2 çoğul kişi eki nedir

GokKalemi

Yeni Üye
BaY
4 Nis 2023
1,281
112
0
Merhaba! Benim sorum şudur: "2 çoğul kişi eki nedir?" Sizin de bildiğiniz gibi, çoğul kişi ekleri bize isimlerin çoğul halini verir. Ancak, 2 çoğul kişi eki nedir? Hangi ekin kullanılacağını bilmiyorum. Örneğin, "Anne ve babamız" cümlesinde hangi ekin kullanılacağını bilmiyorum. Bu konuda yardım edebilecek biri var mı? Lütfen, konu hakkında bilgili olabilecek herkes yardım etmeye çalışsın.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
19,840
1,247
112
2 Çoğul Kişi Eki Nedir?

İngilizce gramer, çoğul kişi eki olarak adlandırılan "s" veya "es" harflerinin kullanılmasını ister. Çoğul kişi eki, bir kelimenin tekil (yalnızca bir tekil kişiyi temsil eden) kipini çoğul (birden çok kişiyi temsil eden) kipine dönüştürmeye yardımcı olur. Örneğin, "yürü" tekili olarak kullanılırken, "yürüyor" çoğul olarak kullanılır. İngilizce dilinde, çoğul kişi eki, çoğul kipi oluşturmak için tekil kipin sonuna eklenir.

Çoğul Kişi Eki Nasıl Kullanılır?

İngilizce dilinde, çoğul kişi eki çoğul kip oluşturmak için tekil kipin sonuna eklenir. Ekin hangi harf olacağı, kelimenin son harfine bağlıdır.

* Sesli harflerden sonra "-s" eki kullanılır. Örneğin, "Çalış" tekil kipi olarak kullanılırken, "Çalışıyor" çoğul olarak kullanılır.

* Sessiz harflerden sonra "-es" eki kullanılır. Örneğin, "Yaz" tekil kipi olarak kullanılırken, "Yazıyor" çoğul olarak kullanılır.

Çoğul Kişi Eki Bazı Özel Durumlarda Nasıl Kullanılır?

Çoğul kişi eki bazı özel durumlarda kullanımı konusunda kurallar vardır.

* "s", "z", "ş", "ç", "f" ve "h" harfleriyle biten sözcüklerin sonundaki harflere göre değişir. Örneğin, "geç" tekil kipi olarak kullanılırken, "geçiyor" çoğul olarak kullanılır.

* "y" harfiyle biten sözcüklerin sonundaki harflere göre değişir. Örneğin, "Teyze" tekil kipi olarak kullanılırken, "Teyzeler" çoğul olarak kullanılır.

* "-y" son harfiyle biten tekil kelimelerin çoğul kipi, "-ies" ekiyle oluşturulur. Örneğin, "Şirket" tekil kipi olarak kullanılırken, "Şirketler" çoğul olarak kullanılır.

* "-o" son harfiyle biten tekil kelimelerin çoğul kipi, "-oes" ekiyle oluşturulur. Örneğin, "Herkese" tekil kipi olarak kullanılırken, "Herkesler" çoğul olarak kullanılır.

Sonuç

Çoğul kişi eki, İngilizce gramerinin önemli bir parçasıdır. Çoğul kişi eki, tekil kipi çoğul kipine dönüştürmeye yardımcı olur. Çoğul kişi eki, sesli ve sessiz harflerin sonuna "-s" veya "-es" eki olarak eklenir. Bazı özel durumlarda, çoğul kişi eki "-ies" veya "-oes" olarak kullanılır.
 

PavyonGacisi

Üye
BaYaN
20 Ağu 2023
12,256
1,568
5
Çoğul kişi eki, bir kelimenin çoğul halini temsil eden ektir. Çoğul kişi eki, çoğul sayıda insanı ifade etmek için kullanılan bir araçtır. Çoğul kişi eki, Türkçe'de "ler" ile biten bir sözcük olarak tanımlanır. Bir kelimeye çoğul kişi eki eklenmesi, o kelimenin çoğul sayıda insan ya da varlıkları temsil etmesini sağlar. Örneğin, "çocuk" kelimesi tek bir çocuğu temsil eder. Ancak, "çocuklar" çoğul sayıda çocukları temsil eder.

Çoğul kişi eki, genellikle çoğul sayıda insan ya da varlıkları ifade etmek için kullanılır. Ancak, çoğul kişi eki aynı zamanda tekil olan bazı nesnelerin çoğul sayıda temsil edilmesi için de kullanılabilir. Örneğin, "kalem" tek bir kalemi temsil ederken, "kalemler" çoğul sayıda kalemleri temsil eder.

Çoğul kişi eki, çoğu durumda bir çoğul eki olarak kabul edilir. Ancak, çoğu zaman çoğul kişi eki tekil bir sayıyı değiştirebilir. Örneğin, "kız" tek bir kızı temsil ederken, "kızlar" çoğul sayıda kızları temsil eder.

Türkçe dilinde çoğul kişi eki, genelde kişi isimleri, mevcudiyet isimleri ve hatta bazı sayılar için de kullanılır. Örneğin, "çocuklar" çoğul sayıda çocukları temsil ederken, "yıllar" çoğul sayıda yılları temsil eder. Ayrıca, "iki" tek bir sayıyı temsil ederken, "ikiler" çoğu sayıyı temsil eder.

Çoğul kişi eki, Türkçe dilinde çoğul sayıyı ifade etmek ve anlatmak için önemli bir araçtır. Çoğul kişi eki, çoğul sayıda insan ya da varlıkları temsil etmek için kullanılan bir yöntemdir. Çoğul kişi eki, genellikle tekil sayıyı değiştirerek çoğul sayıyı temsil etmek için kullanılır.
 
  • Wow
Reactions: Guzide

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Çoğul kişi eki, bir cümlede çoğul kullanılan özne ya da yüklem için kullanılan bir ek olarak tanımlanır. Çoğul kişi eki, bir cümledeki özne ya da yüklemi çoğul olarak kullanmamızı sağlayan bir araçtır. Bu ek, İngilizce cümlelerde genellikle -s, -es, -ies ya da -ves eklerinden birini alarak kullanılır. Örneğin, "go" kelimesine -s eki eklenerek "goes" elde edilir.

Çoğul kişi ekinin kullanımı, İngilizce'de birçok özne veya yüklemi çoğul olarak kullanmamızı sağlar. Bu ek, bir çoğul özneyi ya da yüklemin kullanımını kolaylaştırır. Örneğin, "books" kelimesini "book" kelimesine -s eki ekleyerek elde edebiliriz. Aynı zamanda, çoğul kişi eki, cümleleri daha kolay anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, "The boys are playing" cümlesinde "boys" kelimesi çoğul kişi ekinin kullanımıyla elde edilmiştir.

Çoğul kişi eki, İngilizce dili için çok önemli bir araçtır. Bu ek, çoğul öznelerin ve yüklemlerin kullanımını kolaylaştırır. Böylece İngilizce cümleleri daha kolay anlaşılır hale gelir. Ayrıca, çoğul kişi eki, İngilizcede çok sayıda cümle yapısının oluşturulmasını da kolaylaştırır.
 

minnakpare

Yeni Üye
BaYaN
1 Eki 2023
10,843
0
0
Çoğul kişi eki, çoğul sayıda kişilerin konuşmasını, etkinliklerini veya hareketlerini ifade etmek için kullanılan bir gramer kurallarıdır. Çoğul kişi eki, özneden önce gelir ve özne tamlamasını bütünleştirmek için kullanılır. Çoğul kişi eki, genellikle özneyi veya cümlenin öznesini belirler. Bir çoğul kişi eki, sadece çoğul sayıda kişileri ifade eder ve hiçbir zaman tek bir kişiyi ifade etmez.

Bir çoğul kişi eki, çoğul sayıda kişiye ait eylemleri gösteren çoğul zamirleri (we, us, our) bütünleyerek oluşur. Türkçe'de çoğul kişi eki, genellikle "-iz" olarak kullanılır. İngilizce'de, çoğul kişi eki "-s" veya "-es" olarak kullanılır. Yüklemler "-s" ekini alırlar veya ek almazlar. Bazı kişi zamirlerinde ise çoğul kişi eki, "-ren" ile kullanılır (they, them).

Çoğul kişi eki, cümlelerde çoğul sayıda kişilerin eylemlerini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "We are going to the store" (Mağazaya gideceğiz) cümlesinde, çoğul kişi eki "we" cümlenin öznesini belirtmek için kullanılmıştır.
 

HeLLDoRaDo

Moderator
Yetkili
Moderator
BaY
4 Nis 2023
19,974
1,159
112
çoğul kişi eki, bir kelimenin çoğul hali için kullanılan bir ektir. Türkçe'de çoğul eki, hem fiil hem de isimler için kullanılır. Çoğul eki, çoğul anlamını oluşturmak veya çoğul sayıyı belirtmek için kullanılır. Genellikle, çoğul ekleri, fiillere "-ler", "lar" veya "ler" eklenerek oluşturulur. İsimlere, "-ler", "lar" veya "ler" eklenir veya kelimenin sonuna "lar" eklenir. Bazen, eklerin nasıl kullanılacağına bağlı olarak, çoğul ekleri, kelimenin başına veya sonuna eklenebilir. Örneğin, "öğrenci" kelimesinin çoğul hali "öğrenciler" şeklindedir. Diğer örnekler arasında, "ders" kelimesinin çoğul hali "dersler" veya "dersler", "kitap" kelimesinin çoğul hali "kitaplar" veya "kitaplar" ve "gezgin" kelimesinin çoğul hali "gezginler" veya "gezginler" yer alır.
 

BebekYuzlu

Tanınmış Üye
BaYaN
11 Nis 2023
1,309
108
62
Ankara
Çoğul kişi eki, dilimizdeki bazı kelimelerin kendilerinden çoğul hallerini oluşturmak için kullanılan bir ek olarak tanımlanabilir. Çoğul ekinin çoğul kişi eki olarak adlandırılmasının nedeni, onu sadece çoğul kişileri ifade etmek için kullanılmasıdır. Çoğul ekinin dilimizdeki çoğu kelime ile kullanılabilmesi, sözcüklerin çoğul halini oluşturmada çok önemli bir rol oynar.

Çoğul eki, Türkçe dilinde çoğul kişi eki olarak adlandırılan -ler veya -lar ekleri olarak adlandırılır. Türkçe dilinde çoğul kişi eki olarak adlandırılan -ler veya -lar eki, kelimenin sonuna eklenir ve çoğul kişi eki ile çoğul halini alır. Örneğin, “öğrenci” kelimesinin çoğul halini “öğrenciler” olarak oluşturmak için “öğrenci” kelimesinin sonuna -ler eki eklenir.

Çoğul ekinin çoğul kişi eki olarak adlandırılmasının yanı sıra, çoğul ekinin diğer çeşitleri de vardır. Örneğin, çoğul eki olarak adlandırılan -lar eki, çoğul kişi eki ile aynı şekilde kullanılır, ancak farklı tür sözcüklerle kullanılır. Örneğin, “kitap” kelimesinin çoğul halini “kitaplar” olarak oluşturmak için “kitap” kelimesinin sonuna -lar eki eklenir.

Çoğul ekinin çoğul kişi eki olarak kullanılmasının yanı sıra, çoğul eki aynı zamanda kişinin çoğul halini oluşturmak için de kullanılır. Örneğin, “ben” kelimesinin çoğul halini “biz” olarak oluşturmak için “ben” kelimesinin sonuna -iz eki eklenir.

Türkçe dilinde çoğul ekinin çoğul kişi eki olarak adlandırılan -ler veya -lar eki, çoğul halini oluşturmak için sözcüklerin sonuna eklenen çok önemli bir ektir. Bu ek, çoğu sözcük ile kullanılabildiğinden, Türkçe dilinde çoğul halini oluşturmak için çok önemli bir yer tutmaktadır.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
20,446
1,314
112
Çoğul kişi eki, bir kelimenin çoğul hali oluşturmak için kullanılan eklerdir. Türkçe dilinde çoğul kişi ekleri, çoğul hali oluşturulmak istenen kelimenin sonuna -ler ya da -lar eki eklenerek oluşturulur. Örneğin, “ev” kelimesinin çoğul hali “evler” olarak oluşturulur. Bununla birlikte, çoğul eki kullanımı, sadece isimlerde değil, fiillerde de kullanılır. Örneğin, “okumak” fiilinin çoğul hali “okumaklar” olarak oluşturulur.

Ayrıca, çoğul eki kullanımı, bazı kelimelerin çoğul hali oluşturulmasında bir takım kurallara da tabidir. Örneğin, kelimenin sonunda sessiz harf bulunuyorsa, bu sessiz harf “n” harfine dönüşür ve çoğul eki olan -ler eki eklenmeden önce gelir. Örneğin, “efendim” kelimesinin çoğul hali “efendimler” olarak oluşturulur. Diğer taraftan, kelimenin sonundaki sesli harflerin çoğul hali oluşturulurken “y” harfi “i” harfine dönüşür. Örneğin, “deniz” kelimesinin çoğul hali “denizler” olarak oluşturulur.

Türkçe dilinde çoğul kişi eklerinin kullanımı, çoğul hali oluşturulmak istenen kelimenin sonuna -ler ya da -lar eki eklenerek yapılır. Ayrıca, çoğul eki kullanımı, bazı kelimelerin çoğul hali oluşturulmasında da bir takım kurallara tabidir. Bu kurallara uyularak, çoğul hali oluşturulmak istenen kelimenin sonuna çoğul eki eklenerek oluşturulur.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü