Kaç çeşit akrabalık var

AspiriN

Tanınmış Üye
BaYaN
27 Şub 2022
1,377
30
47
Merhaba, akrabalık konusunda yardım almak için buradayım. Kaç çeşit akrabalık var? sorusunu sormak istiyorum. İnsanların akrabalarını daha iyi anlamak ve tüm akrabalarını tanımak için bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum.

Akrabalık, arasındaki bağın ne olduğu ile belirlenir. Kişi ile arasındaki bağ öncelikle sevgi, sadakat ve dayanışmadan kaynaklanır. Bu bağın ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak akrabalık türleri de değişir. Genellikle, akrabalık, yakınlık derecesine, doğrudan kan bağı olup olmadığına ve ilişki içindeki kişilerin arasındaki ortak noktalara göre sınıflandırılır.

Bunlardan bazıları, ilk derece akrabalık, ikinci derece akrabalık, üçüncü derece akrabalık, dördüncü derece akrabalık, evli çiftler ve akraba olan arkadaşlar olarak sıralanabilir. İlk derece akrabalık, kişinin doğrudan kan bağı olan akraba ile olan ilişkisidir. İkinci derece akrabalık, birinci derece akrabaların eşleri ve çocukları ile olan ilişkidir. Üçüncü derece akrabalık, ikinci derece akrabaların eşleri ve çocukları ile olan ilişkidir. Dördüncü derece akrabalık, üçüncü derece akrabaların eşleri ve çocukları ile olan ilişkidir. Evli çiftler, eşler arasındaki akrabalıktır. Akraba olan arkadaşlar, arkadaşlıklarının üstünde bir bağ olduğu, ancak doğrudan kan bağı olmadığı için sınıflandırılır.

Akrabalık türleri arasındaki temel farklılıklar, insanların aralarındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğuna ve aralarındaki ortak noktalara göre belirlenir. Akrabalık türlerinin her biri, kişilerin arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğuna göre farklıdır. Bu güçlü bağ, kişilerin birbirlerine daha yakın hissetmelerine ve aralarındaki ilişkiyi geliştirmelerine yardımcı olur.

Akrabalık türleri hakkında daha fazla bilmek istiyorum. Daha fazla bilgi edinmek için ne tür kaynaklara başvurmalıyım? Akrabalık hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi lütfen paylaşın. Teşekkürler.
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
18,789
409
82
Kaç çeşit akrabalık var?

Akrabalık ilişkileri, insanların toplumsal ve kişisel hayatlarının önemli bir parçasıdır. Akrabalık, insanların birbirleriyle olan yakın ilişkilerini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Birçok ülkede, akrabalık ilişkileri yasalar tarafından düzenlenir ve bu ilişkileri tanımlamak için çeşitli sınıflar kullanılır. Bu yazı, akrabalık ilişkilerinin çeşitli türlerinin neler olduğunu açıklayacaktır.

Kan Bağı Akrabalıkları

Kan bağı akrabalıkları, ortak atalardan gelen bir ilişkiyi tanımlar. Bu tür akrabalıklar, iki kişinin ya da iki ailelerin arasındaki ilişkiyi ifade eder ve nesilden nesile devam eder. Kan bağı akrabalıkları, aynı atadan gelen insanlar arasındaki ilişkileri tanımlar. Örneğin, kardeşler, anne ve babalar, teyzeler ve dayılar, halalar ve amcalar, hatta ilk kuşaktan akrabalar arasındaki ilişkiler kan bağı akrabalıklarına dahildir.

Evlilik ve Akrabalık

Evlilik, akrabalık ilişkileri için çok önemli bir kavramdır. Evlilik, iki kişinin birbirine bağlanmasını ifade eder. Bu, iki kişinin arasındaki ilişkinin kutsal bir ilişki olduğunu ifade eder ve akrabalık ilişkisi olarak nitelendirilir. Evlilik, eşler arasındaki akrabalık ilişkisini de tanımlar. Örneğin, eşlerin kardeşleri, anne ve babaları ve diğer akrabaları birbirlerinin akrabaları olarak kabul edilir. Aynı şekilde, eşlerin çocukları da akrabaları olarak kabul edilir.

Yakın Akrabalıklar

Yakın akrabalıklar, insanların arasındaki ilişkileri tanımlayan bir terimdir. Yakın akrabalıklar, insanlar arasındaki ilişkilerin özel olmasını ifade eder. Yakın akrabalıklar, akrabalar arasındaki ilişkiyi tanımlar ve akrabaların sevgisini ifade eder. Yakın akrabalıklar, arkadaşlar, arkadaşların aileleri, arkadaşların kardeşleri, arkadaşların eşleri ve diğer yakın akrabalar arasındaki ilişkileri tanımlar.

Özet
Akrabalık ilişkileri, birçok ülkede yasalar tarafından düzenlenir ve bu ilişkileri tanımlamak için çeşitli sınıflar kullanılır. Kan bağı akrabalıkları, iki kişinin ya da iki ailelerin arasındaki ilişkiyi tanımlar. Evlilik, eşler arasındaki akrabalık ilişkisini tanımlar. Yakın akrabalıklar, arkadaşlar, arkadaşların aileleri, arkadaşların kardeşleri, arkadaşların eşleri ve diğer yakın akrabalar arasındaki ilişkileri tanımlar. Bu yazı, akrabalık ilişkilerinin çeşitli türlerinin neler olduğunu açıkladı.
 

oremeyenbayan

Üye
BaYaN
1 May 2023
3,163
106
17
Doğrudan akrabalık için genellikle iki çeşit vardır: sangöresel ve evlat edinme. Sangöresel akrabalık, insanların doğal yakın akrabalık ilişkisinden kaynaklanır. Bu tip akrabalık, biyolojik olarak ilişkili olan insanlar arasında bulunur, örneğin; annesi, babası, kardeşleri, amcaları, teyzeleri, halaları vb. Evlat edinme akrabalık, insanların çocuğu olmayan bir kişiye evlat edinmesiyle sağlanır. Evlat edinme akrabalık, çocuğu olmayan kişinin, edinilen çocuğa evlat edinme yoluyla özel bir ilişki kurması anlamına gelir. Bu iki çeşit akrabalık dışında, insanlar arasında arkadaşlık veya komşuluk gibi dostluk ilişkileri de mevcuttur.
 

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
365
15
Türk aile yapısında, karşılıklı olarak birbirlerinin varlığını tanıyan, tanıdıkları arasında sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerin olduğu birçok çeşit akrabalık bulunmaktadır. Bunlar, doğrudan köklerine, birinci dereceden yakınlığa ve ikinci dereceden yakınlığa göre sınıflandırılmıştır. İlk öncelikli olarak, birinci dereceden, kendisiyle özdeş olarak tanımlanan akrabalar vardır. Bu kategoriye baba, anne, kardeşler ve çocuklar girer. İkinci dereceden, elinizdeki akrabalık kökeni daha uzak olanları kapsar. Bu kategoriye kayınvalide, kayınbaba, yeğenler, amcalar, teyzeler, hala ve dayılar girer. Ayrıca, bu kategoride gelinler ve damatlar da yer almaktadır. Türk aile yapısında, bu kadar çeşitli akrabalık türleri bulunmaktadır ve bu akrabalıkların her biri için özel ve kutsal bir anlam taşımaktadır.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
430
5
Türkiye'de evlenme yoluyla akrabalık kurmak için iki farklı akrabalık ve ilişki türü vardır. Bunlar, "soy akrabalığı" ve "kan akrabalığı" olarak bilinir. Soy akrabalığı, iki tarafın ortak bir ata veya dedeyi paylaşmasıyla oluşur. Bu tür akrabalıkta, insanlar karşılıklı olarak hemhal, amca, dayı, teyze, hala, nineler gibi kavramlarını kullanırlar. Diğer tür olan kan akrabalığı ise, iki tarafın ortak bir anne veya babaya sahip olmasıyla oluşur. Böylece, karşılıklı olarak kardeş, yenge, enişte, kayınvalid ve kayınbirader gibi kavramlarını kullanırlar. Her iki tür akrabalık da, yakın akraba olmak için kullanılan kurallar tarafından belirlenir ve evlenme ya da kan bağı ile kurulur.
 
  • Love
Reactions: Ebru

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
434
5
Türkiye'de genellikle 8 çeşit akrabalık kavramları kullanılır: kardeş, dayı, teyze, amca, halayık, komşu, yenge ve kuzen. Bu akrabalıklar karşılıklı olarak aileler arasında kök salmış ve hemen hemen herkesin birbirleriyle ilişkili olduğu bir sistemdir.

Kardeş akrabalığı, kardeşler arasında oluşan ilişkiyi tanımlar. Kardeşler, annenin ve babanın aynı çocuklarıdır veya erkek bir kardeş ile kız bir kardeş arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Dayı ve teyze akrabalığı, bir kişinin amcasının veya halaannesinin çocuklarına karşı olan ilişkilerini ifade eder.

Amca ve halayık akrabalığı, kişinin amcasının veya amcasının çocuklarının karşılıklı ilişkilerini temsil eder.

Komşu akrabalığı, iki aile arasında geliştirilen yakın ilişkilere atıfta bulunur.

Yenge akrabalığı, kadınların kendi erkek kardeşlerinin çocuklarıyla oluşturduğu ilişkiyi ifade eder.

Kuzen akrabalığı, eşit derecede akrabalar arasındaki ilişkiyi ifade eder. Kuzenler, bir annenin veya babanın kardeşlerinin çocuklarıdır veya kız bir kuzen ile erkek bir kuzen arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Türkiye'de bu 8 çeşit akrabalık kavramı kullanılır ve aileler arasındaki ilişkileri ifade eder. Akrabalıklar, toplumda bireylerin birbirleriyle ilişkilerini desteklemek ve geliştirmek için önemli bir rol oynar.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
481
0
Türk kanunlarına göre akrabalık ilişkileri çeşitli olabilir. Bu ilişkiler arasında en önemlileri, yakınlık derecelerine göre beş gruba ayrılır. Bunlar, kardeşler, amcalar, hala, dayılar, kayınbabalar, yeğenler ve kuzenlerdir. Ayrıca, üzüm bağları, nesebi arkadaşlar ve çocukların eşlerinin akrabası da akrabalık bağı olarak kabul edilir. Diğer ilişkiler arasında, anne tarafından veya baba tarafından gelen akraba, büyükanne, büyükbaba, teyze, amca, halalar, kayınpeder ve kayınvalide sayılabilir. Akrabalık ilişkileri, iki insan arasında kişisel ve profesyonel ilişkileri de kapsayabilir. Ayrıca, burada belirtilmeyen başka ilişkiler de olabilir.
 

BezBebek

Üye
BaYaN
16 Ağu 2023
7,287
132
5
Türkiye'de, akrabalık ya da akraba ilişkileri olarak adlandırılan ilişkiler, insanlar arasındaki özgün ve özel bağlantıları ifade etmektedir. Türk Toplumunda, bu tür ilişkilerin çeşitli özellikleri vardır.

Birincisi, akrabalık ilişkilerinin, insanlar arasındaki çeşitli seviyelerde oluşturulmuş olmasıdır. Bu ilişkilerin, yakınlık derecelerine göre sınıflandırılması, Türkiye'deki çoğu kültürde kabul görmüş bir uygulamadır. Yakın akrabalık, daha yakın akrabalık, uzak akrabalık, daha uzak akrabalık gibi kavramlar, çoğu toplumun kültürlerinde karşımıza çıkmaktadır.

İkincisi, bu akrabalık ilişkilerinin, çoğunlukla biyolojik olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, insanlar, akrabalarıyla biyolojik olarak bağlıdır ve bu bağ, soy, kabile veya ailesel bağlar aracılığı ile gerçekleşir. Akrabalık, genellikle bir kişinin, akrabası olan diğer kişilerin, nesiller boyunca birlikte yaşadıkları toplumun bir parçası olduğu anlamına gelmektedir.

Üçüncüsü, akrabalık ilişkilerinin, insanlar arasındaki sosyal ve hukukî ilişkileri de etkileyebilme özelliklerine sahip olmasıdır. Akrabalık ilişkisi, bir insanın, özellikle de Türkiye'deki toplumlarda, bir akrabaya karşı, ona karşı olan sosyal ve hukukî haklarını etkileyebilmektedir. Örneğin, bir akrabaya karşı güven duvarının daha yüksek olması, bir akrabaya karşı daha düşük seviyedeki mülkiyet hakları gibi durumlar, akrabalık ilişkilerinin önemini ortaya koymaktadır.

Son olarak, akrabalık ilişkilerinin, insanlar arasındaki diğer tür ilişkilere göre daha kalıcı olması önemlidir. Çoğu zaman, akrabalık ilişkisi, aralarında arkadaşlık ya da diğer tür ilişkiler kurma olasılığı daha düşük olan insanlar arasında bile mevcuttur.

Türkiye'deki akrabalık ilişkilerinin çeşitli türleri bulunmaktadır. Bu ilişkiler arasında, kan akrabalığı, kabile akrabalığı, soy akrabalığı ve ailesel akrabalık gibi türler bulunmaktadır. Her tür akrabalık ilişkisi, insanlar arasındaki ilişkileri farklı şekillerde etkileyebilmektedir ve her bir türün kendine
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
18,438
339
82
Türk toplumunda akrabalık çeşitleri, çok farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Genel olarak, akrabalık ilişkileri, kan ve evlilik bağlarına göre ayrılır. Kan bağlarının aile içinde en üst düzeye ulaştığı biyolojik akraba ilişkisi vardır. Buna ek olarak, evlenme bağları da akrabalık ilişkileri olarak sınıflandırılır.

Biyolojik akrabalık, baba, anne, kardeş, amca, dayı, hala, teyze, yeğen gibi sınıflandırmalar için kullanılır. Biyolojik akrabalık, kuzenleri, deniz kuzenlerini ve uzak akrabaları da kapsar.

Evlilik akrabalıkları ise, eş, kayınbirader, kayınvalide, kayınpeder, kayınvalidem, yenge, kayın bacı ve kayın teyze gibi sınıflandırmalar için kullanılır. Çoğu ülkede, eşin anne ve babasıyla ilişkili olarak, kayınbirader ve kayınvalidelerle evlilik bağları kurulur.

Türk toplumunda akrabalık ilişkileri, kökene, kabileye ve akraba evlerine göre de sınıflandırılır. Köken akrabalığı, aynı kökene sahip kişilerin ilişkisini ifade eder. Kabile akrabalığı ise, aynı kabileye ait kişilerin arasındaki ilişkiyi ifade eder. Akraba evi ise, aynı akrabaların arasındaki ilişkiyi temsil eder.

Bu sınıflandırmalardan dolayı, Türk toplumunda akrabalık ilişkileri farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Biyolojik akrabalık, evlilik akrabalığı, köken akrabalığı, kabile akrabalığı ve akraba evi akrabalığı olmak üzere beş temel akrabalık türü vardır.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Türk toplumunda dokuz adet akrabalık türü vardır. Bunlar; ana akrabalık (anne tarafı), baba akrabalık (baba tarafı), komşuluk akrabalığı, kız akrabalığı, erkek akrabalığı, kız ve erkek akrabalığı, kuzen akrabalığı, dayı akrabalığı ve hal akrabalığıdır. Ana ve baba akrabalığı daha çok önem verilen akrabalık türleridir. Komşuluk akrabalığı ise yakın bir şekilde yaşadığınız ve aranızda özel bir bağ oluşturduğunuz kişilere verilen adıdır. Kız ve erkek akrabalığı kuzenlerinizin çocuklarıdır. Dayı akrabalığı, kuzenlerinizin evlenmiş eşlerine verilen isimdir. Hal akrabalığı ise kuzenlerinizin kocası veya eşinin akrabalarına verilen isimdir. Türk toplumunda bu dokuz adet akrabalık türü kullanılmaktadır.
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
Türk halkının köklü gelenekleri ve kültüründe, akrabalık ilişkileri çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Tanımlamaların arasında kan ve yakınlık bağı olan, akraba ve yakın akrabalık bağları, evlilik ile oluşan akrabalıklar ve soy ağacına göre akrabalık bağları sayılabilir. Yakınlık bağı olan akrabalık ilişkileri, yakın akrabalık ilişkileri ve soy ağacına göre akrabalıklar, bu üç çeşit akrabalık bağını oluşturmaktadır.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Türkiye'de 8 çeşit akrabalık vardır. Bunlar, kan akrabalığı, evlatlık akrabalığı, kısasa kısas akrabalığı, dedelik akrabalığı, hısımlık akrabalığı, ruhban akrabalığı, ev akrabalığı ve eş akrabalığıdır. Kan akrabalığı, insanların biyolojik olarak birbirlerine bağlı olmalarına dayanır. Evlatlık akrabalığı, bir kişinin çocuğunu başka bir kişinin evlat edinmesiyle oluşur. Kısasa kısas akrabalığı ise, ölüm veya bazı diğer nedenlerden dolayı çocuksuz kalan ailelerin, kendilerine çocuk olmayan kardeşlerinin çocuklarını evlat edinmesiyle oluşur. Dede ile torun arasındaki bağı belirtmek için dedelik akrabalığı terimi kullanılır. Hısımlık akrabalığı, evlenen kadının erkek tarafından karşılanmasıyla oluşur. Ruhban akrabalığı ise, din adamı veya dini liderin kökeninden gelenlerin arasındaki ilişkiyi gösterir. Ev akrabalığı, evlenecek çiftlerin birbirlerinin akrabalarıyla evlenmesiyle oluşur. Son olarak, eş akrabalığı, karşılıklı akrabalık ilişkisidir.
 

Bilgin

Tanınmış Üye
BaY
18 Eki 2020
1,368
50
47
Akraba olmak, bir insanın akrabalarıyla olan ilişkisini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Akrabalık ilişkileri, genelde biyolojik olarak ilişkili olan insanlar arasındaki ilişkilere ve kültürel bağlara dayanır. Akrabalık ilişkileri, birbiriyle akraba olan insanlar arasındaki yakınlık derecesine göre sınıflandırılır.

Türk toplumunda, akrabalık ilişkileri, kökleri eski Türk törelerine dayanan çeşitli akraba bağlarına dayanır. Türk akraba bağları, iki ana kategoriye ayrılır: direkt akrabalık olarak bilinen 'kan' bağları ve dolaylı akrabalık olarak bilinen 'soy' bağları.

Öncelikle ‘kan’ bağı akrabalığının altı farklı çeşidi vardır: anne, baba, kız, erkek, kardeş ve teyze. Bu akraba bağları, iki insan arasında doğrudan akrabalık ilişkisini ifade eder.

Dolaylı akrabalık olarak bilinen 'soy' bağları ise, çok daha geniş bir yelpazede değişik akrabalık ilişkilerini kapsar. Bu bağlar, akrabalar arasındaki ilişkiye göre değişir. Örneğin, baba ve anne tarafından akrabalığı olmayan ama biyolojik olarak bağlı olan insanlar arasında, 'küçük-küçük teyze' olarak bilinen bir akraba bağı vardır.

Ayrıca, Türk toplumunda, akrabalık ilişkileri, 'yakın akrabalık' olarak bilinen 'yenge' ve 'erkek kardeş' bağları ile de sınıflandırılır. 'Yenge' bağı, kadın tarafından kan bağı olan insanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. 'Erkek kardeş' bağı ise, erkek tarafından kan bağı olan insanlar arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Türk toplumunda, akrabalık ilişkilerinin çeşitli bağlarının yanı sıra, 'dostluk' bağı da vardır. 'Dostluk' bağı, iki insan arasındaki sosyal ilişkiyi ifade eder.

Sonuç olarak, Türk toplumunda, akrabalık ilişkileri, 'kan' ve 'soy' bağları olarak bilinen iki ana başlık altında, yedi farklı çeşide ayrılır. Bunlar, anne, baba, kız, erkek, kardeş, teyze ve yenge bağıdır. Ayrıca, 'erkek kardeş' ve 'dostluk' bağları da vardır.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
18,438
339
82
Akrabalık, insanların doğal veya evlilik yoluyla aralarındaki ilişkiyi ifade eden bir kavramdır. Genellikle, akrabalıklar, bir ya da iki taraflı olarak sınıflandırılır. Bir taraflı akrabalık, akrabalık bağı olan kişinin yalnızca bir tarafından sağlanır. Örneğin, bir kadının çocuğunun babasının akrabaları, kadının tarafından sağlanır. İki taraflı akrabalık ise, akrabalık bağı olan kişilerin hem anne tarafından hem de baba tarafından sağlanır. Örneğin, iki kardeşin akrabaları, hem anne tarafından hem de baba tarafından sağlanır.

Türkçe dilinde akrabalık çeşitleri, akrabalık derecelerine göre gruplandırılır. Dört akrabalık derecesi vardır: kuzu, eş, akrabalık ve kuzenlik. Kuzu akrabalık, iki kişinin, özellikle evlilik yoluyla, aynı ataya bağlanmasıyla oluşturulur. Eş akrabalık, iki kişinin, evlilik yoluyla, birbirlerine bağlanmasıyla oluşturulur. Akrabalık akrabalık, bir kişinin akrabalık bağı olan kişinin tarafından sağlanır. Kuzenlik akrabalığı, kuzenlerin akrabalık bağı olan kişilerin tarafından sağlanır.

Türkçe dilinde, dört akrabalık çeşidi vardır. Bunlar kuzu, eş, akrabalık ve kuzenliktir. Her akrabalık çeşidi, kendine özgü bir akrabalık bağıyla oluşturulmuştur ve her bir akrabalık çeşidi bir araya geldiğinde, olası akrabalık bağlarının çeşitliliğini oluşturmaktadır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü