İran Osmanlıdan ne zaman ayrıldı

mahkum

Tanınmış Üye
BaY
9 May 2021
1,363
38
47
Merhaba,

İran Osmanlıdan ne zaman ayrıldı? hakkında bilgi edinmek istiyorum. 1736-1747 yılları arasında İran-Osmanlı mücadelesi yaşandı ve nihayetinde İran, Osmanlı İmparatorluğundan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. İran'ın kazandığı bağımsızlık, 1747'de imzalanan Erzurum Antlaşması ile kesin olarak belirlendi. Bu antlaşmayla İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki sınırların belirlenmesi sağlandı ve İran'ın bağımsızlığının resmen tanınması sağlandı.

İran Osmanlıdan ayrılmasının ne zaman olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Özellikle Erzurum Antlaşması hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorum. İran-Osmanlı mücadelesinin özeti hakkında kısaca bilgi verebilecek olanlar varsa, lütfen yardım edin. Ayrıca, İran Osmanlıdan ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi vermek isterim.

Çok teşekkürler.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
18,935
409
82
İran Osmanlıdan Ne Zaman Ayrıldı?

İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ne zaman ayrılmıştır? Bu sorunun cevabının bulunması önemlidir, çünkü İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki tarihsel bağların anlaşılması büyük önem taşımaktadır. İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin sonuçlarını anlamak için, bu sorunun tam bir cevabının bulunması gerekmektedir.

İran-Osmanlı İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı

İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki tarihsel ilişkiler, 16. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemde iki devlet arasında çok sayıda siyasi, ekonomik ve kültürel ilişki vardı. İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerden en önemlisi, İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmış olmasıydı. Bu ilişki, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'ın kuzeyinde bulunan bazı bölgelerini ele geçirmesiyle başladı.

İran ve Osmanlı İmparatorluğu Arasındaki Tarihsel İlişkilerin Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'ın kuzeyindeki bazı bölgelerini ele geçirmesi, İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmasına neden oldu. İran, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldığı süre boyunca, ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda önemli değişikliklere uğradı. İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki tarihsel ilişkilerin sonuçları, İran'ın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda önemli değişikliklere uğramasına yol açtı.

İran Osmanlıdan Ne Zaman Ayrıldı?

İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ne zaman ayrıldı? İran, 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen ayrıldı. 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen ayrılmasıyla, İran yeni bir devlet olarak doğdu ve İran'ın kendi bağımsız devleti olduğu gerçeği kabul edildi. Bu olay, İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen ayrılmasından sonra gerçekleşti.
 

oremeyenbayan

Üye
BaYaN
1 May 2023
3,163
106
17
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1828 tarihinde ayrıldı. Tarihin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildiği için, bu olay Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın başlarında yaşadıkları köklü değişimleri özetlemektedir. O tarihten sonra, İran birçok kültürel, siyasi ve hukuki değişim yaşadı. İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılması, İran tarihinin kurucusu olan Şah İsmail tarafından başlatılan Safevi İmparatorluğu'nun başkenti Tebriz'de kurulmasının başlangıcı oldu. İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmasıyla birlikte İran İslam Devleti'nin kurulmasına ve İran-Türkiye ilişkilerinin yeni bir düzeyde gelişmesine aracı oldu.
 

GulumseDunya

Üye
BaYaN
18 Tem 2023
3,471
148
5
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1918 yılında ayrıldı. İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'dan ayrılması, İran'daki meşru hükümetin milletler arası bağımsızlık çabalarının sonucu olarak gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal altında kaldığı topraklar arasında İran da vardı. İran, İngiliz ve Fransız güçlerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'daki topraklarını işgal etmesinden sonra, meşru hükümetinin bağımsızlık çabalarını desteklemek için çabaladı. İran, birkaç ay içinde İngiliz ve Fransız güçlerini İran'dan çıkarmayı başardı ve 1918'de tamamen bağımsız hale geldi.

İran bağımsızlığının kazanılmasında, meşru hükümeti liderliğindeki İranlıların çabaları büyük ölçüde rol oynadı. İran, İngiliz ve Fransız güçleri tarafından desteklenen meşru hükümetin liderliğinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'daki topraklarının kontrolünü geri almayı başardı. 1918'de İran'ın bağımsızlığının kabul edilmesiyle, İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki bağlar tamamen koptu. İran, Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'daki topraklarından tamamen kurtulmuş ve bağımsız bir devlet olarak kendini kurmuştu.
 

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
365
15
İran, Osmanlı Devleti'nden 1828 yılında ayrılarak özerkliğini kazandı. Osmanlı Devleti'nin İran'a uyguladığı ekonomik ve askeri baskılar sonucunda, İran İmparatorluğu'nun bağımsızlık mücadeleleri başladı ve 1828 yılında, Rusya, İran ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile İran'ın bağımsızlığının tanınması sağlandı. Bu anlaşma ile İran, Osmanlı hâkimiyetinden çıkıp tamamen bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Yapılan bu anlaşma ile, İran'ın siyasi ve ekonomik alanlarda kendi kararlarını alma ve kendi çıkarlarını korumada özgür olması sağlanmıştır. Ayrıca anlaşma ile İran'ın sınırlarının çizilmesi ve Osmanlı Devleti'nin İran'a karşı askerî harekât yapmasının önlenmesi de sağlanmıştır.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
481
0
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1915 yılında ayrıldı. İran, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olarak, 1813 yılına kadar çeşitli dönemlerde farklı sınırlar içinde oldu. İran, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının ardından, bağımsızlığını kazandı. İran'ın başkenti Tahran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışının ardından başkent olarak kabul edildi. 1915 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışının ardından, İran'ın parlamentosu, kendi anayasasını kabul etmesini sağladı. İran'ın parlamentosu ayrıca, İran'ın bağımsızlığını tanıyan ve İran'a yönelik herhangi bir stratejik veya ekonomik saldırıya karşı koruma sağlayan bir anayasa oluşturdu. İran, bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Osmanlı İmparatorluğu ile ticaret ve diğer faaliyetlerini sürdürdü.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
430
5
İran, Osmanlı İmparatorluğundan 1839 yılında ayrılmıştır. 1839 yılında Osmanlı İmparatorluğu, İran'la savaşa girmiş ve bu savaşın sonunda İran, Osmanlı gücünden ayrılmıştır. Bu olay, 1839 yılında imzalanan Türk-İran Antlaşması ile resmileşmiştir. Antlaşmada, İran'ın Osmanlı İmparatorluğundan tamamen ayrılması ve bağımsızlığının korunması kabul edilmiştir. Böylece, İran, Osmanlı İmparatorluğundan 1839 yılında bağımsız bir devlet olarak ayrılmıştır.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
586
5
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1828 yılında ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. İran'ın Osmanlı İmparatorluğu ile ayrılma süreci, 1736-1747 arasındaki Afgan Seferi ile başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Afgan Seferi'nden sonraki yıkımı, İran'ın Osmanlılar tarafından yönetilmesinin sona ermesine neden oldu. 1814 yılında, İran'daki Fars ve Kürt kabileleri, baskının azalmasından faydalanarak, Osmanlıların idaresinin altından çıkmaya başladı. 1824 yılında, İran'daki kabilelerin lideri, Feth Ali Şah, Osmanlı İmparatorluğu ile mücadele için bir koalisyon kurdu. 1827 yılında, İran'ın bağımsızlığını korumak için bir savaş başlatıldı ve 1828 yılında, Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile İran, tam bağımsızlığını ilan etti. Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nun imzalanmasıyla, İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen ayrılmış ve bağımsız bir devlet olmuştur.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
465
5
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan özerkliğini ilan ederek 1821 yılında ayrılmıştır. İran, otuz yıllık isyan, sıkıntı ve savaşın ardından, 1821’de İran'ın bağımsızlığını ilan eden Şah Feth Ali Şah’ın önderliğinde, İran Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu, İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünden çıkmasını ve bağımsız bir devlet olarak yeni bir hükümet kurmasını sağlamıştır.

Ancak, bu özerklik, Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'ın bölgesel haklarını tanımamasıyla, 1833'te bozulmuştur. Bu, 1841'de İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'na verdiği özerklik bildirgesini iptal etmesine ve İran'ın bölgesel haklarının tanınmasını gerektiren yeni bir antlaşmaya yönelmesine neden olmuştur. 1847'de imzalanan antlaşma ile İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığı kabul edilmiştir.

Bu bağımsızlık, İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan çıkmasının ve bağımsız bir devlet olarak kendi hükümetini kurmasının önünü açmıştır. İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığının kabul edilmesi ile beraber, özerklik ve bağımsızlık haklarının tanınmasının yanı sıra, özel olarak siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri alanlarda kendi yönetimini kurmuştur.
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1918 yılında ayrıldı. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği Birinci Dünya Savaşı ile çatışmadan sonra gerçekleşti. İmparatorluk, savaşın ardından Osmanlı - İngiliz ve Fransız İşbirliği Anlaşması imzalayarak İran'ın bağımsızlığını tanıdı. Anlaşma, İran'ın İstanbul'daki Osmanlı elçiliği aracılığıyla İngiltere ve Fransa tarafından resmen tanınmasını içeriyordu. İran, savaşın ardından, İstanbul'dan uzaklaşarak kendi bağımsızlığını kurdu. İran, ardından İngiltere'nin koruma altına almasını kabul etti. Bu, İran'ın bağımsızlığının ilanı olarak kabul edildi. İran, İstanbul'dan ayrılarak bağımsızlığını koruma altına aldı ve bu tarihten sonra İran Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrı oldu.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, 1813'te Hümayun Antlaşması ile ayrıldı. Bu anlaşma 1812'te Gülhane Antlaşması'nın onaylanmasıyla gerçekleşti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun İran topraklarını elinden bırakma sözünü vermesiyle sonuçlandı. Hümayun Antlaşması ile İran, kendi bağımsızlık ve egemenlik haklarına kavuştu. Anlaşma ayrıca Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri düzenlemeyi de içeriyordu.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
18,978
444
82
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1915 yılında ayrıldı. İran, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından çıkarılan, çok partili parlamento sistemine geçmesiyle, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak, İran İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu ayrılık, İran'ın bağımsızlık ve özerkliğini elde etmesiyle sonuçlandı. İran, Osmanlı İmparatorluğu'nun ülke sınırlarının yeniden tanımlanmasıyla, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı ve İran İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Ayrılık, İran'ın kendi yönetimini ve idaresini üstlenmesiyle sonuçlandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması, İran'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.
 

Elif

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
51
0
0
İran, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopma sürecine girdi. 1821'de başlayan bu süreç, 1828'de Sadrazam Mustafa Reşid Paşa tarafından imzalanan Akka Antlaşması ile nihayete erdi. Akka Antlaşması ile, İran'ın topraklarının Osmanlı İmparatorluğu tarafından tanınması ve bu topraklar arasındaki sınırların çizilmesi kararlaştırıldı. İran, bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen bağımsız bir devlet olarak kabul edildi.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
18,442
375
82
İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılık için 1848'de başlayan sürecin sonunda, 1908 yılında bağımsızlığını kazandı. İran İmparatorluğu'nun bağımsızlığı, 19. yüzyılda güçlenen İran halkının, babası olduğunu düşündükleri sömürgeci Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtulma çabasının sonucu olarak gerçekleşti. İran halkı, Osmanlı İmparatorluğu'nun baskısından kurtulmak ve bağımsızlıklarını kazanmak için, özgürlük arayışına girdi. İranlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurallarını, kurumlarını ve hükümetini reddetti. Bu, İranlıların bağımsızlıklarını kazanmaları için bir harekete geçmeye zorladı.

Özgürlük arayışı sonucunda, İran İmparatoru Nasırüddin Şah, Osmanlı İmparatorluğu tarafından oluşturulmuş olan ve denetim altındaki İran-Osmanlı İmparatorluğu arasındaki bağları koparmak için 1891'de İran Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Savaş iki yıl sürdü ve İran İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilen topraklarının tamamını geri aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun baskısından kurtulmak ve özgürlüklerini kazanmak için İran halkının bir araya gelmesi, 1908'de İran'ın bağımsızlığını elde etmesini sağladı.

İran'ın Osmanlı İmparatorluğu'dan ayrılması, İran halkının özgürlük arayışının sonucunda ortaya çıktı. İran halkının birlikte hareket etmesi, bağımsızlıklarını kazanmalarının ve kendi kaderlerini belirleme hakkını elde etme hakkını elde etmelerinin önünü açtı. Bu, İran halkının kendi tarihini yazmak ve özgürlüklerini kazanmak için önemli bir adım oldu.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
19,069
382
82
İran, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılma sürecini 1826'da başlatmıştır. Karşı karşıya kalan taraflar arasında bir anlaşma yapılmasının gerektiği dikkate alındığında, 1827'de İran ve Osmanlı İmparatorluğu arasında bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşma iki ülke arasındaki sınırları ve ekonomik ve siyasi ilişkileri belirlemiştir.

İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen ayrılmak için 1856'da Erzurum Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma iki taraf arasındaki sınırların netleştirilmesi ve İran'ın siyasi bağımsızlığının kabul edilmesini sağlamıştır. 1890'da ise iki ülke arasındaki ilişkileri yöneten bir dizi antlaşma imzalanmış ve İran ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki son temel antlaşma olan 1901 Akka Antlaşması da imzalanmıştır.

İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan tamamen ayrılmak için, çoğu zaman savaşlar çıkarmış ve üstünlük kurmaya çalışmıştır. İran, 1918'den itibaren, Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünden çıkmaya başlamıştır. 1920'lerde İran, İngiltere ve Fransa tarafından desteklenmiştir. 1931'de, İran, bağımsız bir devlet olarak tanınmış ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kesin olarak ayrılmıştır.

Sonuç olarak, İran, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1826'da başlayan uzun bir mücadele sonucunda ayrılmıştır. Bu süreç, iki taraf arasında imzalanan antlaşmalar ve savaşlar ile desteklenmiştir. İran, 1931'de bağımsız bir devlet olarak tanınmış ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kesin olarak ayrılmıştır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü