için, karşılarındaki insanların anlamasını zorlaştırabilir. Bununla birlikte, Almanca barbarı olan bir kişi, Almanca dilini öğrenmek için çaba gösterirse, öğrenmek için gerekli olan tüm kuralları öğrenerek, Almanca dilini doğru biçimde konuşabilir.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü