4857 sayılı iş kanunu 69 madde nedir

CennetBahcesi

Tanınmış Üye
BaYaN
4 Nis 2023
1,279
90
47
Merhaba,

4857 sayılı iş kanunu'nun 69. maddesini öğrenmek istiyorum. Bu konu hakkında yardım almak için bu forumu kullanıyorum. 4857 sayılı iş kanunu'nun 69. maddesinde neler yer almaktadır? Bu maddede ne tür bir konuya değinilmektedir? Özellikle bu maddede hangi durumların düzenlenmesi gerekiyor? Bana bu maddeyi daha iyi anlayabilmem için ayrıntılı bilgi vermenizi rica ediyorum.

Şimdiden teşekkürler.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
21,002
1,314
112
4857 Sayılı İş Kanunu 69. Madde Hakkında Bilgi

4857 Sayılı İş Kanunu, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları, çalışanların hakları, mesleki eğitim gibi birçok konuda çalışanların haklarını koruma amacıyla çıkarılan bir kanundur. Bu kanunun 69. Maddesi, çalışanların işvereni tarafından kabul etmek zorunda olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri özetlemektedir.

69. Madde Nedir?

4857 Sayılı İş Kanununun 69. Maddesi, çalışanların işveren tarafından uyulması gereken çalışma ortamı güvenliği ve sağlığı ile ilgili önlemleri özetlemektedir. Bu madde, işverenin çalışanlarının çalışma ortamındaki her türlü riski belirlemesi, tehlikeleri önleme, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alması, bu konuda çalışanları eğitmesi ve uygun çalışma ortamını sağlaması gibi konuları içerir.

69. Maddeye Uyulması Gereken Önlemler

69. Maddeye göre işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini korumak için alması gereken önlemler şunlardır:

- İşyerindeki tehlikeleri belirleme ve bunların önlenmesi için gerekli önlemleri alma.

- Çalışanların çalışma ortamı ile ilgili güvenlik konularında yeterli eğitim verme.

- İşyerinde güvenliği sağlayacak uygun donanım ve ekipmanların kullanımını sağlamak.

- İşyerindeki uygun iş sağlığı ve güvenliği koşullarını kontrol etme, gerektiğinde değiştirme ve güncelleme.

- İşyerinde güvenliği korumak için uygun güvenlik tedbirlerini alma.

- Çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit edecek faaliyetleri engelleme.

- İşyerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak.

69. Maddeye Uymayan İşverenin Yapabileceği Cezalar

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için alması gereken önlemleri almaması durumunda yaptırımlara tabi tutulur. Bu yaptırımlar, çalışanlara ödenen ücretlerde indirim, çalışanların özlük haklarından mahrum bırakılması, çalışanların işten çıkarılması, para cezası ve hapis cezası olabilir.
 

KonuUzmani

Üye
BaY
30 Tem 2023
2,340
296
15
Türk İş Kanunu'nun 69. maddesi, işçinin haklarının korunmasını, çalışma koşullarında esneklik sağlanmasını ve çalışanların iş konularında iyi bir seçim yapma hakkını sağlar. Bu madde, çalışanların haklarının korunmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. İşçilerin çalışma haklarının korunmasını sağlamak için, çalışma koşullarının çalışanın çalışma haklarına ve ücretlerine eşit şekilde uygulanması sağlanır. Ayrıca, çalışanların iş konularında seçim yapma hakkının güvence altına alınması amaçlanmaktadır. İşçilerin çalışma haklarının korunmasını sağlamak amacıyla, çalışma süreleri, çalışma saatleri, yasal ücretler, çalışma koşulları, çalışanların hakları ve çalışma ortamı gibi önemli konularda düzenlemeler yapılır. Bu madde, çalışanların haklarının korunmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak için çok önemlidir. Mevcut düzenlemelerin işçilerin iş yükünün hakkaniyetli olarak paylaşılmasını, çalışanların özlük haklarının güvence altına alınmasını ve çalışanların çalışma ortamındaki haklarının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece, işyeri ortamı güvenli ve güvenilir bir çalışma ortamı olarak hizmet vermeye devam edebilir.
 
  • Love
Reactions: PusulaRüyası

DusunceAdami

Üye
BaY
31 Tem 2023
2,226
286
15
Türkiye'de işçilerin haklarını ve yükümlülüklerini korumak amacıyla 6306 sayılı İş Kanunu (İK) çıkarılmıştır. İK 69. maddesi işçilerin işyerlerinde çalışma koşullarına ilişkin özel kurallara ilişkin kuralları düzenlemektedir. Bu madde, çalışma koşullarının işyerlerinin güvenliği, hijyeni, çalışma saatleri ve çalışma süreleri, çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışanların güvenliği ve sağlığının korunması, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli olan eğitimlerin sağlanması gibi konuları kapsamaktadır. İK 69. maddesi, işçilerin çalışma koşullarının işverene ve işçilere belli standartlara uygun olarak düzenlenmesini ve yürürlükte tutulmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda, işçilerin çalışma ortamlarında sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak için işverenlerin bu konuda güncel uyumlu önlemleri almasını öngören kurallar da içermektedir. İK 69. maddesi, bu kapsamda çalışma ortamı güvenliği, işçilerin çalışma saatleri ve çalışma süreleri, çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışanların güvenliği ve sağlığının korunması, eğitim gibi konuları düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen kuralların yerine getirilmemesi durumunda işverenler hakkında cezai işlemler uygulanabilecektir.
 

DevoDestroyer

Üye
BaY
7 Ağu 2023
10,815
1,388
5
Türkiye'de çalışanların haklarını, sorumluluklarını ve haklarını korumak amacıyla kurulmuş olan 4857 sayılı İş Kanunu 1969'da yürürlüğe girmiştir. İş Kanunu, çalışanların çalışma koşullarını, ücretlerini, izinlerini, çalışma saatlerini ve diğer haklarını düzenleyen 69 madde içerir. İş kanunu, çalışanların çalışma koşullarını sağlamayı amaçlayarak kamuya ve özel sektöre çalışanların yasal haklarını korur. İş Kanunu'nun maddeleri arasında, çalışanların çalışma saatleri, çalışma çevresi, ücretleri, izinleri, çalışma koşulları, çalışma usulü, çalışanın çalışma süresi, iş güvencesi, çalışma yaşı, çalışma hakları gibi konuları kapsayan çok çeşitli konular bulunmaktadır. İş Kanunu, çalışanların çalışma hak ve özgürlüklerini korumak, çalışanların haklarının korunmasını ve ücretlerinin sağlanmasını sağlamak için kurulmuştur. İş Kanunu aynı zamanda çalışanların çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesini de amaçlar. Kanun, çalışanların çalışma koşullarının standartlarının yükseltilmesi, çalışma koşullarının geliştirilmesi, çalışanların çalışma saatlerinin ve ücretlerinin düzenlenmesi, çalışanların çalışma çevresinin iyileştirilmesi, çalışanların çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve çalışanların çalışma süresinin hakkaniyetli olarak düzenlenmesi gibi konuları kapsar.
 

kadiristerse

Üye
BaY
10 Eyl 2023
12,495
678
5
Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69. Maddesi, çalışanların çalışma koşullarını koruma ve haklarını güvence altına alma konusunda oldukça önemli bir maddedir. Bu madde, çalışanların her türlü haklarının korunmasını ve çalışma ortamının sağlıklı, güvenli ve insana yaraşır bir ortamda olmasını öngörmektedir.

Öncelikle, bu madde kapsamında çalışanların çalışma süreleriyle ilgili özel düzenlemeler yer almaktadır. Çalışma süreleri haftalık olarak iki aya kadar uzatılabilir. Ancak, bu uzatma iki aydan fazla olmamalıdır. Çalışanlar her hafta en fazla 48 saat çalışma hakkına sahiptir. Ayrıca, 48 saatlik çalışma süresinin her gece 12 saatten fazla olmaması gerekmektedir.

Çalışanların ücretleriyle ilgili olarak da özel hükümler yer almaktadır. Çalışanların ücretleri, çalışma süreleri ve çalışma koşulları dikkate alınarak, tarafların anlaşması ile belirlenir. Çalışanlar, haftalık olarak ücretlerini almak zorundadır ve ücretleri, çalışma süresi bittikten sonra en geç beş gün içerisinde ödenmelidir.

Bu madde, çalışma koşullarıyla ilgili diğer önemli hususları da kapsamaktadır. Çalışanların çalışma ortamının iyi sağlanmasının sağlanması, güvenli iş ortamının oluşturulması, çalışma süreleriyle ilgili kısıtlamalar, çalışanların haftalık ücretleri ve bu ücretlerin zamanında ödenmesi gibi birçok husus düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 69. maddesi, çalışanların çalışma haklarını korumak ve onlara hak ettikleri durumu sağlamak için gerekli düzenlemeleri içermektedir. Bu madde, çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışma haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.
 

karizmator

Yeni Üye
BaY
1 Eki 2023
5,432
0
0
4857 sayılı İş Kanunu, 18.12.2003 tarihinde yürürlüğe girdi ve ülkemizde çalışanların haklarını korumaya yönelik önlemler almayı amaçlar. Genel olarak, kanun, çalışma koşullarının, çalışanların emeklilik haklarının ve çalışanların haksız rekabete karşı korunmasının güvencesini sağlamayı amaçlar. Kanunun 69. maddesinde, çalışanların haklarının korunması amacıyla özellikle çalışma kurallarının yazılı olarak belirtilmesi gerektiği belirtilmektedir. İşverenler, çalışanların haklarını korumak ve çalışanların haklarının korunması için gerekli önlemleri almak zorunda olduğu için bu madde önemlidir. İşverenler, çalışma koşullarını, çalışma sürelerini, çalışanların ücretlerini ve çalışanların haklarını yazılı olarak belirtmelidir. İşverenler ayrıca çalışanların haklarının korunmasını sağlamak ve çalışanların haklarının ihlal edilmemesi için çalışma koşullarının her zaman gözden geçirilmesini sağlamalıdır.
 

Pomo

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
11,450
0
0
Türkiye'de çalışanların çalışma koşullarını, haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69. maddesi, çalışanlara çalışma süresiyle ilgili çeşitli düzenlemeler getirmektedir. Bu madde, çalışanların haftalık çalışma süresini, çalışanın iznini, çalışma zamanının yerlerini ve müsadenin kullanımını düzenlemektedir. Madde ayrıca, çalışanların çalışma süresinin tam zamanlı çalışmaya göre düzenlenmesi, çalışma süresinin uzatılması ve çalışma saatlerinin değiştirilmesi gibi diğer konulara da değinmektedir. Madde, çalışanların çalışma süresiyle ilgili haklarının korunmasını ve çalışma koşullarının düzenlenmesini sağlamaktadır.
 

August

Moderator
Moderator
BaYaN
7 Kas 2020
21,002
1,314
112
Türkiye’de çalışanların haklarının korunmasını hedefleyen 4857 sayılı İş Kanunu, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, çalışma koşullarının sağlanması ve çalışanların haklarının korunması gibi alanlarda önemli bir yer tutmaktadır. Kanunun 69. maddesi, hak arama hakkının genel tanımını içermektedir. Bu madde, çalışanların çalışma ilişkisinde yaşadıkları hak ihlallerini dava açma hakkını tanımaktadır. Bir çalışanın çalışma ilişkisinde yaşadığı hak ihlallerini dava açma hakkı, kanunun 6. maddesinde tanımlanan sözleşme hükümleri ile sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte, çalışanların çalışma ilişkisinde yaşadıkları hak ihlallerini dava açma hakkı, yasalara aykırı olarak çalışma ilişkisinde yaşanan hak ihlallerinden dolayı çalışanlar tarafından aranabilir.

Bu maddenin amacı, çalışanların hak ihlallerine karşı dava açma hakkını sağlamaktır. İş Kanunu’nda tanımlanmış olan hak arama hakkı, çalışanların çalışma ilişkisinde yaşadıkları hak ihlallerini dava açma hakkını tanımaktadır. Çalışanların çalışma ilişkisinde yaşadıkları hak ihlallerini dava açma hakkı, yasalara uygun olarak çalışma ilişkisinde yaşanan hak ihlallerinden dolayı çalışanlar tarafından aranabilir. Ancak, çalışanların kendileri tarafından aranan hak ihlallerinin dava sonucu çözüme kavuşturulmasının ötesinde, çalışanların dava açma hakkının korunmasını sağlamak amacıyla, çalışanların dava açma hakkının kanunun 6. maddesinde tanımlanmış olan sözleşme hükümlerine göre korunması da önemlidir.

Kanunun 69. maddesi, çalışanların hak arama hakkının genel tanımını içermektedir. Bu maddenin amacı, çalışanların çalışma ilişkisinde yaşadıkları hak ihlallerine karşı dava açma hakkını sağlamak ve çalışanların haklarının korunmasını sağlamaktır. Çalışanların kendileri tarafından aranan hak ihlallerinin dava sonucu çözüme kavuşturulmasının
 

acitatlihayat

Moderator
Moderator
BaYaN
28 Kas 2020
20,878
1,256
112
Türkiye'de çalışanların haklarını korumak için 4734 sayılı İş Kanunu (İŞK) 1969 yılında yürürlüğe girmiştir. İş Kanunu, çalışanların haklarının korunmasını ve çalışma koşullarının geliştirilmesini amaçlamaktadır. İş Kanunu’nun 69. maddesi, çalışanların sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarının korunmasına ilişkin önlemler hakkında düzenlemeler içermektedir. Bu madde, çalışanların emniyetli bir çalışma ortamında çalışabilme hakkını güvence altına alır. İş Kanunu'nun 69. maddesi, çalışanların düzenli olarak muayene olmalarını ve işyerinde uygun güvenlik ve sağlık koşullarının sağlanmasını öngörmektedir. İşverenler, işyerlerinde, çalışanların sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarını koruyabilecekleri güvenlik ve sağlık standartlarını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca, işverenlerin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli olan eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. İşverenler, çalışanlarının çalışma koşullarının uygunluğunu denetlemek ve bu konuda her türlü önlemleri almakla yükümlüdür. İş Kanunu'nun 69. maddesi, çalışanların sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarının korunmasına ilişkin olarak Türkiye'de çalışanların haklarının korunmasını sağlamaktadır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü