Süper ego ne demek psikoloji

DeRiNDaRBe

Üye
BaYaN
11 Nis 2023
1,306
51
17
İzmir
Merhaba,
Psikoloji hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum ve bu yüzden Süper Ego hakkında bilgi edinmek istiyorum. Süper Ego nedir? Süper Ego psikolojide ne anlama geliyor? Süper Ego hakkında ne kadar bilgiye sahibim? Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için başvurabileceğim diğer kaynaklar nerede? Özellikle çocukluk çağlarında Süper Ego hakkında ne gibi etkileri olur? Bu konuyla ilgili yardım edebilecek biri varsa, lütfen konu hakkında bilgi vermeye çalışın.
 

Daniel1336

Co-Admin
Yetkili
Co-Admin
BaY
4 Nis 2023
10,217
414
82
Süper Ego Nedir ve Psikoloji İle İlgisi Nedir?

Psikoloji alanında, süper ego, Freud tarafından geliştirilen ve konseptinin özünü oluşturan bir kavramdır. Süper ego, insanın davranışlarını ve düşüncelerini denetleyen, onu terbiye eden ve onu kontrol eden özellikleri temsil eden bir kavramdır. Süper ego, Freud tarafından bir insanın özgüvenini ve bağımsızlığını geliştirmek için önemli bir yere sahiptir.

Freud'a göre, süper ego insanların gelişimlerinde çok önemli bir role sahiptir. Süper ego, insanın toplumsal kuralları ve davranışları hakkında kendi kendine belirli bir standart seti oluşturmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, süper ego, insanın düşüncelerini ve davranışlarını denetlemek için bir mekanizma oluşturur. Süper ego, insanın başkalarının düşünceleri ve davranışlarına uyumlu olmasına da yardımcı olur.

Süper ego, insanın kendine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur. Süper ego insanın kendi kendini denetlemesine, başkalarının sözlerine ve davranışlarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, süper ego insanın başkalarına karşı sorumluluklarının farkında olmasına ve onlara karşı dürüst olmasına da yardımcı olur.

Süper Ego Psikolojik Olarak Nasıl İşlev Görebilir?

Süper ego, insanın kendine ve başkalarına karşı olan sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur. Süper ego, insanın kendi düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, süper ego, insanın başkalarının düşüncelerini ve davranışlarını denetlemek için bir mekanizma oluşturur.

Süper ego, insanın toplumsal kurallara uymasını sağlayan özellikleri temsil eder. Süper ego, insanın başkalarının düşüncelerini ve davranışlarına uyum sağlamasını kolaylaştırır. Aynı zamanda, süper ego, insanın başkalarına karşı sorumluluklarının farkında olmasına ve onlara karşı dürüst olmasına da yardımcı olur.

Psikolojide Süper Ego'nun Önemi

Süper ego, insanın kendine ve başkalarına karşı olan sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur. Süper ego, insanın kendi kendini denetlemesine ve başkalarının düşüncelerini ve davranışlarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, süper ego, insanın başkalarına karşı sorumluluklarının farkında olmasına ve onlara karşı dürüst olmasına da yardımcı olur.

Psikolojide, süper ego, insanların kendilerini geliştirmeleri, düşüncelerini ve davranışlarını denetlemeleri ve başkalarına karşı dürüst olmaları için çok önemlidir. Süper ego, insanların toplumsal kurallara uymasını, kendi kendini denetlemesini ve başkalarının düşüncelerini ve davranışlarına uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 

FikirleriM

Moderator
Yetkili
Moderator
BaYaN
10 Tem 2023
6,818
257
82
Süper ego, psikolojideki üç büyük kişilik bileşeni olan id, ego ve süper ego arasında yer alan bir kavramdır. Süper ego, bireyin içindeki toplumsal değerler ve kuralların, yasaların ve ahlaki normların düşünülüp çoğu durumda benimsenmelerini kontrol etmek için içsel bir denetim noktası olarak görev yapar. Bireyin süper ego'nun toplumsal değerleri öğrenmesi, kendi özgül kimliğinin oluşmasına ve kimliklerini oluşturmak için süper ego'dan yardım almasına yardımcı olur. Süper ego, bireyin davranışlarını kontrol etmesi ve toplumsal normlar ile kendi içsel kurallarının arasındaki dengeyi koruyabilmesi için çok önemli bir rol oynar.
 

GulumseDunya

Üye
BaYaN
18 Tem 2023
3,471
148
5
Süper ego, Sigmund Freud tarafından geliştirilen Psikanaliz teorisinin temel bir parçası, insanın kendi kararlarını almaya ve ne yapacağını belirlemeye yardımcı olan güçlü bir yargı oluşturur. Süper ego, çoğu zaman içgüdüsel olarak ortaya çıkar ve kişinin kendisini sosyal kurallara göre yönlendirmesine yardımcı olur. Freud'a göre, süper ego, kişinin kendisine özgü olan, çevresindeki insanların oluşturduğu kurallar ve değerler üzerinde kendini kontrol etmesinin temelini oluşturur. Süper ego, kişinin kendini tutup kısıtlamasına izin verirken, aynı zamanda kişiye iyi ve dürüst olmayı öğretir. Süper ego, aynı zamanda kişinin kendisi hakkında yargılar oluşturmasını sağlayan, otorite figürlerinin etkisine karşı direnç göstermesini sağlayan bir mekanizmadır. Freud tarafından geliştirilen diğer kavramlar arasında, öz ego ve id de vardır. Öz ego, kişinin kendisini rasyonel olarak kontrol etmesini sağlayan, kişinin pratik ve mantıklı kararlar verebileceği bir mekanizmadır. Id ise, kişinin doğuştan gelen, içgüdüsel olarak gelişen ve kontrol etmesi zor olan isteklerini temsil eder. Süper ego, özego ile id arasında denge olmasını sağlayan bir mekanizmadır. Süper ego, kişinin çevresel olaylara ve durumlara karşı davranışlarını kontrol etmesine, kendisine uygun olmayan davranışlardan kaçınmasına ve kendisi için uygun olan davranışları seçmesine yardımcı olur.
 

susesi

Üye
BaYaN
22 Tem 2023
9,551
365
15
Süper ego, Sigmund Freud tarafından geliştirilen psikolojik terimdir. Freud'a göre, süper ego, insanların kendileri için uygun olmayan şeyleri yapmamalarını sağlayan kurallar ve normları tutarlı bir biçimde tutan bir ruhsal yapıdır. Süper ego, kişinin çevresi tarafından kabul gören değerleri, normları ve kuralları temsil eder. Birey, süper egosunu kullanarak öz disiplinini kontrol eder ve böylece hayatının düzeni için önemli bir rol oynar. Süper ego, özne ile kurduğu ilişkilerden etkilendiği gibi, aynı zamanda özneyin toplumsal kurallara uyma ve kendini disiplin etme yeteneğini de etkileyebilir. Süper ego, kişinin kendi iç ahlakını öğrenmesi ve geliştirmesi için çok önemlidir.
 

PaylasimPerisi

Üye
BaYaN
2 Ağu 2023
10,974
430
5
Süper ego, psikolojideki üç kişilik model olan öz-egonun bir üyesidir. Süper ego, öz-egonun kontrolünü yürütmeyi amaçlayan, toplumsal değerler, kurallar ve normlarla öz-egonun çatışmalarını çözmeyi amaçlayan bir güç olarak tanımlanır. Süper ego, duygularımızın ve arzularımızın kontrolünü sağlamak için öz-ego tarafından ortaya çıkarılan davranışsal kısıtlamaların kaynağıdır. Süper ego, öz-egonun doğru davranışları öğrenmesiyle ortaya çıkar ve öz-egonun yanlış davranışlarını önlemeyi amaçlar. Çoğu insan için, bu kısıtlayıcı gücün arkasında ailenin kuralları, toplumsal kodlar ve kutsal kitapların değerleri vardır. Süper ego, öz-egonun uyumlu toplumsal birey olmasını sağlayarak kişinin toplum tarafından kabul edilmesini sağlar.
 

MerakliPanda

Yeni Üye
BaY
5 Ağu 2023
11,658
481
0
Süper ego, Sigmund Freud tarafından geliştirilen psikolojik bir kavramdır. Süper ego, bireyin içsel kontrol mekanizması olarak tanımlanır ve bu mekanizma bireyin kendi kendini kontrol edebilmesini sağlar. Süper ego, bireyin kendi öznel kurallarının, değerlerinin ve idealinin kendisi tarafından belirlenmesini sağlar. Bu, bireyin çevresindeki insanların ya da toplumun önceden belirlediği ölçütlerden farklı olarak kendisinin belirlediği ölçütlere göre hareket etmesini sağlar. Süper ego, kişinin kendi öznel kurallarını ölçü alarak kendisine özgü davranışlar sergilemesini sağlayarak bireyin hareketlerini özgürlükleri çerçevesinde kontrol altına almasını sağlar.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
586
5
Süper ego, Sigmund Freud tarafından tanımlanan bir psikolojik kavramdır. Freud'a göre, insanların benlik algısını oluşturan üç temel psikolojik güç vardır: öz ego, id ve süper ego. Öz ego, insanın aklı ve bilincinin yer aldığı alandır. Bu alan, insanın dünyayla olan iletişimini kontrol eder ve ona, ne yapması gerektiğini ve ne yapmaması gerektiğini öğretir. Id, insanların doğuştan gelen duygusal ihtiyaçlarının yer aldığı alandır. Bu alan, insanın ne istediğini ve ne yapmak istediğini belirler. Süper ego ise, insanlık toplumunda yer almanın kurallarını ve etik kurallarını belirleyen alandır. Süper ego, insanlara doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamalarını ve içlerindeki kınanılması gereken duyguları sınırlamalarını sağlar. Süper ego, öz ego ile id arasındaki bir denge oluşturarak, insanların kendi arzularını ve içgüdülerini sınırlamasına yardımcı olur. Aslında, süper ego, insanın doğasının karşıtı olarak görülür ve insanların kendilerini daha iyi yönetmelerini sağlar.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
13,593
304
15
Süper ego, psikolojik kuramcı Sigmund Freud tarafından geliştirilen bir kavramdır. Süper ego, insanın kendi kurallarını koyarak kendi kendisini kontrol etmesini sağlayan kuramsal bir yapıdır. Kısaca, süper ego, insanın kendi kendini kontrol eden kuramsal yapısıdır.

Süper ego, kişinin öznelliğinin, kendini ödüllendirmesinin ve cezalandırmasının yönlendirilmesinde önemli rol oynar. Süper ego, kişinin çevresindekilere ve kendi iç dünyasına karşı kendini ve eylemlerini kontrol etmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Süper ego, kişinin çevresindeki insanların beklentilerini karşılamasını, çevresindeki insanların kurallarını ve normlarını karşılamasını ve kendini kontrol etmesini sağlar. Süper ego, kişinin davranışlarının, düşüncelerinin ve arzularının kontrol edilmesinde önemli rol oynar ve kişinin çevresindeki insanlarla ve kendi iç dünyasıyla iletişim kurmasını sağlar.

Süper ego, kişinin kendisiyle ve çevresiyle iletişim kurmasını destekler ve insanın kendini kontrol etmesini sağlar. Süper ego, kişinin çevresindeki insanların beklentilerini karşılamak ve kendi iç dünyasıyla uyumlu olmak için çalışmasını sağlar. Süper ego, kişinin çevresindeki insanların beklentilerini ve kendi iç dünyasıyla uyumlu olmak için çalışmasını sağlar. Böylece, kişinin kendini kontrol etmesini ve çevresindeki insanlarla ve kendi iç dünyasıyla iletişim kurmasını sağlar.
 

balotelsiz

Üye
BaY
28 Eyl 2023
10,062
0
15
Antalya
Süper Ego, psikolojide Sigmund Freud tarafından geliştirilen psikolojik yapının üçüncü bölümüdür. Süper Ego, kişinin id, ego ve süper ego arasındaki dengeyi sağlamaya yönelik kurallar oluşturur. Süper Ego, özellikle çocukluk döneminde gelişir ve kültürün, ebeveynlerin ve diğer etkileyicilerin çocuğa öğrettiği değerleri temel alır. Bu kurallar toplumun geleneklerinden gelir ve çocuğun insan haklarını koruma, kendisini, diğerlerini, ailesini, çevresini ve toplumu koruma gibi görevleri yapmasını sağlar. Süper Ego, kişinin davranışlarının daha yüksek bir standarta uygun olmasını sağlayan etkileri ile özetlenebilir. Süper Ego, kişinin kendisine, topluma ve diğerlerine karşı sorumluluklarını kabul etmesi ve bunları karşılamasını sağlar. Özetle, Süper Ego, insanın id, ego ve süper ego arasındaki dengeyi sağlamaya yardımcı olan psikolojik bir kurallar sistemidir.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
18,438
339
82
Süper ego, Freud tarafından geliştirilen psikolojik üç kişilik kuramının üçüncü bölümü olarak tanımlanır. Süper ego, kişinin toplumsal norm ve değerleri karşısında duygularını ve davranışlarını denetleyen ve kontrol eden kişinin "öz ben"i olarak kabul edilir. Süper ego, kişinin iyi ve kötü arasındaki farkı ayırt edebilmesini sağlar ve bu şekilde kişisel sorumluluklarını kavrama konusunda yardımcı olur. Süper ego, kişinin kendisine ve topluma karşı sorumlu olmasını sağlayarak kişinin duygusal ve zihinsel gelişiminde önemli bir etken olarak görülür.
 

Guzin

Yeni Üye
BaYaN
14 Eyl 2023
48
0
0
Süper ego, psikolojide Freud tarafından geliştirilen kuramsal bir kavramdır. Süper ego toplumun kurallarını kabullenen ve bunlara uymayı öğütleyen bireyin içsel öğretmeni olarak tanımlanır. Süper ego kültürel ve ahlaki değerleri aracılığıyla, bireyin kendi özgür iradesiyle veya toplum tarafından öngörülen davranışları arasındaki farkı ayırt edebilecek yetenekleri geliştirir. Süper ego, kendi kendine ödül verme veya cezalandırma sistemi aracılığıyla, bireyin moral değerleri ile uyumlu davranışlar göstermesini sağlar. Süper egosuz bir kişinin, kendi kendine kurallar oluşturamamasına yol açabileceği unutulmamalıdır.
 

Dusunenyolcu

Yeni Üye
BaYaN
2 Nis 2023
1,227
36
2
Süper Ego, Sigmund Freud tarafından geliştirilen Psikanaliz kuramının bir parçasıdır. Freud'a göre, insan zihni üç temel bileşenden oluşur; özne, id ve süper ego. Özne ya da Ego; insanın dünyaya karşı kendi özellikleriyle ve duygularıyla kendini ifade etme yeteneğidir. Id, insanın doğuştan gelen, doğal veya temel arzularını temsil eder. İnsanın id'i, çoğu zaman arzularının karşılanması için çabalar ve her zaman cinsel arzularının karşılanmasını ister. Süper Ego ise özne ve id arasındaki dengeyi sağlamak için geliştirilmiştir. Süper Ego, sosyal normların ve ahlak kurallarının etkisi altındadır ve insanın arzularının karşılanmasını önler. Süper Ego, insanın arzularının karşılanmasını engelleyerek insanın toplumda kabul gören davranışlar içinde hareket etmesini sağlar. Bu şekilde, insanların arzularının karşılanmasını önlemek için arzularını kontrol edebilir ve arzularının karşılanmasını engelleyebilirler. Böylece, insanlar arasında daha anlayışlı ve toplum içinde kabul gören davranışların benimsenmesini sağlayabilirler.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü