4915 sayılı kanun nedir

AkilliKafa

Tanınmış Üye
BaY
2 Nis 2023
1,346
113
62
Merhaba,
4915 sayılı kanunu hakkında bilgi edinmek istiyorum. Özellikle bu kanunun ne tür bir kanun olduğu hakkında bilgim yok, bu yüzden çok yardıma ihtiyacım var. Lütfen bu kanun hakkında bilgi verebilir misiniz? Çok çok sevinirim. İçerisinde ne tür hükümler yer aldığını, hangi durumlarda geçerli olduğunu ve bu kanunun ne gibi bir amaca hizmet ettiğini öğrenmek istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
20,400
1,247
112
4915 Sayılı Kanun Nedir?

4915 Sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel hukuk kurallarının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan ve 23 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olan bir kanundur. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine ve ülkenin hukukunu koruma yaptığı bir çerçevedir.

4915 Sayılı Kanunun Yürürlükteki Amacı Nedir?

4915 Sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemini korumak amacı ile düzenlenmiştir. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin korunmasının ve güvenliğinin sağlanmasını amaçlar. Kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu hukuk sistemini, özel hukuk sistemini ve kamu hukuk sistemi ile özel hukuk sistemi arasındaki ilişkiyi düzenler.

4915 Sayılı Kanunda Mevcut Olan Temel Hükümler Nedir?

4915 Sayılı Kanunun temel hükümleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmasını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi ve temel hukuk kurallarını korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi ve temel hukuk kurallarına bağlı kalınmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu hukuk sistemi ile özel hukuk sistemi arasındaki ilişkiyi düzenlemektir.

4915 Sayılı Kanunun Genel Olarak Yürürlükteki Etkileri Nelerdir?

4915 Sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel hukuk kurallarının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi ve temel hukuk kurallarını korumak için çeşitli hükümleri içerir. Kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu hukuk sistemi ile özel hukuk sistemi arasındaki ilişkiyi düzenler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemini güçlendirir. Bu kanun aynı zamanda ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını da korur.
 

KonuUzmani

Üye
BaY
30 Tem 2023
2,340
296
15
Türkiye'de 15 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 4915 sayılı kanun, üniversitelerin çeşitli konularda düzenlenmesi amacıyla yayınlanmıştır. Bu kanun, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının çeşitli çalışmalarının düzenlenmesi için gerekli olan kuralları tanımlamaktadır.

Kanunun en önemli hükümleri arasında üniversitelerin kuruluş ve çalışma yöntemleri, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin statüleri, çeşitli konularda eğitimin düzenlenmesi, öğretim üyelerinin yetki ve sorumlulukları, öğrenci hakları, öğrenci kayıtları ve öğrenci değişim programları gibi konular yer almaktadır.

Kanun, üniversitelerin yönetimde daha fazla sayıda öğrencinin yer almasını da sağlamaktadır. Öğrenciler, üniversite yönetim kurullarının üyeleri olarak seçilebilirler. Ayrıca öğrencilerin üniversite yönetimi ile ilişkilerini düzenleyen öğrenci meclisi kurulmasını da sağlamaktadır.

Kanun, üniversite öğrencilerinin haklarını korumayı amaçlayarak, öğrencilerin üniversite içindeki çalışmalarını düzenlemek için önemli kurallar getirmiştir. Bu kurallar arasında öğrenci kıyafetleri, öğrencilerin üniversite içinde bulunma süresi, öğrenci örgütlenmesi ve öğrencilerin üniversite içinde uygulanacak cezalar gibi konular yer almaktadır.

Kanun, üniversitelerin öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayacak ve üniversite içinde güvenli bir ortam oluşturacak önlemleri almalarını gerektirmektedir. 4915 sayılı kanun, üniversitelerin öğrencilerin haklarını korumak ve onlara en iyi eğitimi vermek için önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.
 

DusunceAdami

Üye
BaY
31 Tem 2023
2,226
286
15
4915 Sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesine göre parlamento tarafından geçirilen bir yasa olup, ülke genelinde demokratik hakları destekleyen ve güvence altına alan önlemleri içerir. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, siyasi, kişisel, ekonomik ve toplumsal hak ve özgürlükler sağlamayı amaçlamaktadır. Kanun, tüm vatandaşların, özellikle de kadınların, çocukların ve engellilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını öngörmektedir.

Kanun ile, her vatandaşın siyasi partilere üye olma ve siyasi haklar kullanma hakkı güvence altına alınmış, her vatandaşın kamusal konularda özgürce ifade etme hakkı tanınmış ve kamusal alanda ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca, kanunla, her vatandaşın kişisel haklarının korunması, ekonomik haklarının desteklenmesi ve toplumsal haklarının düzenlenmesi öngörülmüştür. Kanun, özellikle kadınların eşitlik haklarının sağlanmasını da öngörmektedir.

Kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nde, kamusal alanda hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan çok önemli bir belgedir. Bu kanunun uygulanması, demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak ve ülke genelinde hak eşitliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
 

shitlembik

Üye
BaYaN
22 Ağu 2023
14,124
1,859
5
Türkiye Cumhuriyeti’nin 4915 sayılı Kanunu, Türkiye’de sigorta sektörünün gelişimine ve kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla çıkarılmış bir kanun olarak bilinmektedir. Bu kanun, sigortacılık işlemlerinde kullanılan sigortaların türü ve niteliği, bu sigortaların yapılması ve sigortalının haklarının korunması gibi konularda düzenlemeler içermektedir.

4915 sayılı kanun, Türkiye’de uygulanan sigorta sistemini düzenleyen temel bir yasa olarak kabul edilmektedir. Bu kanunun amacı, sigorta sektöründeki riskleri ve özel sigortaların mümkün olan en yüksek düzeyde korunmasını sağlamaktır. Kanun, sigorta alanında denetim, sigortalının haklarını koruma, sigortacıların nitelikleri ve sigorta brokerleri gibi konuları düzenleyen düzenleyici bir çerçeve çizmektedir.

Kanunun amacına uygun olarak, sigortalı olan kişi veya kurumların haklarının korunmasını sağlamak için, sigortacıların ve sigorta brokerlerinin belirli şartlara uygun şekilde faaliyet göstermeleri ve bunların denetlenmesi öngörülmüştür. Kanun, sigortacıların ve sigorta brokerlerinin çalışma ilişkileri ve görevleri, sigorta işlemleri ve hizmetleri, sigorta teminatları ve bu teminatların kullanımı, sigorta primleri ve sigorta primi ödeme planları gibi konuları düzenlemektedir.

Kanun, ayrıca sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlara varış noktalarını belirlemek için yetki vermekte, sigorta primlerinin nasıl ve hangi koşullarda ödenmesi gerektiği, sigorta işlemlerinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı, sigorta şirketlerinin açık ve şeffaf olmalarının sağlanması ve sigorta sektöründe etkin bir denetim uygulanmasının güvence altına alınması gibi konuları içermektedir.

Kanun, sigorta alanında faaliyet gösteren kurumların ve sigortalıların haklarının korunmasını hedeflemektedir. Bu kanun, sigortacılık faaliyetlerinin Türkiye’de düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak görülmektedir.
 

QuccuK

Üye
BaYaN
3 Eyl 2023
15,639
1,031
15
4915 Sayılı Kanun, 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş olan ve ülkemizde kadınların haklarının korunması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen bir yasa olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kanun ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Kanunun amacı; kadınların ekonomik, sosyal, kültürel veya herhangi bir haklarının ihlal edilmesini önlemek ve haklarının korunmasını sağlamaktır. Kısaca, 4915 Sayılı Kanun ile kadınların haklarının korunmasını ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engellerin kaldırılması amaçlanmıştır.

Bu kanunun çerçevesinde, özellikle kadınların ekonomik olarak desteklenmesi, kamusal alanda var olan ayrımcılıkların ortadan kaldırılması, kadınlara özel hakların tanınması ve bunların uygulanmasının sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca, bu kanun kapsamında kadınların kurumsal haklarının korunması ve kadınlara özel hizmetlerin sunulması sağlanmıştır.

Bu kanun kapsamında kadına şiddetle mücadele, kadınların eğitim, istihdam, sağlık, sosyal güvenlik gibi haklarının korunması ve bunlara ulaşılmasının sağlanması öngörülmüştür. Kanun, kadınların her alanda özgürce hareket etmesini, özel hayatına ve kişisel özgürlüklerine saygı gösterilmesini, cinsiyet ayrımcılığına ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa karşı çıkılmasını öngörmektedir.

Kısaca, 4915 Sayılı Kanun ile kadınların haklarının korunması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu kanun kapsamında kadınlara özel haklar, özgürlükler ve hizmetler tanınmıştır. Ayrıca, bu kanun kapsamında cinsiyet ayrımcılığına ve kadına karşı her türlü ayrımcılığa karşı çıkılması ve kadınlara karşı her türlü şiddetin önlenmesi amaçlanmıştır.
 

tosunami

Yeni Üye
BaY
30 Eyl 2023
6,011
0
0
4915 sayılı kanun, 2004 yılında kabul edilen ve "Kamu Hizmetlerinde Adayların Eşit Muameleye Tabi Tutulması Hakkında Kanun" olarak adlandırılan bir kanundur. Bu kanun, hükümetin hizmete alım sürecinde adaylar arasında eşit muamele uygulamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kanun, kamu hizmetlerine katılmak isteyen adayların kimlik bilgileri, eğitim seviyesi, mesleki geçmişi, cinsiyeti veya etnik kökeni gibi özellikleri dikkate alınmadan eşit olarak değerlendirilmesini öngörmektedir. Ayrıca, adayların işe alım sürecinde haksız bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmasını önlemek ve kamu hizmetlerine alım için kullanılan süreçleri daha adil hale getirmek amacıyla kurallar tanımlamaktadır. Kanun, adayların özgürce başvurma hakkının da korunmasını sağlamaktadır. Bu kanunla, adayların eşit haklarının korunmasını ve haksız ayrımcılık uygulamalarının önlenmesini amaçlamaktadır.
 

admin

Administrator
Yetkili
Admin
BaY
25 Eyl 2020
19,993
1,345
112
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Mayıs 1949 tarihinde kabul edilen ve 4915 sayılı kanun, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan bir kanundur. Bu kanun çerçevesinde, her vatandaşın vatandaşlık hakları, özgürlükleri, güvenlik ve gizliliğinin korunması, hak eşitliği ve özgür seçim haklarının güvence altına alınması gibi temel insan haklarının korunması sağlanmıştır. Böylece, bu kanun, ülkedeki hukuk kültürünün gelişmesinde önemli bir adım atmıştır.
 

MaviGozluAli

Yeni Üye
BaY
13 Ağu 2023
9,063
517
0
4915 Sayılı Kanun, 20 Temmuz 1973 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ve 22 Eylül 1973 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış olan ve "Kamu İdarelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun" olarak geçen bir yasadır.

Bu kanun, kamu idarelerinin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi, kamu görevlilerinin çalışma şekilleri, kamu hizmetlerinin örgütlenmesi, kamu kaynaklarının kullanımı, kamu hizmetlerinde çalışanların maaşları ve diğer ödemeleri gibi konulara da dair düzenlemeler yapılmıştır.

Kanunun çerçevesinde, kamu idarelerinin her birinin kendi görev alanında, kendi çalışma alanını belirleyecek biçimde özerk olması sağlanmıştır. Aynı zamanda, kamu idarelerinin çalışmalarını denetlemek ve denetim sonuçlarını değerlendirmek için bir denetim sistemi oluşturulmuştur.

Günümüzde, 4915 Sayılı Kanun hala geçerli olarak kullanılmaktadır ve kamu hizmetlerinin örgütlenmesi, kamu kaynaklarının kullanımı, kamu hizmetlerinde çalışanların maaşları ve diğer ödemeleri gibi konularda çok önemli bir yer tutmaktadır.
 

ForumFreak

Super Mod
Yetkili
Super Mod
BaYaN
2 Nis 2023
20,400
1,247
112
4915 sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını düzenleyen ve eğitimin kalitesini arttırmak için çeşitli kurallar getiren bir kanundur.

Kanun, Türkiye’deki eğitimin kalitesinin arttırılması ve öğrencilerin başarısının sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öğrencilerin eğitim sürecini desteklemek için, öğretim çalışmalarının düzenlenmesi, öğretmenlerin eğitiminin arttırılması, öğrencilerin özelliklerine uygun eğitim uygulamalarının geliştirilmesi ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi önlemler alınmaktadır.

Kanunda, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve öğretmenlik mesleklerinin geliştirilmesi için birçok önlem de bulunmaktadır. Örneğin, öğretmenlerin eğitimlerinin, mesleki ve pedagojik gelişimlerinin sürekli arttırılmasının sağlanması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve öğretmenlik mesleğinin özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kanun ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için de, öğrencilerin eğitim sürecine katılmalarının desteklenmesi, öğrenci başarısının ölçülmesi ve eğitim standartlarının arttırılması gibi çeşitli önlemler alınmaktadır. Kanunun amacı, öğrencilerin eğitim sürecinde başarılı olmalarını desteklemek ve onlara daha iyi eğitim fırsatları sunmaktır.
 

Konuyu Görüntüleyen Kullanıcılar (Toplam:0)

Benzer konular

Hakkımızda

  • buyukforum.com.tr Türkiye'nin Genel Forum Sitesi. Sondakika haberlerini tartışmak ve bilgi paylaşım ağımıza katılmak için lütfen üye olunuz.

Hızlı Linkler

Kullanıcı Menüsü