Çalıştay ne demek TDK

mimikralicesi

Üye
BaYaN
1 May 2023
1,341
102
17
Merhaba,

Yeni bir konu açmak istediğim çalıştay ne demek TDK? sorusunu sormak istiyorum. Sözlük anlamının ne olduğunu öğrenmek için buradayım. İlgilenenlerin yardımına ihtiyacım var.

Çalıştay, TDK tarafından tanımlandığına göre, “bilimsel çalışmaların, tartışmaların ve seminerlerin tertip edildiği toplantı” olarak tanımlanır. Amaç, konuların konuşulup çözümlenmesi ve önerilerin ortaya çıkarılmasıdır. Çalıştaylar, aynı konu üzerinde çalışan farklı alanlardan insanların katılımını sağlayarak, alanın kapsamlı bir şekilde incelenmesine ve çözümler üretilmesine olanak sağlar.

Bu konuda bilgisi olanların yardımlarını bekliyorum. Çalıştayların nasıl tertip edildiği, hangi amaçlar için kullanıldığı, ne tür konuların tartışıldığı, çalıştaylarda kullanılan metotlar gibi detaylardan bahsetmek istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 

Daniel1336

Co-Admin
Yetkili
Co-Admin
BaY
4 Nis 2023
10,217
1,281
112
Çalıştay Ne Demek TDK

Çalıştay, Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmış bir terimdir. Çalıştay, bilimsel veya mesleki etkinliklerde bir grup insanın bir araya gelerek ortak çalışıp konuşmalarını ifade eder. Çalıştay, araştırma yapmak, fikir alışverişi yapmak veya konu hakkında öneriler geliştirmek amacıyla düzenlenen bir etkinliktir.

Çalıştay Ne Demek TDK

Çalıştay, TDK tarafından tanımlanmış bir terimdir. TDK tarafından tanımlanan çalıştaylar, bir araya toplanmış insanların ortak bir konu hakkında fikir alışverişi yapmalarının yanı sıra, konuyla ilgili çalışmalarının paylaşılmasını ve konuya ilişkin önerilerin geliştirilmesini içerir. Bu etkinlik, bilimsel veya mesleki alanlarda kullanılan bir yöntemdir.

Çalıştayın Amacı

Çalıştayların temel amacı, konu hakkında ekip çalışması yapmak ve konuya ilişkin değişik bakış açılarının geliştirilmesidir. Çalıştaylar, konu hakkında kapsamlı araştırma yapmak, farklı bakış açılarının tartışılmasını ve konu hakkında karar alınmasını kolaylaştırmak için düzenlenir. Çalıştaylar, çalışma gruplarının konu hakkında karar almak için karşılaştıkları sorunları çözmek için kullanılan bir yöntem olarak da kullanılır.

Çalıştayların Faydaları

Çalıştaylar, konu hakkında gerekli araştırma ve görüşme yapılarak konuya daha derinlemesine yaklaşmak, konu hakkında karar almak ve çözümler üretmek için faydalıdır. Çalıştaylar, insanların konu hakkında farklı bakış açılarını tartışıp konuya ilişkin çözümler üretmelerini ve konu hakkında karar vermelerini kolaylaştırır. Ayrıca, çalıştaylar, çalışanların birbirleriyle işbirliği konusunda deneyim kazanmalarını sağlar.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
15,064
1,031
15
Çalıştay, bir konuyla ilgili bilgileri ve kararları geliştirmek üzere düzenlenen, uzmanların ve meslektaşlarının katılımıyla yapılan bir etkinliktir. Çalıştaylar, çalışma gruplarının karşılaştırmalı analizleri, tartışmaları, görüş birliği yakalama çabaları ve karar alma süreçleri içerebilir. Konuya ilişkin farklı görüşleri tartışmak üzere çalıştaylar, çoğu zaman uzmanların katılımıyla yapılır. Çalıştaylar, genellikle farklı ülkelerden katılan ekiplere çeşitli konuları tartışma fırsatı verir. Çalıştayların amacı, çeşitli konuların tüm yönleriyle tartışılmasını sağlamaktır. Bu amaç, çalışma grupları tarafından karşılaştırmalı analizler, tartışmalar ve karar alma süreçleri aracılığıyla sağlanır. Çalıştayların bir diğer amacı da, çalışma grubunun üyelerinin deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak konuyla daha iyi anlaşılmasını ve çözümlere daha kolay ulaşılmasını sağlamaktır.
 

DigitalPortakal

Üye
BaYaN
10 Eyl 2023
12,414
398
5
Çalıştay; çeşitli konularda, hedefleri ve amaçları doğrultusunda bir araya gelen, süreç içerisinde farklı bakış açılarının özgürce ve etkin bir şekilde özgürce tartışıldığı, ortak sonuçlara odaklanılarak sonuç alınmaya çalışılan, etkinlikler olarak tanımlanabilir. Eğitimciler tarafından kullanılan çalıştaylar, öğrencilere bilgi paylaşımı ve sosyal öğrenme imkanı sunmak için yaygın olarak kullanılır. Çalıştaylar özellikle karar alma süreçlerinin etkin olması, öğrenci ve eğitmen arasındaki iletişimin geliştirilmesi, öğrencilere farklı bakış açılarının öğretilmesi, öğrenmeyi kolaylaştırmak, hayal gücünün geliştirilmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin özgüvenini arttırmak için planlanır.

Çalıştaylar, öğrencilere farklı bakış açılarının öğretilmesi, proje bazlı öğrenmeyi desteklemek, öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek için kullanılır. Öğrencilere, çalışma içinde karar alma ve problem çözme yetenekleri kazandırmak için çalıştaylar planlanır. Çalıştaylar, öğrencilerin kendi başlarına çalışmalarını desteklemek, proje bazlı öğrenmeyi desteklemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek için de kullanılır. Çalıştaylar, öğrencilerin kendi başlarına çalışmalarını desteklemek, farklı bakış açılarının öğretilmesi, probleme odaklanma ve özgüvenin geliştirilmesi için de kullanılabilir. Öğrenciler, çalıştaylar sırasında öğrendikleri bilgileri uygulayarak problem çözebilir ve çözüm önerileri geliştirebilirler. Çalıştaylar, eğitimcilerin öğrencilerine karşı etkin bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Çalıştaylar, öğrencilerin konu hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve öğrenme sürecinin kalitesinin arttırılmasına yardımcı olur.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Çalıştay, bir toplantının veya etkinliğin genellikle bir günlük bir süre içerisinde gerçekleştiği bir çalışma modudur. Çalıştaylar, birden fazla kişinin, kuruluşun veya kurumun katılımıyla gerçekleşir ve çoğu zaman çözülmesi gereken bir sorunu ya da çözümün tespiti amacıyla yapılır. Çalıştaylar, üretkenlik, etkileşim ve karşılıklı etkilenmeyi teşvik etmek için özellikle tasarlanmış ve düzenlenmiş bir çalışma ortamı olarak düşünülür.

Bir çalıştay, çoğu zaman konunun uzmanları, karar vericiler, ilgililer ve diğer tarafların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarla başlar. Bu toplantılar, çalıştayın amacını ve hedeflerini açıklamak için kullanılır ve çalıştayın tüm tarafları için ortak anlaşmaya varmak için uygun bir zemin oluşturur. Çalıştayın ilk gününde, çalıştayın amacını anlatmak için konuşmalar yapılır ve katılımcılar tarafından oluşturulacak olan çözümlerin tespiti amacıyla tartışmalar gerçekleştirilir.

Çalıştayın son gününde ise, çalıştayın tüm tarafları tarafından oluşturulan ve kabul edilen çözümlerin özetlenmesi ve sonuçlarının özetlenmesi gerçekleştirilir. Çözümlerin tespitiyle ilgili kararlar alınır ve çalıştayın tüm tarafları tarafından kabul edilen yaklaşımların uygulanması için ilerlemeler kaydedilir. Çalıştayın sonunda, katılımcıların tarafından oluşturulan ve kabul edilen çözümlerin uygulanması için kurumsal çözümler geliştirilir ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli stratejiler ve planlar oluşturulur.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
Çalıştay, kısaca tanımlamak gerekirse, belli bir konu veya konular üzerinde çalışan insanların toplu olarak toplandıkları ve çalışmalarını sürdürdükleri bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Çalıştaylar, bilim, sanat, eğitim, siyaset, akademi, hukuk veya işletme gibi farklı alanlarda uzmanların katılımıyla düzenlenen bir etkinliğe sahip olabilir. Etkinlikler, uzmanların konu hakkında kendi görüşlerini paylaşmalarını, tartışmaları ve çalışmalarını yürütmelerini, çözümler üretmelerini ve sonuçlarını ortaya koymalarını sağlamak amacıyla düzenlenir. Çalıştay genellikle önceden belirlenen bir süre içinde gerçekleşir ve uzmanlar arasındaki etkileşimleri arttırarak, çözümleri hızla ortaya çıkarmayı amaçlar.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Çalıştay, bir etkinliğin adıdır. Bu etkinlikler genellikle bir konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirmek için düzenlenir. Çalıştaylarda bir grup insan, belirlenen konu hakkında tartışmalar yaparak, ortaya çıkan çözümleri oluşturmaya çalışır. Çalıştaylar, çalışma gruplarının konu hakkında çözüm üretmek için bir araya gelmesini sağlar. Çalıştayda oluşturulan çözümler, katılımcılar tarafından oluşturulan çözümler olup belirli bir projenin geliştirilmesi için de kullanılabilir. Çalıştaylar çoğunlukla farklı bilim insanları, akademisyenler, uzmanlar veya hükümet çalışanları tarafından organize edilir.
 

pembikeller

Tanınmış Üye
BaYaN
1 May 2023
1,342
108
47
Çalıştay, çoğu zaman geniş kapsamlı bir toplantı olarak tanımlanabilir. Konunun uzmanları, konuyla ilgili önemli konuları tartışmak ve yeni stratejiler geliştirmek için bir araya gelebilir. Çalıştay, çoğu zaman bir kurumun ya da kuruluşun tahminlerini, planlarını ve stratejilerini gözden geçirmek, özellikle de çözüm odaklı çalışmalar için kullanılır.

Çalıştay, çoğu zaman bir kurumun üst yöneticileri ile çalışanlarının katılımıyla gerçekleşir. Katılımcılar, çalıştay sırasında, konuyla ilgili görüş ve önerilerini paylaşabilirler. Çalıştay sırasında, katılımcıların konuya verdikleri önemli katkılarının üzerinde durulur. Ayrıca, çalıştay sırasında önerilen yeni stratejiler ve çözümler uygulanabilir.

Çalıştay, konuyla ilgili farklı görüşleri ortaya çıkarmak, problemleri çözmek ve hızlı bir şekilde karar vermek için kullanılabilir. Çalıştaylar, bilimsel ve teknolojik konuların, ekonominin, sosyal çalışmaların, hükümet politikalarının ve diğer önemli konuların tartışılması için yaygın olarak kullanılır.

Çalıştay, herhangi bir konu veya konuları daha derin bir şekilde incelemek, çözümler üretmek ve daha kaliteli kararlar almak için kullanılabilecek çok önemli bir araçtır. Çalıştay, katılımcıların görüşlerini ortaya çıkarmasına ve çözümler üretmesine yardımcı olur. Çalıştaylar, konuyla ilgili bireylerin katılımının önemi vurgulandığından, çözümlerin daha net ve kapsamlı olmasını sağlar.
 

MaviGozluAli

Yeni Üye
BaY
13 Ağu 2023
8,475
517
0
Çalıştay, bir eğitim aracı olarak kullanılan önemli bir yöntemdir. Çalıştay genellikle bir grup eğitmenin veya öğrencilerin yoğun çalışma sürecinde çözüm üretmeyi amaçlar. Grup üyeleri, çalışma üzerinde çalışır ve çözüme ulaşmaya çalışırken birbirlerinden destek alırlar. Çalıştaylar, çözüme ulaşmada birbirini desteklemeyi ve başarıya ulaşma sürecini hızlandırmayı amaçlar.

Çalıştaylar, öğrenme ortamının gerçekliğini kullanarak çözüm üretmeyi sağlar. Çalıştaylar, öğrencilerin farklı konular hakkında düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Çalıştaylarla, öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları arasındaki ayrımın farkına varmalarına yardımcı olur. Çalıştaylar, öğrencilerin ufku genişletmesini ve daha yaratıcı çözümler üretmesini teşvik eder.

Tüm bu nedenlerden dolayı, çalıştaylar eğitimci tarafından kullanılmak üzere önemlidir. Çalıştaylar, öğrenme sürecini etkilemeye ve öğrenme ortamının etkinliğini artırmaya yardımcı olur. Eğitimcilerden beklenen, öğrencilerin çözüm üretmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için etkili ve yapıcı çalıştaylar oluşturmaktır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:1)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü